Постанова КМУ від 8 серпня 2016 р. № 512

Документ набув чинності 17.08.2016 р.

у зв’язку з опублікуванням в

«Урядовому кур’єрі», № 154

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2016 р. № 512
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 512

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів» (ЗП України, 1996 р., № 5, ст. 178; Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1366) слова «Державній службі з лікарських засобів» замінити словами «Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

2. У Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., № 13, ст. 556; 2004 р., № 19, ст. 1319; 2007 р., № 93, ст. 3413; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2014 р., № 4, ст. 101; 2016 р., № 4, ст. 239):

1) у тексті Порядку слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужба» у відповідному відмінку;

2) у додатках № 1—3 до Порядку:

слова «Державна служба України з контролю за наркотиками» замінити словами «Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

слова «State Service of Ukraine on Drugs Control» замінити словами «State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control»;

слова «Голова Державної служби України з контролю за наркотиками» замінити словами «Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

слова «Head of the State Service of Ukraine on Drugs Control» замінити словами «Head of the State Service of Ukraine on Medicinal Products and Narcotic Drugs Control».

3. Назву розділу XXV додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»(Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2010 р., № 82, ст. 2879) викласти в такій редакції:

«XXV. Лабораторії державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками в областях та м. Києві».

4. У другому реченні пункту 20 Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893; 2011 р., № 85, ст.  3112; 2014 р., № 4, ст. 101; 2016 р., № 20, ст. 803), слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбі».

5. У Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2016 р., № 20, ст. 803):

1) у пункті 5 слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбою», а слова і цифри «відповідно до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3412)» виключити;

2) абзац четвертий пункту 12 виключити;

3) абзаци четвертий — шостий пункту 29 виключити;

4) у тексті Порядку слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужба» у відповідному відмінку.

6. У Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2121; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2012 р., № 71, ст. 2870):

1) у пункті 4 слова «Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) в абзаці третьому пункту 6 слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбі».

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 786, № 75, ст. 2668; 2011 р., № 89, ст. 3236):

1) в абзаці першому пункту 2 Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, затвердженого зазначеною постановою, слова «державними службами з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» замінити словами «державними службами з лікарських засобів та контролю за наркотиками в областях та м. Києві»;

2) в абзаці першому пункту 2 Порядку відбору зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу під час здійснення державного контролю якості таких засобів, затвердженого зазначеною постановою, слова «державних служб з лікарських засобів» замінити словами «державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

8. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) виключити таку позицію:

«ДСКН 1».

9. У другому реченні пункту 11 та пункті 15 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1303; 2015 р., № 24, ст. 659), слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбі».

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046) слова «Державній службі з лікарських засобів» замінити словами «Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

11. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047) слова «Державній службі з лікарських засобів» замінити словами «Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048) слова «Державній службі з лікарських засобів» замінити словами «Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

13. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232, № 84, ст. 2807):

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

«Найменування органу ліцензування Вид господарської діяльності
10. Держлікслужба виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»;

2) пункт 101 виключити.

14. У пунктах 53 і 76 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1209), слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбою».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті