Фармацевтична енциклопедія–2015. Діячі української фармації: професорсько-викладацький склад Національного фармацевтичного університету

БОБРИЦЬКА Лариса Олександрівна (06.02.1974, м. Івано-Франківськ) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

БОНДАРЄВА Людмила Василівна (22.06.1950, м. Харків) — старший викладач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

ВИШНЕВСЬКА Лілія Іванівна (23.02.1966, с. Подвірне Новоселицького р-ну Чернівецької обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор, декан фармацевтичного факультету Національного фармацевтичного університету.

ВІННІК Лариса Михайлівна (07.04.1946, м. Харків) — доцент, заступник ректора з навчальної роботи Національного фармацевтичного університету.

ВЛАСОВ Віталій Сергійович (06.07.1950, м. Серов Свердловської обл.) — кандидат технічних наук, доцент, директор комп’ютерного центру Національного фармацевтичного університету.

ГАРНА Світлана Василівна (19.12.1957, с. Ольховатка Харківської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Націо­нального фармацевтичного університету.

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (4.04.1969, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки (з 2012) Національного фармацевтичного університету.

ГОРЯЧИЙ Володимир Дмитрович (09.05.1960, с. Малинівка Чугуївського р-ну Харківської обл.) — кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, декан факультету з підготовки іноземних громадян Національного фармацевтичного університету.

ГРИЦАН Людмила Дмитрівна (23.09.1947, м. Львів) — кандидат хімічних наук, доцент (з 1984) кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету.

ГРИЦЕНКО Віта Іванівна (20.06.1977, с. Велика Писарівка Сумської обл.) — доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

ГРІНЦОВ Євген Федорович (01.08.1954, с. Орубежне Борисовського р-ну Бєлгородської обл., Росія) — кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ГРІНЦОВА Ольга Євгенівна (04.06.1985, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук (з 2011), асистент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ГУБІН Юрій Іванович (07.04.1958, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, завідувач лабораторії органічного синтезу, доцент кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету.

ДЕМ’ЯНЕНКО Дмитро Вікторович (03.03.1976, м. Харків) — доцент кафедри товарознавства Націо­нального фармацевтичного університету.

ДОБРОВА Вікторія Євгеніївна (31.12.1970, м. Харків) — учений-біостатистик, педагог, кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики, вчений секретар науково-­дослідної частини Національного фармацевтичного університету.

ДОЛЖНІКОВА Ольга Миколаївна (06.07.1959, с. Сніжків Харківської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

ЄВТІФЄЄВА Ольга Анатоліївна (23.10.1968, станиця Канєвська, Краснодарський край, Росія) — доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

ЄВТУШЕНКО Олена Миколаївна (03.06.1971, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету.

ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна (12.07.1966, м. Зміїв Харківської обл.) — доктор хімічних наук, завідувач кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету.

ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна (25.11.1961, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету.

ЗАГАЙКО Андрій Леонідович (23.04.1974, м. Харків) — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету.

ЗАЙЧЕНКО Ганна Володимирівна (11.08.1967, м. Душанбе, Таджикистан) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

ЗУПАНЕЦЬ Катерина Олександрівна (14.12.1982, м. Ужур-4, Росія) — кандидат фармацевтичних наук, старший лаборант кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ІВАНОВА Каріна Андріївна (14.02.1959, м. Ленінакан, Вірменія) — кандидат соціологічних наук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, завідувач кафедри суспільних наук Національного фармацевтичного університету.

ІСАЄВ Сергій Григорович (13.01.1957, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету.

КАЙДАЛОВА Лідія Григорівна (20.02.1961, с. Баришівка Київської обл.) — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

КАЛАЙЧЕВА Світлана Георгіївна (28.06.1957, с. Кяряк, Грузія) — провізор, педагог, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації, декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету.

КАРАМИШЕВ Дмитро Васильович (10.09.1970, м. Харків) — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету.

КИРЕЄВ Ігор Володимирович (26.10.1962, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

КОВАЛЕНКО Зоя Іванівна (17.11.1960, м. Охтирка Сумської обл.) — педагог, кандидат фармацевтичних наук, доцент, заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян, завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки Національного фармацевтичного університету.

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна (07.07.1968, м. Харків) — фахівець з управління якістю, педагог, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету.

КОЛІСНИК Сергій Вікторович (17.06.1964, м. Охтирка Сумської обл.) — кандидат хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

КОНОНЕНКО Надія Миколаївна (05.06.1976, м. Харків) — доктор медичних наук, професор, учений секретар ученої ради, завідувач кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету.

КОТЕНКО Олександр Михайлович (18.12.1956, смт. Анютине Лозівського р-ну Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків, директор видавничого центру Національного фармацевтичного університету.

КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна (12.06.1955, с. Івано-Шейчено Богодухівського р-ну Харківської обл.) — доктор біологічних наук, професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету.

КРАСОВСЬКИЙ Ігор Володимирович (4.08.1911, м. Харків — 1999) — кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (1948–1976) Харківського фармацевтичного інституту.

КРУТСЬКИХ Тетяна Василівна (06.07.1970, м. Новозибків Брянської обл., Росія) — учений-технолог, магістр з управління якістю, кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан факультету промислової фармації Національного фармацевтичного університету.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В’ячеслав Олександрович (22.12.1976, м. Первомайськ Миколаївської обл.) — технолог фармацевтичного виробництва, фахівець з управління якістю, педагог, доцент кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету.

ЛИТВИНОВА Ольга Миколаївна (23.04.1963, м. Харків) — доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету.

МАЛИЙ Володимир Валентинович (04.05.1974, м. Дунаївці Хмельницької обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки, декан факультету «Економіка та менеджмент» Національного фармацевтичного університету.

МАМІНА Олена Олександрівна (04.10.1957, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету.

МІЩЕНКО Інна Володимирівна (17.06.1958, м. Куп’янськ Харківської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

МІЩЕНКО Оксана Яківна (21.02.1965, с. Гірки Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету.

НАБОКА Ольга Іванівна (20.05.1966, м. Харків) — доктор біологічних наук, професор кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету.

ОГАРЬ Світлана Володимирівна (26.08.1960, с. Сінне Богодухівського р-ну Харківської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач науково­методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету.

ОТРІШКО Інна Анатоліївна (05.05.1977, с. Сенча Полтавської обл.) — доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна (20.12.1969, м. Торез Донецької обл.) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету.

ПЕСТУН Ірина Володимирівна (25.11.1975, с. Липці Харківського р-ну Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету.

ПЛЯКА Любов Володимирівна (20.12.1968, м. Валки Харківської обл.) — педагог, кандидат психологічних наук, провідний практичний психолог Національного фармацевтичного університету.

ПОЛОВКО Наталя Петрівна (17.11.1966, с. Соколово Зміївського р-ну Харківської обл.) — учений-технолог, педагог, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету.

ПОПОВА Наталія Вячеславівна (18.04.1958, м. Ярославль, Росія) — доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету.

РУБАН Олена Анатоліївна (18.11.1971, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

РЯБОВА Оксана Олександрівна (26.05.1973, м. Харків) — лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

САВОХІНА Марина Володимирівна (10.07.1965, м. Тячів Закарпатської обл.) — лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук Росії та України, доцент кафедри фармакотерапії Націо­нального фармацевтичного університету.

САХАРОВА Тетяна Семенівна (08.07.1957, м. Дрогобич Львівської обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

СЕМЕНОВ Андрій Миколайович (16.08.1964, смт. Кшенський Курської обл., Росія) — кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

СІРА Людмила Михайлівна (14.06.1949, м. Харків) — учений-фармакогност, ботанік, педагог, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету.

СІЧКАР Антоніна Анатоліївна (25.04.1975, м. Рубіжне Луганської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри промислової фармації Національного фармацевтичного університету.

СЛІПЧЕНКО Галина Дмитрівна (23.07.1973, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

СПИРИДОНОВ Сергій Володимирович (21.08.1974, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

СТОРОЖЕНКО Ігор Петрович (13.08.1969, м. Харків) — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Національного фармацевтичного університету.

СУПРУН (Койчева) Еліна Владиславівна (06.11.1966, м. Герца Глибоцького р-ну Чернівецької обл.) — доктор медичних наук, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

ТАРАН Андрій Вікторович (29.04.1967, с. Стрілки Старосамбірського р-ну Львівської обл.) — провізор, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

ТАРАСЕНКО Ольга Олександрівна (30.05.1976, м. Харків) — кандидат медичних наук, асистент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ТИХОНОВ Олександр Іванович (11.09.1938, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений винахідник СРСР; заслужений професор Національного фармацевтичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, Міжнародний вчений (Кембрідж, Англія), професор кафедри аромології та косметології Національного фармацевтичного університету, голова відділення фармакотехнологій Академії наук технологічної кібернетики України, віце-президент Спілки апітерапевтів України та Харківської області.

ТОМАРОВСЬКА Тетяна Олександрівна (25.09.1963, м. Харків) — кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії; голова первинної профспілкової організації Національного фармацевтичного університету; голова експертної ради з фізичної та колоїдної хімії з ліцензійного іспиту «КРОК-1».

ТОРЯНИК Людмила Андріївна (24.07.1947, смт. Панютене Лозівського р-ну Харківської обл.) — кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти і науки України, завідувач кафедри іноземних мов Національного фармацевтичного університету.

ТЮПКА Тетяна Іванівна (13.08.1967, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.) — доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету.

ФІЛІПЦОВА Ольга Володимирівна (02.01.1973, м. Харків) — доктор біологічних наук, доцент кафедри біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету.

ЦУБАНОВА Наталя Анатоліївна (19.10.1973, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології ліків і клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

ЧАГОВЕЦЬ Раїса Калинівна (3.06.1922, с. Андріївка Харківської обл. — 2001, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків Української фармацевтичної академії.

ЧЕРНОВ Андрій Миколайович (31.05.1951, м. Піонерськ Калінінградської обл., Росія — 19.03.2013, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор кафедри процесів і апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва Національного фармацевтичного університету.

ЧЕШЕВА Маргарита Вікторівна (25.12.1962, смт. Грибановський Воронезької обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

ШЕБЕКО Сергій Костянтинович (07.06.1979, м. Харків) — доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

ЩОКІНА Катерина Геннадіївна (7.03.1964, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету, вчений секретар Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України.

Продовження у наступних номерах «Щотижневика АПТЕКА»
Повні версії енциклопедичних статей
доступні для перегляду на CD цього номера та на сайті «Фармацевтичної енциклопедії» 

Назустріч VIII Національному з’їзду фармацевтів України

ЗАПРОШЕННЯ ДО ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Нині ми продовжуємо публікацію нового циклу персональних та корпоративних енциклопедичних статей для «Фармацевтичної енциклопедії» (початок див. «Щотижневик АПТЕКА» № 22 (893) від 3 червня 2013 р.) і водночас нагадуємо, що процес підготовки до VIII Національного з’їзду фармацевтів України — форуму, що підсумовує життя галузі протягом півдекади, — вже не лише триває, але й вступив у свою активну фазу.

Тому наша редакція виходить до своїх читачів з пропозицією, що полягає у наступному.

Ми пропонуємо Вам — так, саме особисто Вам, вельмишановний Читачу! — взяти безпосередню участь у підготовці майбутнього (третього, доповненого) видання першої в історії України «Фармацевтичної енциклопедії», зелений із золотим тисненням фоліант якої вийде друком у 2015 р. напередодні з’їзду і буде презентований з його трибуни, а до цього моменту і після нього (тобто навічно) відображатиметься та безкінечно оновлюватимуться у дзеркалі її сайта.

Що ж потрібно для того, — запитаєте Ви, шановний Читачу, — аби взяти таку участь?

Відповідаємо. Перше і найголовніше — для цього необхідно мати достатньо високу професійну самооцінку, належно обґрунтовану відповіднім власним або колективним фаховим доробком.

Чи потребуватиме це вкладення коштів від учасника? — абсолютно слушно поцікавитеся Ви.

Ні — наголошуємо. — Не потребуватиме. Оскільки «Фармацевтична енциклопедія» — це науково-просвітницький проект, що реалізується Національним фармацевтичним університетом спільно із видавництвом «МОРІОН» на некомерційних засадах.

Що ж для цього врешті необхідно?! — цілком доречно поставите Ви ребром третє і кардинальне запитання.

Відповімо на нього також впевнено і вже деталізовано. Для цього необхідно зібрати, структурувати і надіслати до нашої редакції за адресами, вказаними нижче, ті дані про здобувача, що вказуються у кожному з розділів стандартної енциклопедичної статті встановленого зразка (див. на сайті), — а саме 10 позицій загалом. Щоб вдало впоратися з цим сетом, а також для зручності та ліпшої запам’ятовуваності підрозділимо цю десятку преферансних карт навпіл і розкладемо віялом по 5 чорної та червоної мастей:

1. Фотопортрет високої якості (оригінальний файл формату «JPG» або «TIFF», об’єм якнайбільший, але не менше 1 МБ — для електронного формату; «10х15», глянець — для паперового);

2. Прізвище, ім’я та по батькові повністю;

3. Дата та місце народження (населений пункт, район, область);

4. Чинні науковий ступінь, звання та/або посада з повною назвою місця роботи — з роками набуття;

5. Вищий навчальний заклад (заклади) — з роком (роками) закінчення;

та 5 стислих переліків (із зазначенням років):

6. Кар’єрна хронологія (історія підприємства);

7. Основні напрями наукових досліджень та/або професійної чи громадської діяльності, досягнень на виробництві, в сфері контролю якості, фармацевтичної опіки тощо;

8. Ключові наукові та/або професійні здобутки як персональні (наприклад загальна кількість наукових праць та/або патентів, авторських свідоцтв, винаходів, розроблених препаратів, підготовлених дисертантів тощо), так і досягнуті колективом підприємства, яке Ви очолюєте (де працюєте);

9. Нагороди, премії, інші відзнаки (якщо такі є);

10. Основні опубліковані авторські та/або співавторські роботи (якщо такі є): із дотриманням вимог бібліографічного оформлення літературних джерел відповідно до встановленого стандарту енциклопедичної статті (див. на сайті).

Матеріали, надіслані без дотримання зазначених вимог наповнення та структуризації, на жаль, розглядатися не будуть. Також важливий момент стосується авторства статті: оскільки людина не може бути автором власної енциклопедичної статті — на етапі фінального завірення макета статті Вам доведеться підписати її текст у тієї особи, яку Ви для цього оберете і яка з цим погодиться, після чого підписатися власноруч і надіслати до редакції в якості Вашої згоди на публікацію. До того ж, Ви можете пропонувати (рекомендувати) для включення до «Фармацевтичної енциклопедії» інші кандидатури, окрім своєї, або ініціювати статтю про певне (можливо те, яке Ви очолюєте чи в якому працюєте) фармацевтичне підприємство, — для цього, знову ж таки, необхідно надіслати до редакції увесь комплект даних, перелічених вище.

Отже, Редакційна рада «Фармацевтичної енциклопедії» (Національний фармацевтичний університет, Харків) та редакція «Фармацевтичної енциклопедії» (видавництво «МОРІОН», Київ) консолідовано і щиро запрошують Вас та Ваших колег на сторінки та у веб-вікна «Фармацевтичної енциклопедії»!

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЛИСТИ

E-mail: public@morion.ua; sneg@morion.ua; enciclopedia_nfau@ukrfa.kharkov.ua

Адреса: 02140, Київ, просп. Бажана, 10А. Видавництво «МОРІОН». «Фармацевтична енциклопедія»

Тел./факс: (044) 585-97-10 (# 234), (0572) 67-93-74

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті