Прекваліфікація ліків ВООЗ: як це працює?

105393105394За ініціативою ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» у науково-виробничому центрі «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» відбулася зустріч представників виробників лікарських засобів з експертом-консультантом низки міжнародних організацій Жаном-Мішелем Кодроном. Питання прекваліфікації ВООЗ набуло актуальності у зв’язку з необхідністю проходження процедури прекваліфікації антиретровірусних препаратів, лікарських засобів для терапії туберкульозу, гепатиту В та С, малярії, деяких тропічних хвороб, грипу, вакцин, препаратів, які містять цинк, та деяких лікарських засобів для репродуктивного здоров’я, що закуповуються за бюджетні кошти через міжнародні організації.

Відповіді на найбільш розповсюджені запитання, пов’язані з прекваліфікацією ВООЗ, надав Жан-Мішель Кодрон, провізор за освітою. Організація «Quamed», в якій працює експерт, є консорціумом, що об’єднує понад 30 різних організацій, більшість з яких — неурядові, що працюють у гуманітарному секторі. «Ми проводимо оцінку виробників і дистриб’юторів в усьому світі у відповідності з настановами належної виробничої та дистриб’юторської практики (Good Manufacturing Practice — GMP; Good Distribution Practice — GDP). Ми також можемо надавати технічну підтримку компаніям і є організацією, яка бере участь у низці проектів, що реалізуються, зокрема, ВООЗ», — ознайомив зі своєю діяльністю експерт.

Прекваліфікація ВООЗ

105390На сайті ВООЗ за посиланням http://apps.who.int/prequal/ розміщено всю інформацію, пов’язану з процесом прекваліфікації, включаючи вимоги до прекваліфікації активних фармацевтичних інгредієнтів чи готових лікарських засобів.

Процес прекваліфікації відбувається відносно одного конкретного препарату. Будь-який виробник, який хоче, щоб його лікарські засоби було включено до списку прекваліфікованих, може подати заявку для отримання прекваліфікації. Виробник може це зробити після оприлюднення запрошення на висловлення зацікавленості. Повний перелік цих лікарських засобів можна отримати на сайті ВООЗ: http://apps.who.int/prequal/info_applicants/info_for_applicants_EOIs.htm.

Для проходження процедури прекваліфікації виробник надає повний набір даних щодо якості, безпеки та ефективності продуктів, у тому числі відомості про походження та якість всіх інгредієнтів, що використовуються у виробництві, дані про кінцевий продукт, зокрема інформацію про стабільність, а також підтвердження ефективності та безпеки (включаючи дослідження біоеквівалентності). Інформація подається у форматі загального технічного документа (Common Technical Document — CTD). Виробник також має відкрити свої виробничі ділянки для групи експертів, яка оцінює виробничі процеси щодо відповідності вимогам GMP ВООЗ.

Команда, до складу якої входять міжнародні експерти, оцінює подані дані. За необхідності продукт відправляється у лабораторії з контролю лікарських засобів, які спів­працюють з ВООЗ (Франція, Південна Африка, Швейцарія та ін.) з метою аналітичної перевірки якості. Якщо продукт відповідає зазначеним вимогам, а виробнича ділянка — стандартам GMP, продукт та компанія-виробник вносяться до списку, який публікується ВООЗ на загальнодоступному веб-сайті.

Тобто результати прекваліфікації ВООЗ є пуб­лічними та визнаються всіма структурами ООН, включаючи ВООЗ, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Бюро з операційних послуг ООН, ПРООН, а також Глобальним фондом. Відповідно, прекваліфікований препарат допускається для закупівлі Глобальним фондом та іншими міжнародними організаціями. Більше того, ВООЗ заохочує країни, що входять до цієї організації, розробити процедуру пришвидшеної реєстрації для прекваліфікованих препаратів.

105391

Вартість процедури прекваліфікації готових лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів визначена у документі WHO Pre­­quali­fication of Medicines Programme — application fees (Програма з прекваліфікації лікарських засобів ВООЗ — реєстраційні внески). У цьому документі описуються принципи та критерії визначення вартості процедури прекваліфікації та процедури внесення суттєвих змін до вже прекваліфікованих лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів (табл. 1–3); способи оплати зборів. Знач­ними вважаються будь-які зміни, ­які можуть істотно вплинути на загальну якість, безпеку й ефективність прекваліфікованого ­лікарського засобу, в тому числі зміни форми лікарського засобу.

Таблиця 1 Вартість прекваліфікації для готового лікарського засобу
Критерії Вартість, дол. США
Заявка на проведення прекваліфікації відносно препарату, прийнята вперше
Повторна заявка на проведення прекваліфікації відносно препарату, або заявка на проведення прекваліфікації препарату, схваленого суворим регуляторним органом 3000
Заявка на проведення прекваліфікації, прийнята втретє 6000
Подальші заявки 8000
Таблиця 2 Вартість прекваліфікації для активних фармацевтичних інгредієнтів
Критерії Вартість, дол.
Заявка на проведення прекваліфікації відносно активних фармацевтичних інгредієнтів, прий­нята вперше
Повторна заявка на проведення прекваліфікації 3000
Заявка на проведення прекваліфікації, прийнята втретє 6000
Подальші заявки 8000
Таблиця 3 Вартість процедури внесення суттєвих змін до прекваліфікованих лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів
Критерії Вартість, дол.
Стандартна процедура 1500
Пришвидшена процедура 3000

У випадку, якщо невеликий виробник з низьким рівнем доходу не в змозі оплатити повну вартість процедури, в індивідуальному порядку може бути розглянутий його запит з проханням знизити вартість послуги або звільнити від сплати збору.

Результати прекваліфікації ВООЗ дійсні­ протягом 5 років. За умови якщо протягом цього часу не було суттєвих змін, які можуть істот­но вплинути на якість, безпеку і ефективність­­ препарату, через 5 років проводиться повторна оцінка — коротка процедура, яка ­скоріше є ­формальністю.

Жан-Мішель Кодрон також зупинився на підставах для прийняття ВООЗ рішення про проведення інспекцій GMP в рамках прекваліфікації. «Хочу навести приклад зі своєї практики. Компанія із Західної Європи виробляла препарат проти малярії у формі капсул для ректального введення. На той час жодна інша компанія не виробляла саме цю лікарську форму даного препарату. Виробник висловив свою зацікавленість у проведенні прекваліфікації, надавши досьє. Оскільки препарат був новим, Програма прекваліфікації ВООЗ прийняла рішення провести GMP-інспекцію, і результат виявився негативним. Незважаючи на те, що виробнича ділянка знаходилася у Західній Європі, де, як вважається, діють жорсткі регуляторні вимоги щодо лікарських засобів, і враховуючи, що препарат не призначався для ринку цієї країни через відсутність малярії у Західній Європі, експерти ВООЗ прий­няли рішення провести інспектування», — зазначив доповідач.

Ще один приклад — ВООЗ вирішила проінспектувати виробництво препарату проти малярії в іншій країні ЄС, і результати GMP-інспекції були негативними. Інспектування здійснювали 6 інспекторів, які тричі проводили перевірку виробничої ділянки. Компанія не спромоглася підтвердити відповідність умов виробництва вимогам GMP. Тобто ВООЗ може прийняти рішення щодо проведення інспектування виробничої ділянки, на якій виробляється критично важливий препарат для системи охорони здоров’я або є новим. Рішення також може бути прийнято на підставі наявності у ВООЗ негативної інформації про виробника.

Чи оцінює ВООЗ лабораторії, залучені для проведення біоеквівалентності генеричних препаратів, що подаються на прекваліфікацію? Відповідаючи на це запитання, експерт повідомив, що експерти ВООЗ також здійснюють інспектування контрактно-дослідницьких організацій. Результати інспекційних перевірок контрактно-дослідницьких організацій оприлюднюються на сайті ВООЗ у розділі, присвяченому програмі прекваліфікації.

Оцінка ризиків, пов’язаних із якістю лікарських засобів

Ще одна процедура, яка була введена у 2012 р. і про яку знають менше, — спрощений механізм оцінки ризиків, пов’язаних з якістю лікарських засобів, які не пройшли жорстку оцінку. Детально ця процедура описана за посиланням http://apps.who.int/prequal/ info_press/ documents/ERP_article.pdf.

У рамках цієї процедури функціонує Expert Review Panel (ERP) — робоча група експертів з розгляду документів (далі — Робоча група). Робоча група є незалежним технічним органом на базі ВООЗ, що складається із зовнішніх експертів і координується Робочою групою із забезпечення якості і безпеки лікарських засобів, яка є складовою частиною Департаменту ВООЗ з основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Робоча група зустрічається двічі на рік для розгляду заявок для оцінки продукції, поданих виробниками у відповідь на запит Глобального фонду. Робоча група також надає рекомендації, чи прийнятні розглянуті лікарські засоби для закупівель протягом наступних 12 міс. Позаплановий розгляд заявок може бути проведений Робочою групою відносно терміново необхідних препаратів як для Глобального фонду, так і для інших зацікавлених сторін.

105392

Порівняно з основною процедурою прекваліфікації лікарських засобів різниця полягає у форматі документів, які подаються. У даному випадку CTD-формат не застосовується. Натомість надаються міжвідомча анкета, скорочене реєстраційне досьє. Виробник може забезпечити перехресні посилання на більш детальну інформацію, яка вже була подана в повному досьє в рамках повної процедури прекваліфікації.

Для можливості розгляду заявки Робочою групою виробнику необхідно відповідати наступним критеріям:

  • виробнича ділянка, на якій виготовляється препарат, відповідає жорстким вимогам GMP. Зважаючи, що регуляторний орган України є членом Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme — PIC/S) і локальні виробники отримали сертифікат GMP, що визнається PIC/S, вони мають право брати участь у такій процедурі;
  • матеріали реєстраційного досьє повинні бути попередньо прийняті на розгляд після перевірки на предмет повноти, проведеної в рамках повної прекваліфікації ВООЗ або ­жорстким регуляторним органом.

Робоча група оцінює 4 основні елементи якості препарату (закінчений процес виробниц­тва і специфікація препарату; стабільність і термін придатності; безпека й ефективність; джерело та якість активних фармацевтичних інгредієнтів) і класифікує кожен препарат в одній з 4 категорій ризику:

  • I–II категорії ризику — препарат допускається до закупівель (може бути застосовано тільки до препаратів, які пройшли оцінку в Програмі прекваліфікації ВООЗ або жорсткому регуляторному органі);
  • III категорія ризику — препарат зазвичай не допускається до закупівель, але може бути придбаний, якщо користь переважує ризик;
  • IV категорія ризику — препарат не допускається до закупівель.

«Я так розумію, що ми подаємо досьє, воно розглядається, приймається рішення щодо виїзду/невиїзду для проведення в Україні інспектування на відповідність стандартам GMP, і загалом весь процес зай­має близько року, після чого нам надається 12 міс для можливості реалізації ліків», — уточнила Тетяна Печаєва, генеральний директор АТ «Лекхім».

За словами Жана-Мішеля Кодрона, тривалість процедури залежить від якості досьє, яке надається виробником. Незважаючи на те що вимагається лише скорочене досьє, часто ­виробники подають недостатню інформацію, внаслідок чого Робоча група може затребувати додаткові дані.

Подання додаткової інформації й опрацювання її Робочою групою займає додатковий час. Але якщо досьє містить достатньо інформації, процедура оцінки ризиків і формування Робочою групою висновків триває, як правило, менше 6 міс.

Експерт звернув увагу присутніх, що міжнародні організації, які закуповують для України антиретровірусні препарати, ліки для терапії туберкульозу і гепатиту С, можуть використовувати саме цю процедуру.

Окремо Жан-Мішель Кодрон зупинився на особливостях роботи відділу з поставок Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Незважаючи на те що ця організація виступає партнером програми прекваліфікації ВООЗ, вона розробила свою програму із забезпечення якості лікарських засобів. ЮНІСЕФ здійснює поставки широкого асортименту препаратів, і не на всі розповсюджується програма прекваліфікації ВООЗ.

Щоб стати постачальником ЮНІСЕФ, зацікавленій організації необхідно зареєструватися на веб-сайті Глобального ринку ООН (United Nations Global Marketplace — UNGM) — http://www.ungm.org. На цьому етапі у компанії запитають інформацію, пов’язану з фінансовими й адміністративними аспектами. Процес реєстрації не займає багато часу і є доволі простим. Зареєструватися можуть як юридичні, так і фізичні особи. Для налаштування сповіщення про проведення всіх тендерів організаціями, які входять до системи ООН, необхідно внести додаткову плату.

Наостанок, підсумовуючи тему зустрічі, Жан-Мішель Кодрон наголосив, що процедура прекваліфікації ВООЗ доволі проста. «Обов’язковим є дотримання жорстких стандартів GMP. Усім відомий формат CTD, і, взагалі-то, на додаток до цього інша інформація щодо препаратів, зазвичай, не вимагається. Але, як я вже сказав, ВООЗ та інші організації будуть оцінювати ризики, і залежно від того, чи будуть вони виявлені, можуть бути прийняті ті чи інші рішення, у тому числі щодо повторного інспектування виробничої ділянки», — наголосив він.

Катерина Горбунова,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті