Національний фармацевтичний університет: студентські олімпіади — чесні змагання здібної молоді

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом від 13.12.2012 р. № 1410 Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, студентські олімпіади проводяться з метою підвищення якості підготовки фахівців та системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Основними завданнями студентських олімпіад визначено виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей; стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників; формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності; відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах. Наказом Міністерства освіти і науки України (МОН) від 09.12.2016 р. № 1495 Національний фармацевтичний університет (НФаУ) призначений базовим ВНЗ для проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» та другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармакологія» для медичних, класичних університетів та медичних інститутів.

До історії студентського олімпійського руху

Молодь завжди була і залишається найактивнішою соціальною групою, що намагається реалізувати себе у всіх сферах життя суспільства. Студентство традиційно прагне проявляти себе у навчальній і науково-дослідній роботі, одним із компонентів якої є участь в предметних олімпіадах. Досвід проведення студентських олімпіад підвищує статус навчального закладу, а участь в олімпіадах — статус самих студентів, майбутніх фахівців і вчених. Зазвичай студенти — переможці олімпіад — це всебічно розвинені молоді люди, активні члени студентського наукового товариства, надія, гордість і майбутнє колективу вищого навчального закладу. Саме вони є резервом науки України.

Студентський олімпійський рух, до якого має безпосередній стосунок НФаУ, зародився наприкінці 70-х років минулого століття. Спочатку це були студентські олімпіади з окремих предметів: хімії, математики, біології тощо. Студенти фармацевтичних ВНЗ почали брати у них участь на початку 1980-х. Для їх проведення у СРСР була створена робоча група, до складу якої входили працівники МВ ССО (Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти) СРСР та окремі представники ВНЗ. Багато років єдиною олімпіадою, у якій брав участь НФаУ (раніше Харківський фармацевтичний інститут — ХФІ), була олімпіада за спеціальністю «Фармація».

Студентські олімпіади за спеціальністю «Фармація» почали проводитися з 1986 р. На відміну від предметних олімпіад, де студенти змагалися у знаннях з одного предмета, олімпіада за спеціальністю «Фармація» включала ком­плекс профільних дисциплін: фармацевтичну хімію, фармакогнозію, технологію ліків, організацію фармацевтичної справи та фармакологію. У складі робочої групи з проведення третього етапу цієї олімпіади (Всесоюзного), крім представника МВ ССО СРСР (М.А. Мажаров), були включені голова команди РФ (професор А.А. Цуркан), України (професор Д.І. Дмитрієвський) і Молдови (професор В.І. Прокопишин).

У період 1986–1990 рр. студентські олімпіа­ди за спеціальністю «Фармація» проводилися у три етапи: внутрішньоінститутський, республіканський і союзний. У внутрішньоінститутському етапі змагалися студенти одного вищого навчального закладу, у республіканському — переможці інститутських, а у третьому, союзному, етапі — переможці республіканських олімпіад. У ці роки в Україні готували фахівців для фармацевтичної галузі у трьох вищих навчальних закладах — ХФІ та на фармацевтичних факультетах у Запорізькому і Львівському медичних інститутах.

У третьому, заключному, етапі Всесоюзної студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація», який проходив у м. Кишинів на базі першої в країні виробничої аптеки, брали участь від 12 до 15 команд від окремих республік СРСР і міст Москва та Ленінград.

Команда українських студентів, яка складалася з кращих студентів ХФІ, фармацевтичних факультетів Запорізького та Львівського медінститутів, незмінно посідала призові місця, що свідчило про серйозну підготовку фахівців у наших ВНЗ.

За часів незалежності нашої держави олімпіади з фармації почали проводитися в 2 етапи: внутрішньоінститутський та всеукраїнський. Кількість команд, які брали участь в останньому етапі, варіювала та залежала від числа ВНЗ (факультетів) фармацевтичного напрямку. Щорічно вищі навчальні заклади України проводять I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фармації. Студенти-переможці, які продемонстрували найкращі результати, кращі знання і навички, направляються до базових ВНЗ для участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Організаторами заключного етапу в різні роки були ХФІ (НФаУ), Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського (ТДМУ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ).

Організатори фінальних етапів студентських олімпіад за фахом «Фармація»:

ХФІ (НФаУ):

1986–1992 рр. — 7 років поспіль,

2007–2009 рр. — 3 роки поспіль;

ЛНМУ:

1997–2000 рр. — 4 роки поспіль,

2004–2006 рр. — 3 роки поспіль,

2015–2016 рр. — 2 роки поспіль;

ЗДМУ:

2001–2003 рр. — 3 роки поспіль,

2012–2014 рр. — 3 роки поспіль;

ТДМУ:

2010–2011 рр. — 2 роки поспіль.

Всеукраїнська студентська олімпіада за спеціальністю «Фармація»: сьогодення

У 2016–2017 навчальному році у НФаУ перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводиться за спеціальностями «Фармація», «Біотехнологія», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Маркетинг», а також із дисциплін українська, латинська мови, іноземна мова, медична біологія, фармакологія, економічна теорія, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, мікробіологія, вірусологія та імунологія, хімія.

Наказом МОН України від 09.12.2016 р. № 1495 НФаУ призначений базовим ВНЗ для проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація». Другий етап олімпіади відбудеться 28–30 березня 2017 р., участь в ньому візьмуть 15 ВНЗ (факультетів), які представлятимуть по два студенти IV курсу, переможці першого етапу олімпіади за спеціальністю «Фармація».

Вищеназваним наказом МОН головою оргкомітету призначений ректор НФаУ, академік НАН України В.П. Черних. Склад оргкомітету та голова журі визначені наказом по НФаУ від 16.02.2017 р. № 69: заступник голови оргкомітету — перший проректор НФаУ, професор А.А. Котвіцька, секретар оргкомітету — доцент кафедри аптечної технології ліків НФаУ Т.М. Ковальова, голова журі — завідувач кафед­ри заводської технології ліків НФаУ, професор О.А. Рубан.

Для забезпечення об’єктивного проведення другого етапу олімпіади створюється апеляційна комісія. До моменту відкриття олімпіади апеляційна комісія сформована частково і включає представників НФаУ. Очолює апеляційну комісію завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ, професор А.С. Немченко. Після приїзду делегацій апеляційна комісія за результатами жеребкування буде доповнена головами делегацій ВНЗ — учасників олімпіади. Традиційно члени апеляційної комісії не можуть бути включені до складу журі.

Під час теоретичного туру олімпіади конкурсанти будуть виконувати комплексне тестове завдання із організації та економіки фармації, аптечної технології ліків, заводської технології ліків, фармацевтичної хімії, фармакогнозії та фармакології. Завдання буде сформоване журі олімпіади на основі варіантів, представлених кожною делегацією.

Кожна делегація представляє один варіант конкурсного завдання із 5 тестів 3–4-го рівнів складності (тести на відповідність, відкриті тести, розрахункові задачі, ланцюгові задачі), відповіді до них та посилання на літературні джерела із наступних розділів дисциплін:

  • організація та економіка фармації — інвентаризація товарно-матеріальних цінно­стей аптек;
  • аптечна технологія ліків — технологія порошків;
  • заводська технологія ліків — технологія капсул;
  • фармакогнозія — лікарська рослинна сировина, яка містить дубильні речовини;
  • фармакологія — лікарські засоби, які діють на функцію органів дихання;
  • фармацевтична хімія — аналіз якості субстанцій лікарських речовин із групи нітрогено­вмісних п’ятичленних гетероциклів та їх конденсованих похідних.

Олімпіада триватиме 3 дні. У перший день, 28 березня, після зустрічі та розміщення учасників відбудеться урочисте відкриття олімпіади. По його завершенні учасників чекає теоретичний тур.

Наступний день буде присвячений проведенню практичного туру та підбиттю підсумків. А 30 березня відбудеться урочисте закриття олімпіади, яке супроводжуватиметься церемо­нією нагородження. Переможці кожного з етапів олімпіа­ди визначаються за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов’язкових турах. Дип­ломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня — 70%, ІІІ ступеня — 60% максимально можливої сумарної кількості балів.

107951

Крім традиційно гостинного прийому — екскурсій та культурної програми, організатори приготували для учасників Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» та галузевих ВНЗ кілька нововведень.

Керівники делегації із числа науково-педагогічних працівників традиційно матимуть можливість попрацювати у складі журі або апеляційної комісії. Місця до цих робочих органів визначатимуться за результатами жеребкування, що буде проведене у день відкриття олімпіади. Особливість проведення цьогорічного жеребкування — інтерактивний формат, який замінить звичний всім «паперовий». Жеребкування відбудеться в присутності студентів та гостей олімпіади. За віковою традицією олімпіади супроводжували урочистості, пов’язані з Олімпійським вогнем. Олімпійський факел слугував символом духовного світла, правди, розуму, натхнення.

До історії Олімпійських ігор

Як і багато інших спортивних та культурних традицій, ця починає власну «біографію» зі Стародавньої Греції. Саме елліни започаткували проведення масових масштабних спортивних ігор — Олімпійських. За міфами, засновником Олімпійських змагань був Геракл, а присвячувалися вони Зевсові. Якщо ми повернемося подумки до шкільного курсу з історії, то напевно згадаємо: на час Олімпійських змагань зупинялися війни! Чи це не найбільш красномовна ілюстрація культу сили, витривалості, розуму, кмітливості, що панували у давньогрецькому суспільстві?

Ігри відомі з 776 року до н. е., проводилися через кожні 4 роки в місті Олімпія, яке й дало їм назву. Цікавий факт: серед учасників і переможців Олімпійських ігор були відомі вчені та філософи — Демосфен, Платон, Аристотель, Сократ, Піфагор, Гіппократ. До часу заборони відбулося 293 змагань. Незважаючи на те, що Олімпійські змагання були символом єдності грецьких міст-держав і відігравали важливу роль у розвитку культури, у 394 році н. е., з початком християнства, їх проведення було заборонене як прояв язичництва.

Так перервалася традиція віком більше тисячоліття. А відродилася вона знову також майже через тисячоліття — у 1894 р. Олімпійські ігри та Олімпіади спочатку мали різне тлумачення, так, перші — це, власне, змагання, другі — часовий відрізок, 4-річний період, що розмежовував двоє Олімпійських ігор. Із часу відновлення змагань поняття стали тотожними. Сьогодні Олімпіада — міжнародні спортивні змагання, а також змагання в галузі самодіяльного мистецтва й навчання.

Національний фармацевтичний університет як організатор ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» на церемонії урочистого відкриття змагань презентує символічний факел. Цей своєрідний кубок разом із честю вітати на своїй території найкращих представників галузевих ВНЗ переходитиме до приймаючого університету під час проведення олімпіади та втілюватиме ідею спадкоємно­сті традицій, знань, просвіти.

Уособленням майбутнього науки, підтвердженням високої місії молодого покоління науковців має стати і створений організаторами логотип Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація». Його презентація також відбудеться на урочистостях відкриття змагань.

Студентська олімпіада з дисципліни «Фармакологія»

У поточному навчальному році Національний фармацевтичний університет проведе ще одні змагання — ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармакологія» для медичних, класичних університетів та медичних інститутів. Олімпіада відбудеться 22–24 березня. Прийматиме змагання кафедра фармакології НФаУ.

Кафедра фармакології НФаУ починає свою історію з 1924 р. За більше ніж 90 років існування кафедра сформувала авторитет як визнаний центр наукової і методичної роботи, створення нових лікарських препаратів. Вона є опорною кафедрою — методичним центром викладання фармакології в 17 ВНЗ закладах України, де готують майбутніх провізорів.

Колектив кафедри взяв участь у створенні близько 50 лікарських препаратів, 15 із яких дозволено до промислового виробництва. Протягом останніх років науковий колектив кафедри видав 10 монографій, 10 методичних рекомендацій з фармакологічного вивчення лікарських препаратів і близько 100 методичних рекомендацій щодо навчального процесу. Видано ком­плекс нової навчально-методичної літератури (понад 15 найменувань) українською, російською, англійською, французькою, арабською мовами, в тому числі «Лікарська рецептура», «Фармакологія на долонях», «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту», «Побічна дія ліків», «Фармакологія cito», «Хронофармакология», «Лікарська токсикологія». Створений оригінальний навчальний фотоальбом сучасних лікарських препаратів.

Наукова тематика кафедри охоплює основ­ні напрямки сучасної фармакології: дослідження і розробку протизапальних, хондропротекторних, репаративних, ранозагоювальних, противиразкових, гіпоурикемічних, гіпоглікемічних, гепатопротекторних, антиоксидантних, анти­атеросклеротичних, кардіопротекторних, пульмопротекторних, сечогінних і нефропротекторних, утеротонічних, токолітичних і гравідопротекторних, вульвопротекторних, простатопротекторних, протисудомних, цереб­ропротекторних, психотропних, стреспротекторних, фрігопротекторних, імунотропних засобів. Для наукових досліджень використовується база Центральної науково-дослідної лабораторії і власна лабораторія. З 2011 р. очолює кафедру фармакології НФаУ професор С.Ю. Штриголь.

Наказом МОН України № 1495 головою оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармакологія», як і в олімпіаді за спеціальністю «Фармація», призначений ректор НФаУ, академік НАН України В.П. Черних. Внутрішній наказ по НФаУ від 16 лютого 2017 р. № 69 визначив склад оргкомітету та голову журі. Так, заступник голови оргкомітету — перший проректор НФаУ, професор А.А. Котвіцька, секретар оргкомітету — доцент кафедри аптечної технології ліків НФаУ Т.М. Ковальова, голова журі — завідувач кафедри фармакології НФаУ, професор С.Ю. Штриголь.

У рамках олімпіади учасники змагатимуться за 2 секціями — медичною та фармацевтичною (відповідно до особливостей програм підготовки майбутніх фахівців із цих напрямів). Учасниками медичної секції олімпіади стануть студенти 3-го курсу медичних/лікувально-профілактичних/педіатричних факультетів, переможці І етапу олімпіади; фармацевтичної секції — студенти 3-го курсу фармацевтичного факультету, переможці І етапу олімпіади. До участі в змаганнях заявлені 68 учасників.

Конкурсне завдання олімпіади включатиме питання за такими тематичними блоками:

1. Лікарська рецептура.

2. Загальна фармакологія.

3. Фармакологія аферентного відділу нервової системи.

4. Фармакологія еферентного відділу нервової системи.

5. Фармакологія болю.

6. Фармакологія запалення.

7. Фармакологія протиалергічних засобів.

8. Фармакологія центральної нервової си­стеми.

9. Фармакологія серцево-судинної системи.

10. Фармакологія видільної системи.

11. Фармакологія дихальної системи.

12. Фармакологія травної системи.

13. Фармакологія системи крові.

14. Фармакологія ендокринної системи.

Регламентом передбачено проведення олімпіади в 2 тури. Перший — письмова робота, яка включатиме тестування, завдання з рецептури, питання відкритого типу, професійні ситуаційні задачі, другий — фармакологічна вікторина.

Заїзд, реєстрація, розміщення учасників олімпіади та нарада керівників делегацій відбудуться 22 березня, цього дня організатори запропонують гостям НФаУ культурну програму та ознайомчі екскурсії університетом і Харковом.

23 березня по завершенні урочистостей з нагоди відкриття олімпіади відбудеться письмовий тур олімпіади, далі — фармакологічна вік­торина. Обидва завдання проводитимуться окремо для студентів медичних та фармацевтичних факультетів. Цього ж дня будуть підбиті підсумки олімпіади, а також церемонія закриття та нагородження переможців. 24 березня — день від’їзду делегацій.

Студентські олімпіади — це не тільки творчі змагання. Це обмін досвідом, корисною інформацією, нові знайомства, співпраця з іншими ВНЗ. Але насамперед це — надії й плани на майбутнє.

Cum Deo, олімпійці!

Олена Яковлєва, фото надані НФаУ

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті