Розумниця і вродливиця української фармації До ювілею професора Вікторії Георгіянц

12 серпня 2015 р. святкує свій 50-річний ювілей талановита, яскрава, всесвітньо відома Вікторія Георгіянц — науковець із великої літери, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету (НФаУ). Усе своє свідоме життя Вікторія Акопівна присвятила розвитку фармацевтичної галузі в Україні та забезпеченню її міжнародного авторитету.

Вікторія Акопівна Георгіянц  — доктор фармацевтичних наук (2004 р.), професор (2005 р.), заслужений професор НФаУ (2014 р.), завідувач кафедри фармацевтичної хімії (2010 р.), вчений секретар спеціалізованої вченої ради. Народилася 12 серпня 1965 р. у м. Харків в родині інженера та лікаря. Завдяки батькам отримала хорошу освіту та виховання: навчалася в музичній школі, займалася спортом, багато подорожувала.

Під час шкільних років дівчина була лідером класу, взірцем для своїх однолітків, нею пишалися вчителі та рідні. Вікторія закінчила школу № 24 у 1982 р. із золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні». Про таку розумну, виховану та успішну людину школа пам’ятає та пишається до сьогодні, її ім’я занесене до дошки пошани.

Ще у старших класах школи Вікторія зацікавилася хімією й медициною та обрала шлях для подальшого навчання. У 1982 р. вона вступила до Харківського фармацевтичного інституту. В. Георгіянц була активною студенткою, мала хороше почуття гумору, грала в команді Клубу веселих та кмітливих і брала участь в усіх подіях студентського життя. З ІІІ курсу захопилася науковою роботою та вступила до студентського наукового товариства кафедри фармацевтичної хімії. Результати своїх наукових досліджень представляла на наукових конференціях як в стінах alma mater, так і за її межами. У 1987 р. Вікторія на «відмінно» захистила дипломну роботу й закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою.

Здобувши вищу освіту, В. Георгіянц працювала старшим лаборантом кафедри фармацевтичної хімії та продовжувала свої наукові експерименти з пошуку біологічно активних речовин серед похідних дикарбонових кислот під керівництвом завідувача кафедри фармацевтичної хімії, професора Петра Безуглого. У 1990 р. В.А. Георгіянц захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Пошук нових протисудомних засобів у ряду похідних малонової кислоти». Працюючи асистентом кафедри фармацевтичної хімії, вона продовжувала наукові дослідження з пошуку похідних дикарбонових кислот з протисудомними властивостями.

У 1994 р. Вікторія Акопівна стала викладачем, отримала звання доцента кафедри фармацевтичної хімії. Вона багато часу приділяла навчанню та вихованню студентів, віддавала їм усі свої знання та любов. Зважаючи на професійні якості та організаторські здібності В. Георгіянц, у 1999 р. їй запропонували посаду завідувача нау­ково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти, яку вона очолювала до 2003 р. За цей час під її керівництвом розроблено галузеві стандарти вищої освіти зі спеціальностей: «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів». У 2004 р. В. Георгіянц захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Цілеспрямований синтез протисудомних засобів у ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти». У дисертації вчена узагальнила всі свої наукові напрацювання та результати пошуку антиконвульсантів серед похідних дикарбованих кислот. У 2005 р. отримала звання професора. У 2004–2009 рр. В. Георгіянц очолювала кафедру якості та стандартизації лікарських засобів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), де під її керівництвом почали проводитися наукові дослідження з розробки та валідації аналітичних методик контролю якості лікарських засобів.

Окрім навчальної та наукової роботи, В. Георгіянц веде активну громадську діяльність. Протягом 3 років (2005–2008 рр.) вона обіймала посаду проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ, а у 2008 р. очолювала Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» (ДП «ДНЦЛЗ»). Обравши під час роботи у ДП «ДНЦЛЗ» девіз «Українському фармацевтичному ринку потрібні українські ліки», Вікторія Акопівна почала набирати молоду, енергійну команду однодумців, поставила за мету забезпечити лабораторії новим висококласним обладнанням, налагоджувала контакти з фармацевтичними підприємствами ВАТ «ФК «Здоров’я», ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ВАТ «Фармак», корпорацією «Артеріум» та багатьма ін.

З 2010 р. професор В. Георгіянц обіймає посаду завідувача кафедри фармацевтичної хімії НФаУ. Можна з упевненістю сказати, що людина працює на своєму місці, за своїм покликанням. За час її керівництва видано нову навчально-методичну літературу з дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблено комп’ютерні програми навчання та тестування студентів. Навчальні лабораторії устатковані новим сучасним обладнанням, посудом та реактивами для проведення лабораторних робіт і вдосконалення практичних навичок.

На кафедрі фармацевтичної хімії проводиться велика наукова робота. Наукові праці В. Георгіянц присвячені молекулярному моделюванню та цілеспрямованому синтезу перспективних біологічно активних речовин (БАР) для лікування епілепсії в ряду симетричних діамідів малонової кислоти та нітрогеновмісних гетероциклів; дослідженню в галузі стандартизації та валідації аналітичних методик контролю якості лікарських засобів синтетичного та природного походження; розробці, вдосконаленню та валідації методик контролю якості лікарських форм екстемпорального виробництва. У доробку професора В. Георгіянц — понад 330 наукових статей, близько 40 методичних рекомендацій, підручник з фармацевтичної хімії, 6 навчальних посібників із грифами МОН. Вікторії Акопівні належать 6 авторських свідоцтв Росії, 22 патенти на винахід та 44 патенти на корисну модель України і 27 інформаційних листів.

Під керівництвом В. Георгіянц захищено 5 докторських (Лілія Вишневська «Наукове та експериментальне обґрунтування складу і технології складних настойок і їх стандартизація» (2009 р.), Ольга Євтіфєєва «Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів» (2011 р.), Світлана Гарна «Розробка та стандартизація технології комплексної переробки лікарської рослинної сировини» (2012 р.), Ліна Перехода «Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів, похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів» (2013 р.), Інна Владимирова «Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози» (2014 р.)) та 13 кандидатських робіт (Василь Гриненко «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 2-гідроксиоксанілової та 2-гідроксималонанілової кислот» (2009 р.), Надія Шиньова «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості N, N’-дизаміщених 2,3-діоксо-1,4-діазинів» (2009 р.), Алла Глущенко «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості і протисудомна активність похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу (1Н)» (2009 р.), Ганна Cеверіна «Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 3-аміно- та 4-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу та продуктів їх хімічних перетворень», Леся Савченко «Експериментальне дослідження відповідальності якості порошків аптечного виготовлення вимогам Державної фармакопеї України», Сергій Плис «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості потенційних нейротропних засобів — похідних 1-R-5-аміно-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонових кислот та 1-R-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислот» (2010 р.), Юлія Прокопенко «Розробка та валідація методів контролю якості оригінального фітотерапевтичного засобу для лікування псоріазу», Олександр Здорик «Валідація та вдосконалення методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять водорозчинні вітаміни», Єлізавета Бисага «Розробка та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських форм на основі прокаїну гідрохлориду», Наталія Банна «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних γ-(R-бензолоксамідо)- та γ-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот» (2011 р.), Ганна Напраснікова «Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «Імуновірал з вітаміном С» (2012 р.), Ольга Скупа «Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність 2,5,6-заміщених похідних піримідин-4()-ону(тіону)», Абдуджаббор Валієв «Розробка методик кількісного визначення антибіотиків і вивчення стабільності їх розчинів, виготовлених в аптеці» (2015 р.)). Нині Вік­торія Акопівна здійснює керівництво 10 аспірантами і здобувачами.

64

Наукові дослідження на кафедрі фармацевтичної хімії проводяться у тісній співпраці з Інститутом інфекційних та алергічних захворювань США, Національним інститутом раку США, а також із науково-дослідними установами України (ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, НТК «Інститут монокристалів») та Росії (Московський державний університет імені М.В. Ломоносова).

Важливим фактом біографії В. Георгіянц є те, що у 2003 р. вона читала курс лекцій із фармацевтичної хімії англійською мовою для студентів Державного університету міста Сана (Ємен). Це був перший тривалий досвід міжнародної співпраці.

Вікторія Акопівна представляє НФаУ на українських та міжнародних семінарах, форумах, конференціях тощо. У 2012 р. відбулася XVIII Щорічна конференція Європейської асоціації фармацевтичних факультетів «Традиції та інновації в області фармацевтичної освіти» на базі Університету м. Утрехт, Нідерланди, де професор В. Георгіянц представляла НФаУ разом з директором ІПКСФ НФаУ, професором Олександром Піміновим та директором Коледжу НФаУ, доцентом Тіною Прокопенко.

У 2013 р. Вікторія Акопівна брала участь у ярмарку міжнародної освіти в Туреччині, у нараді експертів країн СНД за запрошенням Конвенції Фармакопеї США (м. Москва, Російська Федерація).

У вересні 2013 р. в Університеті Болоньї делегація НФаУ у складі ректора, академіка НАН України Валентина Черних, проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), професора Сергія Попова та завідувача кафедри фармацевтичної хімії, професора В. Георгіянц взяла участь у церемонії Академічного підписання Великої хартії університетів.

У 2014 р. в Казахському національному медичному університеті імені С.Д. Асфедіярова (м. Алмати) відбувся Казахський форум фармакопей світу, на якому В. Георгіянц представила доповідь «Роль фармакопей у науці та освіті». У тому ж 2014 р. Британська фармакопея святкувала 150-річчя від дня свого заснування. На урочистостях з цього приводу НФаУ представляли професор Лілія Вишневська та професор В. Георгіянц. На цьому форумі вони особисто зустрілися з виконавчим директором USP Роном П’євінченці, представили йому університет, вирішили питання щодо поглиблення міжнародної співпраці з Європейською, Британською, Казахською та Російською фармакопеями, а також із Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

До своїх міжнародних подорожей В. Георгіянц залучає студентів та майбутніх молодих науковців. У 2006 р. під її керівництвом студенти проходили практику з фармацевтичної хімії у Литовському університеті медичних наук (м. Каунас), а у 2013 р. — на базі лабораторій Фармакопеї США (м. Вашингтон).

Необхідно зазначити, що завдяки участі Вік­торії Акопівни в міжнародних конференціях та форумах постійно піднімається авторитет НФаУ у фармацевтичному світі.

На Всеукраїнській нараді «Актуальні питання виготовлення ліків в умовах аптеки», яка пройшла у січні 2015 р. в НФаУ, В. Георгіянц виступила з доповіддю щодо сучасних наукових підходів до контролю якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках.

На сьогодні професор В. Георгіянц — член Вченої ради НФаУ, об’єднаної Вченої ради факультетів НФаУ, вчений секретар Спеціалізованої Вченої ради НФаУ Д 64.605.01, голова методичної профільної комісії з хімічних дисциплін, Республіканської проблемної комісії «Фармація». Науковець є членом редакційних колегій фахових журналів «Вісник фармації», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», «Scripta Scientifica Pharmaceutica», «Управління та економіка фармації», «Фармацевтичний часопис», «Вестник Таджикского национального университета». Вона є дійсним членом Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), офіційним спостерігачем Фармакопеї США від НФаУ, представником НФаУ в освітній європейській програмі Pharmine.

За сумлінну працю, успіхи в роботі В. Георгіянц відзначена почесними грамотами Верховної ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Фармацевтичної асоціації України, Харківської облдержадміністрації, НФаУ. У 2015 р. була нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а також їй присвоєно звання «Почесний професор Національного фармацевтичного університету».

Вікторія Акопівна — дуже доброзичлива людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Студенти пишуть про неї лише позитивні відгуки на відомих інтернет-форумах: «Преподаватель высшего пилотажа! Побольше бы таких!»; «Прекрасный человек и великолепный ученый! Виктория Акоповна — один из моих любимых и уважаемых преподавателей НФаУ, очень жаль, что таких, как она, не очень много — умная, квалифицированная по многим вопросам и при этом очень приятная в общении»; «Замечательный человек»; «Умница и красавица».

Талановиті люди талановиті у всьому. В. Георгіянц вміє не тільки багато та ефективно працювати, але й добре відпочивати. Її життя наповнене яскравими барвами від багатьох подорожей по всьому світу. Вікторія Акопівна цікавиться життям різних народів, культурними пам’ятками, архітектурою інших країн. Під час кожної подорожі вона поповнює відомості про світ та удосконалює свої знання англійської мови, якою володіє вільно.

За словами співробітників та друзів, В. Георгіянц — любляча донька, сестра і дружина, гарна господиня, вірна подруга, порядна і добра людина, гідна своїх батьків та вчителів. Усі співробітники кафедри фармацевтичної хімії НФаУ пишаються тим, що мають можливість працювати під її керівництвом, поважають, цінують і люблять її.

Колектив кафедри фармацевтичної хімії та співробітники НФаУ, а також редакція «Щотижневика АПТЕКА», від щирого серця вітають Вікторію Акопівну з ювілеєм та бажають їй міцного здоров’я, натхнення, плідної праці на благо фармацевтичної галузі України.

Kолектив кафедри фармацевтичної хімії
НФаУ,
фото надані НФаУ

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Козлова Ирина Георгиевна 07.08.2015 7:31
Виктория Акоповна! Поздравляю Вас с юбилеем и благодарю судьбу, которая подарила мне не одну встречу с Вами.Каждая беседа с Вами на профессиональные темы приносила мне восхищение и стремление применить Ваши советы в области контроля качества в практической деятельности.Я глубоко уверена, что именно непосредственная связь научного и практического работника приносит свои положительные результаты в фармацевтической деятельности.Спасибо Вам за Ваш творческий труд и подготовку будующих специалистов практической фармации.Еще раз с ЮБИЛЕЕМ!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті