Роз’яснення Мінекономіки щодо державних закупівель

Лист-роз’яснення щодо застосування окремих норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 р.№ 921 (зі змінами) від 19.01.2010 р. № 3303-25/7.
Роз’яснення Мінекономіки щодо державних закупівельОргани державної влади, органи
влади АР Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи,
установи, організації, підприємства
Копія: Державне госпрозрахункове
видавничо-поліграфічне
підприємство «Зовнішторгвидав України»

Роз’яснення

Мінекономіки на численні звернення суб’єктів державних закупівель щодо застосування законодавства про державні закупівлі повідомляє.

З 12.12.2009 р. набула чинності постанова КМУ від 08.12.2009 р. № 1335 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — постанова), якою запроваджено низку змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921 (далі — положення).

Щодо початку торгів та внесення змін до тендерної документації

Відповідно до роз’яснення Мінекономіки від 06.02.2009 р. № 3303-27/48 при проведенні відкритих та двоступеневих торгів початком процедури закупівлі є дата розміщення оголошення про заплановану закупівлю.

Таким чином, відповідно до п. 2 постанови, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі було опубліковано (розміщено) у бюлетені «Вісник державних закупівель» після набуття чинності постановою, то вона здійснюється з дотриманням вимог постанови. Разом з тим, якщо у такому разі тендерна документація, затверджена до набуття чинності постановою, не відповідає нормам положення (зокрема, у частині терміну подання та розкриття тендерних пропозицій), замовник вносить відповідні зміни до тендерної документації у спосіб, передбачений п. 40 положення.

Щодо форми оголошення про проведення редукціону та звіту про результати проведення процедури редукціону

Відповідно до п. 19 положення замовник може здійснити закупівлю, зокрема шляхом проведення процедури редукціону. Підстави та порядок проведення редукціону визначені у п. 71-1 та 71-2 положення.

Згідно з п. 71-2 положення процедура редукціону проводиться у порядку, передбаченому для відкритих торгів, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому пункті. Під час проведення процедури редукціону замовник розміщує (поширює) інформацію, передбачену цим положенням, з дотриманням встановлених вимог та терміну.

У п. 4 постанови сказано, що міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний термін необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність з її положеннями.

Враховуючи викладене, до набуття чинності відповідних змін до наказу Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 61 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» оголошення про проведення редукціону заповнює­ться за формою оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів та згідно з інструкцією щодо її заповнення, затверджених зазначеним наказом, з урахуванням таких положень:

  • у п. 4 форми оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів «Процедура закупівлі» зазначається «редукціон»;
  • п. 7 та 8 форми оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів повинні містити інформацію про умови подання та розкриття попередніх тендерних пропозицій.

Звіт про результати проведення редукціону заповнюється за формою звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів із зазначенням величини кроку редукціону в п. 11 «Інша інформація» цієї форми.

Щодо терміну подання та розкриття тендерних пропозицій

Відповідно до п. 36 положення термін для подання тендерних пропозицій повинен становити 21 календарний день від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках зазначений термін може бути зменшено до 14 календарних днів.

Таким чином, при заповненні оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів, оголошення про проведення редукціону (складанні запрошення до участі у процедурі торгів з обмеженою участю) термін для подання тендерних пропозицій може бути визначений його замовником як такий, що не перевищує 21 календарний день, але й не менший 14 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів (відправлення запрошення до участі в них).

Щодо направлення повідомлення виробникам та запрошення виробників до участі у торгах

Відповідно до абзацу 4 п. 6 положення замовник одночасно з поданням на публікацію оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації надсилає повідомлення всім виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткових витрат державних коштів.

Разом з тим, згідно з абзацом 3 п. 34 положення під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі виробників, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткових витрат державних коштів, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію (але не менше 2).

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж 3 виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткових витрат державних коштів (п. 73 положення).

Слід зазначити, що замовник самостійно визначає джерело, спосіб, сферу направлення (опублікування) виробникам, а також отримання зазначеної інформації про виробників з дотриманням принципів державних закупівель, закріплених п. 8 положення та з дотриманням вище­зазначених норм цього акта.

Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у виробників

Відповідно до абзацу 3 п. 6 положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг — нерезидентів.

Згідно зі ст. 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені іншої, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Відповідно до підпункту 25 п. 2 положення філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні повноваження.

Таким чином, аналізуючи норми положення та частини 2 ст. 237 Цивільного кодексу України виробник товарів (виконавець робіт, надавач послуг) може брати участь у процедурах державних закупівель як особисто, так і через представника, керуючись главою 17 Цивільного кодексу України, та з урахуванням Закону України «Про міжнародне приватне право» — у разі, коли виробником є нерезидент.

При цьому в тендерній (ціновій) пропозиції та договорі про закупівлю в якості учасника процедури закупівлі зазначається саме виробник.

Щодо надання підтвердження статусу вітчизняного виробника місцевими органами виконавчої влади

Відповідно до п. 24-1 положення документальне підтвердження статусу вітчизняного виробника може надаватися місцевими органами виконавчої влади.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Таким чином, документи, які підтверджуют­ь статус вітчизняного виробника, можуть надаватися місцевими державними адміністраціями, зазначеними у Законі України «Про місцеві державні адміністрації».

Щодо оприлюднення інформації про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції учасника

Підстави для відхилення тендерної пропозиції визначені у п. 61 положення. Відповідно до п. 29 положення інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повідомляється протягом 7 календарних днів з дня прийняття рішення про відхилення відповідної пропозиції учаснику, пропозиція якого відхилена, з обґрунтуванням підстав відхилення та оприлюднюється в цей самий термін на сайті уповноваженого органу.

Слід зазначити, що оприлюднення такої інформації здійснюється замовником у довільній формі із зазначенням такої інформації:

  • дата і номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення (для відкритих, двоступеневих торгів та редукціону);
  • назва замовника;
  • найменування предмета закупівлі, визначеного згідно з п. 3 та 4 положення;
  • перелік тендерних пропозицій, які були відхилені із зазначенням підстав відхилення з посиланням на конкретний пункт та абзац положення, у яких закріплена відповідна підстава;
  • причини відхилення пропозицій на підставі, визначеній положенням (у стислій формі).

Оприлюднення інформації про відхилення тендерних або кваліфікаційних пропозицій здійснюється на паперових носіях або електрон­ному вигляді (з обов’язковим письмовим підтвердженням). Термін оприлюднення такої інформації відраховується з дати її відправлення замовником.

Щодо відхилення тендерних пропозиції через змову учасників торгів

Відповідно до підпункту 28 п. 2 положення змова — домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни тендерної пропозиції, цінової пропозиції на штучних або неконкурентних засадах з відома чи без відома замовника.

Згідно з п. 61 положення замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли, зокрема, учасники здійснили змову.

Слід наголосити, що для прийняття рішення про відхилення тендерних пропозицій за таких підстав замовник повинен мати документальне підтвердження компетентного органу державної влади про змову учасників торгів.

Щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій

Відповідно до п. 65-1 положення у разі відміни торгів замовником, крім випадку відміни при відхиленні всіх тендерних пропозицій до акцепту тендерної пропозиції відповідно до п. 61 цього положення, визнання торгів такими, що не відбулися, або виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, він має право застосувати процедуру запиту цінових пропозицій з урахуванням таких особливостей:

  • процедура може застосовуватися при закупівлі будь-яких товарів, робіт чи послуг;
  • не застосовуються вартісні обмеження щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій;
  • запит цінових пропозицій безоплатно публікується в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», що видається уповноваженим органом, та розміщується у день публікації на веб-порталі з питань державних закупівель.

Таким чином, виключно у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій після настання підстав, визначених у п. 65-1 положення, запрошуються всі потенційні учасники процедури закупівлі шляхом публікації відповідного оголошення у бюлетені «Вісник державних закупівель» та його розміщення на веб-порталі з питань державних закупівель. Письмовий запит щодо цінових пропозицій направляється учасникам торгів у день такої публікації. При цьому інформація, зазначена у такому запиті згідно з п. 73 положення (зокрема, термін подання цінових пропозицій та дата розкриття цінових пропозицій), повинна співпадати з інформацією, що публікується у бюлетені «Вісник державних закупівель» та розміщується на сайті уповноваженого органу.

При проведенні процедури запиту цінових пропозицій без застосування підстав, визначених п. 65-1 положення, замовник самостійно обирає коло потенційних учасників процедури закупівлі з дотриманням вимог п. 72 та 73 положення, а також принципів державних закупівель, закріплених п. 8 положення.

Міністр економіки України Б.М. Данилишин

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті