Міністерство охорони здоров’я УкраїниАкадемія медичних наук УкраїниУкраїнський центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)науково-координаційне управління АМН України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров’я України
А.В. Підаєв
грудень — 2002 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України
О.Ф. Возіанов
грудень — 2002 р.

РЕЄСТР
З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2003 РОЦІ

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2003 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 «Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів» на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Науково-координаційного управління Президії АМН України, Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України та Центру «Укрмедпатентінформ» категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру…, наказ МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація — ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (03650, м. Київ-22, вул. Горького, 19/21, тел.: (044) 220-15-71), Науково-координаційного управління АМН України (04050, м. Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 216-88-28) та «УкрІНТЕІ» (03039, м. Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261-00-32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2003 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2002 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи — організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07).

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

№ з/п

Назва заходу, тема

Дата та місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

2. КОНГРЕСИ

1

Третій національний конгрес з дерматокосметології та естетичної медицини

27 лютого1 березня, м. Донецьк

300

100

Росія, Білорусь, Франція, Німеччина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, 83003, м. Донецьк, вул. Калініна, 11. Тел./факс: (0622) 334-02-26, 385-81-03

2

Конгрес патофізіологів України

2728 березня,
м. Луганськ

100

50

Росія

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 57-08-28

3. СИМПОЗІУМИ

1

Міжнародний науковий симпозіум «Епідеміологія залізодефіцитних станів. Сучасні принципи терапії та профілактики»

14 лютого,
м. Київ

250

150

Словенія, Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

2

Науковий симпозіум «Нові напрямки в діагностиці та терапії гострого коронарного синдрому»

20 лютого,
м. Харків

150

50

Інститут терапії АМН України, 61039, м. Харків, вул. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, факс: 72-61-79

4. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування судинно-мозкової недостатності»

1012 січня,
м. Свалява

100

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Фармацевтична фірма «Lechiva», 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-60-63

2

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування пухлин у дітей»

1415 січня,
м. Харків

80

20

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українське товариство медикаментозної онкології, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-80-09

3

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної пульмонології»

23 січня,
м. Київ

200

100

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26. Тел.: (044) 514-40-29, 514-44-32, 514-40-57

4

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози»

2324 січня,
м. Київ

250

120

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

5

Четверта конференція молодих вчених «Актуальні питання експериментальної та клінічної вікової фізіології та патології», присвячена пам’яті академіка В.В. Фролькіса

24 січня, м. Київ

80

20

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

6

Науково-методична конференція співробітників кафедр загальної хірургії «Актуальні питання викладання хірургії в вищих медичних закладах освіти»

24 січня,
м. Запоріжжя

70

40

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (612) 33-50-93, факс: 33-50-58

7

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної неврології»

2930 січня,
м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

8

Науково-практична конференція молодих радіологів «Діагностична та інтервенційна радіологія»

2930 січня,
м. Київ

200

150

Інститут онкології АМН України, Науково-діагностичний центр «Здоров’я літніх людей» АМН України, Асоціація радіологів України, 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел./факс: (044) 213-20-63

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми діагностики та лікування ендокринопатій», присвячена 40-річчю Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, 70-річчю з дня народження проф. Б.О. Зелинського

3031 січня,
м. Вінниця

150

50

Росія, Білорусь, Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-26-41, 32-09-32, 32-06-85

10

Науково-практична конференція «Еволюція в гастроентерології»

3031 січня,
м. Київ

300

150

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044)235-91-73

11

Науково-практична конференція«Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування»

6 лютого,
м. Івано-Франківськ

100

30

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

12

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Мікро- та ендоскопічні операції порожнини носа, навколоносових пазух та вуха»

67 лютого,
м. Київ

110

70

Росія, Білорусь

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82

13

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»

1112 лютого,
м. Вінниця

250

100

Росія

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-45-49, 35-82-58

14

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Антибактеріальна терапія сьогодні та завтра»

1314 лютого,
м. Харків

300

100

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-47, 95-59-40

15

Науково-практична конференція «Раннє виявлення та лікування алергічних захворювань»

1718 лютого,
м. Вінниця

250

150

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-91-12, 35-56-41

16

Науково-практична конференція «Патогенез, діагностика та медикаментозне лікування травм ока»

19 лютого,
м. Київ

70

30

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04001, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 227-91-80, 294-55-56

17

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена 10-річчю Львівської міської дитячої клінічної лікарні

2021 лютого,
м. Львів

300

150

Польща, Швейцарія

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 94-16-24. Міська дитяча клінічна лікарня, 79059, м. Львів, вул. П.Орлика, 4. Тел.: (0322) 93-18-88

18

Науково-практична конференція «Біологічні, медичні та соціальні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу»

2021 лютого,
м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

19

Науково-практична конференція «Сучасні технології органічного синтезу та медичної хімії»

21 лютого,
м. Харків

100

40

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-93-72, 68-09-60

20

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми фармації» (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська області)

25 лютого,
м. Запоріжжя

100

60

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (0612) 33-50-93, тел./факс: 33-50-58

21

Перша міждисциплінарна конференція з міжнародною участю «Автоімунні захворювання: імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія»

2628 лютого,
м. Київ

200

150

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, 04053, м. Київ, вул. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03, 216-24-02

22

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку ендокринології» (Другі Данилевські читання)

2728 лютого,
м. Харків

150

50

Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (0572) 47-52-30, 47-81-02, факс: 47-51-21. Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-26

23

Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині»

56 березня,
м. Київ

50

40

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-49-55, 440-90-44

24

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішньої медицини»

56 березня,
м. Рівне

300

100

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

25

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невідкладна хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Актуальні питання геморагічного та травматичного шоку»

5–7 березня,
м. Харків

200

150

Росія

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, 61018, м. Харків, в’їзд Балакірева, 1. Тел.: (0572) 33-06-55, 30-84-39. Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 40-26-00

26

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гепатити в  практиці терапевта, інфекціоніста та сімейного лікаря. Сучасні проблеми діагностики та терапії»

1112 березня,
м. Харків

150

50

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (05722) 97-11-50

27

Перша наукова студентська конференція «Актуальні питання медсестринства»

1114 березня,
м. Полтава

100

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-77-45

28

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань», присвячена 10-річчю кафедри стоматології

1214 березня,
м. Івано-Франківськ

70

50

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Економічні аспекти управління охороною здоров’я»

1314 березня,
м. Харків

150

50

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 7-11-50, (05782) 47-80-29

30

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Раціональна замісна гормонотерапія і якість життя жінки»

1314 березня,
м. Київ

150

100

Росія, Італія, Німеччина

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Представництво компанії «Солвей Фарма» в  Україні, 01601, м. Київ, Музейний пров., 10. Тел.: (044) 254-20-34, 254-18-30

31

Перша науково-практична конференція «Актуальні питання впровадження реформування медсестринської освіти в практику»

1315 березня,
м. Полтава

150

50

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-77-45

32

Науково-практична конференція «Сучасні тенденції в неонатології: проблеми і перспективи розвитку»

1819 березня,
м. Львів

70

20

Асоціація неонатологів України, 01006, м. Київ, вул. Предславінська, 9. Тел./факс: (044) 252-87-24

33

Науково-практична конференція «Інноваційні технології викладання латинської та української мов у вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах»

19 березня,
м. Харків

30

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. О. Невського, 18. Тел.: (0572) 49-37-07

34

Науково-практична конференція «Ліки людині»

20 березня,
м. Харків

50

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

35

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гемостазу і тромбозу в клінічній медицині»

20 березня,
м. Київ

200

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київська міська клінічна лікарня № 3, 01601, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26. Тел.: (044) 514-40-29, 514-44-32, 514-40-57

36

Науково-практична конференція «Сучасні дослідження і лікування артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця»

2021 березня,
м. Харків

300

100

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Всеукраїнське об’єднання проти гіпертензії, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (057) 710-50-80, 710-43-83

37

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Страх та депресія. Темперамент та захворювання. Міст між Східною та Західною психіатрією»

2023 березня,
м. Львів

250

70

Росія, Польща, Австрія, Франція, Німеччина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79025, м. Львів, вул. Кульпарківська, 95. Тел.: (0322) 64-65-73

38

Науково-практична конференція «Функціональний стан серця при цукровому діабеті»

21 березня,
м. Київ

80

20

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

39

Четверта науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фармакотерапії в  педіатрії»

2425 березня,
м. Харків

450

350

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-53-75

40

Науково-практична конференція «Акушерсько-гінекологічні проблеми туберкульозу»

25 березня,
м. Київ

60

35

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, 01001, м. Київ, вул. Толстого, 9. Тел.: (044) 224-85-79

41

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки»

26 березня,
м. Харків

100

40

Росія, Киргизстан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-82

42

Науково-практична конференція «Здорове харчування, дисбактеріози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пробіотиками»

2627 березня,
м. Київ

300

100

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Компанія «Нутриція Україна», 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14. Тел.: (044) 495-23-28, факс: 495-23-27

43

Науково-практична конференція «Сучасний стан фармакотерапії цукрового діабету та його ускладнень»

27 березня,
м. Київ

80

50

?

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94

44

Десята ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми терапії»

2728 березня,
м. Вінниця

400

100

Росія, Литва

Вінницький національний медичний університет їм. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 44-62-30, 46-11-27

5. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ, ШКОЛИ

1

Зимова науково-практична школа лікарів-інтерністів

1214 лютого, Закарпатська обл., санаторій «Синяк»

60

50

Українська асоціація лікарів-інтерністів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-52-13, тел./факс: 211-10-72

2

Науково-практична семінар-нарада «Сучасний стан гематологічної служби України»

1920 лютого,
м. Львів

60

40

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35-22-76

3

Підсумкова наукова сесія Інституту кардіології, присвячена пам’яті акад. М.Д. Стражеска

2627 лютого,
м. Київ

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

4

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Доказова медицина та огляд міжнародних консенсусів в  лікуванні хвороб органів кровообігу»

67 березня,
м. Київ

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

5

П’ята національна науково-практична школа гастроентерологів, гепатологів «Захворювання підшлункової залози»

14 березня,
м. Київ

600

450

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 431-10-47

6

Українська школа ревматологів

2526 березня,
м. Київ

150

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

7

Науково-практична школа-семінар «Організаційно-нормативні питання служби швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

2728 березня,
м. Київ

300

100

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 456-80-50

Директор Центру «Укрмедпатентінформ», професор

А.Р. Уваренко

Начальник науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України

Л.Г. Розенфельд


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
(УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

ДОДАТОК ДО РЕЄСТРУ НАУКОВИХ ФОРУМІВ, ЩО БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ У 2003 РОЦІ*

№ з/п

Назва заходу, тема

Дата і місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

1

Науково-практична конференція «Питання фармакологічного нагляду в  Україні»

5 лютого,
м. Івано-Франківськ

80

30

Державний фармакологічний центр МОЗ України, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел.: (044) 268-23-44. Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (03422) 3-15-29

2

Науково-практична конференція «Біологічно активні природні сполуки винограду: застосування у медицині продуктів з високим вмістом поліфенолів винограду»

7 лютого, АР Крим, м. Ялта

150

50

Росія, Молдова

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, ЗАТ «Укрпрофздравниця», 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/5. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-49-45

3

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань підшлункової залози»

13 лютого,
м. Полтава

200

150

Національна школа гастроентерологів, гепатологів України, Науково-виробничий центр «Медео», 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

4

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики медицини XXI століття»

21 лютого,
м. Донецьк

250

40

Росія

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Державне підприємство – Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-00

5

Науково-практичний семінар «Гострий період опікової хвороби, патогенез, характер порушень гомеостазу, їх діагностика та етапне лікування»

2728 лютого,
м. Івано-Франківськ

45

40

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 04060, м. Київ, вул. Краківська, 13. Тел.: (044) 554-71-19

6

Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я»

14 березня,
м. Тернопіль

100

70

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

7

Науковий симпозіум «Актуальні питання лікування і профілактики захворювань органів травлення з застосуванням комплексних біологічних препаратів»

15 березня, м. Київ

600

150

Росія, Грузія, Молдова, Італія

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ТОВ «Каскад-Медікал», 01042, м. Київ, бульв. Дружби народів, 19. Тел.: (044) 239-10-18

8

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми безпліддя подружньої пари»

18 березня, м. Львів

200

150

Наукове товариство сексологів України, Науково-виробничий центр «Медео», 04005, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36В, офіс 3. Тел.: (044) 295-66-34

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання та вікові особливості шкіри, їх генетична детермінованість»

1819 березня,
м. Київ

150

30

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

10

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Ультразвукові технології в стоматології»

1920 березня,
м. Полтава

320

270

Австрія, Англія, Німеччина, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан

Українська стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 2-88-18

11

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Впровадження нових методів психосоціальної реабілітації наркозалежних осіб з використанням замісної терапії»

2021 березня,
м. Київ

45

30

Польща, Литва, США

Українська наркологічна асоціація, Міжнародний фонд «Відродження», 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5А. Тел.: (044) 265-68-61

12

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи наукових досліджень в морфології»

2526 березня,
м. Полтава,
м. Миргород

140

100

Росія

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (05322) 7-22-96, 7-17-31. Наукове товариство анатомів, гістологів і топографоанатомів України, Асоціація патологів України, Державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 76-93-71, 75-75-60

13

Науково-практична студентська конференція з міжнародною участю «Молодь медицині майбутнього»

2526 березня,
м. Одеса

300

50

Росія, Білорусь, Польща

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-33-24, тел./факс: (0482) 23-22-15

14

Наукова конференція студентів і молодих вчених «Медицина в художніх образах»

31 березня1 квітня, м. Донецьк

70

30

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-00

Директор Центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, професор

А.Р. Уваренко

Віце-президент АМН України, начальник Науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України та чл.-кор. НАН України

Л.Г. Розенфельд

* Додатковий Реєстр наукових медичних форумів включає наукові заходи, заявки на які надійшли до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України з порушенням установлених термінів.

В зв’язку з тим, що дані заходи становлять певний інтерес для науковців і практичних лікарів і зареєстровані в Українському інституті наукової, технічної і економічної інформації, прийнято рішення підготувати додатковий Реєстр.

Попереджаємо організаторів таких наукових форумів, що у разі повторного порушення встановленого порядку їх планування, заявки до Реєстру прийматися не будуть, що позбавляє організаторів права проводити заходи.

РЕЄСТР З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2003 РОЦІ, У ПОВНОМУ ВИКЛАДІ ПРЕДСТАВЛЕНО НА САЙТІ HTTP://WWW.APTEKA.UA

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті