Школа лікарів-інтерністів знову зібрала слухачів

 

18–20 квітня в Києві у міському Будинку вчителя відбулася XIV науково-практична конференція на тему «Актуальні питання клінічної фармакології», організована Асоціацією лікарів-інтерністів України та Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця за сприяння інших організацій. Генеральним спонсором форуму виступила французька фармацевтична компанія «Серв’є». У роботі конференції взяли участь близько 500 науковців та практичних лікарів, а також фармацевтичні компанії «Київмедпрепарат», «AСТА Медіка», «Авентіс», «Байєр АГ», «Доктор Редді’с», «Егіс», «Євромедекс», «Гедеон-Ріхтер» «Іпка», «КRКА», «Лечіва», «Мерк Шарп і Доум», «Пліва», «ратіофарм», «Солвей Фарма», «Яманучі» тощо, які презентували свою продукцію.

Конференція відбулася на високому науково-практичному рівні. У своїх доповідях учасники форуму висвітлили нові погляди на діагностику і лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда, розповіли про новітні уявлення щодо механізмів розвитку і напрямків медикаментозної корекції гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та серцевої недостатності, розглянули питання про фармакотерапію порушень серцевого ритму. Особливу увагу було приділено проблемі артеріальної гіпертензії (АГ), а також особливостям її діагностики, методам корекції та профілактики ускладнень. Провідні українські фахівці виклали сучасну концепцію антибіотикотерапії та принципи раціонального застосування антибактеріальних препаратів. Були розглянуті засади медикаментозного лікування захворювань травного тракту, зокрема вірусних гепатитів, інфікування Helicobacter pylori тощо. Значний інтерес у делегатів конференції викликали доповіді на секції, присвяченій сучасним поглядам на патогенез, основні принципи діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Актуальним для медичної науки сьогодні є лікування серцево-судинних захворювань, які все ще посідають перше місце серед причин смерті. Доповідачі розповіли про сучасні принципи корекції порушень метаболізму в кардіоміоцитах при гострому коронарному синдромі та інфаркті міокарда. Професор О.М. Пархоменко зазначив, що при виборі медикаментозного лікування необхідно зосередитися на меті — покращити якість життя пацієнта та його тривалість. Він звернув увагу на те, що більшість препаратів можуть забезпечити лише покращання якості життя пацієнта, не впливаючи на його тривалість, і лише незначна кількість лікарських засобів здатна збільшити тривалість життя хворого. До останніх відносять статини, які сьогодні широко використовуються у світі як гіпохолестеринемічні препарати. У разі раннього застосування при гострому інфаркті міокарда вони вірогідно збільшують тривалість життя пацієнтів, навіть у випадках, коли рівень загального холестерину в крові знаходиться у межах норми.

Професор О.М. Пархоменко зазначив, що у перші ж секунди ішемії розвиваються серйозні розлади метаболізму в кардіоміоцитах. Розвивається оксидативний стрес, накопичується рівень лактату в клітинах, настає ацидоз, що призводить до набухання мітохондрій та парабіотичних змін у кардіоміоцитах. Поновлення кровопостачання в ішемізовану зону (так званий реперфузійний синдром) на перших етапах супроводжується посиленням ознак оксидативного стресу, що може спричинити необоротні зміни у клітинах. Щоб запобігти таким несприятливим змінам, необхідно провести відповідні заходи щодо метаболічної корекції. Зараз у кардіологічній клініці широко використовується лікарський засіб ПРЕДУКТАЛ (триметазидин), який ефективно усуває метаболічні порушення, що виникають при ішемії-реперфузії міокарда внаслідок переключення метаболізму з енергетично менш ефективного b-окислення жирних кислот на більш ефективне окислення глюкози, яке супроводжується підвищенням рівня аденозинтрифосфорної кислоти у мітохондріях кардіоміоцитів. За рахунок цього ПРЕДУКТАЛ істотно покращує перебіг гострого коронарного синдрому.

Член-кореспондент АМН України К.М. Амосова розповіла про доцільність застосування препарату ПРЕДУКТАЛ при лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та цукровим діабетом. Відомо, що цукровий діабет супроводжується істотними змінами в метаболізмі вуглеводів і ліпідів, а також є важливим фактором ризику виникнення ІХС. ПРЕДУКТАЛ покращує показники вуглеводного та енергетичного обміну при цукровому діабеті.

Делегати конференції уважно стежили за ходом дискусії, що виникла між професором В.З. Нетяженком, який обстоював застосування неінвазивних методів у лікуванні ІХС, та професором Ю.М. Соколовим — прибічником інвазивних методів терапії атеросклеротичних уражень вінцевих артерій. Свою точку зору професор В.З. Нетяженко обгрунтував тим, що оскільки результати порівняльного аналізу ефективності неінвазивних та інвазивних методів лікування ІХС не відрізняються, то необхідність проведення пацієнту дорогої та травмуючої операції недоцільна. Натомість професор Ю.М. Соколов навів вагомий аргумент: якщо вінцева артерія закрита тромбом і не пропускає кров до тканини міокарда, то його необхідно реканалізувати («пробити»), що можна швидко й ефективно здійснити шляхом трансдермальної ангіопластики. Практично всі фахівці погодилися з тим, що застосування інвазивних методів лікування ІХС (трансдермальна аортокоронарографія зі стентуванням, аортокоронарне шунтування тощо) хоча й достовірно не забезпечує збільшення тривалості життя пацієнтів з даною патологією, але істотно покращує його якість, значно зменшуючи частоту нападів стабільної стенокардії.

Крім того, доповідачі були одностайні щодо необхідності проведення адекватної медикаментозної терапії незалежно від того, який метод лікування застосовується — інвазивний чи неінвазивний. Він має включати антиагреганти, антикоагулянти, а також статини. Оплески, які пролунали на знак схвалення виступів обох учасників дискусії, засвідчили, що доповіді були цікавими та аргументованими. В дійсності обидва доповідачі навели результати порівняльних рандомізованих клінічних досліджень ефективності інвазивних та неінвазивних методів лікування ІХС, які були опубліковані у провідних наукових журналах кардіологічного профілю. Фактично, ця дискусія підтвердила, що сьогодні не існує єдиної точки зору щодо оптимального вибору методу лікування ІХС. Делегати конференції були заохочені до творчого підходу у виборі методів лікування пацієнтів кардіологічного профілю, враховуючи результати клінічних досліджень ефективності препаратів, проведених з використанням подвійного сліпого методу та плацебо, а також найновіших рекомендацій авторитетних міжнародних організацій.

Значна увага на конференції лікарів-інтерністів була приділена проблемі лікування АГ. Професори Є.П. Свіщенко та Ю.М. Сіренко поділилися досвідом застосування нового високоефективного діуретика для лікування АГ — препарату АРИФОН РЕТАРД (індапамід). Відомо, що загальним недоліком препаратів-діуретиків є їх несприятливий вплив на ліпідний профіль плазми крові. Дисліпідемія є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. На відміну від інших діуретиків Арифон ретард не викликає істотних змін у ліпідному профілі плазми крові навіть при тривалому застосуванні. Тому вживання препарату є цілком безпечним також для хворих на цукровий діабет. Суттєвою особливістю дії препарату АРИФОН РЕТАРД є його позитивний вплив на регресію гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з АГ. Результатом тривалого застосування препарату є зменшення товщини міжшлуночкової перегородки та задньої стінки лівого шлуночка.

Професор І.І. Сухарев навів результати досліджень клінічної ефективності препарату ДЕТРАЛЕКС (мікронізована очищена флавоноїдна фракція) в лікуванні хронічної венозної недостатності. Відомо, що це захворювання супроводжується підвищенням проникності стінки вен та набряком оточуючих тканин. ДЕТРАЛЕКС ефективно усуває набряки і трофічні розлади завдяки зниженню проникності капілярів, посиленню лімфатичного дренажу та покращання реологічних властивостей крові.

На форумі розглядалися також питання раціональної антибіотикотерапії захворювань бронхолегеневої та сечостатевої систем, клінічної фармакології препаратів гепатопротекторної та антигелікобактерної дії, фармакотерапії залізодефіцитних станів тощо. Висвітлити всі репрезентовані роботи в одній газетній публікації неможливо. Всі виступи були актуальними та викликали інтерес аудиторії.

Конференція справила позитивне враження на делегатів. Під час перерви між секційними засіданнями вони активно обговорювали виступи доповідачів. Крім того, була організована виставка препаратів наведених вище фармацевтичних компаній, де делегати конференції змогли отримати вичерпну інформацію про нові лікарські засоби, присутні сьогодні на вітчизняному фармацевтичному ринку. Без сумніву, конференція була корисною для практичних лікарів, які мали змогу ознайомитися з новітніми досягненнями у галузі фармакотерапії найбільш поширених захворювань внутрішніх органів.

Віктор Маргітич

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті