Секвестр Держбюджету–2014: зменшено фінансування системи охорони здоров’я

27 березня 2014 р. парламент ухвалив Закон України від 27.03.2014 р. № 1165-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Зміни до Держбюджету 2014 р. ухвалено з метою забезпечення відновлення економіки України та невідкладної стабілізації фінансової ситуації з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку нашої країни на 2014 р. Новий бюджет враховує реалії економічної ситуації та динаміку її розвитку. Зокрема, в ухвалених змінах до Держбюджету на поточний рік передбачено економію видатків бюджету, які максимально скорочено та оптимізовано.

Секвестр Держбюджету–2014: зменшено фінансування системи охорони здоров’яЗа підсумками 2013 р. у цілому зафіксовано нульовий показник зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) порівняно з 2012 р. при врахованому в бюджеті прогнозі річного зростання у розмірі 3,4%. Незважаючи на негативні тенденції соціально-економічного розвитку України в 2013 р., Держбюджет на 2014 р. було затверджено із завищеними прогнозними макроекономічними показниками. Нереалістичний прогноз номінального ВВП на 2014 р. в обсязі 1653 млрд грн. було розраховано в грудні минулого року на основі невиправдано оптимістичної оцінки економічного зростання у 3% та завищеної бази 2013 року, незважаючи на те, що фактичні статистичні данні за 11 міс минулого року чітко вказували на тенденцію до падіння базових галузей економіки, а також на відсутність зростання споживчих цін внаслідок депресивного стану економіки. У свою чергу, Міжнародний валютний фонд у жовтневому звіті «World Economic Outlook», опублікованому на сайті організації, прогнозує збільшення реального ВВП в Україні у 2014 р. на рівні 1,5%.

Законом України № 1165-VII визначено доходи Держбюджету в сумі 372,9 млрд грн., що на 22,4 млрд грн. менше, ніж було закладено в редакції Закону України від 16.01.2014 р. № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік». На 25,4 млрд грн. скорочено видатки, які згідно із Законом України № 1165-VII становлять 436,8 млрд. грн.

Серед іншого Закон України від 27.03.2014 р. № 1165-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не передбачає поетапного підвищення у 2014 р. розміру прожиткового мінімуму на 1 особу в розрахунку на місяць, який нині становить 1176 грн. Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, розмір прожиткового мінімуму в поточному році становить:

  • для дітей віком до 6 років — 1032 грн.;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 1286 грн.;
  • для працездатних осіб — 1218 грн.;
  • для осіб, які втратили працездатність, — 949 грн.

Скасовано й поетапне підвищення у 2014 р. мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2014 р.: у місячному розмірі — 1218 грн.; у погодинному розмірі — 7,3 грн. Нагадаємо, що в попередній редакції Держбюджету–2014 передбачалося таке підвищення з 1 липня в місячному розмірі — до 1250 грн., у погодинному розмірі — до 7,49 грн; з 1 жовтня — до 1301 грн. і 7,8 грн. відповідно. Автори відповідного законопроекту (реєстраційний № 4575) обґрунтовують таке рішення тим, що підвищення у 2014 р. розмірів мінімальної заробітної плати темпами, що не відповідають темпам розвитку економіки, є невиправданим, і сподіваються, що ухвалені зміни до Дежбюджету–2014 забезпечать економію видатків бюджету на оплату праці робітників бюджетної сфери в обсязі 6,8 млрд грн.

Законом України № 1165-VII на 14,1% до 8,66 млрд грн. зменшено видатки для МОЗ України порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014.

Видатки, передбачені для профільного міністерства, включають у тому числі витрати Державної служби України з лікарських засобів у сумі 56,9 млн грн. (зменшено порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014 на 10,8%); Державної санітарно-епідеміологічної служби в сумі 1,2 млрд грн. (на 8,2% менше порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014). На 2,9% зменшено фінансування Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, яке згідно із Законом України № 1165-VII становить 9,34 млн грн.

Медичних працівників закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу в непілотних регіонах, позбавлено надбавок за обсяг та якість виконаної роботи, дотації на виплату яких становили 150 млн грн.

Зменшено розмір субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Так, якщо в попередній редакції він становив 191636,3 тис. грн., то згідно з внесеними змінами нині це 138890,1 млн грн., що на 27,5% менше згаданої вище суми.

Зокрема, не отримають субвенції в розмірі 8,4 млн грн. та майже 2 млн грн. відповідно бюджети АР Крим та Севастополя. Згідно зі змінами до Держбюджету–2014 найбільший обсяг субвенції передбачено для обласного бюджету Донецької обл. — 14 млн грн., що на 4,3 млн грн. менше порівняно з попередніми показниками Держбюджету–2014. Для обласного бюджету Чернівецької обл. передбачена найменша субвенція — 2,9 млн грн., що на 23,3% менше, ніж передбачалося в попередній редакції Держбюджету–2014.

На 90,5% зменшено розмір субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії. Так, нині він становить майже 19 млн грн. замість 200 млн грн., закладених у попередньому Держбюджеті–2014. Згідно із Законом України № 1165-VII розмір субвенції на придбання препаратів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги становить майже 138 млн грн., що на 57,3% менше, ніж передбачалося в попередній редакції Держбюджету–2014.

Без субвенції в розмірі 4 млн грн. залишено Центр ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру. Без 50 млн грн. фінансування залишено будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в Донецьку, оскільки відсутня проектно-кошторисна документація будівництва та інженерних мереж. Скасовано субвенцію в розмірі 70 млн грн. на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Скасовано фінансування бюджетної програми «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України». Нагадаємо, що в попередній редакції Держбюджету–2014 передбачалися видатки на рівні 625 млн грн. на закупівлю близько 1000 автомобілів швидкої медичної допомоги.

Згідно із Законом України № 1165-VII фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2014 р. сумарно зменшилося на 5,3% (таблиця).

Таблиця Витрати на медичне обслуговування співробітників державних структур, передбачені Держбюджетом України на 2014 р. (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Попередня редакція Держбюджету–2014 Чинна редакція Держбюджету–2014 Темпи спаду, %
0301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами 392202,7 380550,1 –3
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внут­рішніх справ 582687,2 569325,9 –2,3
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 40218,2 39660,8 –1,4
2101080 0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 1197059,1 1096656,6 –2,5
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 11584,8 11333,6 –2,2
2501080 0734 Санаторно-курортне лікування ветеранів вій­ни, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів 109560,2 88383,5 –19,3
2501460 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46167,5 46167,5 0
3104040 0731 Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 1071490,6 1022170,4 –4,6
3108020 0731 Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 10444,3 10201,4 –2,3
6521050 0380 Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 266837,4 265537,4 –0,5
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 40895,4 37603,2 –8
Всього 3 769 147,4 3 567 590,5 -5,3

Порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014 зменшилися розміри видатків на окремі органи державної влади. Зокрема, Законом України № 1165-VII передбачено видатки на Міністерство соціальної політики України на рівні 88,7 млрд грн., що на 4,6% менше, ніж передбачалося в Законі України № 719-VII.

На 4,1% зменшено видатки на Пенсійний фонд України, які згідно з чинною редакцією Держбюджету–2014 становлять 83,8 млрд грн. Без соціального захисту залишилися громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Нагадаємо, що згідно із Законом України № 719-VII видатки на цей напрямок становили 2,6 млрд грн.

Порівняно з Законом України № 719-VII чинною редакцією Держбюджету–2014 зменшено фінансування окремих силових структур. Зокрема, на 5,8% зменшено фінансування МВС України, внаслідок чого видатки на це відомство становлять майже 18 млрд грн. На 3% зменшено фінансування Міністерства оборони України, видатки на яке сягають 15,2 млрд грн. Фінансування Служби безпеки України становить 3,4 млрд грн., що на 5,3% менше, ніж було передбачено Законом України № 719-VII.

Законом України № 1165-VII закладено сумарне зменшення фінансування судової системи порівняно з розмірами видатків, передбачених Законом України № 719-VII, на 4,2%. Зокрема, на 6,8% зменшено видатки, призначені для Верхов­ного Суду України, які становлять майже 108 млн грн.

Видатки на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ становлять 118,4 млн грн., що майже на 1,7% менше порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014. Фінансування Вищого Господарського Суду України становить 142 млн грн., що на 1,5% менше порівняно з видатками, визначеними Законом України № 719-VII.

Фінансування Вищого Адміністративного Суду України становить 99,3 млн грн., видатки на який зменшено на 9%. 63 млн грн. передбачено для Конституційного Суду України, що на 1,9% менше порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014. На 4,3% зменшено видатки на Генеральну Прокуратуру України, які становлять 3,1 млрд грн.

На 19% зменшено фінансування Апарату Верховної Ради України порівняно з попередньою редакцією Держбюджету–2014. Законом України № 1165-VII за цією статтею виділено 742,5 млн грн.

Сьогодні питання наповнення Держбюджету гостро постає перед владою країни, тому з метою наповнення казни вона шукає різні джерела надходження коштів. Новим Держбюджетом–2014 законодавчо заморожено підвищення мінімальних заробітних плат, що, у свою чергу, негативно позначиться на соціальному захисті спеціалістів бюджетної сфери, у тому числі медичних працівників. Зважаючи на секвестр Держбюджету–2014, у рамках якого зменшено фінансування майже всіх напрямків, говорити про його соціальну спрямованість недоречно.

Катерина Горбунова

Коментарі

Алексей 16.04.2014 5:19
Внимание всем!!!!!В ВР зарегистрирован проект об увольнении Олега Мусия.Инициаторы ,естественно, БЮТ. Разумеется, им не даёт покоя то, что Мусий затягивает гайки и не даёт им проводить коррупционные схемы. Хотят поставить и на это место кого-то от Бюта.Тогда фармацевтической и медицинской отрасли точно капут.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті