Міністерство охорони здоров’я України Академія медичних наук УкраїниУкраїнський центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпatентінформ)Науково-координаційне управління АМН України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров’я України В.Ф. Москаленко
2001 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України О.Ф. Возіянов
2001 р.

РЕЄСТР
З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І ПЛЕНУМІВ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2002 РОЦІ
КИЇВ — 2001

ВСТУП

Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2002 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 “Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів” на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації (“УкрІНТЕІ”), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, оргіанізації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Науково-координаційного управління Президії АМН України, Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України та Центру “Укрмедпатентінформ” категорично забороняється змінювати дати та місце проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру…, наказ МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація–ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (03650, м. Київ-22, вул. Горького, 19/21, тел.: (044) 220-15-71) та Науково-координаційного управління АМН України (04050, м. Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 216-88-28) “УкрІНТЕІ” (03039, м. Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261-00-32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2003 р. слід надсилати на адресу “Укрмедпатентінформу” та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2002 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи–організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого “УкрІНТЕІ” посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до “Укрмедпатентінформу” (тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07).

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

№ з/п

Назва заходу, тема

Місце і дата проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

1. 3’ЇЗДИ

1

Перший з’їзд алергологів України

м. Київ,
3–5 квітня

300

200

?

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми і алергії України, 03110, м. Київ, вул. Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

2

Четвертий з’їзд соціальних гігієністів та організаторів охорони здоров’я України “Сучасні проблеми реформування охорони здоров’я та шляхи їх вирішення”

за окремим наказом

250

200

Росія, Білорусь, Молдова

Український інститут громадського здоров’я, 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 65. Тел.: (044) 216-71-49

3

Десятий з’їзд наукового товариства офтальмологів України

м. Одеса,
28–30 травня

500

360

Росія, Білорусь, Молдова, Італія, Японія, Болгарія, Польща, Туреччина, Німеччина

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України,

65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел.: (0482) 22-20-35, 68-48-51

4

Двадцятий з’їзд хірургів України

м. Тернопіль,
17–20 вересня

700

450

Країни СНД, Польща, Чехія, Румунія, Югославія, Німеччина

Наукове товариство хірургів України, Інститут хірургії та трансплантології АМН України,

01165, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, Тернопільська медична академія ім. І.Я. Горбачевського, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-97-29, 25-05-39

5

Всеукраїнський з’їзд лікарів спортивної медицини та лікувальної фізичної культури

м. Одеса,
20–21 вересня

200

150

Польща, Болгарія, Росія, Грузія, Латвія

Одеський державний медичний університет, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2.
Тел.: (0482) 23-05-68, 20-62-55

6

Шостий з’їзд інфекціоністів України

м. Одеса,
25–27 вересня

250

200

Росія, Молдова, Білорусь

Асоціація інфекціоністів України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Одеський державний медичний університет, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-65-18,
20-62-55, Тернопільська державна медична академія, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1.
Тел.: (0352) 22-45-54, 22-47-25, факс: (0352) 25-09-29

7

Третій з’їзд медичних генетиків України

м. Львів,
2–4 жовтня

300

250

Білорусь, Молдова, Росія, Австрія, Польща, Угорщина, Франція, США, Великобританія, Німеччина

Інститут спадкової патології АМН України, 79000, м. Львів, вул. Лисенка, 31А. Тел.: (0322) 76-54-99, тел./факс: 76-76-41

2. КОНГРЕСИ

1

Конгрес рентгенолаборантів України

м. Дніпропетровськ, 17–18 квітня

200

150

Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 Тел./факс: (044) 258-97-86

2

Шостий міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених

м. Тернопіль,
6–8 травня

500

400

Країни СНД та Західної Європи

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-97-29, 22-45-54

3

Другий національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України

м. Харків,
14–17 травня

400

300

Росія, Польща, Німеччина

Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46 Тел./факс: (0572) 26-33-87, 26-40-83

4

Дев’ятий конгрес Світової федерації українських лікарських товариств

м. Луганськ,
21–23 серпня

500

100

Країни Західної Європи, США, Канада, Австралія

Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-84-03, 54-85-86, 53-54-07

5

Міжнародний конгрес “Менопауза та репродуктивне здоров’я жінки”

м. Тернопіль,
8–10 вересня

400

350

Країни СНД, країни Західної Європи

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-97-29

6

Міжнародний конгрес “Нові напрямки в лікуванні хворих на  цукровий діабет”

м. Київ,
23–25 вересня

170

120

Росія, Білорусь, Молдова, Латвія, Данія, Узбекистан, Грузія, Азербайджан

Представництво компанії “Ново-Нордіск” (Данія) в Україні, 04030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37. Тел.: (044) 224-61-02, факс: (044) 224-56-93, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

7

П’ятий міжнародний конгрес гомеопатів України

м. Одеса,
27–29 вересня

250

50

Країни СНД

Асоціація гомеопатів України, Одеське науково-медичне гомеопатичне товариство, Одеський державний медичний університет, 65080, м. Одеса, вул. Акад. Філатова, 30/16 Тел.: (0482) 20-56-06

8

Третій Національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів

м. Київ,
21–23 жовтня

100

50

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 34.
Тел.: (044) 221-25-40, 446-91-13

9

Другий конгрес неонатологів України “Родові пошкодження у новонароджених”

м. Харків,
13–14 листопада

250

100

Росія, Білорусь, Грузія, США, Баварія

Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.
Тел.: (0572) 10-50-80, 10-43-83, Асоціація неонатологів України

3. СИМПОЗІУМИ

1

Науковий симпозіум “Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи”

м. Харків,
22 травня

100

30

Росія

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27, факс: (0572) 62-50-19

2

Науковий симпозіум “Запальні ураження суглобів у дітей та підлітків”

м. Харків,
25 вересня

100

30

Росія

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27, факс: (0572) 62-50-19

3

Міжнародний науковий симпозіум “Гемостаз — проблеми та перспективи”

м. Київ,
5–6 листопада

200

100

Росія, Білорусь

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12, Тел.: (044) 440-27-44, Інститут біохімії ім. А.В. Палладіна НАН України, 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9 Тел.: (044) 224-59-74, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-40-62

4. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Сучасні методи лікування травм та захворювань опорно-рухового апарату”

м. Донецьк,
10–11 січня

90

60

Росія, Білорусь, Молдова

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (0622) 55-11-41, 55-35-41

2

Третя Українська науково-практична конференція молодих вчених Академії медичних наук України, присвячена пам’яті акад. В.В. Фролькіса

м. Київ,
28 січня

80

20

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

3

Науково-практична конференція молодих вчених “Актуальні питання клінічної та експериментальної ендокринології”, присвячена 95-річчю з дня народження академіка В.П. Комісаренка

м. Київ,
30–31 січня

50

30

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України,
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс: (044) 430-36-94

4.

Міжнародна науково-практична конференція “Новий Креон® — нові можливості” (новітні досягнення замісної ферментної терапії)

м. Київ,
1 лютого

500

150

Росія, Німеччина

Інститут гастроентерології АМН України, Представництво компанії “Солвей Фарма” в Україні,
01601, м. Київ, Музейний провулок, 10. Тел.: (044) 254-20-34, 254-18-30, 230-29-84, 230-20-98

5

Міжнародна науково-практична конференція “Патогенетичні аспекти фармакотерапії ендокринних захворювань”, присвячена 150-річчю з дня народження акад. В.Я. Данилевського

м. Харків,
6–7 лютого

150

40

Росія

Інститут проблем ендокринної патології ім. акад. В.Я. Данилевського АМН України

61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572)47-81-02

6

Міжнародна науково-практична конференція “Клінічна фармакологія метаболічних коректорів та взаємодія ліків в клінічній практиці”

м. Вінниця,
7–8 лютого

100

30

Росія, Білорусь

Вінницький державний медичний університет ім. M.I. Пирогова

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-46-21, 44-60-18, 21-16-63, 44-63-38

7

Міжнародна науково-практична конференція “Антимікробна терапія: проблеми та їх вирішення”

м. Харків,
14–15 лютого

600

150

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-40, 95-59-47, Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків

8

Науково-практична конференція “Актуальні питання пульмонології”

м. Київ,
19 лютого

50

27

?

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

9

Міжнародна науково-практична конференція “Часто хворіючі діти як актуальна проблема клінічної педіатрії”

м. Київ,
19–20 лютого

350

150

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-60-63

10

Науково-практична конференція “Сучасні методи реабілітації ортопедичних та ортодонтичних хворих”

м. Полтава,
21–22 лютого

150

50

Українська медична стоматологічна академія

36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 7. Тел.: (05322) 7-84-10, (0532) 59-23-99, 59-33-99

11

Науково-практична конференція “Сучасні методи лікування безплідності”

м. Львів,
5 березня

100

30

ТОВ “Ісіда-lVF”, 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел.: (044) 238-00-77

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

12

Науково-практична конференція “Сучасна терапія хворих інфекційною та паразитарною патологією. Профілактичні заходи”

м. Харків,
12–13 березня

200

50

Харківська медична академія післядипломної освіти

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 97-11-50, 97-90-23

13

Науково-практична конференція “Гастроентерологія XXI століття. Теперішнє і майбутнє”

м. Харків,
14–15 березня

200

70

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, просп. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-88-18

14

Перша міжнародна Східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації “Безпосереднє навантаження на дентальні імплантати, направлена регенерація кістки, складні оперативні методики”

м. Львів,
15–16 березня

300

100

Країни СНД, Бельгія, Болгарія, Польща, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція

Асоціація стоматологів України, Центр стоматологічної імплантації та протезування “MM”

79045, м. Львів, вул. Пасічна, 36. Тел.: (0322) 71-21-82, 71-23-06

15

Міжнародна науково-практична конференція “Ліки — людині”

м. Харків,
15 березня

55

20

Росія, Литва

Національна фармацевтична академія України, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

16

Третя міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”

м. Луганськ,
19–20 березня

350

100

Країни СНД

Луганський державний медичний університет

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 47-95-89

17

Науково-практична конференція “Сучасні методи лікування безплідності”

м. Донецьк,
19 березня

100

30

ТОВ “Ісіда-IVF”, 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел.: (044) 238-00-77, (0622) 97-20-01

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

18

Науково-практична конференція “Сучасні методи лікування безплідності”

м. Дніпропетровськ,
21 березня

100

30

ТОВ “Ісіда-IVF”, 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1. Тел.: (044) 238-00-77, (0562) 37-13-27

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

№ з/п

Назва заходу, тема

Місце і дата
проведення

Кількість учасників

Перелік
країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

19

Дев’ята міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми терапії”

м. Вінниця,
27–28 березня

400

100

Росія

Вінницький державний медичний університет ім. M.I. Пирогова

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел./факс: (0432) 44-62-30, 46-11-27

20

Міжнародна науково-практична конференція “Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця: досягнення та перспективи”

м. Харків,
28–29 березня

600

150

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-40, 95-59-47

21

Міжнародна науково-практична конференція “Ендокринний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”

м. Чернівці,
28–30 березня

150

70

Польща, Литва, Росія, Білорусь

Інститут геронтології АМН України” Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Українська асоціація ендокринологів

04114, м. Київ. вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-50, тел./факс: (044) 430-41-74

22

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Сучасні методи діагностики та лікування стоматологічної патології”

м. Одеса,
2–3 квітня

50

12

Росія, Білорусь

Інститут стоматології АМН України, 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-33-01,
21-20-94

23

Науково-практична конференція “Патологія щитовидної залози в  Україні (діагностика, лікування, профілактика)”

м. Київ,
2–4 квітня

150

110

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс: (044) 430-36-94

24

Науково-практична конференція “Перитоніт як ускладнення гострих хірургічних захворювань”

м. Чернівці,
2–3 квітня

50

20

Буковинська державна медична академія, Наукове товариство хірургів Буковини

58000, м. Чернівці, Театральна пл. 2. Тел.: (0372)51-47-41, тел./факс: (0372) 55-37-54

25

Науково-практична конференція “Метаболічний синдром X”

м. Київ,
4–5 квітня

70

20

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-83-69

26

Третя науково-практична конференція “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону Донбасу”

м. Луганськ,
4–5 квітня

100

50

Українська асоціація остеопорозу, Луганський державний медичний університет

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

27

Міжнародна науково-практична конференція “Токсикодермії та алергічні захворювання шкіри”

м. Київ,
4–5 квітня

150

50

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-53-52

28

Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам’яті заслуженого лікаря України О.Р. Довженка “Психотерапія та психопрофілактика у лікуванні станів хімічної залежності”

м. Харків,
9–10 квітня

100

50

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел./факс: (0572) 26-33-87, 26-40-83

29

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої кардіоревматології”

АР Крим, м. Євпаторія, 10–12 квітня

200

150

?

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 514-50-55, 514-35-61, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

30

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти”

м. Київ,
10–11 квітня

120

50

Країни СНД

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45. Тел.: (044) 263-90-54, 266-98-77, факс: (044) 267-16-56

31

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання фтизіатрії у медичних вузах України ІІІ–IV рівнів акредитації”

м. Київ,
11–12 квітня

30

15

?

Національний медичний університет їм. О.О. Богомольця, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел.: (044) 430-46-20

32

Науково-практична конференція “Діагностика та лікування запальних процесів ока у дітей та дорослих”

м. Київ,
12–13 квітня

250

150

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 488-05-36, тел./факс: (044) 484-44-85

33

Щорічна науково-практична конференція “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України”

м. Київ,
16–17 квітня

200

100

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел./факс: (044) 559-90-90

34

Міжнародна науково-практична конференція “Гепатопанкреатобіліарна хірургія сучасності”

м. Київ,
16–17 квітня

150

50

Країни СНД, США, Австрія, Німеччина

Київський центр хірургії печінки, жовчних проток та підшлункової залози

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 59Б. Тел./факс: (044) 263-42-52, 265-53-19

35

Науково-практична конференція “Хронічний обструктивний бронхіт — діагностика та лікування”

м. Київ,
16–18 квітня

100

60

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42, Фірма “Берінгер Інгельхайм”

36

Щорічна міжнародна науково-практична конференція Асоціації репродуктивної медицини України

м. Київ,
17–18 квітня

200

100

Росія, Чехія, Польща, Франція, Німеччина

ТОВ “Ісіда-ІVF”, 01135, м. Київ, вул. Косіора, 28/1 Тел.: (044) 238-00-77

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

37

Науково-практична конференція “Артеріальна гіпертензія в рамках Національної програми профілактики та лікування хвороби в Україні”

м. Київ,
17–19 квітня

150

60

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

38

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства”

м. Харків,
18–19 квітня

200

50

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Німеччина

Харківська медична академія післядипломної освіти

61172, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 11-80-09, 11-80-16

39

Четверта науково-практична конференція “Нове в клінічній фармакології і фармакотерапії захворювань внутрішніх органів”

м. Харків,
18–19 квітня

200

70

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-88-18

40

Науково-методична конференція “Проблеми навчання іноземних студентів в медичних вузах України”

м. Тернопіль,
19–20 квітня

150

100

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-97-29

41

Міжнародна наукова студентська конференція “Молодь — медицині майбутнього”

м. Одеса,
22–24 квітня

300

50

Росія, Польща, Білорусь

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 68-92-66, 20-62-55

42

Сімнадцята міжнародна науково-практична конференція “Застосування лазерів у медицині та біології”

м. Харків,
23–27 квітня

300

100

Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Болгарія, Польща, Ізраїль, Греція, Пакистан, Німеччина

Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 61077, м. Харків, площа Свободи, 4. Тел.: (0572) 14-30-62

43

Науково-практична конференція “Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти Одеського державного медичного університету”

м. Одеса,
24–25 квітня

250

100

?

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 715-04-52, 20-62-55

44

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на злоякісні лімфоми. Якість життя”

АР Крим, м. Ялта,
24–25 квітня

120

100

Росія, Білорусь

Інститут онкології АМН України, Українське товариство медикаментозної онкології

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

45

Міжнародна науково-практична конференція “Вікові особливості церебральної та кардіальної патології: патогенез, діагностика, лікування та реабілітація”

АР Крим, м. Судак,
24–26 квітня

300

50

Росія, Італія, Німеччина

Інститут геронтології АМН України, Український геріатричний центр

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-48, 431-40-27, 431-05-34

46

Міжнародна науково-практична конференція “Малоінвазивні технології в травматології і ортопедії”

АР Крим, м. Ялта,
25–26 квітня

80

50

Росія, Білорусь

Кримський медичний університет ім. C.I. Георгієвського, Українська асоціація ортопедів-травматологів

АР Крим, 95000, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 15. Тел.: (0652) 22-49-08, 25-21-82, 22-22-67

47

Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Г.П. Калини “Розвиток санітарної мікробіології в Україні”

м. Чернівці,
3 травня

70

20

Росія

Буковинська державна медична академія, 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (0372) 3-52-59, тел./факс: (0372) 55-37-54

48

Науково-практична конференція “Наукові інформаційні проблеми забезпечення інноваційних процесів у галузі”

м. Київ,
7 травня

50

30

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України

03650, м. Київ, вул. Горького, 19/21. Тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07

49

Міжнародна науково-практична конференція “Специфіка хімічних процесів у патогенезі внутрішніх захворювань”

м. Івано-Франківськ, 10–11 травня

75

45

Росія, Словаччина, Чехія, Польща

Івано-Франківська державна медична академія

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел./факс: (03422) 2-42-95

50

Науково-практична конференція “Актуальні питання радіаційної гематології”

м. Житомир,
14 травня

50

10

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044) 450-74-01

51

Міжнародна науково-практична конференція “Ультразвукова діагностика в педіатрії”

АР Крим, м. Ялта,
14–17 травня

200

150

Країни СНД

Інститут онкології АМН України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 263-01-87, факс: (044) 266-01-98

52

Науково-практична конференція “Актуальні питання невідкладної хірургічної допомоги населенню України”

м. Харків,
14–16 травня

200

100

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, Інститут хіругії та трансплантології АМН України, 61018, м. Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел.: (0572) 33-06-55, 15-33-55, тел./факс: (0572) 15-33-45

53

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої та підліткової гінекології”

м. Київ,
14–15 травня

100

80

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-80-67

54

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання сучасного акушерства”

м. Тернопіль,
16–17 травня

200

100

Країни СНД та Західної Європи

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-97-29

55

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози”

м. Ужгород,
16–17 травня

150

100

Інститут онкології АМН України, Українське Наукове медичне товариство онкологів, благодійний фонд “Проти раку молочної залози”, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

56

Науково-практична конференція “Сучасні погляди на діагностику та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом”

м. Рівне,
16–17 травня

60

50

Інститут дерматології та венерології АМН України.

61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9. Тел.: (0572) 43-17-83, 47-55-36.

57

Підсумкова науково-практична конференція “Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани”

м. Дніпропетровськ, 16–17 травня

150

120

Дніпропетровська медична академія, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Дніпродзержинська, 9. Тел.: (0562) 45-15-65, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-22, 277-37-55, Асоціація інфекціоністів України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

58

Міжнародна науково-практична конференція “Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги”

м. Київ,
16–17 травня

300

160

Росія, США, Австрія, Польща

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

02660, м. Київ, ГСП-660, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 518-67-27, 518-57-08, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Українська військово-медична академія

59

Друга міжнародна Львівсько-Люблінська науково-практична конференція “Нові наукові досягнення в  експериментальній та клінічній біохімії”

Польща, м. Люблін,
17–18 травня

100

40

Польща

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького, Люблінська академія, Польща

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 Тел.: (0322) 75-76-02

60

Науково-практична конференція з нагоди 15-річчя створення відділу клінічної імунології

м. Київ,
20 травня

40

10

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044) 451-82-94, 451-82-63, 451-82-55

61

Науково-практична конференція “Експериментальна радіобіологія”

м. Київ,
21–22 травня

100

30

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 213-94-45, 213-71-98

62

Науково-практична конференція “Стандарти діагностики та формуляр терапії з бронхіальної астми в Україні”

м. Київ,
21–23 травня

100

60

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

63

Десята міжнародна наукова конференція “Гнійно-септичні захворювання і антибіотикотерапія в кардіохірургії”

м. Київ,
22–24 травня

300

50

Росія

Асоціація серцево-судинних хірургів України, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11. Тел.: (044) 277-43-22, 277-40-22, 277-64-22

64

Друга міжнародна наукова конференція “Мікроциркуляція та її вікові зміни”

м. Київ,
22–24 травня

200

50

Росія, Грузія, Білорусь, Молдова, Словаччина, Болгарія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

65

Науково-практична конференція “Харчова та медикаментозна алергія: якість життя”

м. Київ,
22–24 травня

300

150

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 440-30-56

66

Шоста міжнародна науково-практична конференція з актуальних питань клінічної імунології та алергології

м. Київ,
22–25 травня

150

100

Росія

Українське товариство фахівців з алергології, імунології та імунореабілітації

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-24-02

67

Міжнародна науково-практична конференція “Азовські зустрічі”

м. Маріуполь,
23–24 травня

100

70

Росія, Білорусь, Молдова

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (0622) 55-11-41, 55-35-41

68

Десята ювілейна міжрегіональна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю заснування кафедри урології

м. Харків,
23–24 травня

350

250

Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 26-20-87

69

Українська науково-практична конференція “Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії”

м. Рівне,
23–24 травня

120

100

Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України

03022, м. Київ, вул. М. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 258-97-86

70

Четверта міжнародна науково-практична конференція з народної та нетрадиційної медицини

м. Київ,
23–24 травня

200

150

Росія, Польща, Білорусь, Китай, Корея, Франція, США

Медичний інститут Української асоціації народної медицини

01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-25-84, тел./факс: (044) 238-68-58

71

Міжнародна науково-практична конференція “Застосування антибактеріальних, антипаразитарних препаратів та імуномодуляторів в дерматології, венерології та косметології”

м. Київ,
24–25 травня

120

35

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

01000, м. Київ, вул. Мечнікова, 1, Центральна міська клінічна лікарня. Тел.: (044) 224-62-75

Українська асоціація дерматологів, венерологів і косметологів. Тел.: (044) 227-30-34

72

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю кафедри сексопатології

м. Харків,
25 травня

150

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 47-10-56

73

Четверта міжнародна ювілейна науково-практична конференція “Актуальні проблеми експериментальної медицини” (до 40-річчя Науково-дослідного лабораторного центру)

м. Київ,
27–29 травня

120

20

Росія, Великобританія, Польща, Словаччина, Німеччина та ін.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Науково-дослідний лабораторний центр

03057, м. Київ, просп. Перемоги, 34. Тел.: (044) 446-91-13

74

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми оториноларингології”

м. Чернівці,
29–31 травня

350

250

Росія, Білорусь, Молдова, Польща

Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02

№ з/п

Назва заходу, тема

Місце і дата
проведення

Кількість учасників

Перелік
країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

75

Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові, як іноземній”

м. Полтава,
30–31 травня

100

50

Росія, Білорусь, Грузія, Молдова, Великобританія, Німеччина

Українська медична стоматологічна академія, 36024, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23
Тел.: (05322) 2-57-22, 7-05-39

76

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми геріатричної ортопедії”

м. Тернопіль,
3–5 червня

150

100

Польща, Литва, Росія, Білорусь

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-50, тел./факс: (044) 430-41-74, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-44-92, 22-97-29

77

Міжнародна науково-практична конференція фахівців з променевої терапії та радіаційної онкології

м. Чернігів,
13–15 червня

150

120

Країни СНД, Канада, Польша, Німеччина

Українське товариство терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-06-05

78

Щорічна міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми ендокринології”

м. Харків, 19–21 червня

130

40

Росія, Азербайджан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-81-02

79

Міжобласна науково-практична конференція “Реабілітація хворих на цереброваскулярні захворювання”

АР Крим, м. Сімферополь,
25–26 червня

60

40

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-33-87, Кримський державний медичний університет. АР Крим, 95000, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, Полтавська медична стоматологічна академія 36024, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 7-05-39

80

Науково-практична конференція “Шевальовські читання”

м. Одеса, 4–6 вересня

50

35

Одеський державний медичний університет, Інститут стоматології АМН України

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 732-39-82, 733-55-01, 20-62-55

81

Міжнародна науково-практична конференція “Гострі та хронічні запальні захворювання вуха”

м. Луганськ,
4–6 вересня

200

140

Росія, Білорусь

Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 Тел.: (044) 213-22-02, Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-84-03, факс: (0642) 53-20-36

82

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрямки розвитку неонатології”

м. Львів,
10–11 вересня

70

60

США

Асоціація неонатологів України, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 9. Тел.: (044) 252-87-24

83

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні біотехнології лікування та профілактики стоматологічних захворювань”

м. Одеса,
10–11 вересня

100

20

Росія, Молдова, Білорусь

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, Інститут стоматології АМН України

65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-48-23, 22-80-49, 23-40-71

84

Міжнародна науково-практична конференція “Медична реабілітація в педіатрії”

АР Крим, м. Євпаторія, 11–12 вересня

150

60

Країни СНД

Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії

АР Крим, 97400, м. Євпаторія, вул. Кірова, 91. Тел.: (06569) 3-04-35

85

Науково-практична конференція “Актуальні питання сексології та андрології”

м. Київ,
12–13 вересня

100

80

Інститут урології та нефрології АМН України

04054, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-50-54, 216-16-55

86

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів”

м. Чернівці,
16–17вересня

40

25

Буковинська державна медична академія

58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 6-18-06, тел./факс: (0372) 55-37-54

87

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання нейрохірургії”

м. Житомир,
17–19 вересня

160

120

Білорусь, Росія

Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел.: (044) 213-91-98, Українська асоціація нейрохірургів

88

Міжнародна науково-практична конференція “Гігієнічна та біологічна дія фізичних факторів”

м. Київ,
17–18 вересня

250

50

Росія, Білорусь

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50.
Тел.: (044) 559-29-90

89

Восьма міжнародна науково-практична конференція “Сучасні досягнення спортивної медицини та лікувальної фізичної культури”

м. Одеса,
18–19 вересня

150

75

Росія, Грузія, Латвія, Польща, Болгарія

Одеський державний медичний університет, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2.
Тел.: (0482) 23-05-68, 20-62-55

90

Українська науково-практична конференція “Діагностична та інтервенційна радіологія”

м. Донецьк,
18–19 вересня

120

100

Інститут онкології АМН України, Донецький державний медичний університет, Асоціація радіологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 258-97-86

91

Науково-практична конференція “Клініка, діагностика та лікування легенево-серцевої недостатності”

м. Xapків,
19–20 вересня

200

70

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, просп. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-88-18

92

Науково-практична конференція “Питання імунології в педіатрії”

м. Київ,
19–20 вересня

150

70

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 412-26-98

93

Науково-практична конференція “Захворювання печінки та нирок, які асоційовані з вірусно-бактеріальною інфекцією”

АР Крим, Артек,
19–20 вересня

70

50

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інститут урології га нефрології АМН України

04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-80-67

94

Науково-практична конференція “Сучасні прогестини в гінекології”

м. Київ,
20 вересня

100

50

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-80-67

95

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету І і ІІ типів та їх ускладнень”

м. Київ,
21 вересня

100

60

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс: (044) 430-36-94

96

Міжнародна науково-практична конференція “Гіперкератози в  дерматології та венерології”

м. Київ,
20–21 вересня

120

35

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

01000, м. Київ, вул. Мечнікова, 1, Центральна міська клінічна лікарня. Тел.: (044) 224-62-75

Українська асоціація дерматологів, венерологів і косметологів. Тел.: (044) 227-30-34

97

Міжнародна науково-практична конференція “Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків”

м. Чернівці,
23–27 вересня

50

30

Росія, США, Польща

Буковинська державна медична академія, 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2.
Тел./факс: (0372) 55-37-54, Інститут проблем екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя, Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем

98

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів”

м. Дніпропетровськ, 25–26 вересня

100

40

Білорусь, Росія, Узбекистан

Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1А. Тел./факс: (0562) 744-86-26, 47-02-23

99

Українська науково-практична конференція “Лікування онкологічних хворих похилого віку”

м. Київ,
26–27 вересня

200

150

Інститут онкології АМН України, Українське науково-медичне товариство онкологів

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

100

Міжнародна науково-методична конференція “Методичні основи військово-медичної підготовки лікарів запасу в умовах реорганізації Збройних сил України. Особливості підготовки офіцерів медичної служби запасу для військово-морських сил”

м. Одеса,
26–27 вересня

60

50

Молдова

Одеський державний медичний університет, 65044, м. Одеса, вул. Пироговська, 2

411 Центральний клінічний військовий госпіталь. Тел.: (0482) 22-72-59, 29-82-86, 20-62-55

101

Міжнародна науково-практична конференція “Біофізичні стандарти та інформаційні технології в  неврології та психіатрії”

м. Одеса,
27–28 вересня

100

35

Росія, Молдова, Голландія,

Греція, Німеччина

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 35-55-51, 20-62-55

102

Науково-практична конференція “Фармація XXI століття”

м. Харків,
27 вересня

200

50

Національна фармацевтична академія України

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 47-51-92

103

Вісімнадцята міжнародна науково-практична конференція “Застосування лазерів у медицині та біології”

АР Крим, м. Ялта,
1–5 жовтня

300

100

Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Болгарія, Польща, Ізраїль, Греція, Пакистан, Німеччина

Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 61077, м. Харків, площа Свободи, 4. Тел.: (0572) 14-30-62

104

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження проф. Б.В. Ліхтермана “Фізичні методи в сучасній неврології та нейрохірургії”

АР Крим, м. Ялта,
2–4 жовтня

100

40

Росія, Білорусь, Узбекистан

Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сеченова, АР Крим, 98603, м. Ялта, вул. Мухіна, 8. Тел./факс: (0654) 32-75-91

105

Міжнародна науково-практична конференція “Раціональна замісна гормонотерапія і якість життя жінки”

м. Київ,
3–4 жовтня

150

150

Росія, Італія, Німеччина

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Представництво компанії “Солвей Фарма” в Україні, 01601, м. Київ, Музейний пров., 10. Тел.: (044) 254-20-34, 254-18-30

106

Міжнародна науково-практична конференція “Питання гемотрансфузіології в акушерстві. Юридичні та моральні аспекти взаємовідносин між лікарем і пацієнткою в акушерстві та гінекології”

м. Миколаїв,
3–5 жовтня

300

150

Країни СНД

Асоціація акушерів-гінекологів України, 04037, м. Київ, пров. Червонозоряний, 2.
Тел./факс: (044) 277-97-88

107

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України

м. Харків,
3–4 жовтня

200

40

Росія

Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел./факс: (0572) 43-02-86, 47-71-22

108

Міжнародна науково-практична конференція “Сімейна медицина: досягнення та перспективи розвитку”

м. Харків,
3–4 жовтня

500

100

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Німеччина

Харківська медична академія післядипломної освіти

61172, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 11-80-09, 11-80-16

109

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми профілактики, діагностики та лікування променевих ушкоджень у онкологічних хворих”

м. Харків,
3–4 жовтня

120

100

Країни СНД, Канада, Польща

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (0572) 43-15-42, 43-05-57

110

Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Чернівецької обласної клінічної психіатричної лікарні “Актуальні питання психіатрії та неврології”

м. Чернівці,
3–5 жовтня

150

30

Буковинська державна медична академія, 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (0372) 55-37-54

111

Науково-практична конференція “Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації”

м. Одеса,
3–4 жовтня

250

200

Асоціація педіатрів України. Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2 Тел.: (042) 23-33-24

112

Науково-практична конференція “Питання валеології у навчально-методичному процесі медичних закладів України”

м. Луганськ,
4–5 жовтня

100

50

Луганський державний медичний університет

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

113

Науково-практична конференція “Бібліотеки в інформаційному суспільстві: медична бібліографія — складова національної бібліографії України”

м. Київ,
8 жовтня

100

40

Державна наукова медична бібліотека, 01033, м. Київ, вул. Л.Толстого, 7. Тел.: (044) 224-51-97,
220-87-53

114

Міжнародна науково-практична конференція “Артеріальна гіпертензія і асоційована судинна патологія”

м. Київ,
8–9 жовтня

200

50

Росія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул Вишгородська, 67. Тел.: (044) 430-40-68,
430-05-40

115

Всеукраїнська науково-практична конференція “Гнійно-септичні ускладнення в хірургії. Нові технології”

м. Івано-Франківськ,
8–10 жовтня

100

20

Івано-Франківська державна медична академія

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (0342) 3-15-29, 2-79-73, 59-85-90

116

Науково-практична конференція “Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан системи кровотворення”

м. Чернігів,
9 жовтня

45

15

Науковий центр радіаційної медицини АМН України

04050, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044)450-74-01

117

Науково-практична конференція “Вузлові форми зоба. Сучасні методи діагностики та лікування”

м. Київ,
10–11 жовтня

70

20

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-83-69

118

Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті Л.В. Громашевського

м. Київ,
14 жовтня

55

25

Росія, Молдова, Білорусь

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України

03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-37-44

119

Науково-практична конференція “Нові підходи в лікуванні хронічного обструктивного бронхіту”

м. Київ,
15–17 жовтня

100

60

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68; 277-62-42 Фірма “Берінгер Інгельхайм”

120

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні аспекти хронобіології та хрономедицини”

м. Чернівці,
15–18 жовтня

150

90

Росія, Німеччина

Буковинська державна медична академія

58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (03722) 3-51-79,. Тел./факс: (0372) 55-37-54

121

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених Одеського державного медичного університету “Вчені майбутнього”

м. Одеса,
17–19 жовтня

100

50

Росія, Молдова, Білорусь

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 49-30-02, 20-62-55

122

Науково-практична конференція “Сучасна гастроентерологія: питання діагностики та лікування”

м. Харків,
17–18 жовтня

100

Харківська медична академія післядипломної освіти

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 90-54-74, факс: (0572) 11-80-25

123

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних і фармацевтичних закладах України”

м. Запоріжжя, 22 жовтня

100

60

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Запорізький державний медичний університет, 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4А. Тел./факс: (044) 229-19-45

124

Міжнародна науково-практична конференція “Імунодефіцитні стани у дітей з хронічним перебігом захворювань”

м. Полтава,
22 жовтня

300

50

Німеччина

Українська медична стоматологічна академія, 36024, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23.
Тел.: (0532) 18-11-34

125

Міжнародна науково-практична конференція “Біопсихосоціальна модель, як нова парадигма розвитку психіатрії в Україні”

м. Київ,
22–24 жовтня

300

170

Росія, Польща, Аргентина Німеччина

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

04080, м. Київ. вул. Фрунзе, 103. Тел.: (044) 468-32-15

126

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків”

м. Харків,
23–24 жовтня

100

70

Росія

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України

61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27, тел./факс: (0572) 62-50-19

127

Міжобласна науково-практична конференція офтальмологів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей “Актуальні проблеми офтальмології”

м. Дніпропетровськ, 23–24 жовтня

400

350

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України

65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел.: (0482) 22-20-35, 68-48-51

128

Четверта міжнародна науково-практична конференція “Дитяча кардіологія: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення”

м. Донецьк,
23–24 жовтня

350

100

Країни СНД

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 94-51-06

129

Міжнародна науково-практична конференція “Варіабельність ритму серця у клінічній практиці”

м. Київ,
24–25 жовтня

200

50

Росія, Грузія, Білорусь, Молдова, Словаччина, Болгарія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 432-86-77

№ з/п

Назва заходу, тема

Місце і дата
проведення

Кількість учасників

Перелік
країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

130

Міжнародна науково-практична конференція з апітерапії

м. Харків,
26 жовтня

60

20

Країни СНД, Польща, Румунія

Національна фармацевтична академія України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4 Тел.: (0572) 67-91-84, 67-91-82

131

Міжнародна науково-практична конференція фахівців з радіонуклідної діагностики та терапії “Сучасні проблеми ядерної медицини”

м. Київ,
29–31 жовтня

120

80

Країни СНД, Польща, Великобританія, Чехія

Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп”, 03680, МСП, м. Київ, вул. Горького, 152. Тел.: (044) 268-31-34, Інститут онкології АМН України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 258-97-86, Українське товариство фахівців з ядерної медицини

132

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти оздоровчого харчування”

м. Дніпропетровськ,
29 жовтня

200

100

Дніпропетровська державна медична академія

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел.: (0562) 27-07-77, 37-96-38

133

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми хірургії початку XXI століття”, присвячена 80-річчю кафедри хірургії

м. Київ,
4–6 листопада

450

250

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-18-22

134

Міжнародна науково-практична конференція “Здорова дитина: ріст, розвиток та проблеми норми в сучасних умовах”

м. Чернівці,
5–6 листопада

250

100

Країни СНД

Буковинська державна медична академія, 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2. Тел.: (0372) 53-05-27, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Асоціація педіатрів України

135

Четверта всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті чл.-кор. НАН, АМН України професора В.М. Сідельнікова “Актуальні проблеми педіатрії”

м. Київ,
7–8 листопада

200

75

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 514-50-55, 514-35-61

136

Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня діабету

м. Київ,
14 листопада

200

100

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс: (044) 430-36-94

137

Міжнародна науково-практична конференція “Екстремальна медицина”

м. Луганськ,
14–15 листопада

100

50

Країни СНД

Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

138

Міжнародна науково-практична конференція “Ліки –– людині”

м. Харків,15 листопада

50

15

Росія, Литва

Національна фармацевтична академія України, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

139

Науково-практична конференція “Актуальні питання запальних хвороб нервової системи у дітей” (для дитячих неврологів, дитячих інфекціоністів, неонатологів)

м. Дніпропетровськ, 18–19 листопада

200

150

Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30. Тел.: (044) 412-10-68

140

Міжнародна науково-практична конференція “Молодь, алкоголь і наркотики. Сучасні підходи до профілактики, лікування та реабілітації”

м. Київ,
18–20 листопада

150

80

Польща, країни СНД

Всеукраїнська наркологічна асоціація, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61 “Держкоммолодьспорттуризм”

141

Науково-практична конференція “Імунотоксиканти, канцерогени, мутагени навколишнього середовища”

м. Київ,
19–20 листопада

120

50

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

02660, м Київ, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-14-63

142

Третя науково-практична конференція “Клінічна фармація в Україні”

м. Харків.
19 листопада

100

25

Національна фармацевтична академія України

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 27. Тел.: (0572) 47-82-83, 47-61-45

143

Науково-практична конференція з питань діагностики СНІДу

м. Київ,
20 листопада

55

25

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Український центр СНІДу, 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-44

144

Науково-практична конференція “Нові напрямки діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертонії та її серцево-судинних і ниркових ускладнень”

м. Харків,
21–22 листопада

200

70

Інститут терапії АМН України 61039, м. Харків, пр. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-88-18

145

Науково-практична конференція “Нові технології в хірургії”

м. Київ,
27–29 листопада

200

70

Медичний інститут Української асоціації народної медицини

01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-99-92, факс: (044) 238-68-58

146

Третя міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Епідеміологія, імунологія діагностика та лікування хламідіозу”

м. Київ,
27–30 листопада

150

100

Росія

Українське товариство фахівців з алергології, імунології та імунореабілітації

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-24-02

147

Науково практична міжрегіональна конференція “Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами”

м. Харків,
28–29 листопада

200

100

Харківська медична академія післядипломної освіти

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 30-99-70

148

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб ендокринної системи”

м. Київ,
6 грудня

200

50

ТОВ “Аптека гормональних препаратів”, Інститут ендокринології та обміну речовин їм. В.П. Комісаренка АМН України, 04205, м. Київ, бульв. Л. Українки, 9. Тел./факс: (044) 239-07-58, 239-07-59

149

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми гострого панкреатиту”

м. Львів,
7–10 грудня

100

50

Росія, Молдова, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 78-62-96

150

Міжнародна науково-практична конференція “Лікування хірургічних ран”

м. Київ,
12–13 грудня

200

130

Країни СНД

Інститут хірургії та трансплантології АМН України

03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

151

Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в гігієні і медичній екології”

м. Київ,
17–18 грудня

100

40

Росія, Білорусь

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

02660, м. Киів, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-34-64

152

Міжнародна науково-практична конференція “Історія інфекційної служби Галичини. Актуальні питання інфекційної патології вірусної природи”

м. Львів,
19–20 грудня

100

40

Польща, Австрія

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-54-06, 78-63-73

5. НАУКОВІ ФОРУМИ: ПЛЕНУМИ, СЕМІНАРИ, ШКОЛИ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, НАРАДИ

1

П’ята Національна науково-практична школа-семінар молодих вчених фармакологів

Львівська обл., Скольський р-н, база “Тисовець”, 4–9 лютого

80

Інститут фармакології та токсикології АМН України, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14
Тел.: (044) 446-42-56, 446-00-84

2

Підсумкова сесія Інституту кардіології АМН України, присвячена пам’яті акад. М.Д. Стражеска

м. Київ,
27–28 лютого

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України

03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

3

Науково-практичний семінар-нарада головних наркологів управлінь охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій

АР Крим, м. Ялта,
7–9 березня

35

26

Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

4

Науково-практичний семінар “М’які лікарські форми в сучасній медицині та фармації”

м. Харків,
12 березня

50

10

Національна фармацевтична академія України

61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4 Тел.: (0572) 67-91-77, 67-91-51

5

Науково-практична нарада-семінар “Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні”

м. Київ,
28 березня

56

36

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7 Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

6

Перший науково-практичний семінар “Інтервенційна кардіологія і коронарна хвороба серця”

м. Київ,
28–29 березня

30

20

?

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 271-70-57

7

Міжнародна науково-практична національна школа-семінар гастроентерологів і гепатологів

м. Київ,
18–19 квітня

500

200

Росія, Франція, Німеччина

Київське товариство гастроентерологів, Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, 04201, м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 8. Тел.: (044) 431-10-47

8

Дев’ята Українська науково-практична школа-семінар з антибіотикотерапії

м. Київ,
23–24 квітня

100

30

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7 Тел.: (044) 269-83-23, 269-30-83

9

Науково-практичний семінар лікарів-ендокринологів України з навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет

м. Миргород,
23–25 квітня

40

30

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел./факс: (044) 430-36-94

10

Міжнародна науково-практична школа-семінар з клінічної електрокардіографії

АР Крим, м. Феодосія, 23–26 квітня

100

50

Країни СНД

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел./факс: (0652) 27-20-92, 24-16-97

11

Науково-практичний семінар-нарада головних ендокринологів областей, закріплених за Інститутом проблем ендокринної патології їм. В.Я. Данилевського АМН України

м. Харків,
24 квітня

30

16

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел: (0572) 47-81-02

12

Науково-практичний семінар “Актуальні питання перинатології, педіатрії та харчування дітей”

м. Київ,
16–17 травня

300

100

Асоціація педіатрів України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044)213-80-67

13

Науково-практичний семінар-нарада “Удосконалення системи контролю за антибіотикорезистентністю умовно-патогенних мікроорганізмів”

м Київ,
16–17 травня

25

?

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України

03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-66

14

Міжнародна науково-практична школа-семінар з гематології та трансфузіології

м. Київ,
16–17 травня

200

100

Росія, Молдова

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 211-89-39

15

Науково-практична школа-семінар для молодих вчених з проблем остеології

м. Слов’яногірськ,
20–25 травня

40

25

Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Луганський державний медичний університет, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел./факс: (044) 431-41-74

16

Науково-практичний семінар-нарада керівників обласних (міських) наркологічних закладів

м. Київ,
23–24 травня

35

26

Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

17

Науково-практичний семінар-нарада головних та головних дитячих офтальмологів управлінь охорони здоров’я

м. Одеса,
27 травня

70

60

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. Філатова АМН України

65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. Тел.: (0482) 22-20-35, тел./факс: (0482) 68-48-51

18

Науково-практична нарада-семінар “Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні”

м. Київ,
26 червня

56

36

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

19

Науково-практичний семінар-нарада наркологів з питань впровадження стандартів медичних технологій

м. Київ,
11–12 липня

35

30

Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

20

Український науково-практичний семінар “Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок”

м. Київ,
10–11 вересня

100

80

Інститут онкології АМН України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

21

Науково-практичний семінар-нарада “Герпесвірусні інфекції (клініка, діагностика)”

м. Київ,
15 вересня

30

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України

03038, м. Київ. узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-11

22

Третя міжнародна науково-практична школа-семінар молодих психіатрів “Психіатрична допомога в сучасних умовах”

м. Харків,
16–20 вересня

100

70

Росія, Білорусь,
Азербайджан

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-33-87

23

Науково-практична школа-семінар “Гнійно-септичні ускладнення в  невідкладній хірургії, профілактика, діагностика та лікування”

м. Харків,
17–18 вересня

120

60

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України

61018, м. Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел.: (0572) 33-06-55, 15-33-55, факс: (0572) 15-33-45

24

Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Патофізіологія гомеостазу”

м. Одеса,
18–20 вересня

60

30

Росія

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-76-49, 20-62-55

25

Науково-практична нарада-семінар “Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні”

м. Київ,
25 вересня

556

36

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ-120, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 269-83-23; 269-30-83

26

Міжнародний об’єднаний пленум кардіологів, ревматологів та кардіохірургів України “Серцева недостатність — сучасний стан проблеми”

м. Київ,
25–27 вересня

300

150

Росія, Білорусь

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

27

Науково-практичний семінар“Впровадження ДНК-аналізу в  судово-медичній практиці”

м. Одеса,
30 вересня – 2 жовтня

50

37

Одеський державний медичний університет

65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-42-39, 23-22-25, 20-62-55

28

Науково-практичний семінар-нарада лікарів-епідеміологів з проблем СНІДу

м. Київ,
2 жовтня

50

25

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Український Центр СНІДу, 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-44

29

Третя науково-практична школа-семінар по епілепсії

м. Харків,
8–9 жовтня

70

50

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-33-87

30

Міжнародна науково-практична школа-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”

м. Львів,
16–17 жовтня

120

100

США

Інститут онкології АМН України, Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького, Асоціація радіологів України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел./факс: (0322) 75-92-07

31

Науково-практичний семінар-нарада головних наркологів з питань удосконалення наркологічної допомоги

м. Івано-Франківськ, 22–24 жовтня

40

35

Всеукраїнська наркологічна асоціація, Науково-методичний і клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

32

Міжнародна науково-практична школа молодих неврологів України “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи”

м. Харків,
24–27 жовтня

70

50

Росія

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

61068, м. Харків, вул. акад. Павлова, 46. Тел./факс: (0572) 26-33-87, 26-33-94

33

Науково-практична нарада-семінар “Актуальні проблеми імунопрофілактики”

м. Київ,
30 жовтня

30

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України

03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-24-22, 277-37-55

34

Міжнародний науково-практичний семінар “Сучасний стан розвитку гомеопатії в Україні”

м. Харків,
5 листопада

100

30

Росія

Національна фармацевтична академія України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4.
Тел.: (0572) 67-91-77

35

Науково-практичний семінар “Нові технології в радіології”

м. Київ,
7–8 листопада

120

100

Асоціація радіологів України, AT “Телеоптик”, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел./факс: (044) 258-97-86

36

Науково-практична нарада-семінар “Шляхи вирішення проблеми туберкульозу в Україні”

м. Київ,
24 грудня

56

36

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

03110, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-05-68, 277-62-42

Директор Центру “Укрмедпатентінформ”, професор

А.Р. УВАРЕНКО

Начальник Науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України та чл.-кор. НАН України

Л.Г. РОЗЕНФЕЛЬД

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті