Заборона пересилки дієтичних добавок: чи законні вимоги митних органів?

Пропонуємо до уваги наших читачів коментар юристів юридичної фірми (ЮФ) «Василь Кісіль і Партнери» щодо оцінки дій представників деяких регіональних митниць, які відмовляють у пропуску через митний кордон України дієтичних добавок, що пересилаються на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Упродовж багатьох років компанії, які займаються дистанційним продажем дієтичних добавок фізичним особам — резидентам України, не мали якихось суттєвих проблем із веденням свого бізнесу. Проте з кінця 2012 р. деякі регіональні митниці (лист Львівської митниці від 27.12.2012 р. № 21-96-18520) почали відмовляти в пропуску дієтичних добавок через митний кордон на адресу фізичних осіб з огляду на положення нового Митного кодексу України, які ніби забороняють таку практику. Крім того, узагальнюючи практику регіональних митниць у митній консультації, опублікованій у «Віснику податкової служби України» № 6 (722), лютий 2013 р., було зроблено однозначний висновок, що дієтичні добавки заборонено пересилати на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях (далі — МПВ) та міжнародних експрес-відправленнях (далі — МЕВ). У даній консультації митні органи стверджують, що оскільки в Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (далі — базовий закон) існують окремі терміни різних категорій харчової продукції («дієтична добавка» та «харчовий продукт»), дієтичні добавки не належать до продуктів харчування, а тому згідно із ст. 235 Митного кодексу не підлягають пропуску на митну територію України. Проте такі висновки є необґрунтованими та прямо суперечать нормам чинного законодавства України.

1. Відповідно до положень базового закону та інших законодавчих актів дієтичні добавки належать до продуктів харчування, а окремі визначення наведено виключно для зручності користування та необхідності запровадження різного правового режиму для тієї чи іншої категорії продуктів харчування. Базовий закон прямо не закріплює, що дієтичні добавки1 не є харчовими продуктами.

Крім того, ст. 1 базового закону визначає термін «харчовий продукт (їжа)» як будь-яку речовину або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. До харчових продуктів належать навіть жувальна гумка та вода. Оскільки дієтична добавка є речовиною або продуктом, що призначений для споживання людиною, вона також підпадає під дане визначення, а тому вважається харчовим продуктом.

Відповідно до преамбули базового закону, він регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються. Отже, якби дієтичні добавки не належали до харчових продуктів, то в преамбулі базового закону вони були б спеціально зазначені в тексті разом із харчовими продуктами через кому (наприклад харчових продуктів, дієтичних добавок, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання тощо). В іншому випадку виходить, що дієтичні добавки взагалі не регулюються зазначеним законом, що не відповідає дійс­ності. Якби дієтичні добавки справді не належали до харчових продуктів (як хибно стверджують митні органи в консультації), то, окрім преамбули, назва базового закону крім харчових продуктів також містила б дієтичні добавки та інші категорії харчових продуктів.

Відповідно до положень ст. 28 базового закону введення в обіг дієтичних добавок можливе за умови наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (аналогічна вимога поширюється на харчові продукти). Сама ж експертиза здійснюється відповідно до Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок2. Також дієтичні добавки включено до переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів3.

Крім того, як і харчові продукти, дієтичні добавки можуть містити білки, жири, вуглеводи, амінокислоти тощо і вживаються разом з іншими категоріями харчових продуктів або додаються до них у межах фізіологічних норм для допов­нення звичного раціону харчування людини додатковими, порівняно зі звичайними харчовими продуктами, речовинами.

Отже, з наведених вище законодавчих актів випливає, що дієтичні добавки є однією з категорій харчових продуктів. Термін же «харчовий продукт» є родовим і охоплює також дієтичні, харчові добавки та інші категорії харчових продуктів. Різні визначення базового закону наведено лише для зручності та необхідності запровадження специфіки правового регулювання для різних категорій продуктів харчування, які мають певні властивості. Якби законодавство не містило поділу харчових продуктів на певні категорії (наприклад дієтичні добавки, харчові добавки тощо), це призвело б до унеможливлення врахування їх специфіки, а отже, і запровадження того чи іншого правового режиму таких категорій харчових продуктів.

2. Дієтичні добавки класифікуються як «готова харчова продукція».

Відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД) дієтичні добавки класифікуються в позиції «2106 — Харчові продукти, в іншому місці не зазначені» (Група 21 — «Різні харчові продукти»; Розділ IV (з 16 по 24) «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники»). Якщо уявити, що позиція митних органів правильна, а також зважаючи на те, що дієтичні добавки не є лікарськими засобами, виникне ситуація, коли їх неможливо віднести до жодної підкатегорії УКТЗЕД, що є неприпустимим.

3. Позиція митних органів призводить до конфлікту інтересів між контролюючим органом та платником податків.

Норма, аналогічна положенням ст. 235 Митного кодексу, містилася у ст. 9 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України»4, якою дозволялося пересилання в Україну продуктів харчування в упаковці виробника на адресу фізичних осіб у МПВ вагою до 10 кг. На підставі даної норми впродовж більше 10 років митні органи дозволяли пересилку дієтичних добавок на митну територію України за умови, що вони надходили в МПВ, були в упаковці виробника та мали вагу до 10 кг. При цьому базовий закон також містив визначення двох різних термінів («дієтична добавка» та «харчовий продукт»).

Незважаючи на те що процитовану норму ст. 9 зазначеного вище закону було повністю інкорпоровано до ст. 235 нового Митного кодексу, а отже не відбулося зміни правового регулювання у цій галузі, кардинально змінилося тлумачення даної норми не на користь платників податків з боку митних органів, які почали вважати, що дієтичні добавки не належать до харчових продуктів, а тому не підлягають пропуску на митну територію України.

Відповідно до п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України в разі, коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. Отже, очевидно, має місце конфлікт інтересів між контролюючим органом та платником податків.

4. Позиція митних органів суперечить законодавству ЄС.

Відповідно до ст. 2 (а) Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 10 червня 2002 р. № 2002/46/ЕС (з подальшими змінами) «Про гармонізацію законодавства держав-членів щодо дієтичних добавок» дієтичні добавки належать до харчової продукції.

Крім того, Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 грудня 1997 р. № 97/67/ЕС (з подальшими змінами) «Про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг ЄС та покращення якості обслуговування», яка уніфікує процедуру надання поштових послуг та яку імплементовано до правових систем держав — членів ЄС, не містить заборон щодо переміщення харчових продуктів (включно з дієтичними добавками) засобами поштового зв’язку.

Слід зазначити, що на момент підготовки даної публікації митні органи одержали висновок Міністерства охорони здоров’я України, у якому підтверджено, що дієтичні добавки належать до харчових продуктів. Тому Міністерство доходів і зборів України змінило свою фіскальну позицію і дозволило пересилку дієтичних добавок в МПВ та МЕВ на адресу громадян. Дана ситуація є гарним прикладом того, що в разі зміни позиції фіскальними органами з того чи іншого питання не слід здаватися, а, навпаки, варто активно відстоювати правоту своєї юридичної позиції.

Іван Юрченко,
радник АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Олександр Терещенко,
юрист АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ

від 27.12.2012 р. № 21/96-18520

У зв’язку з надходженням звернень громадян стосовно митного контролю та митного оформлення продуктів спортивного харчування та біологічно активних добавок, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адреси громадян повідомляємо наступне.

Згідно з ч. 6 п. 1 ст. 235 Митного кодексу України забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, зокрема, товарів, що підпадають під визначення 1–24 груп УКТЗЕД, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг в упаковці виробника.

При цьому ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» визначено:

дієтична добавка — вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав’яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно зі звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального здоров’я людини;

харчовий продукт (їжа) — будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) — харчові продукти, які спеціально перероблені або розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад, і які реалізуються як такі, у тому числі продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів має значною мірою відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі звичайні харчові продукти існують, але не можуть бути замінниками лікарських засобів.

Оскільки Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» розмежовує терміни «дієтична добавка», «харчові продукти (їжа)», «харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання)», продукти спортивного харчування та біологічно активні добавки не відносяться до терміна «харчові продукти (їжа)».

Керуючись вищезгаданими положеннями ст. 235 Митного кодексу України, а також враховуючи, що продукти спортивного харчування та біологічно активні добавки підпадають під визначення 1–24 груп УКТЗЕД і не відносяться до продуктів харчування, вони не підлягають пропуску на митну територію України.

Про суть даного питання просимо повідомити усіх закордонних партнерів — поштових операторів, які здійснюють приймання міжнародних поштових та експрес-відправлень та попередити про відповідальність, передбачену ст. 473 Митного кодексу України.

І.С. Мрочко, заступник начальника митниці

___________________

1 Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
2 Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’ я України від 9 листопада 2010 р. № 971.
3 Закон втратив чинність у зв’язку із набуттям чинності Митним кодексом від 13 березня 2012 р. № 4495-VI.
4 http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/ article?art_id=3891258&cat_id=295923.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті