Державна політика щодо наркотиків: крок до цивілізованого суспільства

23 червня 2016 р. у Національній академії державного управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція «Засади державної політики щодо наркотиків у сучасних умовах в Україні». У роботі заходу взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії медичних наук України, вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, міжнародних і громадських організацій у сфері охорони здоров’я, а також медична спільнота, викладачі, аспіранти та докторанти Національної академії державного управління при Президентові України.

На розгляд учасників конференції було винесено проблемні питання державної політики у сфері контролю за наркотиками в Україні, доступності життєво необхідних контрольованих лікарських засобів для усіх пацієнтів, які їх потребують, медико-психологічних аспектів проб­леми наркотичного знеболення, профілактики вживання психоактивних речовин серед дітей та молоді, замісної підтримувальної терапії як невід’ємної складової сучасної наркополітики. Модератором заходу виступив Василь Князевич, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України.

Анатолій СавковЗ вітальним словом до присутніх звернувся Анатолій Савков, перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України. Ефективна державна політика щодо наркотиків є однією з найважливіших, адже існуюча проблема вживання наркотиків, алкоголю в Україні є серйозною загрозою економіці країни та здоров’ю населення.

Також було зачитано звернення Віктора Шафранського, виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я, в якому наголошувалося, що зміна взаємовідносин між лікарем, пацієнтом та державою, впровадження нових медичних технологій та стандартів надання медичної допомоги вимагають належного забезпечення лікарськими засобами. Розпорядженням КМУ від 28.08.2013 р. № 735-р ухвалено Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р., спрямовану на вирішення системних питань, насамперед медико-соціального, економічного, правоохоронного напрямку. Надзвичайно важливим є вивчення міжнародних знань та підходів до формування сучасної наркополітики, що узгоджується з євроінтеграційним напрямком України. МОЗ України дотримується наступних принципів:

 • здоров’я населення є пріоритетом, тому наркозалежні особи забезпечуються необхідним комплексом профілактичних та лікувальних засобів;
 • доступність для населення життєво необхідних ліків (в тому числі знеболювальних препаратів) є обов’язковою;
 • відхід від карального підходу до споживачів ін’єкційних наркотиків;
 • коригування діяльності правоохоронних органів в боротьбі з організованою наркозлочинністю.

Луїджі МігліорініЗа словами Луїджі Мігліоріні, виконуючого обов’язки представника Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, тема доступу до наркотичних засобів щодня торкається інтере­сів мільйонів людей. Це пацієнти із онкологічними захворюваннями у пізніх стадіях, та ті, хто користується програмою замісної підтримувальної терапії метадоном. В Україні доступ хворих до наркотичних знеболювальних препаратів надзвичайно обмежений. Тому державна політика щодо наркотиків повин­на стати більш відкритою для задоволення потреб пацієнтів, але вона не буде ефективною без усвідомлення як професіоналами, так і пацієнтами важливості та особливостей застосування цих засобів.

Світлана РумянцеваСвітлана Румянцева, виконуюча обов’язки директора Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», розглянула проблемні питання, пов’язані з розрахунком потреби закладів охорони здоров’я у знеболювальних лікарських засобах. За її словами, лікарі на місцях практично не призначають наркотичні знеболювані, оскільки в країні поняття «лікарські засоби, що містять наркотичні речовини», підмінене на поняття «наркотики». Кількість аптек, що реалізовують такі препарати, надзвичайно обмежена. У той же час наявне бюджетне фінансування в регіонах не дає змоги закуповувати наркотичні препарати закладами охорони здоров’я.

Задля вирішення цих питань в МОЗ наприкінці минулого року була створена Міжвідомча робоча група з питань законодавчого забезпечення у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів. Серед питань, які розглянуті групою, — вивчення реальної потреби України в наркотичних лікарських засобах. За минулий рік було використано близько 19 кг морфіну (46 г на 100 тис. населення), тоді як фактична потреба становить майже 100 г на 100 тис. населення. Для того щоб спростити доступ тяжкохворих пацієнтів до знеболювальних препаратів, робоча група напрацювала методику розрахунку потреби в ліках, які містять наркотичні засоби, яка підтримана громадськістю, але так досі й не прийнята.

Олег ДзісякОлег Дзісяк, тимча­­сово виконуючий обо­­в’язки голови Державної служби України з контролю за наркотиками (яка наразі в процесі ліквідації), нагадав, що урядовою постановою від 6 квітня 2016 р. № 282 затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Основною проблемою для закладів охорони здоров’я є вимоги до приміщень, де зберігаються наркотичні засоби. На сьогодні вони повинні отримати дозвіл Національної поліції на їх використання та відповідність встановленим вимогам. У постанові № 282 ці технологічні вимоги детально прописані. Також дозволено спільне використання приміщень двома закладами охорони здоров’я для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до укладених договорів, що значно зекономить їм кошти.

Новими Ліцензійними умовами спрощено вимоги щодо знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувальними установами — нині для цього немає необхідності залучати представника територіального органу Національної поліції.

Доповідач повідомив, що за участю Державної служби України з контролю за наркотиками було розроблено та зареєстровано проект закону № 4533 «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин), авторами якого виступили народні депутати Олег Мусій, Костянтин Яриніч, Олексій Кириченко та інші. Його прийняття підвищить доступність наркотичних засобів для пацієнтів, що їх потребують, в першу чергу за рахунок розширення мережі аптек, які будуть реалізовувати ці препарати. Для цього пропонується спростити процедуру отримання ліцензії для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При подачі документів для отримання ліцензії необхідно буде надати декларацію про відповідність об’єктів і приміщень, які використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин, вимогам, встановленим Ліцензійними умовами, без необхідності отримання дозволу Національної поліції, що суттєво спростить процедуру отримання ліцензії. Також буде надано право фізичним особам — підприємцям, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, отримувати ліцензію та здійснювати діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

104627

Перевірка об’єктів та приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, буде проводитися центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у цій сфері, ще до отримання ліцензії. Це створить превентивні умови запобігання витоку підконтрольних засобів та речовин у незаконний обіг ще на стадії проходження процедури отримання ліцензії, в той же час держава не втрачає функцію контролю.

В проекті закону залишено вимоги щодо наявності довідки Міністерства внутрішніх справ України про відсутність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, та довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами.

Законопроект також містить норми, які дадуть змогу відновити практику коноплярства та маківництва в Україні, забезпечивши виробників власною сировиною, усунути перепони на шляху розвитку фармацевтичної науки щодо розробки сучасних високоякісних лікарських засобів та позбавити виробників залежності від імпортної сировини. Щорічно Урядом будуть визначатися квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини для наукових та медичних цілей.

Сергій ШумСергій Шум, завідувач відділу судово-психіатричної профілактики та амбулаторних судово-психіатричних експертиз Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, повідомив, що у 2015 р. під час проведення судово-психіатричної експертизи встановлено діагнози розлади психіки та поведінки:

 • внаслідок вживання алкоголю 1056 особам, серед яких неповнолітні особи відсутні;
 • внаслідок вживання наркотичних речовин — 667 особам, серед яких 10 неповнолітніх.

Ганна КожинаГанна Кожина, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, у своєму виступі розглянула питання медико-психологічних аспектів проблеми наркотичного знеболення хворих. На сьогодні серед найважливіших завдань паліативної допомоги — підтримка життя, забезпечення комфорту та належної якості життя пацієнта, конт­роль болю, зменшення страху смерті та наближення характеру переживання в рамки «нормальної реакції горя». Больовий синдром викликає різке погіршення якості життя пацієнта, а безнадійність та страх перед смертю тільки загострюють больові відчуття. Наркотичні анальгетики, впливаючи на центральну нервову систему, послаблюють відчуття болю і змінюють емоційне ставлення до больових відчуттів. Тому вони так необхідні пацієнтам, але в той же час залишаються актуальними проблеми розвитку залежності та немедичного використання таких препаратів.

При терапії інкурабельного хворого необхідно проводити діагностику хронічного больового синдрому та контролювати ефективність лікування. Паліативна допомога потребує комплексного підходу, який, окрім фармакотерапії, містить психотерапію та психоосвітні програми.

Віталій ПавленкоВіталій Павленко, голов­ний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Полтава, поділився досвідом організації паліативної допомоги. Зокрема, в закладі розроблено та затверджено локальний формуляр лікарських засобів при хронічному больовому синдромі. У 2015 р. на паліативну допомогу центр витратив 122 тис. грн. Хворі отримують наркотичні засоби за рецептом на бланку ф. 3 в комунальних аптеках Полтави після проведення роз’яснювальної роботи. Також створено мультидисциплінарні мобільні бригади паліативної допомоги, до яких входять представники Червоного Хреста, соціальних служб, медична сестра та лікар, який оглядає цих пацієнтів кожні 3 доби. Крім того, в Центрі первинної медико-санітарної допомоги 20 пацієнтів отримують замісну метадонову терапію. Їх обслуговує 2 лікаря, які пройшли відповідні курси тематичного удосконалення в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. «Зазначу, що ми не отримали жодних нарікань з боку правоохоронних органів та мешканців будинку, де знаходиться лікувальний заклад», — додав виступаючий, запросивши присутніх відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги з метою вивчення досвіду.

Алла ЩербінськаАлла Щербінська, заступник директора з питань профілактичної діяльності, досліджень та ресурсного розвитку Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», детально висвітлила питання замісної підтримувальної терапії як невід’ємної складової сучасної наркополітики, яка є методом профілактики захворюваності на ВІЛ, вірусні гепатити, туберкульоз серед наркозалежних.

Відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки в 2015 р. замісною підтримувальною терапією було заплановано охопити 18 100 осіб. Натомість її отримали тільки 8399 осіб. У 2016 р. послугами замісної підтримувальної терапії повинні скористатися 14 621 пацієнт, але станом на 1 травня їх налічувалося 8656. Таким чином, йде незначне та повільне зростання охоплення замісною підтримувальною терапією.

Як наголосила доповідач, ефективним цей крок стане тільки тоді, коли участь в програмі замісної підтримувальної терапії становитиме не менше ніж 35% споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують. Але в ряді регіонів відмічено надзвичайно низьке охоплення замісною підтримувальною терапією. Так, в Одеській обл. цей показник менше 10%. Крім того, назріває необхідність впровадження замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі. Наразі готується проект спільного наказу МОЗ та Державної пенітенціарної служби, що визначить, як це відбуватиметься на практиці. Але для цього потрібне додаткове державне фінансування. Також слід затвердити протоколи замісної терапії та навчальні програми.

Учасники конференції наголошували, що, незважаючи на існування Стратегії державної наркополітики, робота в цьому напрямку ведеться повільно та неефективно. Тому необхідна широка фахова дискусія стосовно подальшої оптимізації та реформи української наркополітики.

104628

Надмірна зарегульованість обігу наркотичних препаратів призводить до суттєвого обмеженого доступу до них для пацієнтів, які потребують знеболення, пацієнтів з психічними розладами та залежністю. Обмеження доступності контрольованих лікарських засобів можна кваліфікувати як порушення прав людини. За даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, показники призначень наркотичних знеболювальних препаратів в Україні у 20 разів нижчі, ніж у Європі, і в 10 разів — ніж загалом у світі. Тому необхідний новий підхід у державній політиці, який дозволить захистити здоров’я та безпеку окремих громадян і суспільства в цілому. На зміну каральній ідеології повин­ні прийти більш гуманні та ефективні підходи, що ґрунтуються на наукових даних, принципах громадської охорони здоров’я та правах людини.

За результатами дискусій було затверджено проект резолюції, в якому надано наступні рекомендації:

1. Верховній Раді України:

 • законодавчо врегулювати питання стосовно розмежування понять «наркотичні засоби» та «лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» шляхом розробки та супроводу проекту закону України щодо внесення змін до законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про лікарські засоби» та відповідних підзаконних нормативно-правових актів;
 • підтримати заходи з реформування сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у контексті розробленого Державною службою України з контролю за наркотиками спільно з групою народних депутатів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин).

2. Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити зосередження функцій з формування та реалізації наркополітики в окремому центральному органі виконавчої влади шляхом відновлення функціонування Державної служби України з контролю за наркотиками як окремого органу;
 • при підготовці проекту змін до Державного бюджету України на 2016 рік та проекту Державного бюджету України на 2017 рік передбачити виділення бюджетних коштів для закупівлі знеболювальних засобів, у тому числі неін’єкційних форм (сиропи, пластирі, таблетовані форми, спреї та ін.) з метою безоплатного забезпечення пацієнтів різних вікових груп, що потребують знеболення, незалежно від місця їх перебування;
 • у формуванні державної політики щодо наркотиків ставити здоров’я та суспільну безпеку на перше місце. Для цього слід переглянути цілі наркоконтролю та критерії вимірювання їх ефективності.

3. Міністерству охорони здоров’я України:

 • забезпечити проведення оцінки реальних потреб дорослого та дитячого населення в лікарських засобах для полегшення болю;
 • забезпечити наявність в Україні та доступність широкого асортименту знеболювальних засобів (сиропи, пластирі, таблетовані форми, спреї та ін.) для пацієнтів різних вікових категорій, насамперед дітей;
 • ініціювати реєстрацію дитячої форми морфіну в Україні шляхом проведення наради вітчизняних виробників та забезпечення гарантованого державного замовлення на цей лікарський засіб;
 • знизити рівень попиту на психотропні речовини шляхом запровадження заходів щодо раннього втручання, лікування та соціальної реабілітації осіб з наркотичною залежністю;
 • спільно з Міністерством фінансів України провести розрахунки потреб у знеболювальних засобах пацієнтів дорослого та дитячого віку та надати відповідні пропозиції щодо виділення коштів з державною бюджету на їх закупівлю при підготовці проекту змін до Державного бюджету України на 2016 рік та проекту Державного бюджету України на 2017 рік;
 • спільно з Міністерством науки і освіти України та Міністерством інформаційної політики України розробити програму формування у суспільстві негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням.

4. Міністерству соціальної політики України спільно з Міністерством охорони здоров’я України:

 • затвердити в установленому порядку економічно обґрунтовану Методику розрахунку загальнодержавної потреби та потреби відповідної адміністративно-територіальної одиниці (об’єднаних громад) у забезпеченні паліативних хворих, у тому числі дітей, комплексними заходами (послугами).

5. Міністерству охорони здоров’я України разом із Національною академією медичних наук України:

 • затвердити економічно обґрунтовану Методику розрахунку потреби у лікарських препаратах із вмістом наркотичних засобів відповідно до переліку етапів, що обмежують життя;
 • запровадити науково обґрунтований підхід до медичного забезпечення, соціальної реабілітації тa соціальної реінтеграції осіб з наркотичною залежністю;
 • створити науково обґрунтовану систему моніторингу ефективності заходів, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, та контролю за розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

6. Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством науки і освіти України:

 • розробити на основі найкращих міжнародних практик програми до- та післядипломної підготовки лікарів-спеціалістів та молодших медичних працівників з медичної освіти з питань паліативної допомоги та лікування хронічного больового синдрому та впровадити їх в усіх вищих навчальних медичних закладах І–ІV рівнів акредитації як обов’язкову освітню програму для навчання студентів усіх спеціальностей;
 • створити ефективну систему освіти, підвищення кваліфікації, проведення тренінгів для працівників з питань протидії поширенню наркоманії та контролю за розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

7. Міністерству внутрішніх справ України підвищити ефективність заходів, які вживаються правоохоронними органами, задіяними у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, з метою зменшення нелегального постачання на територію України таких засобів.

8. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у межах їх пов­новажень:

 • вжити заходів для збільшення в регіонах кількості аптек, що провадять діяльність, пов’язану з обігом наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів;
 • забезпечити проведення інформаційних кампаній, благодійних та мистецьких акцій задля привернення уваги громадськості до потреб паліативних пацієнтів та проблем знеболення.

9. Національній академії державного управління при Президентові України здійснити розсилку резолюції органам державної влади та органам місцевого самоврядування, вищим навчальним медичним закладам І–ІV рівнів акредитації, а також учасникам конференції.

Пропозиції до проекту резолюції приймаються на e-mail: schoolha@ukr.net.

Ганна Барміна,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті