Міністерство охорони здоров’я України Академія медичних наук України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) науково-координаційне управління АМН України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров’я України
А.В. ПІДАЄВ
грудень — 2002 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України
О.Ф. ВОЗІАНОВ
грудень — 2002 р.

РЕЄСТР
З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2003 РОЦІ
КИЇВ — 2002

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2003 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 “Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів” на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації (“УкрІНТЕІ”), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Науково-координаційного управління Президії АМН України, Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України та Центру “Укрмедпатентінформ” категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру…, наказ МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація — ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (03650, м. Київ-22, вул. Горького, 19/21, тел.: (044) 220-15-71), Науково-координаційного управління АМН України (04050, м. Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 216-88-28) та “УкрІНТЕІ” (03039, м. Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261-00-32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2003 р. слід надсилати на адресу “Укрмедпатентінформу” та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2002 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи — організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого “УкрІНТЕІ” посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до “Укрмедпатентінформу” (тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07).

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
АМН УКРАЇНИ

№ з/п

Назва заходу, тема

Дата та місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногоро-
дні

1. З’ЇЗДИ

1

Сьомий з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства

16–17 травня, м. Тернопіль

200

70

Росія

Всеукраїнське лікарське товариство, 01601, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7. Тел./факс: (044) 235-61-75. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

2

Третій з’їзд фтизіатрів і пульмонологів України

26–28 травня, м. Київ

500

300

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-40-11, 269-12-84

3

Другий з’їзд фізіотерапевтів та курортологів України “Лікувальні фізичні чинники та здоров’я людини”, присвячений 75-річчю Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології

28–29 травня, м. Одеса

150

100

Росія, Білорусь

Асоціація фізіотерапевтів та курортологів України, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел.: (044) 220-66-50, тел./факс: 220-76-50. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6. Тел.: (048) 22-29-23, тел./факс: 22-35-68. ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел.: (044) 220-63-61, тел./факс: 220-76-50

4

Третій з’їзд терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів України

19–21 червня, м. Донецьк

150

130

Росія, Білорусь, Канада, Польща

Українське товариство терапевтичних радіологів та онкологів, Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (0572) 43-15-42, 43-05-57. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Харківський державний медичний університет МОЗ України. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-06-05

5

Одинадцятий з’їзд Європейської асоціації психотерапевтів “Східна та Західна Європа: спільне та відмінне”

10–13 липня, м. Львів

250

200

Росія, Польща, Австрія, Франція, Німеччина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79025, м. Львів, вул. Кульпарківська, 95. Тел.: (0322) 64-65-73

6

Чотирнадцятий з’їзд епідеміологів, мікробіологів та паразитологів України

10–12 вересня, м. Одеса

250

200

Росія, Білорусь, Молдова

Українське наукове медичне товариство мікробіологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4. Тел.: (044) 277-02-97. Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України, 65026, м. Одеса, вул. Церковна, 2/4. Тел.: (0482) 23-81-72

2. КОНГРЕСИ

1

Третій національний конгрес з дерматокосметології та естетичної медицини

27 лютого — 1 березня, м. Донецьк

300

100

Росія, Білорусь, Франція, Німеччина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, 83003, м. Донецьк, вул. Калініна, 11. Тел./факс: (0622) 334-02-26, 385-81-03

2

Конгрес патофізіологів України

27–28 березня, м. Луганськ

100

50

Росія

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 57-08-28

3

Сьомий міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених

21–23 травня, м. Тернопіль

200

30

Росія, Польща

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

4

Конгрес “Розвиток в  морфологічних, експериментальних та клінічних дослідженнях положень вчення В.М. Шовкуненка про індивідуальну мінливість будови тіла людини”

23–24 травня, м. Полтава

200

100

Росія, Білорусь

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 52-00-81, 7-05-39

5

Третій конгрес нейрохірургів України

23–25 вересня, АР Крим, м. Алушта

370

350

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Німеччина, Азербайджан, Англія, США

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. Українська асоціація нейрохірургів, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел.: (044) 213-91-98

6

Перший український конгрес з клінічної генетики “Метаболічні спадкові захворювання”

1–4 жовтня, м. Харків

300

100

Росія, Грузія, Естонія, Литва, Башкортостан, Болгарія, Німеччина Фінляндія

Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харківський міжобласний центр клінічної генетики та пренатальної діагностики, 61022, м. Харків, просп. Правди, 13. Тел.: (0572) 45-69-23, 32-44-42, тел./факс: 32-23-21

7

Конгрес педіатрів України “Актуальні проблеми та напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі”

7–9 жовтня, м. Київ

500

350

Франція

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-60-63

8

Сьомий конгрес патологів України

15–17 жовтня, м. Івано-Франківськ

120

80

Росія, Білорусь

Асоціація патологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 258-11-24. Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 2-42-95

9

Конгрес радіологів України (УКР’2003)

27–30 жовтня, м. Київ

400

300

Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 258-97-86

3. СИМПОЗІУМИ

1

Міжнародний науковий симпозіум “Епідеміологія залізодефіцитних станів. Сучасні принципи терапії та профілактики”

14 лютого, м. Київ

250

150

Словенія, Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

2

Науковий симпозіум “Нові напрямки в діагностиці та терапії гострого коронарного синдрому”

20 лютого, м. Харків

150

50

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, вул. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, факс: 72-61-79

3

Третій міжнародний українсько-шведський науковий симпозіум “Актуальні питання медичної допомоги населенню”

14–15 квітня, м. Чернівці

100

40

Швеція

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (0372) 2-40-78, 3-62-85

4

Міжнародний симпозіум “Компанія Ново Нордіск для хворих на цукровий діабет”, присвячений 10-річчю роботи компанії в  Україні

18 квітня, м. Київ

200

130

Росія, Молдова, Білорусь

Представництво компанії “Ново Нордіск” (Данія) в Україні, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 04030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37. Тел.: (044) 224-61-02, факс: 224-56-93

5

Науковий симпозіум “Актуальні проблеми неврології (судинні та вірусні захворювання нервової системи)”

23–25 квітня, АР Крим, м. Судак

300

150

Росія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 430-40-27, 431-05-48

6

Науковий симпозіум “Невротичні розлади у підлітків: патогенез, клініка, реабілітація”

20 травня, м. Харків

100

50

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27

7

Третій симпозіум з катарактальної та рефракційної хірургії

22–24 травня, м. Київ

550

90

Польща

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня “Центр мікрохірургії ока”, 04680, м. Київ, просп. Комарова, 3. Тел.: (044) 488-44-85, 488-05-36

8

Українсько-французький науковий симпозіум “Серце, артеріальна гіпертензія, діабет”

29–31 травня, м. Київ

500

200

Франція

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

9

Науковий симпозіум “Здоров’я дитини. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення”

11 вересня, АР Крим, м. Євпаторія

150

60

Росія

Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України, 97411, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Кірова, 91. Тел.: (06569) 3-04-35

10

Науковий симпозіум “Еколого-фізіологічні проблеми адаптації”

18–20 вересня, АР Крим, м. Партеніт

150

120

Росія, Білорусь

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0659) 29-49-45, 29-48-50

11

Шостий міжнародний українсько-баварський симпозіум “Медико-соціальні аспекти лікування та реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи” (для дитячих неврологів та психіатрів)

10–12 жовтня, АР Крим, м. Євпаторія

100

60

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Туркменістан, Узбекистан

Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30. Тел.: (044) 412-10-68

12

Науковий симпозіум з участю молодих вчених і студентів “Національні Пироговські читання”

30–31 жовтня, м. Вінниця

80

50

Росія, Білорусь, Латвія, Німеччина

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 32-27-42, 32-75-51, факс: 32-16-13

4. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

Науково-практична конференція “Актуальні питання діагностики та лікування судинно-мозкової недостатності”

10–12 січня, м. Свалява

100

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Фармацевтична фірма “Lechiva”, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-60-63

2

Науково-практична конференція “Актуальні питання діагностики та лікування пухлин у дітей”

14–15 січня, м. Харків

80

20

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українське товариство медикаментозної онкології, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-80-09

3

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми клінічної пульмонології”

23 січня, м. Київ

200

100

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26. Тел.: (044) 514-40-29, 514-44-32, 514-40-57

4

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози”

23–24 січня, м. Київ

250

120

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

5

Четверта конференція молодих вчених “Актуальні питання експериментальної та клінічної вікової фізіології та патології”, присвячена пам’яті академіка В.В. Фролькіса

24 січня, м. Київ

80

20

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

6

Науково-методична конференція співробітників кафедр загальної хірургії “Актуальні питання викладання хірургії в вищих медичних закладах освіти”

24 січня, м. Запоріжжя

70

40

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (612) 33-50-93, факс: 33-50-58

7

Науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної неврології”

29–30 січня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

8

Науково-практична конференція молодих радіологів “Діагностична та інтервенційна радіологія”

29–30 січня, м. Київ

200

150

Інститут онкології АМН України, Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України, Асоціація радіологів України, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел./факс: (044) 213-20-63

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Проблеми діагностики та лікування ендокринопатій”, присвячена 40-річчю Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, 70-річчю з дня народження проф. Б.О. Зелинського

30–31 січня, м. Вінниця

150

50

Росія, Білорусь, Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-26-41, 32-09-32, 32-06-85

10

Науково-практична конференція “Еволюція в гастроентерології”

30–31 січня, м. Київ

300

150

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044)235-91-73

11

Науково-практична конференція“Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування”

6 лютого, м. Івано-Франківськ

100

30

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

12

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Мікро- та ендоскопічні операції порожнини носа, навколоносових пазух та вуха”

6–7 лютого, м. Київ

110

70

Росія, Білорусь

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82

13

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів”

11–12 лютого, м. Вінниця

250

100

Росія

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-45-49, 35-82-58

14

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Антибактеріальна терапія сьогодні та завтра”

13–14 лютого, м. Харків

300

100

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-47, 95-59-40

15

Науково-практична конференція “Раннє виявлення та лікування алергічних захворювань”

17–18 лютого, м. Вінниця

250

150

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-91-12, 35-56-41

16

Науково-практична конференція “Патогенез, діагностика та медикаментозне лікування травм ока”

19 лютого, м. Київ

70

30

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 227-91-80, 294-55-56

17

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання педіатрії”, присвячена 10-річчю Львівської міської дитячої клінічної лікарні

20–21 лютого, м. Львів

300

150

Польща, Швейцарія

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 94-16-24. Міська дитяча клінічна лікарня, 79059, м. Львів, вул. П.Орлика, 4. Тел.: (0322) 93-18-88

18

Науково-практична конференція “Біологічні, медичні та соціальні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу”

20–21 лютого, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

19

Науково-практична конференція “Сучасні технології органічного синтезу та медичної хімії”

21 лютого, м. Харків

100

40

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-93-72, 68-09-60

20

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми фармації” (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська області)

25 лютого, м. Запоріжжя

100

60

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (0612) 33-50-93, тел./факс: 33-50-58

21

Перша міждисциплінарна конференція з міжнародною участю “Автоімунні захворювання: імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія”

26–28 лютого, м. Київ

200

150

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, 04053, м. Київ, вул. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03, 216-24-02

22

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні напрямки розвитку ендокринології” (Другі Данилевські читання)

27–28 лютого, м. Харків

150

50

Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21. Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-26

23

Третя науково-практична конференція “Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині”

5–6 березня, м. Київ

50

40

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-49-55, 440-90-44

24

Науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішньої медицини”

5–6 березня, м. Рівне

300

100

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

25

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Невідкладна хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Актуальні питання геморагічного та травматичного шоку”

5–7 березня, м. Харків

200

150

Росія

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, 61018, м. Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел.: (0572) 33-06-55, 30-84-39. Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 40-26-00

26

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Гепатити в  практиці терапевта, інфекціоніста та сімейного лікаря. Сучасні проблеми діагностики та терапії”

11–12 березня, м. Харків

150

50

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (05722) 97-11-50

27

Перша наукова студентська конференція “Актуальні питання медсестринства”

11–14 березня, м. Полтава

100

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-77-45

28

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”, присвячена 10-річчю кафедри стоматології

12–14 березня, м. Івано-Франківськ

70

50

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Економічні аспекти управління охороною здоров’я”

13–14 березня, м. Харків

150

50

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 7-11-50, (05782) 47-80-29

30

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Раціональна замісна гормонотерапія і якість життя жінки”

13–14 березня, м. Київ

150

100

Росія, Італія, Німеччина

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Представництво компанії “Солвей Фарма” в  Україні, 01601, м. Київ, Музейний пров., 10. Тел.: (044) 254-20-34, 254-18-30

31

Перша науково-практична конференція “Актуальні питання впровадження реформування медсестринської освіти в  практику”

13–15 березня, м. Полтава

150

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-77-45

32

Науково-практична конференція “Сучасні тенденції в неонатології: проблеми і перспективи розвитку”

18–19 березня, м. Львів

70

20

Асоціація неонатологів України, 01006, м. Київ, вул. Предславінська, 9. Тел./факс: (044) 252-87-24

33

Науково-практична конференція “Інноваційні технології викладання латинської та української мов у вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах”

19 березня, м. Харків

30

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. О. Невського, 18. Тел.: (0572) 49-37-07

34

Науково-практична конференція “Ліки — людині”

20 березня, м. Харків

50

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

35

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми гемостазу і тромбозу в клінічній медицині”

20 березня, м. Київ

200

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київська міська клінічна лікарня № 3, 01601, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26. Тел.: (044) 514-40-29, 514-44-32, 514-40-57

36

Науково-практична конференція “Сучасні дослідження і лікування артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця”

20–21 березня, м. Харків

300

100

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Всеукраїнське об’єднання проти гіпертензії, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 710-50-80, 710-43-83

37

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Страх та депресія. Темперамент та захворювання. Міст між Східною та Західною психіатрією”

20–23 березня, м. Львів

250

70

Росія, Польща, Австрія, Франція, Німеччина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79025, м. Львів, вул. Кульпарківська, 95. Тел.: (0322) 64-65-73

38

Науково-практична конференція “Функціональний стан серця при цукровому діабеті”

21 березня, м. Київ

80

20

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

39

Четверта науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми фармакотерапії в  педіатрії”

24–25 березня, м. Харків

450

350

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-53-75

40

Науково-практична конференція “Акушерсько-гінекологічні проблеми туберкульозу”

25 березня, м. Київ

60

35

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

41

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки”

26 березня, м. Харків

100

40

Росія, Киргизстан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-82

42

Науково-практична конференція “Здорове харчування, дисбактеріози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пробіотиками”

26–27 березня, м. Київ

300

100

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Компанія “Нутриція Україна”, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14. Тел.: (044) 495-23-28, факс: 495-23-27

43

Науково-практична конференція “Сучасний стан фармакотерапії цукрового діабету та його ускладнень”

27 березня, м. Київ

80

50

?

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94

44

Десята ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми терапії”

27–28 березня, м. Вінниця

400

100

Росія, Литва

Вінницький національний медичний університет їм. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 44-62-30, 46-11-27

45

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми алергології: невідкладні стани”

2–3 квітня, м. Київ

300

150

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація фахівців з питань астми та алергії, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 268-15-55

46

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”

3–4 квітня, м. Тернопіль

150

70

Польща, Росія, Франція, Австрія, Чехія

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

47

Науково-практична конференція “Психотерапія в психіатрії та наркології”

3–4 квітня, м. Харків

100

60

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 30-99-02, 33-41-44

48

Четверта науково-практична конференція “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону Донбасу”

3–4 квітня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

49

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні напрямки розвитку стоматології”, присвячена 75-річчю Інституту стоматології АМН України

3–4 квітня, м. Одеса

100

20

Росія, Молдова, Білорусь

Інститут стоматології АМН України, 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-48-23, 22-80-49. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55

50

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Актуальні проблеми профілактичної медицини”

3–4 квітня, м. Київ

70

20

Росія

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

51

Науково-практична конференція “Цукровий діабет типу ІІ — епідемія XXI століття — сучасне та майбутнє”

3–4 квітня, м. Київ

100

30

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-83-69

52

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Хірургія хребтового сегмента. Проблеми остеосинтезу”, присвячена 25-річчю кафедри травматології і вертебрології

10–11 квітня, м. Харків

200

50

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Румунія, Узбекистан

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 711-80-24

53

Науково-практична конференція “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки”, присвячена 120-річчю з дня народження акад. О.М. Марзєєва

10–11 квітня, м. Київ

200

100

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України, 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-90-90

54

Студентська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини і стоматології”

10–11 квітня, м. Донецьк

450

50

Росія, Білорусь

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-44-94

55

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасна мікрохірургія уроджених катаракт у дітей”

10–11 квітня, м. Одеса

150

100

Росія, Швеція, Польща, Угорщина, Хорватія

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51. Тел.: (0482) 22-20-35, 63-63-16

56

Науково-методична конференція “Викладання питань диференціальної діагностики туберкульозу студентам шостого курсу медичних факультетів”

11 квітня, м. Київ

20

13

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел.: (044) 430-46-20

57

Науково-практична конференція “Досягнення сучасної медицини”, присвячена 105-річчю з дня народження професора С.І. Георгієвського

14–15 квітня, м. Сімферополь

230

30

Кримський медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

58

Науково-практична конференція “Мультидисциплінарний підхід в  лікуванні розладів психіки та поведінки”

14–15 квітня, м. Вінниця

200

20

?

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка, 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109. Тел. (0432) 35-75-19

59

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Психотерапія та фармакотерапія залежності від психоактивних речовин”

15–16 квітня, м. Харків

100

60

Росія, Молдова

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-42-73

60

Студентська наукова конференція “Актуальні проблеми в сімейній стоматології”

16 квітня, м. Полтава

200

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-77-45

61

Науково-методична конференція “Форма і зміст навчального підручника та інших навчально-методичних матеріалів для вищих медичних закладів освіти”

16–17 квітня, м. Тернопіль

100

50

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

62

Науково-практична конференція “Сучасні проблеми кардіохірургії новонароджених”

16–17 квітня, м. Київ

150

120

Асоціація неонатологів України, 01006, м. Київ, вул. Предславінська, 9. Тел./факс: (044) 252-87-24

63

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої кардіоревматології”

16–18 квітня, АР Крим, м. Євпаторія

200

100

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 514-50-55, 514-35-61

64

Науково-практична конференція “Прогресуючі нефропатії та артеріальна гіпертензія — механізми розвитку, методи лікування і профілактики”

17 квітня, м. Харків

200

70

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, вул. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, факс: 72-61-79

65

Науково-практична конференція “Новітні технології в хірургічному лікуванні гриж черевної стінки”

18 квітня, м. Київ

230

80

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 3. Тел.: (044) 416-21-55

66

Науково-практична конференція “Сучасні технології лікування і профілактики ортопедичних та ортодонтичних хворих”

18–19 квітня, м. Вінниця

60

40

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Блока, 34. Тел.: (0432) 35-83-10, 35-93-15

67

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти в діагностиці, диспансеризації, лікуванні та профілактиці захворювань очей при цукровому діабеті”

21 квітня, м. Київ

50

30

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 227-91-80, 294-55-56

68

Науково-практична конференція “Експериментальна радіобіологія”

22–23 квітня, м. Київ

100

25

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут експериментальної радіобіології. 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 213-71-98, 213-94-45

69

Науково-практична конференція “Косметологія — складова частина дерматології”

22–23 квітня, м. Київ

200

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів дерматовенерологів і косметологів, 01601, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-69-75

70

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”

22–23 квітня, м. Донецьк

400

150

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

71

Науково-практична конференція “Наукові та практичні питання педіатрії та шляхи їх вирішення”

22–24 квітня, м. Київ

250

150

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-38-94, факс: 213-80-26. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (0445) 224-53-75, 213-38-94

72

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання медицини підліткового віку”, присвячена 25-річчю кафедри терапії підліткового віку

23 квітня, м. Харків

100

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 62-70-45. Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел./факс: (0572) 62-50-19

73

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Кріотерапія: етіологія, патогенез, діагностичні критерії лікування”

23–24 квітня, м. Львів

100

30

Росія

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-61-42

74

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми артрології”, присвячена 80-річчю кафедри травматології та ортопедії

24–25 квітня, м. Київ

200

100

Росія, Польща, Німеччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (0445) 246-51-26, 223-52-24

75

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання гігієни харчування та безпеки харчових продуктів”

24–25 квітня, м. Київ

80

50

Росія

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 033680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

76

Науково-практична конференція “Керовані інфекції” для головних інфекціоністів та дитячих інфекціоністів

24–25 квітня, м. Івано-Франківськ

120

100

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 290-97-82. Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України. Тел.: (0342) 26-28-62. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. Тел.: (0352) 2-47-52

77

Науково-практична конференція “Тверді лікарські форми та перспективи їх розвитку в Україні”

25 квітня, м. Харків

107

30

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-51, 67-88-52

78

Науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної медицини” (для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрів)

28 квітня, м. Полтава

175

35

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-56-07, 7-05-39

79

Науково-практична конференція “Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики в терапевтичній стоматології”

29 квітня, м. Полтава

150

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-28-82

80

Науково-практична конференція і другий пленум Асоціації судинних хірургів України “Хронічна артеріальна недостатність у хворих на цукровий діабет”

29–30 квітня, АР Крим, м. Ялта

150

100

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, Асоціації судинних хірургів України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-13-74, факс: 488-19-09. Представництво компанії “Шварц Фарма ГА” в Україні, 04071, м. Київ, вул. Хорева, 46. Тел.: (044) 416-55-01, 416-30-93

81

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології: медичні аспекти надзвичайних ситуацій”

5–6 травня, м. Київ

100

30

Росія

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

82

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до оцінки якості наукової продукції в медичній галузі”

6–7 травня, м. Київ

60

40

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 03650, м. Київ-22, вул. Горького, 19/21. Тел.: (044) 220-15-71, факс: 227-33-07

83

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти курортології та відновлювального лікування”, присвячена 50-річчю Дорожної клінічної лікарні № 2 Південно-Західної залізниці

6–7 травня, м. Хмельник Вінницької обл.

200

100

Росія, Білорусь, Молдова

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, 65014, м. Одеса, пров. Лермонтова, 6. Тел.: (0482) 22-35-68, 22-29-23. Дорожна клінічна лікарня № 2 Південно-Західної залізниці, 22000, м. Хмельник Вінницької обл., вул. Т. Шевченка, 20. Тел.: (043388) 24-36, 24-73

84

Науково-практична конференція “Проблеми остеопорозу в практиці сімейного лікаря”

12–13 травня, м. Одеса

150

50

Одеський державний медичний університет МОЗ України, Українська асоціація остеопорозу, Інститут геронтології АМН України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 63-16-00, 20-62-55, (044) 224-15-39

85

Науково-практична конференція “Актуальні питання біофізики в  стоматології”

13 травня, м. Полтава

50

20

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 52-00-81, 7-05-39

86

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, клініки та лікування в дерматовенерології та косметології”

13–14 травня, м. Донецьк

200

100

Росія, Білорусь

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, 83003, м. Донецьк, вул. Калініна, 11. Тел./факс: (0622) 334-02-26, 385-81-03

87

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини голови та шиї”

14–15 травня, м. Одеса

150

100

Інститут онкології АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України, Українське наукове медичне товариство онкологів, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

88

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю “Нове в  хірургії та трансплантології”

14–16 травня, м. Київ

300

165

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Німеччина, Франція

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

89

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Дні: наука — практиці” — “Сучасні підходи до діагностики та лікування гастроентерологічних захворювань”

15–16 травня, м. Київ

400

200

Росія, Німеччина

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел.: (044) 235-91-73

90

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення у дихальній підтримці новонароджених”

15–16 травня, м. Львів

200

150

Польща, Німеччина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Львівська обласна асоціація неонатологів, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 94-16-24, 93-18-88

91

Науково-практична конференція “Актуальні питання соціальної медицини та охорони здоров’я в сучасних умовах”

15–16 травня, м. Чернівці

70

45

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (0372) 2-52-75, 2-40-78

92

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Кардіальний, церебральний та периферійний атеросклероз. Актуальні питання діагностики та лікування”

15–16 травня, м. Івано-Франківськ

100

50

Болгарія

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

93

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Харчування, як фактор формування здоров’я населення” до 70-річчя розвитку гігієни харчування в Україні

15–16 травня, м. Київ

200

100

Росія, Білорусь, Казахстан, Болгарія, Чехія, Польща, Німеччина

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України, 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-16-81

94

Наукова конференція з міжнародною участю “Актуальні питання біорезонансної вібростимуляції”

15–16 травня, АР Крим, м. Євпаторія

100

50

Росія, Білорусь

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45; (06569) 3-35-71

95

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”

20–22 травня, м. Ізмаїл

120

80

Росія, Болгарія, Румунія, Литва

Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел./факс: (044) 430-41-74

96

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнології”

21–23 травня, м. Харків

300

70

Росія, Білорусь, Польща, Узбекистан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 47-51-92. Північно-східний науковий центр НАН України, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 8. Тел.: (0572) 47-71-00, 47-55-05, тел./факс: 43-31-40

97

Науково-практична конференція “Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магніто-резонансної томографії”

21–22 травня, м. Запоріжжя

150

100

Інститут онкології АМН України, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Асоціація радіологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 258-97-86

98

Одинадцята науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми кардіохірургії, присвячена 20-річчю створення Інституту серцево-судинної хірургії АМН України

21–23 травня, м. Київ

300

50

Росія

Асоціація серцево-судинних хірургів України, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11. Тел.: (044) 277-43-22, 277-40-22, факс: (044) 277-64-22

99

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Мікроциркуляція в морфологічному і клінічному аспектах”

22–23 травня, м. Івано-Франківськ

100

50

Росія

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

100

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Рак сечового міхура”

22–23 травня, м. Харків

300

150

Росія,
Казахстан

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 26-20-87, 26-20-34

101

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми неврології”

22–23 травня, м. Ізмаїл Одеської обл.

70

30

Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 27. Тел.: (0482) 24-50-20, 25-82-44, 20-62-55

102

Науково-практична конференція “Актуальні питання ендокринології”

22–23 травня, м. Львів

80

70

Асоціація ендокринологів України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94. Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-76-62

103

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування серцевої недостатності”

22–23 травня, м. Запоріжжя

100

50

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (612) 33-50-93, факс: 33-50-58

104

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання дезінфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія”

22–23 травня, м. Київ

100

40

Росія

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

105

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Проблеми імунології пухлин: наукові та прикладні аспекти”

22–23 травня, м. Київ

200

70

Росія, Білорусь

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45. Тел.: (044) 266-75-98, 266-98-02, тел./факс: 258-16-56. Інститут онкології АМН України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 38/43. Тел.: (044) 266-75-67, 266-98-01

106

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Клінічна інформатика і телемедицина 2003”

27–28 травня, м. Харків

100

30

Росія, Великобританія, Швеція, Туреччина, США

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українська асоціація “Комп’ютерна медицина”, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-80-32

107

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні питання дерматовенерології і косметології”

27–28 травня, м. Полтава

200

120

Молдова,
Росія

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-05-39, 2-77-69

108

Науково-практична конференція “Профілактика та лікування гнійно-запальних ускладнень відкритих переломів довгих кісток”

28 травня, м. Кременчук

120

40

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-17-31

109

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів”

28–30 травня, м. Дніпро-
петровськ

250

220

Росія

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82

110

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання урології”

29–30 травня, м. Чернівці

100

50

Росія,
Молдова

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (0372) 53-00-63, 2-40-78, 4-21-41

111

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти клінічної дієтології”

29–30 травня, м. Київ

200

100

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 431-10-47

112

Науково-практична конференція “Раптова кардіальна смерть: фактори ризику та профілактика”

3 червня, м. Київ

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

113

Науково-практична обласна конференція “Псоріаз — лікування, діагностика та профілактика”

5–6 червня, м. Одеса

76

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-16-22, 25-04-09, 20-62-55

114

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Азовські зустрічі” “Травматична хвороба”

5–6 червня, м. Донецьк

100

80

Росія,
Білорусь

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (8062) 55-11-41

115

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Фізіологія регуляторних систем”

5–6 червня, м. Чернівці

70

40

Росія

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (0372) 2-67-29, 2-40-78

116

Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”

6 червня, м. Тернопіль

200

30

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

117

Науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної неврології” (для неврологів Харківської області)

11червня, м. Харків

70

Інститут неврології, психіатрії і та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-51-41

118

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми “хворого” житла”

16–17 червня, м. Київ

70

40

Росія

Державне підприємство — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 033680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

119

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Інсуліни виробництва ЗАТ “ІНДАР” в терапії цукрового діабету та його ускладнень”

19–21 червня, м. Київ

150

100

Росія,
Казахстан

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, ЗАТ “ІНДАР”, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел./факс: (044) 566-35-12, 566-36-01

120

Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми ендокринології”

24–26 червня, м. Харків

130

50

Росія,
Білорусь, Казахстан, Азербайджан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21

121

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Менопауза: гормони і мозок, соматика і психіка”

26–27 червня, м. Івано-Франківськ

150

90

Росія,
Польща, Білорусь

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

122

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Невирішені та спірні питання хірургії гепатопанкреатобіліарної зони”

27–28 червня, м. Одеса

100

50

Росія,
Молдова, Білорусь, Австрія

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут морської медицини” МОЗ України, 27049, м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1. Тел.: (0482) 63-05-40, 60-62-47. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 63-16-00, 68-40-38, 20-62-55

123

Науково-практична конференція “Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення”

3–5 вересня, м. Київ

200

150

Інститут онкології АМН України, Українське науково-медичне товариство онкологів, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

124

Ювілейна науково-практична конференція “Проблеми санітарно-гігієнічного благополуччя Північно-Західного Причорномор’я”, присвячена 100-річчю кафедри загальної гігієни Одеського державного медичного університету

3–5 вересня, м. Одеса

150

60

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, вул. Слєпньова, 6. Тел.: (0482) 25-74-35, 25-33-28, тел./факс: 714-32-67, 20-62-55

125

Науково-практична конференція “Шевальовські читання”

6–7 вересня, м. Одеса

200

120

Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеська обласна асоціація психіатрів, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 30-23-50, 20-62-55

126

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання токсикології відходів: переробка, знищення, утилізація”

8–9 вересня, м. Київ

150

100

Росія

Державне підприємство — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

127

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології”

9–10 вересня, м. Дніпропетровськ

100

40

Білорусь,
Росія

Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1А. Тел.: (056) 744-86-26

128

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань”

11–12 вересня, м. Дніпропетровськ

200

100

Інститут онкології АМН України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Українське товариство гінекологічних онкологів, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

129

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю “Глюкокортикоїд- індукований остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування”

13–15 вересня, м. Тернопіль

150

70

Польща, Литва, Росія, Білорусь

Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Тернопільська державна медична академія МОЗ України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-50, 430-41-74

130

Восьма науково-практична конференція з міжнародною участю “Діагностичні та лікувальні технології квантової медицини”

15–19 вересня, м. Донецьк

200

50

Росія

Науково-дослідний центр квантової медицини “Відгук” МОЗ України, ЗАТ Асоціація “Темп” (м. Донецьк), Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 61Б. Тел.: (044) 227-11-26, 227-44-82

131

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Апоптоз у біології і медицині”

16–17 вересня, м. Луганськ

100

50

Росія

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

132

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання тканинної терапії та перспективи застосування природних біологічно активних речовин у сучасній медицині”

17–18 вересня, м. Одеса

140

70

Росія,
Білорусь, Польща, Німеччина

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51. Тел.: (0482) 63-63-16, 60-37-59, 60-37-42, факс: 68-48-51

133

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Особливості болю у дітей та методи його лікування. Стандартизація невідкладної допомоги”

17–19 вересня, м. Дніпропетровськ

100

50

Росія

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49027, м. Дніпропетровськ, Жовтнева пл., 4. Тел.: (0562) 47-23-97

134

Науково-практична конференція “Питання імунології в педіатрії”

17–19 вересня, м. Київ

180

120

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 412-26-98

135

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної медицини та організації охорони здоров’я, напрямки та шляхи формування системи охорони здоров’я”, присвячена 80-річчю створення кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я

18–19 вересня, м. Одеса

85

27

Росія,
Естонія, Польща,
Греція, Канада

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-64-20, 715-00-77, 21-21-51, 20-62-55

136

Науково-практична конференція “Напрямки розвитку морфології в  Україні”

19 вересня, м. Запоріжжя

50

40

Українське товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (0612) 33-50-93, факс: 33-50-58

137

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Діагностична та лікувальна ендоскопія”

19 вересня, м. Житомир

200

170

Росія,
Молдова, Японія

Асоціація лікарів-ендоскопістів України, 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 263-43-33, 518-27-16

138

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми ортопедії та травматології”

19–20 вересня, м. Харків

200

40

Росія

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел.: (0572) 43-02-86, 47-71-22

139

Науково-методична конференція “Стан і проблеми підготовки лікарів у сучасних умовах”

19–20 вересня, м. Полтава

100

40

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 59-33-99, 7-84-10

140

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання морської медицини”

19–20 вересня, м. Одеса

80

40

Росія, Грузія, Греція, Туреччина, Англія, Болгарія

Державне підприємство — Український науково-дослідний інститут морської медицини МОЗ України, 27049, м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1. Тел.: (0482) 60-62-47. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 63-16-00, 20-62-55

141

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Роль імунної, ендокринної та нервової систем в процесах морфогенезу та регенерації”

20 вересня, м. Запоріжжя

100

50

Росія, Білорусь

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (612) 33-50-93, факс: 33-50-58

142

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Нові підходи у медичній реабілітації”

22–23 вересня, м. Донецьк

150

50

Росія

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 95-57-46

143

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю “Місцеве та парентеральне використання озонової терапії в  медицині”

23–24 вересня, м. Харків

400

120

Росія, Німеччина, Італія

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, просп. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-90-44. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 61015, м. Харків, вул. Переяславська, 23. Тел.: (0572) 772-41-43. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-79-75. Українська асоціація озонотерапевтів і виробників медичного обладнання, 61002, м. Харків, А/С 10416. Тел.: (0572) 40-96-31

144

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Проблеми порушень мінерального обміну та можливості їх корекції”

23–24 вересня, м. Луганськ

450

350

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Луганський державний медичний університет МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-53-75

145

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Ішемічна хвороба серця. Сучасні стандарти діагностики і лікування”

23–24 вересня, м. Київ

400

150

Росія, Німеччина

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Українське наукове товариство кардіологів, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

146

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання екопатології в педіатрії”

24–25 вересня, АР Крим, м. Євпаторія

200

50

Росія, Білорусь

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0659) 29-49-16, (06569) 3-35-71

147

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Гомеостаз: фізіологія, патологія, фармакологія та клініка”

24–26 вересня, м. Одеса

60

30

Росія

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-76-42, 20-62-55

148

Науково-практична конференція“Актуальні проблеми офтальмології” (для Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей)

25–26 вересня, м. Луганськ

400

350

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51. Тел.: (0482) 22-20-35, 63-63-16

149

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Ендокринна патологія та проблеми медичної допомоги населенню”, присвячена 75-річчю клініки Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

25–26 вересня, м. Харків

120

20

Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21

150

Науково-практична конференція “Особливо небезпечні інфекції”

25–26 вересня, м. Ужгород

120

100

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Ужгородський державний університет, 03038, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 290-97-82

151

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Питання амбулаторно- поліклінічної допомоги та реабілітації в акушерстві та гінекології”

25–26 вересня, АР Крим, м. Феодосія

220

200

Росія, Білорусь, Молдова

Асоціація акушерів-гінекологів України, 01025, м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел.: (044) 228-99-18, 212-80-09

152

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання гінекологічної ендоскопії”

26–28 вересня, м. Одеса

300

250

Росія, Молдова, Латвія, Голландія, Франція, Німеччина, Бельгія

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-29-01, 20-62-55

153

Науково-практична конференція “Лабораторна діагностика природженої та спадкової патології”

26–27 вересня, м. Львів

150

100

Інститут спадкової патології АМН України, 79000, м. Львів, МСП-169, вул. М. Лисенка, 31А. Тел.: (0322) 76-54-99, 76-76-41

154

Науково-практична конференція “Фундаментальні науки — клінічній медицині”

29–30 вересня, м. Полтава

200

70

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 56-47-86, 2-57-52, 7-05-39

155

Науково-практична конференція “Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів”

30 вересня – 1 жовтня, м. Тернопіль

250

100

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

156

Дев’ята науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення спортивної медицини та лікувальної фізичної культури”

30 вересня – 1 жовтня, м. Одеса

150

60

Росія, Польща, Болгарія та інші

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-05-68, 20-62-55

157

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Нові технології в діагностиці і лікуванні серцево-судинних захворювань”

30 вересня – 3 жовтня, АР Крим, м. Феодосія

150

50

Росія

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

158

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні технології збереження та зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді”

1–2 жовтня, м. Вінниця

100

50

Росія

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 32-49-14, 32-65-49

159

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Нейрогуморальні і клінічні механізми регуляції процесів травлення”

1–3 жовтня, м. Львів

60

30

Польща, Японія, США

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-76-02. Тел.: (044) 226-03-27

160

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Тотальне і ревізійне ендопротезування великих суглобів”

2–4 жовтня, м. Львів

250

160

Канада, Австрія, Польща, Росія

Інститут травматології та ортопедії АМН України, 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27. Тел.: (044) 216-42-49, 224-73-33

161

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Методологічні проблеми сучасної діагностичної радіології”, присвячена 125-річчю С.П. Григор’єва

2–3 жовтня, м. Харків

110

90

Росія, Білорусь, Канада, Польща

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України, Харківський державний медичний університет МОЗ України, Асоціація радіологів України, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (0572) 43-15-42, 43-05-57

162

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Грибкові захворювання в оториноларингології”

2–4 жовтня, м. Суми

200

140

Росія

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82

163

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання невідкладної кардіології”

2–3 жовтня, м. Київ

300

150

Росія

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

164

Друга науково-практична конференція “Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей”

2–4 жовтня, АР Крим, м. Судак

400

300

Асоціація дитячих офтальмологів України, Клінічна офтальмологічна лікарня “Центр мікрохірургії ока”, 04680, м. Київ, просп. Комарова, 3. Тел.: (044) 488-28-33, 484-26-80

165

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми токсикології пестицидів”

2–3 жовтня, м. Київ

200

50

Росія

Державне підприємство — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

166

Науково-практична конференція “Механізми розвитку гострої серцево-судинної та цереброваскулярної патології”

2–3 жовтня, м. Київ

300

50

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 456-67-02, 456-80-50

167

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Неординарні (раритетні) синдроми і захворювання нервової системи у дітей і дорослих”

2–3 жовтня, м. Слов’яногорськ, Донецької обл.

200

50

Росія, Молдова, Литва, Латвія, Естонія,
Казахстан, Польща, Німеччина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк,
просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 94-71-03, 94-01-73, факс: 94-65-00

168

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Перспективи гнійної хірургії у XXI сторіччі”

3–4 жовтня, АР Крим, м. Судак

150

50

Росія

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

169

Науково-практична конференція “Реабілітація хворих нефрологічного профілю”

3–4 жовтня, м. Ужгород

100

60

Українська асоціація нефрологів, Науково-практичне об’єднання “Реабілітація” МОЗ України, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10. Тел./факс: (03122) 3-23-32, 3-55-85

170

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої урології”

6–7 жовтня, м. Чернівці

70

30

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (0372) 53-84-56, 53-06-92, 2-40-78

171

Науково-практична конференція “Питання діагностики та лікування в  гастроентерології”

7–8 жовтня, м. Київ

400

300

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73

172

Науково-практична конференція? “Актуальні питання нейрохірургії, неврології та психіатрії”

7–8 жовтня, м. Київ

170

150

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, Українська асоціація нейрохірургів, Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів і наркологів України, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел.: (044) 213-91-98, тел./факс: 213-95-73

173

Науково-практична конференція “Актуальні питання діагностики та лікування хронічних обструктивних захворювань легень”

9–12 жовтня, АР Крим, м. Ялта

150

50

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Фірма “Берінгер Інгельхайм”, 04080, м. Київ, вул. Юрківська, 28. Тел.: (044) 251-24-19, факс: 251-24-20

174

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Окремі питання ургентної хірургії”

10–11 жовтня, м. Ужгород

200

160

Росія, Угорщина, Словаччина

Асоціація хірургів Закарпаття, 88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 22. Тел./факс: (03126) 1-35-70, (03122) 3-74-92

175

Науково-практична конференція “Нетрадиційні методи лікування та рефлексотерапія в клінічній практиці”

10–11 жовтня, м. Київ

100

40

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-17-56

176

Науково-практична конференція “Фітотерапія в реабілітації хворих”

14 жовтня, м. Київ

100

30

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9.Тел.: (044) 224-85-79

177

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Хірургія новонароджених”

14–15 жовтня, м. Трускавець

100

80

Росія, Білорусь, Австрія, Франція, Німеччина, Словаччина, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Лисенка, 31. Тел.: (0322) 75-93-34, 93-97-39

178

Науково-практична конференція “Актуальні питання невідкладної і відновної медицини”

14–15 жовтня, м. Ялта

220

120

Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України, 83045, м. Донецьк, просп. Ленінський, 47. Тел./факс: (062) 334-25-93

179

Науково-практична конференція “Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан системи кровотворення дітей, що мешкають на територіях, забруднених радіонуклідами”

15 жовтня, м. Житомир

90

10

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут клінічної радіології АМН України, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044) 451-82-90

180

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Профілактика та лікування цереброваскулярних захворювань, епілепсії та болю”

15–16 жовтня, м. Полтава — м. Миргород

200

170

Росія

Українська асоціація нейрохірургів, Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-40-83. Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-05-39

181

Науково-практична конференція “Екстремальна медицина Донбасу”

15–16 жовтня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-81-22, 53-20-36

182

Науково-практична конференція “Сучасні питання організації медичної допомоги новонародженим”

16–17 жовтня, м. Київ

100

50

Асоціація неонатологів України, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 274-09-61

183

Науково-практична конференція “Комбіноване та комплексне лікування хворих на злоякісні новоутворення опорно-рухового апарату та меланоми шкіри”

16–17 жовтня, м. Полтава

200

70

Інститут онкології АМН України, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-05-39. Українське наукове медичне товариство онкологів, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 263-10-61

184

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Альтернативні методи лікування в геронтології і геріатрії”

16–17 жовтня, м. Київ

200

45

Росія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-40, 431-05-66

185

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю “Атеросклероз та атеротромбоз: нове в патогенезі, клініці, лікуванні”

16–17 жовтня, м. Харків

200

70

Росія, Білорусь

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, вул. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, факс: 72-61-79

186

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні цитогенетичні дослідження спадкової та набутої патології”

16–17 жовтня, м. Київ

200

100

Росія

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація фахівців з питань астми та алергії, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-17-56

187

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю “Хірургічне лікування ожиріння”

16–17 жовтня, м. Львів

200

100

Росія, Італія, Німеччина, Польща, США

Інститут хірургії та трансплантології АМН України; Асоціація бариатричної хірургії України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88, 488-27-66. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 488-27-66. Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 78-62-96

188

Науково-практична конференція “Сучасні методи діагностики та лікування глаукоми”

17 жовтня, м. Київ

70

30

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 227-91-80, 294-55-56

189

Науково-практична конференція “Сучасні проблеми внутрішньої патології”, присвячена 90-річчю з дня народження професора А.П. Пелещука

17–18 жовтня, м. Київ

100

20

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9. Тел.: (044) 216-49-80, 216-19-55

190

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Наукові школи вітчизняної соціальної медицини та мікробіології”, присвячена пам’яті проф. Л.Г. Лєкарева та проф. Т.А. Лобової

17–18 жовтня, м. Вінниця

150

80

Росія, Білорусь

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 32-27-42, 32-75-51, факс: 32-16-13

191

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Фармацевтична опіка в перинатології”, присвячена 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти

20–21 жовтня, м. Харків

150

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 710-59-80

192

Науково-практична конференція “Методи народної і нетрадиційної медицини в стоматологічній практиці”

21 жовтня, м. Київ

100

20

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

193

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Нові напрямки лікування та реабілітації ревматичних хвороб суглобів”

22–24 жовтня, м. Київ

400

150

Росія, Німеччина

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Українське наукове товариство ревматологів, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

194

Науково-практична конференція “Ушкодження та захворювання колінного суглоба”

23–24 жовтня, м. Київ

300

60

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-55

195

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Історичні аспекти та перспективи розвитку Одеської школи кардіоревматологів”, присвячена 100-річчю кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії

23–24 жовтня, м. Одеса

200

50

Росія, Молдова, Болгарія

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-02-45, 20-62-55

196

Науково-практична конференція “Наукові обгрунтування безпеки для здоров’я населення сучасних полімерних синтетичних матеріалів і препаратів побутової хімії”

23–24 жовтня, м. Київ

100

70

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України, 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-34-22

197

Науково-практична конференція “Нове в патогенезі та лікуванні тяжких та поширених дерматозів”

23–24 жовтня, м. Харків

150

90

Інститут дерматології та венерології АМН України, 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9. Тел.: (0572) 43-17-83, 47-55-36

198

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози, хірургічний підхід до лікування”

23–24 жовтня, м. Київ

150

30

Росія, Італія, Бельгія

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, м. Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-80-69

199

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями”

23–25 жовтня, м. Харків

250

100

Росія, Франція, Італія, США, Нідерланди, Куба

Інститут мікробіології та імунології ім. I.I. Мечникова АМН України, 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14. Тел.: (0572) 12-72-05

200

Науково-практична конференція студентів, аспірантів, клінічних ординаторів “Стрес, шок, термінальні стани”

28–29 жовтня, м. Донецьк

90

50

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 95-55-63

201

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення та перспективи розвитку сучасної офтальмології”, присвячена 100-річчю кафедри та клініки очних хвороб

28–29 жовтня, м. Одеса

150

60

Росія, Білорусь, Молдова, Сірія, Іран, Ліван, Палестина, Марокко, США, Туреччина

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65044, м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4. Тел. (0482) 23-42-98, 23-53-12, 20-62-55

202

Науково-практична конференція “Медико-соціальні аспекти охорони здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки”

29–30 жовтня, м. Харків

150

50

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27

203

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні проблеми ядерної медицини”

29–31 жовтня, м. Київ

100

80

Росія, Польща, Чехія, Великобританія

Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп”, 03680, м. Київ, вул. Горького, 152. Тел.: (044) 268-31-34. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українське товариство фахівців з ядерної медицини, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-06-05

204

Науково-практична конференція “Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів”

29–31 жовтня, м. Харків

100

85

Харківський державний медичний університет МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 61022, м. Харків, вул. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-26

205

Науково-практична конференція “Методи мануальної терапії в різних галузях медицини”

30 жовтня, м. Київ

100

50

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

206

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти хірургічного сепсису”

30–31 жовтня, м. Запоріжжя

250

50

Запорізький державний медичний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

207

Науково-практична конференція “Стан системи гемостазу у новонароджених”

4–5 листопада, м. Полтава

60

30

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 18-64-36

208

Науково-практична конференція “Нове в антибіотикотерапії захворювань органів дихання”

4–5 листопада, м. Київ

300

150

?

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. (044) 277-40-11, 269-12-84,277-04-02

209

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення сучасної фармакотерапії — для лікарів внутрішньої медицини”

5–6 листопада, м. Київ

800

400

Росія

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

210

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання сімейної медицини”

6–7 листопада, м. Харків

100

30

Росія, США

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, просп. Московський, 196. Тел.: (0572) 26-00-18

211

Науково-практична конференція “Актуальні питання педіатрії”, присвячена пам’яті чл.-кор. НАН, АМН України, РАМН, проф. В.М. Сідельникова

6–7 листопада, м. Київ

150

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 514-50-55, 514-35-61

212

Науково-практична конференція “Пухирцеві та інші імунозалежні дерматози. Сучасні аспекти проблеми”, присвячена 100-річчю Всесвітнього визнання “симптому Нікольського”

6–7 листопада, м. Полтава

200

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 213-69-75

213

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Нове в  хірургії XXI століття”

6–7 листопада, м. Київ

500

300

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація хірургів-гепатологів України, 04112, м. Київ, вул. Баговутівська, 1. Тел./факс: (044) 213-18-22

214

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Дні: наука — практиці” — “Раптова смерть. Сучасні уявлення про причини виникнення, механізми розвитку та методи попередження”

7 листопада, м. Київ

400

200

Росія

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел.: (044) 235-91-73

215

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Біофізичні стандарти та інформаційні технології у медицині (БІС-2003)”

10–15 листопада, м. Одеса

150

100

Росія, Білорусь, Молдова, Голландія, Німеччина, Греція

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 35-55-51, 20-62-55

216

Науково-практична обласна конференція “Хвороби, які передаються статевим шляхом та їх профілактика”

10–15 листопада, м. Одеса

90

50

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-16-22, 25-04-09, 20-62-55

217

Науково-практична конференція “Формування груп ризику з онкогематологічної патології серед дітей, що зазнають впливу малих доз іонізуючого випромінювання” (для Чернігівської обл.)

11 листопада, м. Чернігів

110

20

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут клінічної радіології, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044) 451-82-90

218

Науково-практична конференція “Актуальні питання післядипломної освіти”, присвячена 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти

11–12 листопада, м. Харків

100

50

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-35-56, 711-80-08

219

Науково-практична конференція “Актуальні питання реконструктивно- відновлювальної мікрохірургії””

12 листопада, м. Київ

100

50

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

220

Науково-практична конференція “Сучасні принципи діагностики і лікування в стоматології та щелепно-лицевій хірургіїї”

13–14 листопада, м. Харків

100

60

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 40-26-83, 43-07-65

221

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Перспективи розвитку сімейної медицини”

13–14 листопада, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

222

Науково-практична конференція “Сучасний стан в профілактиці і лікуванні цукрового діабету”

13–14 листопада, м. Київ

100

70

Інститут ендокринології та обміну речовин їм. В.П. Комісаренка АМН України, ЗАТ “ІНДАР”, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел./факс: (044) 566-35-12, 566-36-01

223

Науково-практична конференція “Актуальні питання променевої діагностики онкологічних захворювань”

13–14 листопада, м. Чернівці

100

70

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, 58000, м. Чернівці, Театральна пл., 2. Тел./факс: (03722) 4-35-39, 2-40-78, 4-28-98

224

Науково-практична конференція “Органозберігаючі операції на  селезінці”

14–15 листопада, м. Львів

40

20

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35- 22-76

225

Науково-практична конференція “Нові методи лікування психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин” (для фахівців Харківської області)

17 листопада, м. Харків

60

30

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-42-73

226

Науково-практична конференція “Актуальні питання алергічних захворювань легень”

18–19 листопада, м. Київ

150

50

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-40-11, 269-05-68

227

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Внесок молодих вчених в медичну науку”, присвячена 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти

18–19 листопада, м. Харків

150

30

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 711-79-75, (0572) 26-42-41

228

Науково-практична конференція “Стан та перспективи реформування післядипломної освіти в Україні”, присвячена 10-річчю заснування факультету післядипломної освіти

19 листопада, м. Полтава

150

35

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-56-07

229

Науково-практична конференція “Міжнародні стандарти лікування і їх впровадження в повсякденну практику лікаря внутрішньої медицини” для лікарів системи “Укрзалізниця” та Південного регіону

20 листопада, м. Дніпропетровськ

600

200

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

230

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Клінічна фармація 10 років в Україні”

20–21 листопада, м. Харків

300

50

Росія, Польща, Болгарія, Австрія, Франція

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 47-82-83, 47-61-45

231

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання токсикології парфумерних та косметичних засобів”

20–21 листопада, м. Київ

100

50

Росія, Білорусь, США

Державне підприємство — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Тел.: (044) 261-47-73, факс: 251-96-43

232

Науково-практична конференція “Міжнародні стандарти лікування і їх впровадження в повсякденну практику лікаря внутрішньої медицини”

21 листопада, м. Дніпродзержинськ

600

200

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

233

Науково-практична конференція “Клінічна фармакологія і фармакотерапія захворювань внутрішніх органів: досягнення і перспективи”

25–26 листопада, м. Харків

400

200

Інститут терапії АМН України, Українська асоціація лікарів-інтерністів, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

234

Третя міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю “Епідеміологія, імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія інфекцій TORCH-комплексу”

26–28 листопада, м. Київ

200

150

Росія

Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03, 216-24-02

235

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні проблеми ендокринологічної допомоги дітям”

27–28 листопада, м. Харків

110

45

Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21. Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-48, факс: 62-50-19

236

Науково-практична конференція для лікарів-офтальмологів “Проблема “сухого ока”, хламідійне та герпетичне ураження очей”

28 листопада, м. Київ

60

40

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 227-91-80, 294-55-56

237

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб ендокринної системи”

5 грудня, м. Київ

200

50

ТОВ “Аптека гормональних препаратів”, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 01113, м. Київ, бульв. Л. Українки, 9. Тел./факс: (044) 239-07-58, 239-07-59

238

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Політравма”, присвячена 50-річчю Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні

11–12 грудня, м. Донецьк

200

150

Росія, Білорусь

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (8062) 55-11-41

239

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Лікування гриж. Хірургічна інфекція м’яких тканин”

11–12 грудня, м. Київ

200

130

Росія, Молдова, Узбекистан

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

240

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Система післядипломної освіти фахівців фармації в XXI столітті”

15–16 грудня, м. Харків

100

30

Росія, Білорусь

Інститут підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-77, 67-91-81

241

Науково-практична конференція “Ліки — людині”

18 грудня, м. Харків

50

25

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

5. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ, ШКОЛИ

1

Зимова науково- практична школа лікарів-інтерністів

12–14 лютого, Закарпатська обл., санаторій “Синяк”

60

50

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

2

Науково-практична семінар-нарада “Сучасний стан гематологічної служби України”

19–20 лютого, м. Львів

60

40

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35-22-76

3

Підсумкова наукова сесія Інституту кардіології, присвячена пам’яті акад. М.Д. Стражеска

26–27 лютого, м. Київ

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

4

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска “Доказова медицина та огляд міжнародних консенсусів в  лікуванні хвороб органів кровообігу”

6–7 березня, м. Київ

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

5

П’ята національна науково-практична школа гастроентерологів, гепатологів “Захворювання підшлункової залози”

14 березня, м. Київ

600

450

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 431-10-47

6

Українська школа ревматологів

25–26 березня, м. Київ

150

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

7

Науково-практична школа-семінар “Організаційно- нормативні питання служби швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф”

27–28 березня, м. Київ

300

100

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 456-80-50

8

Науково-практична школа-семінар “Актуальні питання неонатології”

3–4 квітня, м. Київ

100

50

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 274-09-61

9

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю “Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці інфекційних хвороб”

8–11 квітня, м. Дніпропетровськ

30

15

Росія, Румунія, Болгарія, Австрія, Німеччина, Туреччина

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Європейське товариство хіміотерапії інфекційних хвороб (ESCІD), 49027, м. Дніпропетровськ, Жовтнева пл., 4. Тел.: (0562) 47-23-97

10

Другий науково-практичний семінар “Перспективи інтервенційної кардіології”

9–10 квітня, м. Київ

30

20

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

11

Науково-практичний семінар “Зв’язок аудиторної та самостійної роботи в процесі навчання іноземним мовам”

15 квітня, м. Харків

20

6

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-82

12

Науково-практичний семінар “Атеросклероз і дисліпідемії. Актуальні проблеми діагностики та лікування”

17–18 квітня, м. Київ

50

40

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

13

Науково-практичний семінар “Сучасні тенденції розвитку практичної косметології”

18 квітня, м. Харків

80

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-87-75

14

Науково-практичний семінар-нарада обласних ендокринологів “Стан та перспективи розвитку ендокринологічної допомоги населенню”

21–23 квітня, м. Харків

30

10

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21

15

Третя науково-практична школа-семінар молодих неврологів “Сучасні методи лікування неврологічних розладів”

22–24 квітня, м. Харків

100

70

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-86-24

16

Восьма українська школа з антибіотикотерапії

22–23 квітня, м. Київ

150

30

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел.: (044) 277-40-11, 269-12-84

17

Науково-практичний семінар лікарів-ендокринологів “Навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет”

24–25 квітня, м. Миргород

50

40

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Teл.: (044) 430-36-94

18

Науково-практична школа-семінар “Сучасні аспекти хіміотерапії в  онкології”

24–26 квітня, м. Київ

100

60

Інститут онкології АМН України, Представництво “Авентіс Фарма” в  Україні, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4. Тел./факс: (044) 490-68-38

19

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю “Актуальні проблеми профілактики, корекції і лікування депресій в психіатричній, наркологічній та загальносоматичній практиці” (для молодих психіатрів, психотерапевтів, наркологів, медичних психологів)

28–30 квітня, АР Крим, м. Алушта

150

100

Росія, Польща, Німеччина, Аргентина

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел.: (044) 468-32-15

20

Школа молодих дитячих неврологів “Клінічна нейрогенетика — нові можливості діагностики та лікування”

14–16 травня, м. Харків

100

50

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-40-83

21

Науково-практичний семінар “Сучасні аспекти надання невідкладної медичної допомоги кардіологічним хворим”

14–17 травня, АР Крим, м. Ялта

70

70

?

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Представництво “Авентіс Фарма” в Україні, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

22

Друга науково-практична школа-семінар з міжнародною участю “Актуальні проблеми гематології та трансфузіології”

15–16 травня, м. Київ

200

100

Росія, Молдова, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

23

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю з клінічної імунології та алергології для викладачів вищих медичних закладів освіти

15–17 травня, м. Судак

55

50

Росія

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

24

Освітній курс по  підвищенню кваліфікації лікарів внутрішньої медицини “Нові напрямки діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів”

20–21 травня, м. Київ

60

50

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 211-10-72, 232-79-10

25

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю “Фундаментальні механізми старіння”

24–26 травня, м. Київ

110

70

Росія, Білорусь, Грузія, Вірменія

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-24, 430-41-74

26

Науково-практичний семінар ендокринологів з питань лікування хворих на цукровий діабет

28–31 травня, АР Крим, м. Судак

100

100

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Представництво “Авентіс Фарма” в  Україні, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4. Тел.: (044) 490-68-38, 490-68-39

27

Науково-практичний семінар “Комплексні інфузійні препарати — проблеми і перспективи”

4 червня, м. Львів

40

15

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35-22-76

28

Четвертий науково-практичний семінар “Комплексний підхід до питань з акредитації лабораторій установ АМН України”

11–12 червня, м. Київ

300

34

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

29

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска “Доказова медицина та огляд міжнародних консенсусів в  лікуванні хвороб органів кровообігу”

26–27 червня, м. Донецьк

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

30

Четверта науково-практична школа-семінар молодих психіатрів “Сучасні підходи до діагностики та лікування психічних та поведінкових розладів”

15–20 вересня, м. Харків

100

60

Інститут неврології психіатрії та наркології АМН України, 61068, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-40-39

31

Науково-практичний семінар “Практичні питання викладання іноземних мов”

19–20 вересня, м. Тернопіль

45

30

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79025, м. Львів, вул. Шимзерів, 43. Тел.: (0322) 75-58-66

32

Науково-практичний семінар “Профілактика ішемічних ускладнень артеріальної гіпертензії”

26–27 вересня, м. Київ

250

150

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 271-70-57

33

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска “Доказова медицина та огляд міжнародних консенсусів в  лікуванні хвороб органів кровообігу”

6–7 жовтня, м. Одеса

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

34

Науково-практична школа-семінар “Актуальні проблеми протокової цитометрії”

6–9 жовтня, м. Київ

50

25

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 213-06-37. Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12. Тел.: (044) 440-27-44

35

Міжнародна науково-освітня школа “Кардіологія в XXI столітті: від епідеміології і профілактики до впровадження сучасних консенсусів у щоденну лікарську практику”

9–11 жовтня, м. Київ

150

100

Росія

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Європейське кардіологічне товариство, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

36

Науково-практичний семінар “Актуальні питання цереброваскулярної патології в нейрохірургічному аспекті”

21 жовтня, м. Одеса

80

50

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-18-28, 20-18-38, 20-62-55

37

Науково-практичний семінар “Сучасні аспекти лікування хронічних обструктивних захворювань легень в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи”

22 жовтня, м. Київ

50

25

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут клінічної радіології АМН України, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121. Тел.: (044) 451-82-51

38

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми інфекційної безпеки в трансфузійній медицині”

23–24 жовтня, м. Львів

40

25

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35-22-76. Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79044, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 35-45-34

39

Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Лабораторні тварини – можливі альтернативи в  експериментальній фармакології”

3–8 листопада, м. Харків

300

150

Росія, Великобританія

Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33. Тел.: (0572) 44-10-33, 44-66-02, 44-63-28

40

Українська кардіологічна школа ім. акад. М.Д. Стражеска “Доказова медицина та огляд міжнародних консенсусів в лікуванні хвороб органів кровообігу”

3–4 грудня, м. Вінниця

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

41

Науково-практичний семінар молодих вчених та студентів “Шляхи інтеграції теоретичної і практичної медицини”

4–5 грудня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

Директор Центру «Укрмедпатентінформ», професор

А.Р. Уваренко

Начальник науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України

Л.Г. Розенфельд


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
(УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

ДОДАТОК ДО РЕЄСТРУ НАУКОВИХ ФОРУМІВ, ЩО БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ У 2003 РОЦІ*

№ з/п

Назва заходу, тема

Дата і місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

1

Науково-практична конференція “Питання фармакологічного нагляду в Україні”

5 лютого, м. Івано-Франківськ

80

30

Державний фармакологічний центр МОЗ України, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел.: (044) 268-23-44. Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

2

Науково-практична конференція “Біологічно активні природні сполуки винограду:
застосування у медицині продуктів з високим вмістом поліфенолів винограду”

7 лютого, АР Крим, м. Ялта

150

50

Росія, Молдова

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, ЗАТ “Укрпрофздравниця”, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/5. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-49-45

3

Науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань підшлункової залози”

13 лютого, м. Полтава

200

150

Національна школа гастроентерологів, гепатологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

4

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання профілактики медицини XXI століття”

21 лютого, м. Донецьк

250

40

Росія

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Державне підприємство — Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-00

5

Науково-практичний семінар “Гострий період опікової хвороби, патогенез, характер порушень гомеостазу, їх діагностика та етапне лікування”

27–28 лютого, м. Івано-Франківськ

45

40

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 04060, м. Київ, вул. Краківська, 13. Тел.: (044) 554-71-19

6

Науково-практична конференція “Довкілля і здоров’я”

14 березня, м. Тернопіль

100

70

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

7

Науковий симпозіум “Актуальні питання лікування і профілактики захворювань органів травлення з застосуванням комплексних біологічних препаратів”

15 березня, м. Київ

600

150

Росія, Грузія, Молдова, Італія

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ТОВ “Каскад-Медікал”, 01042, м. Київ, бульв. Дружби народів, 19. Тел.: (044) 239-10-18

8

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми безпліддя подружньої пари”

18 березня, м. Львів

200

150

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Захворювання та вікові особливості шкіри, їх генетична детермінованість”

18–19 березня, м. Київ

150

30

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

10

Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Ультразвукові технології в стоматології”

19–20 березня, м. Полтава

320

270

Австрія, Англія, Німеччина, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан

Українська стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-88-18

11

Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Впровадження нових методів психосоціальної реабілітації наркозалежних осіб з використанням замісної терапії”

20–21 березня, м. Київ

45

30

Польща, Литва, США

Українська наркологічна асоціація, Міжнародний фонд “Відродження”, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

12

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні методи наукових досліджень в морфології”

25–26 березня, м. Полтава, м. Миргород

140

100

Росія

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-22-96, 7-17-31. Наукове товариство анатомів, гістологів і топографоанатомів України, Асоціація патологів України, Державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 76-93-71, 75-75-60

13

Науково-практична студентська конференція з міжнародною участю “Молодь — медицині майбутнього”

25–26 березня, м. Одеса

300

50

Росія, Білорусь, Польща

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-33-24, тел./факс: (0482) 23-22-15

14

Наукова конференція студентів і молодих вчених “Медицина в художніх образах”

31 березня–1 квітня, м. Донецьк

70

30

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк,
просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-00

15

Науково-методична конференція “Особливості навчально-виховного процесу зі студентами-іноземцями у медичному вузі”

10 квітня, м. Полтава

100

30

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-17-69, 2-56-84

16

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання діагностики і лікування захворювань товстої кишки”

7–8 травня, м. Київ

300

150

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація хірургів-гепатологів України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел./факс: (044) 213-18-22

17

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої андрології”

13 травня, м. Запоріжжя

200

150

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

18

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти біомедичної етики”

19 травня, АР Крим, м. Сімферополь

150

20

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-49-45

19

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Центральні та периферичні механізми вегетативної нервової системи”

3–4 червня, м. Донецьк

150

100

Вірменія, Росія, Білорусь, Німеччина, Польща, Угорщина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк,
просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-15, 90-84-23

20

Науково-практична конференція “Спортивна медицина та лікувальна фізкультура в системі підготовки спортсменів до Олімпійських ігор”

5–6 червня, м. Житомир

35

30

Український центр спортивної медицини МОЗ України, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 6. Тел.: (044) 234-52-84

21

Науково-практична конференція “Захворювання кишечнику. Стан проблеми. Шляхи вирішення”

6 червня, м. Івано-Франківськ

200

150

Національна школа гастроентерологів, гепатологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

22

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Малоінвазивна хірургія — перспективи та нові напрямки”

12–13 червня, м. Тернопіль

150

40

Росія, Польща, Франція, Угорщина, Австрія

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

23

Науковий семінар з міжнародною участю “Доклінічне лабораторне обстеження населення”

17–19 червня, м. Київ

200

100

Росія, Білорусь, Польща

Українське товариство клінічної лабораторної діагностики, 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 573-95-36

24

Третій українсько-польський симпозіум “Актуальні питання сучасної урології”

11–13 вересня, м. Ужгород

300

200

Росія, Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 72-26-60, факс: 76-79-73. Ужгородський національний університет, 88018, м. Ужгород, пл. Народна, 1. Тел.: (03126) 3-25-62. Вроцлавська медична академія ім. П’ястів Сілезьких, Wroclaw 50–043. Plac 1-go Maja, 8. Tel.: (071) 343-47-59, fax: 359-21-61

25

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Проблеми клітинної та тканинної трансплантології”

11–12 вересня, м. Івано-Франківськ

100

10

Росія, Литва

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29. Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, 04080, м. Київ, вул. Турівська, 26. Тел.: (044) 463-76-47, факс: 463-76-48

26

Науково-практична конференція “Доброякісна гіперплазія передміхурової залози”

16 вересня, АР Крим, м. Сімферополь

150

100

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

27

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми педіатричної остеології”

16–18 вересня, АР Крим, м. Євпаторія

100

60

Росія, Білорусь, Польща, Литва, Молдова, Узбекистан

Інститут геронтології АМН України, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Українська асоціація остеопорозу, Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел./факс: (044) 430-41-74, 431-05-50

28

Другий міжнародний конгрес “Менопауза та репродуктивне здоров’я жінки”

18–20 вересня, м. Тернопіль

150

30

Росія, Молдова, Польща, Франція, Італія

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54. Українська асоціація “Менопауза та репродуктивне здоров’я жінки”, 46003, м. Тернопіль, бульв. Шевченка, 23. Тел.: (0352) 42-12-07

29

Науково-практичний семінар з міжнародною участю “Адгезивні технології”

24–26 вересня, м. Полтава

330

275

Австрія, Англія, Німеччина, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-88-18

30

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Онкологія — XXI”

25–27 вересня, м. Київ

640

400

Канада, Німеччина, Росія, Норвегія, США, Франція, Швейцарія

Міська онкологічна лікарня м. Києва МОЗ України, 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69. Тел.: (044) 444-68-18, 450-74-36

31

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Хімія азотовмісних гетероциклів”

7–10 жовтня, м. Харків

200

70

Росія, Білорусь, Болгарія, Польща, Німеччина

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна. 61077, м. Харків, пл. Волі, 4. 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-93-72, 68-09-60

32

Шоста науково-практична конференція “Актуальні питання організації гомеопатичної практики в Україні та світі”

10–12 жовтня, м. Київ

150

30

Асоціація гомеопатів України, 01033, м. Київ, вул. Толстого, 7. Тел.: (044) 234-51-97, 220-87-53

33

Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених “Вчені майбутнього”

14–16 жовтня, м. Одеса

200

50

Росія, Білорусь, Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 49-30-02

34

Науково-практична конференція “Проблемні питання профілактики, діагностики та лікування сифілісу у вагітних жінок та дітей”

16 жовтня, м. Луганськ

100

80

Луганський державний медичний університет МОЗ України, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 57-08-28

35

Науково-практична конференція “Бібліотеки в інформаційному суспільстві: історія, становлення і розвиток медичних бібліотек в Україні”

21–22 жовтня, м. Херсон

100

45

Державна наукова медична бібліотека МОЗ України, 01033, м. Київ, вул. Толстого, 7. Тел.: (044) 234-51-97, 220-87-53. Херсонська обласна наукова медична бібліотека МОЗ України, 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 27. Тел.: (0552) 26-42-26

36

Науково-практична конференція “Чоловічий та жіночий клімакс. Проблеми та шляхи їх вирішення”

22 жовтня, м. Дніпропетровськ

200

150

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

37

Науково-практична конференція “Проблеми оптимізації процесу викладання іноземних мов у вищих медичних закладах освіти”

23–25 жовтня, АР Крим, м. Сімферополь

100

50

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (7901) 29-49-03

38

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини”

29–30 жовтня, м. Київ

100

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел./факс: (044) 224-60-63

39

Науковий семінар з міжнародною участю “Експрес-методи в  лабораторній діагностиці”

30–31 жовтня, м. Харків

50

40

Росія

Українське товариство клінічної лабораторної діагностики, 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 573-95-36

40

Друга українська школа судинної хірургії “Хронічна лімфовенозна недостатність”

13–14 листопада, м. Київ

150

115

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-22-88

41

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання патології шийки матки”

13–14 листопада, м. Тернопіль

150

50

Росія, Молдова, Польща

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

42

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання психосоціальної реабілітації осіб з наркотичною залежністю”

18–20 листопада, м. Київ

60

35

Польща, Литва, США

Українська наркологічна асоціація, Міжнародний фонд “Відродження”, 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

43

Студентська наукова конференція “Актуальні питання взаємозв’язку патології внутрішніх органів та стоматологічних захворювань”, присвячена 80-річчю кафедри внутрішніх хвороб

20–21 листопада, м. Полтава

140

35

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 56-22-43, факс: 7-05-39

44

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми колопроктології”

27–28 листопада, м. Київ

600

400

Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Франція, Німеччина, Польща

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Український колопроктологічний медичний центр, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 291-97-59, 253-60-38, тел./факс: 253-29-19

45

Науково-практична конференція “Еректильна дисфункція. Методи діагностики та лікування”

9 грудня, м. Чернівці

200

150

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр “Медео”, 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

46

Школа молодих вчених з міжнародною участю “Сучасні аспекти клінічної імунології та алергології”

16–18 грудня, м. Полтава

40

25

Росія, Польща

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Українське товариство фахівців з алергології, імунології та імунореабілітації, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 56-22-43, 2-76-37

Директор Центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, професор

А.Р. Уваренко

Віце-президент АМН України, начальник Науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України та чл.-кор. НАН України

Л.Г. Розенфельд

* Додатковий Реєстр наукових медичних форумів включає наукові заходи, заявки на які надійшли до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України з порушенням установлених термінів.

В зв’язку з тим, що дані заходи становлять певний інтерес для науковців і практичних лікарів і зареєстровані в Українському інституті наукової, технічної і економічної інформації, прийнято рішення підготувати додатковий Реєстр.

Попереджаємо організаторів таких наукових форумів, що у разі повторного порушення встановленого порядку їх планування, заявки до Реєстру прийматися не будуть, що позбавляє організаторів права проводити заходи.

“Укрмедпатентінформ”
МОЗ України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті