Фармацевтична енциклопедія Галичина фармацевтична: діячі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів та в рамках підготовки другого (переробленого та доповненого) видання «Фармацевтичної енциклопедії» у «Щотижневику АПТЕКА» відкрито енциклопедичну онлайн-філію — рубрику «Персоналії української фармації». Пропонуємо ознайомитись з добіркою енциклопедичних статей, присвячених фаховому та науковому доробку вчених Львівщини.

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Тадеуш (27.11.1888, с. Хотова Краківського воєводства, Польща — 4.04.1981, Львів) — доктор філософії (1926), професор (1948), член фізіографічної комісії (1921), член Львівського відділення ради охорони природи (1922), член географічної комісії Польської АН у Кракові (1927), завідувач кафедри фармако­гнозії й ботаніки (1929–1964) Львівського медичного інституту.

Закінчив природниче відділення філософського факультету Львівського університету (1912), Львівську рільничу академію (1920).

Працював: асистент біологічно-ботанічного Інституту Львівського університету (1912), хіміко-рільничої станції в м. Дубляни Львівської обл. (1913), Інституту систематизації рослин і ботанічного саду Львівського університету (1920), за сумісництвом — науковий співробітник Львівського природничого музею (1921), доцент Львівського відділення Державного інституту сільського господарства (1924); завідувач кафедри фармакогнозії й ботаніки, керівник саду лікарських рослин (1929–1964), за сумісництвом — декан фармацевтичного факультету (1946–1950) Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: інтродукція, акліматизація й гібридизація рослин.

Наукові здобутки: створив ботанічний сад лікарських рослин, що налічував близько 1,5 тис. видів; зібрав унікальну герботеку, до якої входило близько 3,5 тис. рослин; створив музей лікарської рослинної сировини, що налічує близько 1 тис. експонатів рослин помірного, субтропічного і тропічного клімату; вивів оригінальні сорти деревовидних півоній, які занесені в ботанічні каталоги світу (один з яких має назву «Тадеуш Вільчинський»).

Основні праці: Tarczaki gnojowe ziem Рolski (дис.). — Львів, 1926; Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich I. Rozprаwy i wiadomo ci z Muzeum im. Dzieduszyckich. — Lwow, 1923. — T. 9; Zapiski florystyczne z Karpat pokuckich II. Rozprzwy i wiadomo ci z Muzeum im. Dzieduszyckich. — Lwow, 1928. — T. 10; Ro linno ? pasma Czarnohory // Krajobrazy Ro linne Polski. — 1930. — T. 17; Ro linno ? pasma Czarnohory // Krajobrazy Ro linne Polski. — 1931. — T. 19.

Літ.: Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института. — Львов, 1959; Albert Z. Lwowski wydzial lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–1944. — Wroclaw, 1975; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Архів ЛНМУ, спр. 17631; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Р.М. Гулько, С.В. Різничок

ВЛАДЗІМІРСЬКА Олена Василівна (22.11.1929, с. Бугаївка Рівненської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1965), професор (1968), завідувач кафедри фармацевтичної хімії (1977–1997). Відмінник охорони здоров’я (1968), Винахідник СРСР (1975), заслужений професор ЛНМУ (2006).

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1952).

Працювала: аспірант (1952), асистент (1955), доцент (1961), професор (1967), завідувач (1977) кафедри фармацевтичної хімії, професор (з 1997) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез нових БАР із протимікробною, антивірусною, протизапальною, антигіпоксичною й нейротропною активністю.

Наукові здобутки: співрозробник двох ЛП (три­хлоретилену для наркозу та тромболітика діаміфену, які впроваджені в медичну практику; вперше опрацювала хімію похідних 1,3-тіазандіону-2,4, 2-тіон-1,3-тіазанону-4, 1,3-тіазандитіону-2,4), запропонувала оригінальні методи синтезу і хімічних перетворень цього класу сполук. Автор близько 400 наукових та навчально-методичних праць українською, російською, польською, англійською та німецькою мовами, серед них 43 авторських свідоцтва на винаходи, монографія, підручник, 2 навчальні посібники. Підготувала 17 кандидатів, одного доктора наук.

Основні праці: Исследования производных тиазолидина (канд. дис.). — Львів, 1955; Синтез похідних тіазану і тіазолідину (докт. дис.). — Львів, 1965; Способ получения тиазандитиона-2,4 и его производных. Авт. свид. СССР № 170060, 1965 г.; Лекарственное средство. Авт. свид. СССР № 420301, 1973 г. (співавт.); New thiazolidones-4 with pyrazolone-5 substituent as the potential NSAIDs // Boll. Chim. Farm. — 1998. — № 6 (співавт.); Синтез, реакційна здатність та біологічні властивості моноциклічних і двоциклічних 1,3-тіазанів та їх макрогетероциклічних похідних // Вісн. фармац. — 1999. — № 2 (співавт.); The structure — anti-inflammatory activity relationship among the thiazolidones-4 // J. Pharmacy Pharmacol. — 1999. — V. 5 (співавт.); Фармацевтична хімія: Підручник. — Вінниця, 2003 (співавт.).

Літ.: Учені вузів Української РСР. — К., 1968; World who’s who in science. — Chicago, 1968; The world who’s who of women. — Cambridge, 1974; Ridgway K. Pharmaceutical science in Europe // Pharm J. — 1996. — V. 257; Ridgway K. Science in Eastbourne // Pharm J. — 1998. — V. 261; Енциклопедія сучасної України. — К., 2006. — Т. 4; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

ГРОМ Орест Лаврентійович (23.08.1943, с. Доброводи Тернопільської обл.) — професор (2000), завідувач кафедри організації та економіки фармації (з 1983) Львівського медичного інституту ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1965).

Працював: викладач Коломийського фармацевтичного училища (1965); аспірант (1967) кафедри фармацевтичної хімії, асистент (1970), доцент (1977), завідувач (з 1983) кафедри організації та економіки фармації Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: опрацювання науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації медикаментозного забезпечення населення та реорганізації фармацевтичної служби України в сучасних умовах; комплексне маркетингове дослідження фармацевтичного ринку ЛП; фармако­економічне обґрунтування медикаментозного забезпечення лікування основних захворювань на засадах страхової медицини.

Наукові здобутки: автор близько 300 наукових та навчально-методичних праць, серед них монографія, словники, авторське свідоцтво на винахід, підручник, навчальні посібники. Підготував 9 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез и превращения про­изводных тиазолидиндион-2,4-гидразона-4 (канд. дис.). — Львов, 1971; Способ получения производных тиазолидона-2. Авт. свид. № 341801, 1972 г. (соавт.); Основы и методы управления в фармации: Підручник. — К., 1986 (соавт.); Терминологический словарь провизора-организатора. — Львов, 1990 (соавт.); Аналіз споживання лікарських засобів амбулаторними хворими, які одержують ліки безкоштовно та на пільгових умовах // Фармац. журн. — 1992. — № 4 (співавт.); Шляхи удосконалення системи управління медикаментозним забезпеченням населення та лікувально-профілактичних закладів // Фармац. журн. — 1993. — № 3 (спів­авт.); Фіто­косметика: Монографія. — Львів, 1994 (співавт.); Практикум з організації та економіки фармації. — Вінниця, 2004 (співавт.); Комплекс­не маркетингове вивчення ринку гастроентерологічних лікарських засобів // Фармац. журн. — 2005. — № 4 (спів­авт.); Вивчення кон’юнктури віт­чизняного ринку нестероїдних протизапальних та протиревматичних лікарських засобів // Фармац. журн. — 2005. — № 4 (співавт.); Методика комплексної оцінки лікарських засобів на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування ревматоїдного артриту: Методичні рекомендації. — К., 2008 (співавт.).

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Н.Б. Ярко

ЖОГЛО Федір Андрійович (29.05.1936, с. Оженин Рівненської обл. — 9.01.2000, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1987), завідувач кафедри технології ліків (1984) та заводської технології ліків (1991–1999) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1957).

Працював: завіду­вач відділу аптечного складу Рівненського аптекоуправління (1957); асистент (1960), доцент (1970) кафедри неорганічної хімії; доцент (1978), завідувач кафедри технології ліків (1984) та заводської техно­логії ліків (1991–1999) Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: хімія ПАР; опрацювання жирових емульсій для довенного введення, зокрема жирової емульсії для пар­ентерального живлення Ліпідин-2; опрацював і впровадив у практику люмінофорзнімний препарат Хеладерм.

Наукові здобутки: автор близько 190 наукових праць, серед них 4 монографії, 5 авторських свідоцтв на винаходи, фармакопейні статті; співрозробник 4 ЛП (Хеладерм, Ліпідин-2, Сульфундецид, Фламікар). Підготував 8 кандидатів та 2 докторів наук.

Основні праці: Синтез жиросахаров, изучение их свойств и применение в технологии лекарств (канд. дис.). — Львов, 1967; Разработка состава, технологии и биофармацевтическая оценка эмульсии для внутривенного введения и защитных мазей на основе жиросахаров и фосфатидов (докт. дис.). — Львов, 1985; Жиросахара: Монография. — М., 1975; Применение масляных эмульсий в медицинской практике: Монография. — Львов, 1993 (співавт.); Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм: Монографія. — Львів, 1996 (співавт.); Термінологія та класифікація лікарських форм: Довідник. — Львів, 1998 (співавт.).

Літ.: Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. — Львів, 1966; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1994; Хто є хто в медицині і охороні здоров’я України. — К., 1997; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Т.Г. Калинюк

ЗАЛІСЬКА Ольга Миколаївна (17.02.1971, Львів) — доктор фармацевтичних наук (2004), професор (2005) кафедри організації та економіки фармації і технології ліків факультету після­дипломної освіти (з 2004). Голова Українського відділення Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (2008).

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1993).

Працювала: старший лаборант (1993), асистент (1994), старший викладач (2000), доцент (2002), професор (з 2004) кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: опрацювання теоретичних основ та методик фармакоекономічного аналізу ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 230 наукових та навчально-методичних праць, серед них моно­графія, підручник та 2 навчальні посібники. Підготувала 3 кандидатів наук.

Основні праці: Оптимізація лікарського забезпечення урологічних хворих у стаціонарі (канд. дис.). — Львів, 1997; Теоретичні основи та практичне використання фармакоекономіки в Україні (докт. дис.). — Львів, 2004; Фармако­економіка (навч. програма). — К., 2007; Розробка програми фармакоекономічної оцінки лікарського забезпечення — складова частина процесу стандартизації в охороні здоров’я України // Фармац. журн. — 2001. — № 3; Основи фармакоекономіки: Навч. посібник. — Львів, 2002; Методика фармакоекономічного аналізу «вартість-ефективність» лікарських засобів для уточненого визначення потреби в них. Інформ. лист. — К., 2003; Формування і розвиток методології фармакоекономіки як науки // Фармац. журн. — 2005. — № 2; Фармако­економіка: Підручник. — Львів, 2007.

Літ.: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького: Довідник 2004 / За ред. проф. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.Л. Парновський

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Борисович (14.05.1964, Одеса) — доктор медичних наук (2007), професор (2008), завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації (з 2004) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Засновник і голов­ний редактор журналу «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», член Центрального формулярного комітету МОЗ України (2008), Координаційної науково-методичної ради післядипломної освіти МОЗ України (2006), член Європейського товариства клінічних фармацевтів (2006), експерт-консультант Державного фармакологічного центру МОЗ України (2007).

Закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту (1987).

Працював: клінічний ординатор (1987), старший лаборант (1989), асистент (1990), доцент (1997) кафед­ри хірургії факультету післядипломної освіти; організатор і завіду­вач (з 2004) кафедри клінічної фармації, фармако­терапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: упровад­ження системи управління якістю в охорону здоров’я України; пошук та впровадження стандартів якості медичних та фармацевтичних послуг; опрацювання і впровадження раціональної фармакотерапії та державної системи медичної стандартизації; системний розвиток клінічної фармації в Україні; опрацювання концепції ролі й місця клінічного провізора у підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України; моделювання та оптимізація діяльності клінічного провізора в закладах охорони здоров’я України.

Наукові здобутки: автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед них 3 деклараційні патенти України, 7 інформаційних листів, 4 раціоналізаторські пропозиції, 23 посібники та довідники, 24 методичні рекомендації, 7 типових програм МОЗ України. Підготував 2 кандидатів наук.

Основні праці: Етапні операції на тонкій кишці в ургентній хірургії (канд. дис.). — Львів, 1992; Наукове обґрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров’я України шляхом системного розвитку медичної стандартизації (докт. дис.). — Львів, 2007; Організація стандартизації медичних технологій в Україні: Посібник. — Львів, 2003 (співавт.); Роль клінічного провізора в підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України // Вісн. наук. досл. — 2004. — № 3; Підвищення якості надання медичної допомоги як основний фактор, що об’єднує клінічну фармацію, раціональну фармакотерапію та медичну стандартизацію // Вісн. наук. досл. — 2004. — № 4; Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. — Львів–К., 2004 (співавт.); Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти України: Довідник. — Львів, 2005 (співавт.); Економічні аспекти нераціональної фармакотерапії // Вісн. соц. гіг. та орг. охор. здор. України. — 2005. — № 3 (співавт.); Стандартизація підготовки клінічного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України // Вісн. соц. гіг. та орг. охор. здор. України. — 2006. — № 3 (співавт.); Державний формуляр лікарських засобів. — Вип. 1-й. — К., 2009; Вип. 2-й. — К., 2010 (співрозробник).

Літ.: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького: Довідник 2004 / За ред. проф. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

О.Д. Луцик

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович (18.04.1940, м. Бережани Тернопільської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980), завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 1978), ректор (з 1998) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Заслужений працівник вищої школи (1985), лауреат Державної премії України (2000), заслужений професор ЛНМУ (2007). Президент Галицької фармацевтичної асоціації (2001), голова спеціалізованої вченої ради ЛНМУ, член Наукової медичної ради МОЗ України (2005), член Євро­пейської асоціації міжнародної освіти (2000) та низки редколегій фахових часописів, академік АН ВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1963).

Працював: аспірант Інституту органічної хімії НАН України (1963); асистент (1964), доцент (1972), завідувач (з 1978) кафедри фармацевтичної, органічної й біоорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету (1972), проректор з навчальної роботи (1979), ректор (з 1998) Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез та пошук фізіологічно активних речовин; створення ЛП.

Наукові здобутки: вперше провів фундаментальні дослідження хімії біциклічних неконденсованих 1,3-тіазанів, синтезував 3 нові класи складних макрогетероциклічних сполук; виявив понад 100 високоефективних речовин з різним спектром дії; співрозробник 3 нових ЛП (флуренізиду, літію гідроглютамінату, ноотрилу). Автор понад 600 наукових та навчально-методичних праць, серед них 80 авторських свідоцтв на винаходи, 25 патентів, 3-томний підручник «Органічна хімія», підручники «Органическая химия» (2-ге вид.), «Органічна хімія» (2-ге вид.), «Біоорганічна хімія», спів­автор першої Державної Фармакопеї України. Підготував 16 кандидатів, 5 докторів наук.

Основні праці: Синтез и некоторые превращения трехзамещенных производных 2-тио-тиазанона-4 (канд. дис.). — К., 1966; Синтез и изучение гетероциклических соединений, содержащих в молекуле два 1,3-тиазановых цик­ла и обладающих физиологической активностью (докт. дис.). — Львов, 1978; Органічна хімія: Підручник. — Х., 1993, Т. 1; 1996, Т. 2; 1997, Т. 3; Координата реакции рекомбинации гидроксорадикалов // Теор. эксп. химия. — 1998. — № 2 (співавт.); Синтез макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл) тіокарбокси-3-азапентану // Фармац. журн. — 1999. — № 3; Літію гамма-амінобутирату моногідрат, який проявляє нормотимічну дію. Пат. № 26703, 12.11.1999 р. (співавт.); Synthesis and antiinflammatory activity of some 2-arylamino-2-thiazoline-4-ones // Acta. Pol. Pharm-Drug. Res. — 2003. — № 6 (співавт.); 4-Тіазолі­дони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи: Монографія. — Вінниця, 2004 (співавт.); Anticancer thipyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical properties, and computation studies // Bioorg. Med. Chem. — 2006. — № 14 (співавт.); Органическая химия: Учебник. 2-е изд. — Х., 2007 (співавт.); Органічна хімія: Підручник. 2-ге вид. — Х., 2008 (співавт.); Біоорганічна хімія. — Львів, 2009 (співавт.).

Літ. Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині Украї­ни. — К., 1997; Академіки академії наук Вищої школи України. — К., 1997; EAIE Membership Directory. — Amsterdam, 1999; New York Academy of Sciences Directory of Members. — New York, 1999; Who’s who in the world // Cambridge, 2001; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009. M.Ґ. Ґжегоцький,

В.П. Музиченко

КАЛИНЮК Тимофій Григорович (7.06.1944, с. Шмирки Хмельницької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1989), професор (1991), завідувач кафедри технології ліків і біофармації (з 1991) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1966).

Працював: заступник завідувача Ново­ушицької центральної районної аптеки Хмельницької обл. (1966); асистент (1967), доцент (1980), професор (1990), завідувач (з 1991) кафедри технології ліків і біофармації, декан фармацевтичного факультету (1990–2004) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Напрями наукових досліджень: оптимізація багатофакторних процесів фармацевтичної техно­логії; спектрофотометричний аналіз багато­компонентних ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 350 наукових та навчально-методичних праць, серед них 2 моно­графії, 5 патентів, 2 підручники, 5 навчальних посібників. Підготував 8 кандидатів наук.

Основні праці: Некоторые теоретические обос­нования спектрофотометрического анализа лекарственных смесей (канд. дис.). — Львов, 1972; Теоретические основы спектрофотометрического анализа многокомпонентных лекарственных средств (докт. дис.). — Львов, 1989; Математичні методи планування експерименту та їх використання у фармації // Фармац. журн. — 1971. — № 4; Методи УФ-спектрофотометрії у фармацевтичному аналізі: Монографія. — К., 1976 (співавт.); Гомеопатична фармація: досягнення, проблеми та перспективи // Вісн. фармації. — 1999. — № 2 (співавт.); Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків: Підручник. У 2 т. — Х., 1999 (співавт.); Ветеринарна фармація на сучасному етапі // Вісн. фармації. — 1999. — № 2 (співавт.); Контрольована фармако­терапія як складова частина фармацевтичної опіки // Клін. фармац. — 2000. — № 4 (співавт.); Фізичні величини у фармації: Монографія. — Львів, 2002 (співавт.); Правові, медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів: Монографія. — Львів, 2002 (спів­авт.); Практикум з технології лікарських косметичних засобів. — К., 2008 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького: рік 2000 / За ред. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2000; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

КОМАРИЦЯ Йосиф Дмитрович (18.03.1934, с. Сколошів Підкарпатського воєводства, Польща) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1996) кафедри фармацевтичної, органічної і біо­органічної хімії (з 1991) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1958).

Працював: хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії Івано-Франківського облаптекоуправління (1958); асистент (1962), доцент (1980), професор (з 1991) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез та вивчення реакційної здатності азолідин-2,4-діонів, їх аналогів і конденсованих похідних та пошук серед них БАР.

Наукові здобутки: опрацював спосіб тіонування низки гетероциклічних оксосполук, що стало підґрунтям для створення нових потенційних ЛП на основі ізороданіну і тіороданіну; уперше синтезував 4-імінотіазолідон-2 і його похідні, вивчив їх перетворення, фізико-хімічні властивості й біологічну активність. Автор близько 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них 19 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез некоторых азолидонов и исследование их реакционной способности (канд. дис.). — Львов, 1968; Синтез, превращения и биологическая активность некоторых азолидонов и их конденсированных производных (докт. дис.). — Львов, 1988; Синтез и превращения 4-тионтиазолидона-2 (изороданина) // Химия гетероцикл. соед. — 1966. — № 5 (співавт.); Превращения некоторых гетероциклических оксосоединений в их тиоаналоги // Журн. прикл. химии. — 1967. — № 6 (співавт.); Получение и свойства 4-ининотиазолидона-2 // Химия гетероцикл. соед. — 1968. — № 3 (співавт.); Конденсация 4-иминотиазолидонов-2 с ароматическими альдегидами // Химия гетероцикл. соед. — 1971. — № 3 (співавт.); Взаимодействие 4-иминотиазолидона-2 с ацетоуксусным эфиром: тиазоло [4,5-b]пиридины // Химия гетероцикл. соед. — 1989. — № 11; Organic chemistry: Навч. посібник. — Львів, 2001.

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фарма­цевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

КРАМАРЕНКО Василь Пилипович (10.03.1916, с. Бережівка Чернігівської обл. — 27.11.1998, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1963), професор (1963), завідувач кафед­ри токсикологічної та аналітичної хімії (1951–1987), декан фармацевтичного факультету (1951–1965), проректор з навчальної роботи (1965–1967) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Стипендіант в номінації «Видатні діячі науки, освіти і культури» (1996).

Закінчив Одеський фармацевтичний інститут (1939).

Працював: начальник аптеки діючої армії (1939–1941, 1943–1945), учасник підпільного та партизанського руху (1941–1943); аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1945) Київського інституту вдосконалення провізорів; асистент (1947), завідувач (1951), професор (1987) кафедри судової/токсикологічної та аналітичної хімії, декан фармацевтичного факультету (1951), проректор з навчальної роботи (1965) Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: вивчення проблем судово-хімічного аналізу; опрацювання методів виділення отруйних речовин, зокрема алкалоїдів та їх синтетичних замінників із об’єктів біологічного походження; очищення одержаних витяжок від домішок та їх дослідження на виявлення і вміст отрут за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів.

Наукові здобутки: автор близько 250 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 моно­графії, 2 видання підручника токсикологічної хімії. Створив школу хіміків-токсикологів — підготував 39 кандидатів, 9 докторів наук.

Основні праці: Количественное определение алкалоидов по функциональным группам (канд. дис.). — Львов, 1950; Выделение и количественное определение алкалоидов в судебно-химическом анализе (докт. дис.). — Львов, 1962; Фотометрия в фармацевтическом анализе: Монография. — К., 1972 (співавт.); Анализ ядохимикатов: Монография. — М., 1978 (співавт.); Химико-токсикологический анализ: Монография. — К., 1982; Токсикологическая химия: Учебник. — К., 1989; Токсикологічна хімія: Підручник. — К, 1995.

Літ.: Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. — Львів, 1966; Учені вузів Української РСР. — К., 1968; Василь Пилипович Крамаренко (До 60-річчя від дня народження) // Фармац. журн. — 1976. — № 1; Василь Пилипович Крамаренко // Фармация. — 1976. — № 2; Василь Пилипович Крамаренко (До 70-річчя від дня народження) // Фармац. журн. — 1986. — № 1; Василь Пилипович Крамаренко // Фармация. — 1986. — № 2; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

І.Й. Галькевич, Б.С. Зіменковський

ЛАДНА-РОГОВСЬКА Любов Яківна (20.08.1931, с. Запсілля Сумської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1976), професор (1977), завідувач кафедри фармакогнозії (1970–1995) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1954).

Працювала: аспірант (1954), асистент (1957), доцент (1966) кафедри фармацевтичної хімії; завідувач (1970), професор (1995–1996) кафедри фармакогнозії Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: синтез нових БАР; вивчення лікарських рослин західних областей України для визначення найперспективніших джерел одержання нових ЛП рослинного походження.

Наукові здобутки: автор близько 200 науко­вих праць, серед них 5 авторських свідоцтв на винаходи. Співрозробник 2 ЛП (Фіторетинолу та Симфіналану). Підготувала 8 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез и превращения диарил-псевдотиогидантоинов (канд. дис.). — Львов, 1959; Синтез тиазолидонов-4 на основе биологически активных аминов (докт. дис.). — Львов, 1972; Определение ристомицина сульфата. Авт. свид. № 1302199, 1987 г. (співавт.); Полісахариди лабезника шестипелюсткового // Фармац. журн. — 1990. — № 1 (співавт.); Способ получения средства из корней щавеля конского, обладающего желчегонным действием. Авт. свид. № 4755046, 1990 г. (співавт.); Средство, обладающее диуретическим и гипоазотемическим действием. Авт. свид. № 4763996, 1990 г.

Літ.:Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Роль особистостей в історичному розвитку фармацевтичного факультету у місті Львові / С.І. Терещук, Т.О. Терещук, М.В. Слабий та ін. // Фармац. журн. — 2005. — № 3; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2006. — Львів, 2006; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Р.Є. Дармограй, М.В. Слабий

ЛЕСИК Роман Богданович (20.10.1968, м. Старий Самбір Львівської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2005), професор (2005) кафед­ри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 2005), декан фармацевтичного факультету (з 2004).

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету (1993).

Працював: аспірант (1993), асистент (1996), доцент (2000), докторант (2003), професор (з 2005) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету (з 2004) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Напрямки наукових досліджень: фармацевтична та медична хімія; синтез гетероциклічних сполук (похідних тіазолідину, імідазолідину, тіопірано[2,3-d]тіазолу тощо) як потенційних ЛП; раціональний дизайн біомолекул на основі поєднання традиційного органічного синтезу та інноваційних технологій; комбінаторна хімія як елемент спрямованого пошуку БАР.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед них 15 патентів України, монографія, підручник. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез, перетворення та біо­логічна активність моно-, ди- та трициклічних похідних тіазолідину (канд. дис.). — Львів, 1996; Синтез та біологічна активність конденсованих і неконденсованих гетероциклічних систем на основі 4-азолідонів (докт. дис.). — Львів, 2005; Спрямований синтез біологічно активних сполук на основі 4-тіазолідонів // Журн. орг. фарм. хімії. — 2003. — № 1–2 (співавт.); Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби): Підручник. — Він­ниця, 2003 (співавт.); Synthesis and antinflammatory activity of some 2-arylamino-2-thiazoline-4-ones // Acta Pol Pharm-Drug. Res. — 2003. — № 6 (співавт.); 4-Thiazolidones: Centenarian history, current status and perspectives for modern organic and medicinal chemistry // Curr. Org. Chem. — 2004, № 16 (спів­авт.); 4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи: Монографія. — Вінниця, 2004 (спів­авт.); Anticancer thipyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical properties, and computational studies // Bioorg. Med. Chem. — 2006. — № 12 (спів­авт.); New substituted thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6-ones: Synthesis and anticancer evaluation // Eur. J. Med. Chem. — 2007. — № 5 (співавт.); Synthesis and anticancer activity of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-based compounds containing norbornane moiety // J. Sulf. Chem. — 2008. — № 2 (співавт.); A new domino-Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reaction // Tetrahedron. Lett. — 2008, № 31 (спів­авт.); Synthesis of novel thiazolone-based compounds containing pyrazoline moiety and evaluation of their anticancer activity. Eur. J. Med. Chem. — 2009. — № 4 (співавт.).

Літ.: Who’s Who in Science and Engineering 2002–2003. New Providence, Marqis Who’s Who. — 2002; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2006. — Львів, 2006; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

МИНКА Анатолій Федорович (30.01.1935, с. Іванківці Чернігівської обл. — 7.05.2002, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1984), професор (1972), завідувач кафедри загальної, біо­неорганічної та фізколоїдної хімії (1974–2002) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1959).

Працював: інспектор Львівського аптеко­управління (1959–1961); аспірант кафед­ри фармацевтичної хімії (1961); асистент (1964), доцент (1967), завідувач (1974) кафед­ри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: використання фізико-хімічних методів — інфрачервоної спектро­метрії, полярографії, хроматографії, фотометрії з метою ідентифікації й кількісного визначення ЛП та БАР в індивідуальних субстанціях, лікарських формах, біологічних рідинах та довкіллі; опрацювання методів оцінювання якості ліків.

Наукові здобутки: співрозробник 3 ЛП (Глюталіт, Меркаптодимекс, Меркабен). Автор близько 170 наукових та навчально-методичних праць, серед них 18 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез 5-алкилпроизводных тиазолидона-4 (канд. дис.). — Львов, 1964; Применение ИК-спектроскопии для анализа карбонилсодержащих лекарственных средств (докт. дис.). — Львов, 1980; Інфрачервоні спектри вбирання молекул лікарських препаратів, що належать до групи карбонових кислот та їх похідних // Фармац. журн. — 1979. — № 1; Застосування ІЧ-спектроскопії для аналізу лікарських засобів // Фармац. журн. — 1995. — № 3; Кількісне визначення кишкових антисептиків // Фармац. журн. — 1997. — № 6.

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького: рік 2000 / За ред. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2000; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

В.В. Огурцов

МУЗИЧЕНКО Володимир Панасович (14.01.1941, м. Пирятин Полтавської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1996) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 1993) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1965).

Працював: заступник керівника аптеки м. Пустомити Львівської обл. (1965); завіду­вач токсикологічної лабораторії військової кафедри (1966); старший лаборант (1967), аспірант (1968) кафедри фізичної та колоїдної хімії; асистент (1967), доцент (1979), професор (з 1993) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету (1989) Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез похідних тіазолідону-4.

Наукові здобутки: уперше здійснив синтез неописаних 5-амінороданінів та 5-амінотіазолідиндіонів-2,4, на основі яких одержані нові біциклічні конденсовані гетероциклічні системи та макрогетеро­циклічні сполуки; уперше провів розширення тіазолідонового циклу з утворенням нових тіодіазандіонів; провів пріоритетні роботи з синтезу три­хлорфосфазороданінів, дихлорангідридів амідофосфорної кислоти; вивчив механізми електрохімічного відновлення 5-ізонітрозотіазолідонів-4 до 5-амінопохідних; кінетичними дослідженнями встановив механізми реакцій нітрозування тіазолідонів-4 та вивчав просторову будову продуктів реакції; запропонував препарат Родамід із протизапальними та рано­загоювальними властивостями. Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць, серед них 20 авторських свідоцтв та винаходи.

Основні праці: Физико-химические исследования систем, образованных тио- и изотиоцианатами с некоторыми бициклическими аминами (канд. дис.). — Львов, 1971; Синтез, превращения и биологическая активность 5-производных тиа­золидона-4 (докт. дис.). — Львов, 1991; Синтез 5-амінороданіну методом електрохімічного відновлення // Фармац. журн. — 1985. — № 4 (спів­авт.); Синтез, перетворення та біологічна активність 5-ізонітрозопохідних тіазолідиндіону-2,4 // Фармац. журн. — 1986. — № 2; Ариліденпохідні 2-іліденазино-3- -нафтилтіазолідону-4 // Фармац. журн. — 1995. — № 3 (співавт.); Синтез макро­гетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл)-3-тіокарбокси-3-азапентану // Фармац. журн. — 1999. — № 4 (спів­авт.); Цитостатична дія деяких біциклічних неконденсованих тіазолідонів-4 на нормальні та пухлинні клітини // Ліки. — 2000. — № 1–2 (співавт.).

Літ.: Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

ПАРНОВСЬКИЙ Борис Людомирович (6.10.1941, м. Самара) — доктор фармацевтичних наук (1980), професор (1982), завідувач кафедри організації й економіки фармації та техно­логії ліків (з 1979) факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Заслужений професор ЛНМУ (2006).

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1964).

Працював: викладач Рівненського (1964) та Львівського (1965) медичних училищ; асистент (1967), доцент (1978) кафедри організації та економіки фармації, завідувач (з 1979) кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: фармацевтична інформатика, фармакоекономіка, фармацевтичне законодавство, фармацевтичний маркетинг, економічний аналіз у фармації, біофармація та фармацевтична опіка.

Наукові здобутки: автор близько 340 наукових і навчально-методичних праць, серед них 6 моно­графій, 2 підручники, посібник. Підготував 15 кандидатів, 2 докторів наук. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (1980).

Основні праці: Исследования в области совершенствования работы аптечных управлений УССР (канд. дис.). — Львов, 1972; Исследования в области теории и практики фармацевтической информации (докт. дис.). — Львов, 1978; Основы фармацевтической информации: Моно­графия. — Кишинев, 1986 (співавт.); Основы и методы управления в фармации: Учебник. — К., 1986 (співавт.); Правові, медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації й застосування лікарських засобів: Монографія. — Львів, 2002 (співавт.); Правове забезпечення фармацевтичної діяльності // Фармац. журн. — 2004. — № 2; Фармацевтична інформатика: Монографія. — Львів, 2008.

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького: рік 2000 / За ред. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2000; Борис Людомирович Парновський // Фармац. журн. — 2001. — № 5; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького: Довідник 2004 / За ред. проф. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

О.М. Заліська, М.В. Слабий

ПЕТРУХ Любов Іванівна (24.05.1946, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1993), завідувач кафедри фармацевтичної хімії (з 1992) факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету (1970).

Працювала: старший лаборант (1970), асистент (1976) кафед­ри фармацевтичної хімії; асистент (1979), доцент (1988), професор (1991) кафедри організації й економіки фармації з курсом технології ліків факультету післядипломної освіти; завідувач­ (з 1992) кафедри фармацевтичної хімії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: проблеми промислового синтезу похідних флуорену; фармакопейний аналіз і стандартизація показників якості ЛП; опрацювання української наукової фармацевтичної та медичної термінології.

Наукові здобутки: автор оригінального ЛП Флуренізид та 6 лікарських форм на його основі. Автор близько 370 наукових і навчально-методичних праць, серед них 26 авторських свідоцтв на винаходи, 43 патенти України, 7 фармакопейних статей. Підготувала 6 кандидатів, одного доктора наук.

Основні праці: Синтез и превращения производных этиленимина (канд. дис.). — Львов, 1975; Синтез и превращения производных флуорена, которые проявляют биологическую активность (докт. дис.). — Львов, 1990; N-(9-Флуоренилиден)-N-октаногидразид, обладающий противотуберкулезной активностью. Авт. свид. № 1487399, 1989 г.; Орфографічний словник українських медичних термінів. — Львів, 1993 (співавт.); Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник (у 2 т.). — Львів, 1995 (співавт.); Флуренізид — у клінічну практику // Ліки України. — 1999. — № 10–11 (спів­авт.); Флуренизид — новый отечественный противотуберкулезный препарат // Провизор. — 2000. — № 10 (співавт.); Імуномодулююча та антихламідійна ефективність нового протимікробного препарату флуренізиду у хворих на хронічний пієло­нефрит // Вісник наук. досліджень. — 2001. — № 1 (співавт.); Флуорени як туберкуло­статики. Флуренізид: мікробіологічні, фармакологічні та клінічні аспекти. — Львів, 2008.

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького: рік 2000 / За ред. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2000; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького: Довідник 2004 / За ред. проф. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2004; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Р.Б. Лесик

ПІНЯЖКО Роман-Іван Михайлович (14.02.1928, м. Глиняни Львівської обл. — 10.06.1983, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1967), професор (1969), завідувач кафедри економіки та організації фармацевтичної справи (1968), декан заочного відділу фармацевтичного факультету (1963–1968) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1951).

Працював: завідувач контрольно-аналітичної лабораторії Львівської залізниці (1951); аспірант кафедри технології лікарських форм (1954); асистент кафедри неорганічної (1957) та біологічної (1958) хімії; асистент (1960), доцент (1963) кафедри токсикологічної та аналітичної хімії, за сумісництвом декан заочного відділу фармацевтичного факультету (1963–1968); завідувач кафедри організації та економіки фармації (1968–1983) Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: застосування УФ-спектрофотометрії у фармації; удосконалення контролю якості ЛП; визначення потреби в ЛП; оптимізація організації й управління медикаментозним забезпеченням населення та лікувально-профілактичних закладів; аналіз фінансової та господарської діяльності аптечних установ; упровадження комп’ютерної техніки в управлінні фармацевтичною системою.

Наукові здобутки: ініціатор створення автоматизованої системи управління фармацевтичними кадрами та службою фармацевтичної інформації. Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 монографії, підручник. Підготував 7 кандидатів, 2 докторів наук.

Основні праці: Исследование стабильности пенициллина и антибиотиков тетрациклинового ряда (канд. дис.). — Львов, 1958; Исследования в области использования УФ-спектрофотометрии в фармацевтическом анализе (докт. дис.). — Львов, 1966; Методи УФ-спектрофотометрії у фармації: Монографія. — К., 1976 (співавт.); Аналіз та методика визначення потреби в удосконаленні провізорських кадрів // Фармац. журн. — 1980. — № 3 (співавт.); Аналіз номенклатури продукції фармацевтичних фабрик системи аптечного управління МОЗ УРСР // Фармац. журн. — 1982. — № 4 (співавт.); Использование методов индивидуального прогнозирования для перспективного планирования сети аптечных учреждений в областях с динамичным перерас­пределением населения // Фармация. — 1983. — № 5 (співавт.); Основы и методы управления в фармации: Учебник. — К., 1983 (співавт.).

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Лупій Г. Личаківський цвинтар. — Львів, 1996; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Гром О.Л., Гасюк Г.Д., Дацко А.Й., Комар В.С., Левицька О.Р., Терещук С.І., Ярко Н.Б. Професор Роман Михайлович Піняжко – організатор фармації, вчений, педагог (до 80-річчя від дня народження). — Львів, 2008; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

О.Л. Гром, М.В. Слабий

ПОЗДНЯКОВА Валентина Трохимівна (17.03.1917, м. Петровськ Забайкальський Читинської обл. — 28.08.2001, Львів) — доктор фармацевтичних наук (1962), професор (1963), завіду­вач кафедри технології ліків (1964), декан фармацевтичного факультету (1965–1969) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчила Пермський фармацевтичний інститут (1938).

Працювала: асистент кафедри органічної хімії (1939) та курсу токсикології військової кафедри (1941) Казахського медичного інституту, м. Алма-Ата; асистент (1948), доцент (1954) кафедри судової й аналітичної хімії; завідувач (1964), професор (1984) кафедри технології ліків, декан фармацевтичного факультету (1965–199) Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: хіміко-токсикологічний аналіз ЛП та отрут, зокрема опрацювання реакцій їхньої ідентифікації з використанням методів мікрокристалоскопії та кристалооптики; удосконалення технологій виготовлення та методів аналізу ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 моно­графії. Підготувала 19 кандидатів, одного доктора наук.

Основні праці: Колхицин в судебно-химическом отношении (канд. дис.). — Львов, 1952; Использование микрокристаллоскопии и кристаллооптики для идентификации алкалоидов (докт. дис.). — Львов, 1962; Микрокристаллические реакции на алкалоиды. — К., 1960; Анализ фармацевтических препаратов и ядов. — М., 1968; Мікрокристалоскопічні та спектрофотометричні дослідження бензотефу і тіофосфаміду // Фармац. журн. — 1971. — № 1 (співавт.); Покриття таблеток оксипропілметилцелюлозою (ОПМЦ) у псевдорозрідженому шарі // Фармац. журн. — 1971. — № 4; Універсальний прилад для фасування сипких лікарських форм // Фармац. журн. — 1971. — № 6 (співавт.); Оптимизация способов приготовления и анализа лекарственных форм для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: В кн.: Матер. Всес. конф. — Тбилиси, 1982 (спів­авт.); Технологія і аналіз емульсій з димексидом і лінетолом для лікування опіків // Фармац. журн. — 1982. — № 2 (співавт.).

Літ.: Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. — Львів, 1966; Учені вузів Української РСР. — К., 1968; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Т.Г. Калинюк

ПОПОВА Валентина Іванівна (9.01.1936, с. Троіцкоє Воронізької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1979), професор (1983), завідувач кафедри токсикологічної та аналітичної хімії (1987–1998) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1963).

Працювала: провізор аптеки в м. Керч Кримської обл. (1963); аспірант (1964), асистент (1967), доцент (1976), завідувач (1987–1998) кафедри токсикологічної та аналітичної хімії Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: хіміко-токси­кологічне вивчення ЛП (наркотичних, антиаритмічних, психотропних та ін.) пестицидів і металевих отрут.

Наукові здобутки: автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них монографія, авторське свідоцтво на винахід. Підготувала 5 кандидатів наук.

Основні праці: Выделение и количественное определение барбамила, барбитала и фенобарбитала в судебно-химическом анализе (канд. дис.). — Львов, 1967; Выделение и очистка барбитуратов методом гель-хроматографии в химико-токсикологическом анализе (докт. дис.). — Львов, 1978; Фотометрия в фармацевтическом анализе: Монография. — К., 1972; Способ идентификации барбамила, гексапала и этаминал-натрия. Авт. свид. № 569914, 1977 г.; Кількісне визначення етацизину методом УФ-спектрофотометрії // Фармац. журн. — 1992. — № 1 (співавт.).

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

І.Й. Галькевич

РУДИЙ Роман Васильович (13.04.1923, м. Підгайці Тернопільської обл. — 17.01.2002, Львів) — доктор медичних наук (1970), професор (1972), завідувач кафедри фармакології (1970–1998) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив Львівський медичний інститут (1948).

Працював: педіатр м. Здолбунів Рівненської обл. (1948); аспірант (1949), асистент (1952), доцент (1957), завідувач (1970), професор (1998–1999) кафедри фармакології Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: питання фармако­логії органів ШКТ та ендокринної системи, зокрема вивчення впливу різних ЛП на секреторну та інкреторну функції печінки та підшлункової залози; удосконалення методів фармакологічних досліджень; фармакологічне тестування нових лікарських речовин.

Наукові здобутки: автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 авторські свідоцтва на винаходи. Підготував 6 кандидатів, одного доктора наук.

Основні праці: О влиянии некоторых лекар­ст­венных веществ на протромбинообразовательную, желчеобразовательную, углеводную и пигментную функции печени в норме и при экспериментальном токсическом гепатите (канд. дис.). — Львов, 1953; Фармакологический анализ взаимосвязи экзокринной и эндокринной функции поджелудочной железы (докт. дис.). — Львов, 1969; Влияние воды Наф­туся курорта Трускавец на желчную и желудочную секрецию // Врач. дело. — 1954. — № 7 (співавт.); Бесфистульный метод валоризации желчегонных средств на крысах // Фармакол. токсикол. — 1979. — № 6 (співавт.); Вивчення нового протилейкозного засобу «оксисечовина» та продуктів її перетворення // Фармац. журн. — 1984. — № 1 (співавт.); О-карбамило-N-имино-метилгидроксиламин, проявляющий противо­анафилактическое действие. Авт. свид. № 1162180, 1985 г. (співавт.).

Літ.: Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009.

О.Р. Піняжко, Л.М. Січкоріз

СІЧКОРІЗ Льонгін Михайлович (7.06.1921, с. Озерна Тернопільської обл.) — доктор медичних наук (1973), професор (1975) кафедри фармакології (1974), декан медичного факультету (1974–1975) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1948).

Працював: науковий співробітник Львівського НДІ епідеміології й мікробіології (1948); завідувач відділення Львівської психіатричної лікарні (1952); асистент (1953), доцент (1965), професор (1974) кафедри фармакології, декан медичного факультету (1974–1975) Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: вивчення біо­хімічних зрушень в організмі в динаміці алергічного процесу; опрацювання можливостей медикаментозного впливу на розвиток колатерального кровоплину при травмі й перев’язуванні магістральних судин внутрішніх органів; фармакологічна характеристика нових ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 130 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 авторські свідоцтва на винаходи, підручник, навчальний посібник, словники.

Основні праці: Динаміка алергічної реакції та деяких токсичних і антитоксичних компонентів при скарлатині (канд. дис.). — Львів, 1954; Некоторые аспекты фармакотерапии аллергических состояний (экспериментальное исследование) (докт. дис.). — Львов, 1971; Експериментальне вивчення хіміотерапевтичної дії тіазолідину на збудника сказу і висипного тифу // Фармац. журн. — 1959. — № 5; Фармакологія: Підручник. — К., 1981 (співавт.); Вплив Тренталу на структурно-метаболічні перетворення в печінці в умовах локальної ішемії. В кн: Фармакологія: стан і перспективи досліджень. — Х., 1990; Сучасні засоби місцевої анестезії та медикаментозної підготовки стоматологічних хворих: Посібник. — Львів, 1988 (співавт.).

Літ.: Albert Z. Lwowski wydzial lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–1944. — Wroclaw, 1975; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Лікарський збірник. Нова серія. — Львів–Чикаго, 2002. — Т. 10; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009.

О.Р. Піняжко

ТУРКЕВИЧ Микола Михайлович (18.10.1912, с. Пониква Львівської обл. — 5.06.1989, Львів) — доктор технічних наук (1939), доктор фармацевтичних наук (1954), професор (1977), завідувач кафедри загальної хімії (1945–1946), фармацевтичної хімії (1946–1977) Львівського медичного інституту. Заслужений винахідник УРСР, винахідник СРСР.

Закінчив хімічний факультет Львівської полі­техніки (1935).

Працював: асистент (1935), доцент (1937) кафедри технології наф­ти цього ж інституту; професор кафедри органічної хімії Львівського університету (1939); завідувач лабораторії казеїнового волокна у м. Лодзь, Польща (1941); викладач органічної хімії Львівської політехніки (1942); завідувач кафедри загальної хімії (1945); завідувач (1946), професор (1977–1989) кафедри фармацевтичної хімії Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: синтез нових БАР, похідних тіазолідину і 1,3-тіазану.

Наукові здобутки: створив і впровадив у медичну практику 4 нові ЛП (пентабісмол, димексид, трихлоретилен для наркозу, діаміфен); опрацював методики синтезу 48 нових хімічних реагентів; запропонував індикаторний холінестеразний папір і запатентований в 11 країнах світу спосіб одержання цвіттерйонних сполук; ініціатор наукової­ діяльності на фармацевтичних факультетах Львівського, Каунаського, Чимкентського та інших медичних інститутів України. Запропонував метод синтезу 5-іліденпохідних 4-тіазолідонів і 1,3-тіазанонів-4 (метод Туркевича — Владзімірської). Автор близько 500 наукових праць польською, українською, російською, англійською та іншими мовами, серед них 11 патентів, 60 авторських свідоцтв на винаходи, 5 монографій, підручник. Створив власну наукову школу з хімії тіа­золідинів і 1,3-тіазанів: підготував 75 кандидатів, 20 докторів наук.

Основні праці: Studia z dziedziny zwi zk w powierzchniowo aktywnych (канд. дис.). — Львів, 1939; Органические комплексы и соединения висмута (докт. дис.). — Львов, 1954; Synthesen ein-, zwei- und dreikerniger Kohlenwasserstoffe mit 22 C-Atomen // Ber. Dtsch. Chem. Ges. — 1940. — № 8; Антагонизм лекарственных веществ и их несовместимые сочетания: Монография. — К., 1958; Синтез пентабисмола // Мед. промышл. — 1961. — № 6; Фармацевтична хімія: Підручник. — К., 1961 (1-ге вид.); 1973 (2-ше вид.); Номенклатура фармацевтических препаратов: Пособие. — Львов, 1962; Деякі властивості 3-амінороданіну // ДАН УРСР. — 1965. — № 5 (спів­авт.); Способ получения 4-тиотиазанона-2. Авт. свид. № 193520, 1967 г.; Синтез и свойства некоторых производных 4-имино-1,3-тиазана // Хим. гетероцик. соед. — 1969. — № 1; Способ получения диметилсульфоксида. Авт. свид. № 340420, 1972 г.; Thiophosphamide derivatives of isoquinoline alkaloids method of producing and application. US Pat № 3865830, 1972 (спів­авт.); Клиническое применение димексида: Монография. — К., 1976; Synthesis and antimicrobial action of some bis-thiazolidines. Die Pharmazie 1979, № 11 (співавт.).

Літ.: Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института. — Львов, 1959; Учені вузів Української РСР. — К., 1968; World Who’s Who in Science. — Chicago, 1968; Микола Туркевич: Бібліографічний покажчик / Ред. О. Владзімірська. — Львів, 1992; Львівський державний медичний інститут. — Львів, 1994; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Енциклопедія Львівського університету. Хімічний факультет. — Львів, 2003; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська

ХМЕЛЕВСЬКА Світлана Сергіївна (28.11.1941, с. Стародубка Ставропольського краю) — доктор фармацевтичних наук (1987), професор (1991) кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків (1989–2002) факультету післядип­ломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1966).

Працювала: інспектор аптекоуправління Ялти (1966); аспірант (1967), асистент (1969–1979) кафедри технології ліків; асистент (1979), доцент (1987), професор (1989–2002) кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: проблеми фармацевтичної геріатрії, вікової фармакотерапії, фармацевтичної опіки хворих різних вікових груп; створення нових ЛП.

Наукові здобутки: автор нового оригінального українського препарату Фламікар (субстанція, капсули, сироп). Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 монографії, 5 фармакопейних статей, 4 патенти України. Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1981).

Основні праці: Разработка технологии таблетирования и методов анализа некоторых противотуберкулезных препаратов (канд. дис.). — Львов, 1970; Организационные и технологические аспекты фармацевтической гериатрии (докт. дис.). — Львов, 1987; Организация лекарственной помощи лицам пожилого и старческого возраста: Монография. — К., 1985; Противопоказания и возможные осложнения лекарственной терапии у лиц старших возрастов: Монография. — К., 1987; Завдання фармацевтичної геріатрії на сучасному етапі // Фармац. журн. — 1994. — № 2 (спів­авт.); Технологія виробництва лікарських засобів відповідно до GMP. В кн: Новые подходы Европейского Союза в области обеспечения населения лекарственными средствами. — К., 1997. — Ч. 2.

Літ.: Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького: рік 2000 / За ред. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2000; Світлана Сергіївна Хмелевська // Фармац. журн. — 2001. — № 5; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський, С.В. Різничок

ЯВОРСЬКИЙ Микола Петрович (1915, м. Стрий Львівської обл. —  ) — доктор фармацевтичних наук (1966), професор (1969), завіду­вач кафедри органічної хімії (1966–1978) фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту.

Закінчив фармацевтичне відділення Львівського університету (1938).

Працював: рецептар аптеки в м. Турка Львівської обл. (1938–1939); лаборант кафед­ри фармацевтичної хімії Львівського медичного інституту (1940); рецептар аптек у м. Самбір (1941), завідувач аптеки в м. Старий Самбір (1944); асистент (1946), доцент (1957) кафедри фармацевтичної хімії; завідувач­ кафедри органічної хімії (1966–1978) Львівського медичного інституту.

Напрями наукових досліджень: аналіз лікарських речовин, зокрема опрацювання нових хімічних та фізико-хімічних методів визначення діючих субстанцій ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці: Исследования в области висмутовых противосифилитических средств (канд. дис.). — Львов, 1953; Качественное и количественное определение лекарственных препаратов с помощью органических реагентов (докт. дис.). — Львов, 1965; Цветные реакции фенолов с ксантгидролом // Журн. анал. хим. — 1958. — № 2; Екстракційно-фотометричне визначення димедролу і ефедрину гідрохлориду в лікарських формах за допомогою кислотних забарвників // Фармац. журн. — 1973. — № 4 (спів­авт.); 4-Aміноантипірин та його застосування в аналізі лікарських засобів // Фармац. журн. — 1975. — № 1.

Літ.: Учені вузів Української РСР. — К., 1968; Львівський державний медичний інститут / За ред. проф. М.П. Павловського. — Львів, 1994; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.

Б.С. Зіменковський

ЖОГЛО Федір Андрійович
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті