Позиція АПАУ щодо законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування»

Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України» (далі — Асоціація) висловлює думку щодо проекту закону України «Про фармацевтичне самоврядування» та вважає, що даний проект має суттєві недоліки й не може бути прийнятий у такій редакції з огляду на наступне.

1. Проектом закону визначено обмежене коло осіб, які мають право бути членами організації. Так, відповідно до п. 2 ст. 1 законопроекту самоврядна професійна організація провізорів та фармацевтів — вид об’єднання професійних учасників фармацевтичної діяльності, створеного шляхом самоорганізації провізорів та фармацевтів, що працюють в аптечних, медичних закладах, а також в наукових установах та закладах фармацевтичної освіти з метою впровадження засад професійного самоврядування відповідно до повноважень, визначених законодавством, та статуту об’єднання.

Тобто, членом може бути тільки та особа, що працює в певному закладі на момент вступу. Вважаємо, що участь в організації мають брати особи за наявності фахової освіти, а не за принципом, працює особа на час вступу, чи ні. Метою організації має бути залучення якнайбільшої кількості спеціалістів, тільки в такому разі мова може йти про дію Реєстру провізорів та фармацевтів України (далі — Реєстр).

На сьогодні редакція проекту закону є недосконалою для створення Реєстру, оскільки до нього будуть потрапляти тільки дані про фахівців, які є учасниками фармацевтичної палати, а отже, Реєстр не буде відображати повну інформацію про кількість спеціалістів на фармацевтичному ринку України та іншої статистичної звітності. У такому вигляді це буде реєстр членів фармацевтичної палати, а не Реєстр провізорів та фармацевтів України.

У «Щотижневику Аптека» № 18 (989) від 11 травня 2015 р. розміщено статтю про проведену нараду, яка була організована ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата». Зокрема, в ній йдетьсяпро презентацію створеного Єдиного реєстру провізорів та фармацевтів України. Залишається відкритим питання, хто уповноважив ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» створювати даний Реєстр та визначати його як єдиний в Україні? Незрозуміло, на яких підставах будуть вноситися дані до Реєстру, що це буде за інформація, хто буде мати доступ до так званого Реєстру і з якою метою він буде використовуватися.

У самому ж проекті закону не визначено порядок створення, внесення даних, оновлення Реєстру.

На погляд Асоціації, розробленням та веденням Реєстру повинен займатися уповноважений на це орган, який має бути визначений державою. А це може бути будь-яка зі створених і вже діючих громадських організацій, яка об’єднує фахівців фармацевтичного сектору. Реєстр має охоплювати та надавати загальну інформацію про чисельність та склад фахівців фармацевтичного ринку України.

2. Ст. 3 проекту передбачено, що визначення «фармацевтична палата» та похідні від нього може використовувати лише та організація, яка створена і діє відповідно до цього закону. Але в законопроекті відсутні норми, які регламентують порядок створення організації фармацевтичного самоврядування.

На думку Асоціації, таку структуру слід створювати після прийняття відповідного закону Верховною Радою України, а не до цього. В обговоренні створення організації мають брати участь провізори й фармацевти, науковці, громадські об’єднання, інші юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на фармацевтичному ринку України. Безпосередню участь у створенні самоврядної професійної організації має брати й держава. Тільки у цьому разі такій громадській організації може бути делеговано частину владних повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

3. Обов’язковою вимогою до проекту є включення норм, що будуть визначати апарат органів управління та осередків (представництв) самоврядної професійної організації. Саме в проекті закону, а не в статуті необхідно визначити вимоги до кандидатів на управлінські посади, склад та порядок призначення, строк, на який призначається посадова особа та її відповідальність за неналежне виконання обов’язків.

Редакцію статуту слід розробити після прийняття відповідного закону України.

4. У проекті закону необхідно визначити порядок проведення відбору організацій з метою визнання їх статусу єдиної самоврядної професійної організації провізорів та фармацевтів на основі конкурсу. Оскільки на сьогодні незрозуміло, яким чином буде проводитися даний конкурс, адже критеріям для відбору, що зазначені в проекті закону, можуть відповідати декілька претендентів із уже існуючих та діючих громадських організацій. Хто буде уповноважений на проведення даного конкурсу, яким чином оприлюднюватимуться результати?

Розглядаючи всі ці питання, починаєш розуміти, що даний варіант з визначенням переможця неможливий та потребує детального доопрацювання.

Не секрет, що ініціатором цього проекту закону є ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата». Ідентичність назв, створення нібито Реєстру провізорів та фармацевтів України наводить на думку про намагання вказаної громадської організації самостійно вирішити питання створення органу фармацевтичного самоуправління.

На даний час в Україні зареєстровані та активно діють інші громадські організації, які об’єднують велику кількість фахівців з фармацевтичною освітою, тому логічно постає питання, чому до запропонованого проекту неможна включити іншу громадську організацію, а не ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»? Також незрозумілим є те, як автори проекту закону невмотивовано його готували, якщо він написаний під одну громадську організацію.

Володимир Руденко, директор АПАУ

позиція редакції «щотижневика аптека»

Підтримуючи обговорення нових ініціатив серед професійних об’єднань та учасників фармацевтичного ринку, редакція «Щотижневика АПТЕКА» також приєднується до діалогу і з приводу проекту закону «Про фармацевтичне самоврядування» висловлює свою позицію.

Беручи до уваги досвід Польщі зі створення аптечної палати та її територіальних підрозділів, діяльність яких регулюється Законом Польщі «Про аптечні палати», зазначимо, що реєстр фармацевтів ведеться регіональними аптечними палатами і включає інформацію щодо фармацевтів та провізорів, які входять до аптечної палати.

Тому концепція ведення реєстру фармацевтів та провізорів, які входять до Фармацевтичної палати, відповідає практиці, запровадженій у Польщі.

Підтримуючи позицію АПАУ з приводу того, що в самоврядній професійній організації можуть брати участь також особи за наявності фахової освіти, пропонуємо наступне. В тексті проекту закону «Про фармацевтичне самоврядування» додати словосполучення «мають фахову освіту та мають намір працювати або», що виглядатиме наступним чином:

«фармацевтична палата — вид єдиної самоврядної професійної організації провізорів та фармацевтів, засновниками та членами якої є провізори та фармацевти, що мають фахову освіту та мають намір працювати або працюють в аптечних закладах, медичних закладах, а також в наукових установах та закладах фармацевтичної освіти, яка в установленому порядку набула відповідного статусу передбаченого цим Законом».

Також за аналогією до Закону Польщі «Про аптечні палати» (ст. 8) пропонуємо на законодавчому рівні визначити, яку інформацію має містити Реєстр, а саме: П.І.Б., дата і місце народження, громадянство і місце проживання; відомості про освіту, у тому числі: номер та серія диплому про вищу фахову освіту, назва вищого навчального закладу, його адреса, рік закінчення навчання, дата та місце попередньої роботи в аптечному закладі (аптечних закладах), характер і дата отримання ступеня і вченого звання.

На нашу думку, також доцільно на законодавчому рівні визначити підстави для припинення членства в Фармацевтичній палаті, а окремим розділом визначити апарат органів управління та осередків (представництв) самоврядної професійної організації, їх повноваження та строк їх здійснення.

Загалом редакція «Щотижневика АПТЕКА» підтримує створення в Україні організації самоврядування за прикладом аптечної палати Польщі, яка є ефективною системою самоорганізації у цій сфері і захищала б саме цю професію, і впевнена, що для цього буде створено відповідне законодавче підґрунтя.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті