Реакція громадськості

Події цього тижня викликали бурхливу реакцію фармацевтичної спільноти України.

Звернення Народних депутатів України до Президента України
Віктора Ющенка

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

Становище, що склалося на фармацевтичному ринку, погіршується з кожним днем. Напруга у суспільстві зростає. Подальші необґрунтовані та неузгоджені дії Уряду в фармацевтичній галузі не лише ставлять під загрозу сектор охорони здоров’я, але й можуть стати проблемою національної безпеки.

Економічна криза ТІЛЬКИ ускладнила стан справ в фармацевтичній галузі, яка є соціальною та ринково орієнтованою. Уряд мав вжити реальних системних заходів щодо стабілізації забезпечення населення ліками.

Водночас на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 17 жовтня 2008 р. продовжено практику прийняття рішень «ручного» та безсистемного управління фармацевтичною галуззю, таких як встановлення торгової націнки майже на всю номенклатуру препаратів та обмеження рентабельності виробництва лікарських засобів.

Слід зазначити, що 75% лікарських засобів в Україні — імпортного виробництва; чотири провідні дистриб’юторські компанії з розгалуженою мережею складів постачають 80% всіх препаратів із доставкою протягом 1 год до найвіддаленіших аптек (останні два тижні збитки дистриб’юторів внаслідок коливання курсів валют становлять до 4 млн грн. на тиждень); поставка ліків в аптеки та лікувальні заклади здійснюється на умовах відтермінування платежу строком від 20 до 90 календарних днів (кредиторська заборгованість аптечних та лікувальних закладів перед дистриб’юторами на сьогодні становить 250–500 млн грн.).

Прийняті Урядом без публічного обговорення та залучення основних учасників фармацевтичного ринку, проте із залякуваннями у вигляді фіскальних санкцій, спрямованих на систему аптек та дистрибуції, заходи є спробою перекласти відповідальність за популістські та економічно необґрунтовані рішення на операторів фармацевтичного ринку. Жодного рішення щодо захисту соціально вразливих верств населення Урядом не передбачено.

Такі дії призведуть до низки негативних результатів:

 • скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптечні закладах,
 • зменшення кількості аптечних закладів та звільнення працівників! (250 тис. робочих місць в роздрібній та оптовій торгівлі ліками),
 • падіння обсягів вітчизняного виробництва лікарських засобів та відповідно обмеження надходження податків, переходу до тіньових схем відтоку коштів за кордон і, як наслідок, до штучного розбалансування й розвалу фармацевтичної галузі,
 • формування дефіциту лікарських засобів та зростання соціальної напруги в суспільстві.

З метою стабілізації забезпечення лікарськими засобами населення України вважаємо за необхідне:

 • припинити фіскальні санкції проти аптечних закладів та дистриб’юторів,
 • призупинити рішення Уряду, що встановлюють граничні торгові націнки на всі лікарські засоби;
 • надати фармацевтичним дистриб’юторським компаніям можливість придбання валюти за курсом НБУ або за фіксованим (на 2 міс) курсом та відкриття кредитних ліній під 15 відсотків річних;
 • встановити для аптек обов’язковий асортимент соціально орієнтованих життєво необхідних лікарських засобів (переважно вітчизняного виробництва) із фіксованою націнкою;
 • забезпечити соціально вразливі верстви населення, хронічно хворих, дітей, вагітних ліками за пільговими рецептами.

Вважаємо, що прийняття перелічених екстрених заходів є дієвим короткотерміновим механізмом стабілізації забезпечення населення лікарськими засобами.

З повагою народні депутати України:
Т.Д. Бахтєєва,
В.Г. Передерій,
В.П. Корж,
Л.С. Григорович,
Ю.О. Гайдаєв,
В.Г. Карпук,
Р.М. Сорочинська-Кириленко,
В.І. Коновалюк

Лист на ім’я Президента України Віктора Ющенка надійшов від Полтавської фармацевтичної асоціації

Шановний Вікторе Андрійовичу!

Звертаємося до Вас у відповідності до ст. 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я як до особи, що: «…виступає гарантом права громадян на охорону здоров’я, забезпечує виконання законодавства про охорону здоров’я через систему органів державної виконавчої влади, проводить у життя державну політику охорони здоров’я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України».

Так, 10 вересня 2008 р. регуляторним органом, а саме Кабінетом Міністрів України було прийнято постанови № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» та № 827 «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення». З прийняттям цих регуляторних актів без будь-якого попереднього обговорення та оприлюднення були порушені принципи державної регуляторної політики, що передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Справа в тому, що з прийняттям зазначеного документу із порушенням (ст. 6) прав громадян, суб’єктів господарювання і громадських об’єднань на участь у розробці проекту регуляторного акту, без будь-якого планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (ст. 7), а також без підготовки аналізу регуляторного впливу із наступним оприлюдненням проекту для його обговорення (ст. 5) фактично знищується орган державного контролю якості лікарських засобів як структури МОЗ, діяльність якого передбачена в Законі України «Про лікарські засоби».

В уповноважений орган, а саме Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, фармацевтична спільнота нашої області зверталася відразу після прийняття цього документу, але звернення залишилося без реагування та відповіді.

А на сьогодні повним ходом проводиться процедура ліквідації структурних підрозділів Держінспекції МОЗ в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, і Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення. Крім того, майно територіальних інспекцій в зв’язку з відсутністю правонаступництва залишається незатребуваним, для нової недієздатної структури збільшується штатна чисельність більше ніж у 2 рази, а в Державний бюджет, зі слів нового керівництва, для закупівлі обладнання планується закласти 200 млн грн.

Тобто, на нашу думку, здійснюється умисне протизаконне руйнування системи державного контролю якості лікарських засобів. Створення та діяльність нового органу, так званої Держлікінспекції, із самого початку буде здійснюватися поза межами правового поля з ігноруванням принципів Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», порушуючи тим самим як права суб’єктів господарювання, так і споживачів.

На підставі вищевикладеного просимо терміново вжити відповідних заходів.

З повагою перший заступник
голови правління Ю.В. Ульшин

Лист — звернення підприємців Миколаївської та Херсонської областей та Миколаївської фармацевтичної асоціації

На сайті Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України розміщено для публічного обговорення проект постанови КМУ «Питання удосконалення державного контролю лікарських засобів та регулювання цін на них». Наша громадська організація, ознайомившись з цим проектом, не може не звернутися з заявою та не висловити свої заперечення.

Назва проекту постанови не відповідає її суті. Необхідно цю постанову назвати «Питання створення дозвільно-контролюючого гіганта, знищення аптечної мережі в Україні та шляхи позбавлення населення медикаментів». При такій назві буде зрозуміло, чого домагаються автори проекту.

На сьогодні в Україні створена достатня інфраструктура з управління та контролю у фармацевтичній сфері. Є визначені правила гри. Існує достатній контроль. Структура аптечної мережі аналогічна такій європейських країн. Вона самодостатня і саморегулюється. Однак за останній період в фармацевтичній галузі, яка є соціально орієнтованою, кояться речі, які не можна назвати конструктивними реформами.

Починаючи з моменту прийняття рішення урядом про знищення системи державного нагляду та контролю у фармацевтичній сфері, ліквідації Державної інспекції з контролю якості лікарських МОЗ України з підпорядкованими їй територіальними підрозділами, ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, ринок відкритий для потрапляння неякісної, фальсифікованої та іншої непотрібної продукції.

Створення центрального органу виконавчої влади з необмеженими повноваженнями, надання йому права вирішувати усі питання доступу на ринок ліків, контролю, управління, аналізу, взагалі усього, що є в законах та чого немає, але можна надумати та якось узаконити (через рішення Кабінету Міністрів), ставить під загрозу розвиток фармацевтичної галузі в цілому і особливо його оптово-роздрібного сектору.

Запропонований порядок реєстрації (перереєстрації) граничних рівнів цін на ліки, обмеження рентабельності, надбавок тощо — це не ринковий шлях розвитку. Такі дії можуть призвести тільки до єдиного результату — знищення вітчизняного виробника та створення штучного дефіциту ліків. Хіба така мета у держави? Якщо така, давайте про це скажемо, а не будемо прикриватися красивими словами «удосконалення державного контролю».

Наступне, що насторожує, — це повне ігнорування думки громадськості, зауважимо — професійної громадськості. Ми також занепокоєні різким скачком курсу валюти. Ми маємо захищати себе самі, бо державі байдуже. Раніше, у важкі часи змін і пертурбацій, була Державна служба, яка збирала громадськість, щоб обговорити шляхи виходу з кризових ситуацій (згадаємо ПДВ на ліки 2003 р.), вона дослухалась до наших пропозицій, і проблемні питання вирішувалися. Сьогодні нас тільки залякують анулюванням ліцензій, застосуванням фіскальних санкцій, кримінальними справами, а інколи відчуваються відверті приниження. Якщо держава і бізнес — партнери, то і відносини повинні бути партнерськими. Ми це розуміємо так, а не з позиції сили та тиску. Україна — держава правова. Але якщо в одному органі сконцентрувати усі важелі впливу, усі дозвільні й контролюючі функції — така структура стане органом для розквіту корупції, якої й так досить.

Незрозумілим є також надзвичайне роздування штату державних службовців. В умовах фінансової кризи таке навантаження на бюджет є невиправданим. 600 посад державних службовців — це навіть більше, ніж у Міністерстві охорони здоров’я! А де взяти кошти на такий штат? Можливо, ліпше направити їх на підтримку інвалідів, дітей, розвиток села.

Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, необхідно повернутись у законодавче поле і діяти лише у спосіб, що регулюється законами, припинити експерименти над громадянами і терміново:

1. Відмовити у прийнятті проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання удосконалення контролю лікарських засобів та регулювання цін на них».

2. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. № 837.

3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. № 827.

4. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 р. № 179.

5. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 р. № 789.

6. Реформування сфери охорони здоров’я розпочинати після законодавчого врегулювання та громадського обговорення.

7. Припинити практику ігнорування думки громадськості при формуванні державної політики у сфері фармацевтичної діяльності.

Голова Асоціації підприємців
Миколаївської та
Херсонської областей О.Є. Пруднікова
Заступник голови Миколаївської
фармацевтичної асоціації Л.І. Криленко

Цей лист-звернення адресовано Президенту України, у Комітет з питань охорони здоров’я України Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, до Ради національної безпеки та оборони України, Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, у Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Звернення всеукраїнської аптечної асоціації та фармацевтичної асоціації України

Президенту України Ющенку В.А.
Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.
Міністру охорони здоров’я
України Князевичу В.М
Секретарю РНБО Богатирьовій Р.В.
Голові Держлікінспекції
Падалко Г.В.

?

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

Аптечні працівники України поділяють прагнення держави захистити інтереси громадян у сфері цінової та фізичної доступності медикаментозного забезпечення. Одночасно з високою стурбованістю сприйняли постанову КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955, введення якої в дію призупинить функціонування значної кількості аптек та призведе до скорочення кадрового складу на 50%.

Аптечні заклади України, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення, працюють на засадах госпрозрахунку і компенсують витрати із закупівлі, транспортування, зберігання та реалізації ліків за рахунок власних оборотних коштів, а також надають знижки з ціни для малозабезпечених верств населення.

Регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які входять до Національного переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 400, близько 70% загальної номенклатури (більше ніж 8000 найменувань) практично припинить медикаментозне забезпечення хворих і призведе до закриття аптек.

Через обмеження постачальницько- збутової надбавки (націнки) оптової ланки на лікарські засоби і вироби медичного призначення на рівні не вище 15% фактичної оптової ціни виробника (митної вартості) граничний фактичний розмір торговельної надбавки для аптечних мереж не може бути вищим ніж 20% до фактичної оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижки. А обмеження націнки до 10% фактичної оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок на ліки, які придбаваються за бюджетні кошти державними та комунальними закладами охорони здоров’я для роздрібної реалізації, не залишає для аптечної мережі ніякого доходу. В цілому в умовах дії постанови діяльність аптечної мережі буде збитковою.

За проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності за 9 міс. 2008 р. порівняно з відповідним періодом минулого року, витрати аптечних закладів зросли в цілому на 120,0%, в тому числі орендна плата в 3 рази, комунальні платежі, електроенергія, охорона.

За розрахунками, для збереження мережі аптек, їх розвитку та оновлення основних фондів, рентабельної діяльності середній рівень націнки має становити не менше ніж 35%.

Відповідно до п. 6 статті 191 Господарського кодексу України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування при встановленні фіксованих цін, застосування яких унеможливлює одержання прибутку суб’єктами підприємництва, зобов’язані надати цим суб’єктам дотацію. Суми таких дотацій не передбачені в бюджетах місцевих органів самоврядування на 2008 рік.

Запровадження обмежень торгової націнки значно зменшить доходи аптечних закладів, створить несприятливі умови для поповнення власних обігових коштів і, як наслідок, призведе до невиконання фінансових показників аптечних закладів, недоотримання бюджетних надходжень у вигляді податків. Це ускладнить вимоги щодо переходу на міжнародні стандарти належної дистриб’юторської та аптечної практики, гармонізованої з відповідними директивами ЄС і ВООЗ, що включають поліпшення матеріально-технічної бази.

Крім того, рівень витрат в різних регіонах України досить істотно відрізняється, тому доцільно залишити право встановлення граничного розміру націнки за місцевими органами самоврядування.

Одночасно заходи, прийняті вищевказаною постановою, не призведуть до зниження цін на ліки. Адже, зважаючи на загальну економічну ситуацію в країні, необхідно обмежити оптову ціну виробника (митна вартість), яка за жовтень поточного року зросла на 20–40%; в умовах фінансової кризи постачальники відпускають ліки на умовах попередньої оплати або за фактом поставки; банківські установи припинили видавати кредити, і ця ситуація вже призвела до значного зменшення запасів лікарських засобів та їх номенклатури в аптеках.

Для рентабельного функціонування мережі аптечних закладів пропонуємо: на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400, крім наркотичних, психотропних лікарських засобів та тих, які виготовляються в умовах аптеки за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів, установити:

 • граничні постачальницько-збутові (оптові) надбавки (націнки) на рівні не вище 15% оптової ціни виробника (митної вартості, що підлягає коригуванню у зв’язку із зміною курсу валют), з урахуванням знижок;
 • граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) в аптечних закладах на рівні не вище 35% від закупівельної ціни, з урахуванням знижок;
 • граничні торговельні та/або постачальницькі — збутові надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти на рівні не вище ніж 10% оптової ціни виробника (митної вартості), що підлягає коригуванню у зв’язку зі зміною курсів валют), з урахуванням знижок;
 • переглянути Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення з метою його оптимізації відповідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я;
 • для соціально незахищених верств населення передбачити адресну допомогу;
 • затвердити державні стандарти лікування та діючий контроль за їх виконанням;
 • питання регулювання цін розглядати, враховуючи економічне обґрунтування витрат при формуванні цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення аптечних закладів державної та комунальної власності, щодо яких запроваджується державне регулювання цін, за рік до початку нового бюджетного року;
 • запровадити одночасно з регулюванням оптових та роздрібних цін державну реєстрацію цін заводів-виробників та оптових постачальників імпортованих лікарських засобів;
 • запровадити обов’язкове медичне страхування та сприяти розвитку приватного страхування.

Віце-президент фармацевтичної
асоціації України В.В. Дударчук
Президент Всеукраїнської
аптечної асоціації В.М. Москаленко

Звернення Всеукраїнської аптечної асоціації

Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.
Міністру охорони здоров’я
України Князевичу В.М.

Шановний Василю Михайловичу!

Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська аптечна асоціація (далі — Асоціації) засвідчують Вам свою повагу і звертаються з наступного приводу.

Кабінетом Міністрів України 17 жовтня 2008 р. була прийнята постанова № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою встановлені граничні рівні націнок на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

На жаль, редакція пункту 1 зазначеної постанови не узгоджується з попередніми домовленостями, які були досягнуті під час зустрічей з представниками провідних фармацевтичних компаній, та дозволяє неоднозначно тлумачити способи формування націнок на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Зазначена ситуація викликала широкий резонанс і велике занепокоєння серед учасників фармацевтичного ринку і може призвести до дестабілізації фармацевтичного ринку в цілому і, як наслідок, до погіршення забезпечення широких верств населення життєво необхідними лікарськими засобами.

Враховуючи викладене, Асоціаціями розроблено проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», прийняття яких могло б стабілізувати ситуацію у фармацевтичній галузі, і пропонуємо його до термінового розгляду та затвердження.

З повагою
Президент Всеукраїнської
аптечної асоціації В.М. Москаленко

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 2008р. № Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зміни, виклавши його в такій редакції:

1. На лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 898), крім наркотичних, психотропних лікарських засобів та тих, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та за замовленням лікувально-профілактичних закладів, установити:

 • граничні постачальницько-збутові (оптові) надбавки (націнки) на рівні не вище 15 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості, що підлягає коригуванню у зв’язку зі зміною курсів валют), з урахуванням знижок;
 • граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) в аптечних закладах на рівні не вище 35 відсотків від закупівельної ціни з урахуванням знижок;
 • граничні торговельні та/або постачальницько-збутові надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, на рівні не вище ніж 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості, що підлягає коригуванню у зв’язку зі зміною курсів валют), з урахуванням знижок.».

Ця постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті