Резерв великої науки

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить,
той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним

Григорій Сковорода

Слова видатного українського просвітителя якнайкраще характеризують дух, що панує в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ). Більш ніж 200-річна історія вищого навчального закладу свідчить: НФаУ не лише готує висококласних фахівців фармацевтичної галузі, а й прищеплює любов до науки, пробуджує жагу до знань і бажання опановувати нові вершини. Втім, є дещо, стосовно чого спільнота НФаУ могла б посперечатися з уславленим філософом: бездіяльність, хай і вдавана, в жодному разі не притаманна науковій молоді НФаУ. Її представники не бояться шукати сміливі рішення, що нерідко розходяться зі, скажімо так, усталеними уявленнями про технології й методики, прагнуть зробити власний внесок у розвиток наукової думки, готові стати новаторами. Науково-дослідна робота студентів, яка в сучасних умовах перетворилася на невід’ємний елемент навчання й виховання студентської молоді і є одним з інструментів формування відповідних дослідницьких навичок та організаторських якостей, — предмет особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету. Ректор НФаУ, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор В.П. Черних зазначив: «Переважна більшість викладацького корпусу університету — наші випускники, які почали формувати власне наукове ім’я ще на студентській лаві в якості гуртківців студентського наукового товариства. Сьогодні вони діляться секретами фахової майстерності з новою генерацією здібної молоді, котра вже завтра, я у цьому переконаний, потужно заявить про себе».

Наука — молодим

25–26 квітня в НФаУ відбулася ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Її організаторами виступили Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства НФаУ. «Серед основ­них цілей та завдань студентського товариства університету слід виокремити сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, пошук та підтримку талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги, розвиток індивідуальних творчих здібностей, організацію та розвиток наукового та культурного співробітництва з іншими ВНЗ, у тому числі зарубіжними, — розповідає керівник студентського наукового товариства НФаУ Ольга Затильнікова. — На даний момент студентське наукове товариство НФаУ охоплює 46 наукових гуртків кафедр, де займаються науковими пошуками понад 700 студентів. Члени студентського наукового товариства беруть активну участь у прикладних та фундаментальних науково-дослідних розробках університету, виконують дипломні роботи, які є фрагментами ініціативно-пошукової тематики. Особливо приємно відзначити збільшення кількості наших студентів, які беруть активну участь у конкурсах наукових робіт, у тому числі всеукраїнських. У 2011/2012 навчальному році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук для студентів вищих навчальних закладів від студентства НФаУ було представлено більше 10 наукових робіт, найкращі з них направлені для подальшого конкурсу. Наші студенти Дмитро Журенко та Аліна Осьмачко, посівши кожен 3-тє місце, стали переможцями фінального туру конкурсу за напрямком «Фармацевтичні науки», що проходив у Тернопiльському державному медичному університеті iменi I.Я. Горбачeвського».

Україна впевнено рухається шляхом активної інтеграції в міжнародний науковий простір. З метою підвищення престижу вітчизняної науки ректор Національного фармацевтичного університету В.П. Черних запропонував провести ХХ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів англійською мовою. Учасники ювілейного зібрання представили доповіді мовою міжнародного спілкування, а презентації — англійською, українською й російською мовами, продемонструвавши не лише професійні знання й цінність власних наукових робіт, а й абсолютну готовність виступати на міжнародній арені.

Основна мета конференції — стимулювання наукової активності студентів та молодих учених, залучення їх до вирішення актуальних завдань сучасної науки, збереження й розвиток єдиного науково-освітнього простору, встановлення контактів між майбутніми колегами. «Талановита молодь повинна поєднувати знання, отримані в аудиторії, з дослідницькою роботою. Це — обов’язкова умова якісної підготовки наукового потенціалу галузі», — підкреслює голова Ради молодих вчених НФаУ Олексій Андріяненков.

Звертаючись до учасників під час пленарного засідання з вітальною промовою, співголова організаційного комітету, проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор Сергій Коваленко, зокрема, наголосив: «Залучення молоді до наукового процесу, зважаючи на стрімкий розвиток різних напрямів, є важливим завданням професорсько-викладацького складу Національного фармацевтичного університету. Без зусиль прогресивної молоді рух у науці неможливий».

До програми форуму було включено 10 доповідей пленарного засідання та 150 секційних презентацій, представлених молодими вченими, студентами та гостями НФаУ. У збірнику матеріалів конференції опубліковано більше 300 тез доповідей англійською мовою. Захід зібрав понад 300 студентів, магістрів, клінічних ординаторів, наукових співробітників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, Російської Федерації, Республіки Казахстан. Усі студенти — учасники конференції отримали дипломи та цінні подарунки.

Традиційно в НФаУ до проведення значущих заходів готуються унікальні видання. Цього року Радою студентського наукового товариства та Радою молодих вчених НФаУ було вперше надруковано кольоровий буклет «Крок від студента до молодого науковця», в якому описано історію створення та розвитку наукових гуртків усіх кафедр НФаУ, ілюстрований фотоматеріалами різної давнини.

Ще однією особливістю ювілейної конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» стало її присвячення 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сала.

Видатний діяч фармації

У листопаді поточного року науковий світ відзначатиме 90-річчя видатного вченого — професора Д.П. Сала.

Дмитро Павлович Сало з’явився на світ 26 листопада 1923 р. на хуторі Помилуївка Борівського району Харківської обл. У листопаді 1941 р. закінчив Ізюмську школу фельдшерів та був призваний до армії. Брав участь у Великій Вітчизняній війні, нагороджений сімома медалями. У 1951 р. закінчив Харківський фармацевтичний інститут. Працював у цьому інституті асистентом, доцентом, завідувачем кафедри аптечної технології ліків. У 1968 р. захистив дисе­ртацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Застосування глинистих мінералів для приготування ліків».

Професор є автором більше ніж 150 друкованих праць, 5 авторських свідоцтв, співавтором низки монографій та методичних рекомендацій. Д.П. Сало створив школу біофармацевтичних досліджень лікарських форм, підготував 18 кандидатів та 4 докторів наук. Протягом 1971–1980 рр. Д.П. Сало обіймав посаду ректора Харківського фармацевтичного інституту. За ініціативою професора з 1974 р. інститут розпочав підготовку іноземних фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі. У 1975 р. тодішнім ректором була створена спеціалізована рада Харківського фармацевтичного інституту для захисту дисертацій фармацевтичного напрямку. Д.П. Сало двічі обирався головою правління Наукового товариства фармацевтів України, членом президії Наукового фармацевтичного товариства СРСР.

«Скупі факти біографії не можуть передати й малої частки величі цієї постаті. За сухими датами криється життя дивовижної людини — подвижника, котрому судилося стати справжнім фундатором фармацевтичної науки на теренах колишнього СРСР, — згадує учень і соратник Д.П. Сала професор НФаУ Олександр Тихонов. — Лише на перший погляд може здатися, що його діяльність — спокійний перебіг подій. Насправді ж шлях ученого й громадського діяча був тернистим і непростим. Віра й упевненість у необхідності своєї праці на користь науки й аlma mater допомагали йому йти вперед, долати численні перепони й досягати мети. Професор Д.П. Сало зробив значний внесок в українську фармацевтичну науку та становлення фармацевтичної освіти».

У НФаУ шанують пам’ять колишнього ректора Дмитра Павловича Сала. Постать ученого увічнено в університеті: у 2010 р. відкрито скульптурну композицію «Особистості фармації», що містить фігуру екс-ректора, кафедра аптечної технології ліків, якою керував професор, нині носить його ім’я, в галереї корпусу університету по вул. Мельникова розміщено портрет Д.П. Сала.

З нагоди 90-річчя професора Д.П. Сала, окрім проведення ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, на початку листопада 2013 р. у НФаУ заплановано проведення низки заходів, зокрема, тематичної конференції за участю учнів та колег професора, викладачів і студентів НФаУ, представників фармацевтичного сектору України. Крім того, відкриється виставка в музеї університету, де будуть представлені унікальні матеріали, друковані праці, фотографії, що стосуються життя та діяльності Дмитра Павловича Сала.

Не зупинятися на півдорозі

Програма ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» передбачала два дні спілкування молодих науковців, обміну досвідом втілення нових ідей з колегами і напруженої роботи під час секційних засідань.

Гості з Казахського національного медичного університету імені С.Д. Асфендіярова (Республіка Казахстан, Алмати), Бєлгородського державного науково-дослідного університету (Російська Федерація, Бєлгород), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного університету харчових технологій (Київ), Харківської державної зооветеринарної академії, ДП «Фармакопейний центр» (Харків), студенти й молоді вчені НФаУ працювали в секціях за 18 науковими напрямками:

 • синтез фізіологічно активних речовин;
 • дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів;
 • стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз;
 • технологія фармацевтичних препаратів;
 • сучасна біотехнологія;
 • фізіологічні та біохімічні основи дії біологічно активних сполук;
 • доклінічне фармакологічне вивчення нових лікарських засобів;
 • сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології, клінічна лабораторна діагностика;
 • клінічна фармація;
 • сучасна фармакотерапія;
 • фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів;
 • менеджмент і маркетинг у фармації;
 • соціально-економічні дослідження в фармації;
 • інформаційні технології у фармації та медицині;
 • суспільcтвознавство;
 • філологія;
 • педагогіка та психологія;
 • перші кроки у науці (підготовчий факультет).

«Такі заходи вкрай необхідні тим, хто лише починає науковий шлях, — переконаний голова ради молодих вчених НФаУ О. Андріяненков. — Можливість показати себе, заявити про себе і отримати перше визнання допомагає молодим науковцям, спонукає до продовження обраної справи. До того ж, участь у науково-практичній конференції в якості доповідача — прекрасний шанс перевірити себе на здатність до співпраці з міжнародною науковою спільнотою.

Сьогодні ми стали свідками прекрасних виступів. І якщо доповідь можна було підготувати й вивчити напам’ять англійською, то питання були спонтанними. Усі учасники доступно й зрозуміло давали відповіді англійською мовою, рівень знання міжнародної мови спілкування високий, тож до виходу на більш серйозний рівень ми готові. Головне — аби, прямуючи тернистим шляхом, молоді науковці відчували підтримку своїх наставників, своєї аlma mater».

«Де панує дух науки, там твориться велике і малими засобами», — говорив Микола Пирогов. Молоді вчені й студенти Національного фармацевтичного університету творити велике готові.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА» за матеріалами, наданими Національним фармацевтичним університетом
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті