ГЛОБІРОН. Ефективне лікування залізодефіцитної анемії на тлі хронічних захворювань органів дихання

Останнім часом значно збільшилася кількість пацієнтів із хронічними захворюваннями легень, які супроводжуються залізодефіцитною анемією [1–3]. Одним із препаратів для лікування цієї патології є ГЛОБІРОН виробництва «Аглоумед Лтд.» (Індія). ГЛОБІРОН є ефективним залізо-вітамінним комплексом, 1 капсула якого містить: 300 мг заліза фумарату, 10 мг вітаміну В12, 1 мг кислоти фолієвої, 1,5 мг вітаміну В6 , 50 мг докузату натрію.

Фумарат заліза — органічна сполука зі значним вмістом (33%) двовалентного заліза, що забезпечує його швидке засвоєння та фізіологічну дію.

Фолієва кислота після трансформації в  організмі у фолінієву кислоту бере участь у синтезі нуклеотидів та сприяє разом з вітаміном В12 еритропоезу. Фолінієва кислота також відіграє важливу роль в імунних реакціях.

Вітамін В6 бере участь у декарбоксилюванні та трансформації амінокислот. Він також необхідний для нормального функціонування ланок гуморального та клітинного імунітету.

Докузат натрію сприяє процесу спорожнення кишечнику, зменшуючи вираженість закрепів, які є одним із побічних ефектів, що розвиваються внаслідок лікування препаратами заліза.

ГЛОБІРОН у капсулах застосовують для лікування хворих із залізодефіцитною анемією різного походження (аліментарною, обумовленою вагітністю та лактацією, внаслідок хронічної втрати крові). Дослідження ефективності препарату ГЛОБІРОН було проведено у відділенні діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України. З цією метою були сформовані дві групи хворих: основна і контрольна, в яких застосовували в комплексі лікувальних заходів ГЛОБІРОН (основна група) або подібний за складом препарат порівняння (контрольна група), в 1 капсулі якого міститься: 150 мг сульфату заліза, 2 мг тіаміну мононітрату, 2 мг рибофлавіну, 1 мг піридоксину гідрохлориду, 2,5 мг пантотенової кислоти.

До основної групи були включені 30 хворих віком 18–65 років, з яких у 20 діагностовано абсцедуючу пневмонію (АП) та у 10 — бронхоектатичну хворобу (БЕХ). Контрольну групу склали 10 хворих: 7 — з АП, 3 — з БЕХ. У хворих обох груп відзначали залізодефіцитну анемію.

ГЛОБІРОН призначали по 1 капсулі 1 раз на добу протягом 20 діб, препарат порівняння — по 2 капсули 1 раз на добу протягом 20 діб.

Базисна комплексна терапія у разі обструктивного бронхіту включала бронхолітики: амінофілін, іпратропій бромід, фенотерол, теофедрин; у разі гнійного бронхіту чи пневмонії — антибіотики: рифампіцин, спіраміцин та ін.

Хворі були обстежені до початку та наприкінці курсу лікування. Функцію зовнішнього дихання (ФЗД) оцінювали за такими показниками: життєва ємкість легень (ЖЄЛ), форсована життєва ємкість легень (ФЖЄЛ), об’єм форсованого видиху за 1 с (ОФВ1), максимальна об’ємна швидкість видиху (МОШВ), пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШВ).

Оцінку ефективності препарату проводив дослідник за даними об’єктивного обстеження, в тому числі за динамікою гематологічних показників:

— середній вміст гемоглобіну (Hb) в  еритроцитах,

— величина кольорового показника (КП), та пацієнт на підставі суб’єктивних відчуттів.

Переносимість препарату оцінювали за суб’єктивними та об’єктивними даними. Враховували також динаміку лабораторних показників безпеки.

Протягом курсу комплексного лікування із застосуванням ГЛОБІРОНУ у хворих з БЕХ зменшилася задишка під час звичайного фізичного навантаження в середньому на 20% в основній групі та на 25% в контрольній, майже однаково зросла кількість хворих як в основній, так і в контрольній групі, у яких до задишки призвело значне фізичне напруження. В обох групах також значно зменшилася кількість хворих, у яких спостерігався сильний кашель (в середньому на 15 та 13% відповідно), суттєво збільшилася кількість хворих, у яких відзначено помірний або незначний кашель. Змінилися також характер та кількість мокротиння: після проведення курсу лікування у жодного хворого з обох груп не спостерігали гнійного мокротиння, на 30% зменшилася кількість хворих із слизово-гнійним характером мокротиння. Виділення мокротиння скоротилося у хворих обох груп на 45–50%. Об’єктивне обстеження також виявило подібну позитивну динаміку у хворих з БЕХ. Так, в обох групах на 50% зменшилася кількість хворих, у яких було жорстке дихання, збільшилася кількість хворих з везикулярним диханням — на 55% в основній групі та на 62,5% — в контрольній. Розсіяні сухі хрипи вислуховували у 25% хворих основної групи та у 37,5% — контрольної, після курсу лікування в обох групах у жодного хворого подібних хрипів не вислуховували. В обох групах на 25% зменшилася кількість хворих, у яких перед початком лікування вислуховували поодинокі сухі хрипи.

Під час дослідження ФЗД у хворих з БЕХ в  обох групах виявлена наступна динаміка. Зросли, але статистично невірогідно основні показники бронхіальної прохідності як у хворих основної, так і контрольної групи: ФЖЄЛ у середньому на 11,8% у хворих основної групи та на  12,9% у хворих контрольної групи; ОФВ1 збільшився в обох групах на 7,8 та 7,2% відповідно. ПОШВ в обох групах зросла на 4,9 та 8,4% відповідно. Після лікування в жодного хворого із БЕХ не відзначено кровохаркання. Рентгенологічно у хворих з АП спостерігали повне розсмоктування інфільтратів. Результати дослідження лабораторних показників крові наведено в табл. 1, 2.


Таблиця 1

Динаміка деяких лабораторних показників крові у хворих з БЕХ після курсу комплексного лікування (M± m)

Показник

Основна група (n=10)

Контрольна група (n=3)

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Hb, г/л

80,2± 4,5

109,8± 3,9

79,5± 3,4

109,2± 4,4

КП

0,79± 0,03

0,98± 0,02

0,80± 0,02

1± 0,03

Лейкоцити, · 109

8,2± 2,4

6,5± 2,5

9,6± 4,5

7,1± 3,1

ШОЕ, мм/год

18,8± 4,7

9,5± 3,4

18,4± 5,5

8,8± 4,3

Таблиця 2

Динаміка деяких лабораторних показників крові у хворих з АП після курсу комплексного лікування (M± m)

Показник

Основна група (n=20)

Контрольна група (n=7)

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Hb, г/л

78,4± 1,4

111,8± 3,6

81,6± 3,6

110,2± 4,4

КП

0,75± 0,02

1± 0,01

0,79± 0,03

1,1± 0,01

Лейкоцити, · 109

12,2± 2,4

7,3± 2,3

13,4± 4,6

6,7± 3,2

ШОЕ, мм/год

22,4± 4,9

10,5± 3,3

23,3± 5,3

9,8± 4,4


З табл. 1 видно, що у хворих основної та контрольної груп відновилися до нормальних значень показники КП та Hb; ШОЕ в основній групі знизилася на 9%, в контрольній — на 10%. Подібна позитивна динаміка спостерігалась у групі хворих із АП (табл. 2). Як видно із табл. 2, динаміка аналогічна такій у хворих з БЕХ — КП, Hb, ШОЕ відновилися до нормальних значень у процесі комплексного лікування із застосуванням ГЛОБІРОНУ виробництва компанії «Аглоумед Лтд.» (Індія).

Не виявлено впливу досліджуваних препаратів на основні біохімічні показники безпеки (загальний білок, білірубін, трансамінази, сечовина, залишковий азот). Дуже добрий ефект спостерігався у 20% хворих основної групи та у 20% — контрольної. Добрий ефект спостерігався у 70% хворих основної групи та у 70% — контрольної. Задовільні результати були отримані у 10% хворих основної групи (у 1 — з АП і 2 — з БЕХ) та у 10% — контрольної групи з БЕХ.

ГЛОБІРОН ні за якими досліджуваними показниками не поступався препарату порівняння. Побічні ефекти не спостерігалися в жодного хворого. Таким чином, дослідження ефективності препарату ГЛОБІРОН виробництва компанії «Аглоумед Лтд.» (Індія) дозволяє стверджувати: ГЛОБІРОН є ефективним протианемічним засобом для застосування у хворих на БЕХ та АП, добре переноситься, не призводить до розвитку побічних ефектів. ГЛОБІРОН можна застосовувати в комплексній терапії разом з протизапальними засобами, антибіотиками та бронхолітиками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Карташова Н.В., Лещукович Ю.В., Малышева И.Е., Погорелова Т.Н. Роль хронических неспецифических заболеваний легких в инвалидизации населения // Пульмонология. — 1992. — № 2. — С. 12.

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М.: Медицина, 1993. — С. 431–443.

3. Основные направления исследования и  лечения хронических обструктивных заболеваний легких (лекция) // Терапевт. арх. — 1995. — № 3. — С. 55–58.


Публікація підготовлена
за матеріалами, наданими фірмою
«Триграм Фармадент Інт.»
З питать придбання препарату
ГЛОБІРОН звертатися у компанії:
«Триграм Фармадент Інт.»,
тел./факс: (044) 563-96-10, 572-90-88;
«Макнамед»,
тел./факс: (044) 452-79-37, 452-79-38

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті