Запаси фармпродукції в особливий період: запит ООРММПУ щодо скасування відповідного розпорядження

Запаси фармпродукції в особливий період: запит ООРММПУ щодо скасування відповідного розпорядженняПропонуємо увазі читачів лист Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, направлений організацією до керівників підприємств, з метою їх ознайомлення із ситуацією, що склалася із розпорядженням КМУ від 31.03.2014 р. № 300-р «Про затвердження переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду». Так. організація зазначає, що нею були направлені листи до МОЗ України та Державної регуляторної служби України з проханням призупинити дію даного розпорядження, а також створити робочу групу із залученням відповідних фахівців МОЗ України, інститутів громадського суспільства та експертів щодо приведення вищезазначеного Переліку у відповідність із чинним законодавством України. Нагадаємо, що наше видання проводило аналіз даного розпорядження.

Об’єднання організацій
роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України
від 08.07.2015 р. № 01/199

Керівникам підприємств

Шановні колеги!

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММПУ) висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Як ми вже повідомляли, з метою забезпечення ефективного та прозорого використання бюджетних коштів, недопущення порушення чинного законодавства, лобіювання інтересів підприємств, усунення корупційних ризиків, ООРММПУ звернулося до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з проханням скасувати затверджений розпорядженням КМУ від 31.03.2015 р. № 300-р Перелік і норми накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду і направити його на доопрацювання відповідно до чинного законодавства України. Також ми звернулися до голови Державної регуляторної служби України К.М. Ляпіної з проханням сприяти скасуванню вищезазначеного Переліку.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я України розглянути лист ООРММПУ та надати відповідь.

У зв’язку з тим, що Міністерством охорони здоров’я не було прийнято рішення з даного питання (копія відповіді МОЗ України додається), ми повторно звернулися до МОЗ України з проханням ініціювати призупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 300-р та створити робочу групу із залученням відповідних фахівців МОЗ України, інститутів громадського суспільства та експертів щодо приведення вищезазначеного Переліку у відповідність із чинним законодавством України (копія листа додається).

Також доводимо до вашого відома відповідь Державної регуляторної служби України на наше звернення стосовно сприяння скасуванню затвердженого розпорядженням КМУ від 31.03.2015 р. № 300-р Переліку.

У разі прийняття подальших рішень по суті порушеного питання інформація буде надана Вам додатково.

З повагою
президент ООРММПУ,
член колегії МОЗ України
В.К. Печаєв

Об’єднання організацій роботодавців медичної
та мікробіологічної промисловості України

Заступнику міністра охорони
здоров’я України
Шафранському В.В.

Шановний Вікторе Вікторовичу!

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММПУ) висловлює Вам щиру повагу та дякує за відповідь на наше звернення (лист МОЗ України від 09.06.2015 р. № 3.05-10/1321-15/18034) щодо необхідності скасування затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 300-р Переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду (далі — Розпорядження).

ООРММПУ повністю підтримує необхідність створення і затвердження такого Переліку лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації екстреної медичної допомоги. Питання, яке пропонується вирішити Розпорядженням, є важливим для нашої держави, особливо в умовах існуючої політико-економічної ситуації у країні.

Разом з тим вважаємо, що вищезазначений Перелік потребує суттєвого доопрацювання відповідно до чинного законодавства України, а саме:

1) розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 300-р прийняте без обговорення та залучення громадськості, що є порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2) частина препаратів, включених до вищезазначеного Переліку, вказана за торговими назвами, а не за міжнародними непатентованими найменуваннями, що суперечить законодавству України, унеможливлює застосування прозорих процедур закупівлі, закладає конфлікт інтересів та підстави для лобіювання окремих препаратів;

3) до Переліку включені препарати, які не входять до Державного формуляра лікарських засобів, що суперечить принципам функціонування формулярної системи в Україні. Дані препарати також не входять і до клінічних протоколів.

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас, шановний Вікторе Вікторовичу, ініціювати призупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 300-р та створити робочу групу із залученням відповідних фахівців Міністерства охорони здоров’я України, інститутів громадського суспільства та експертів щодо приведення у відповідність із чинним законодавством України Переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особ­ливого періоду.

З повагою
президент ООРММПУ,
член колегії МОЗ України
В.К. Печаєв

Державна регуляторна служба України
від 30.06.2015 р. № 4552/0/20-15

Об’єднання організацій
роботодавців медичної та
мікробіологічної промисловості України
Щодо Розпорядження
Кабінету Міністрів України
№ 300-р від 31.03.2015

Державна регуляторна служба України за результатами розгляду звернення Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України від 25.05.2015 р. № 01/15 (далі — Звернення) стосовно сприяння у скасуванні Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 300-р «Про затвердження переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду» (далі — Розпорядження), повідомляє наступне.

На сьогодні передусім в умовах існуючої політико-економічної ситуації у країні актуальною є проблема забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами першої необхідності для організації екстреної медичної допомоги та медико-санітарного забезпечення цивільного населення, яку передбачається вирішити за допомогою запропонованого Розпорядженням механізму держаного регулювання.

Проте, виходячи зі змісту Звернення, на думку фармацевтичної спільноти, запропонований відповідним Розпорядженням спосіб накопичення лікарських засобів має корупційні ризики, унеможливлює застосування прозорих процедур закупівлі під час створення відповідного накопичення лікарських засобів, порушує принципи господарювання, не відповідає сучасним вимогам затверджених протоколів надання екстреної допомоги та призведе до неефективного та заангажованого використання бюджетних коштів.

Ураховуючи, що відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267, МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, Державна регуляторна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням розглянути викладені у Зверненні зауваження та вжити в ме­жах компетенції відповідних заходів реагування з метою врегулювання порушеного у Зверненні питання, а також попередження порушення принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Разом з цим, Державна регуляторна служба України повідомляє про готовність до плідної співпраці з метою напрацювання взаємоприйнятих шляхів щодо врегулювання ситуації, яка склалася у відповідній сфері господарської діяльності, та пропонує у разі наявності детальних та ґрунтовних зауважень і пропозицій по суті порушеного питання направити їх на адреси МОЗ України та Державної регуляторної служби України.

Голова Державної
регуляторної служби України
К.М. Ляпіна

Міністерство охорони здоров’я України
від 09.06.2015 р. № 03.05-10/1321-15/18034

Об’єднання організацій роботодавців
медичної та мікробіологічної
промисловості України

Міністерство охорони здоров’я України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.05.2015 р. № 8766/0/2-15 розглянуло листа Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та повідомляє.

У зв’язку із загостренням ситуації у зоні проведення антитерористичної операції розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» на територіях Донецької і Луганської областей було введено режим надзвичайної ситуації соціального та військового характеру.

Для запобігання переростанню наслідків військових дій в гуманітарну катастрофу МОЗ України, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.2014 р. № 1185/0/1-14 (має гриф для службового користування), було підготовлено розпорядження КМУ від 31 березня 2014 р. № 300-р «Про затвердження переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду» (далі — Розпорядження). Метою прийняття Розпорядження є належне виконання вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Кодексу цивільного захисту України щодо задоволення потреб цивільного населення під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру.

Науковий супровід підготовки Розпорядження здійснював Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», який визначено головною установою, що здійснює організаційно-методичний та практичний супровід заходів щодо функціо­нування системи екстреної медичної допомоги, у тому числі в умовах особливого періоду.

Розпорядження розроблено із врахуванням постанов КМУ від 29.03.2001 р. № 308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків»; від 16.11.2001 р. № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.08.2001 р. № 331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

З метою гарантованого надання своє­часної екстреної медичної допомоги постраждалим МОЗ України отримує в якості гуманітарної допомоги набори лікарських засобів та виробів медичних від Фонду народонаселення Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), які використовуються для подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру.

Заступник міністра
Віктор Шафранський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті