Науково-практична конференція з міжнародною участю. Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком

21 Травня 2010 3:26 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Реєстраційне посвідчення № 338 від 30.06.09 р.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

2-3 червня 2010 р.

м. Харків

Вельмишановні колеги!

Пані та панове!

Організаційний комітет запрошує Вас прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком», яка відбудеться 2-3 червня 2010 р. в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ на кафедрі управління та економіки фармації за адресою:

м. Харків, пл. Повстання, 17. Телефон – (057) 732-75-58

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА

2 червня 2010 року

Реєстрація учасників                                                     900 – 1000

(музичний супровід: струнний квартет митців м. Харкова)

Відкриття конференції                                                1000 – 1030

І пленарне засідання                                                    1030 – 1200

Перерва (кава-брейк)                                                   1200 – 1230

ІІ пленарне засідання                                                  1230 – 1445

Обговорення доповідей                                              1445 – 1500

Вітальний концерт митців м. Харкова

для учасників конференції                                         1500 – 1600

Круглий стіл                                                                1600 – 1730

3 червня 2010 року

Секційне засідання                                                      1000 – 1300

Перерва (кава-брейк) 1300 – 1330

Обговорення доповідей                                              1330 – 1415

Закриття конференції                                                  1415 – 1430

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Післядипломна підготовка спеціалістів фармації

за організаційно-економічним напрямком»

Черних Валентин Петрович – ректор Національного фармацевтичного університету, чл.-кор. НАН України, д. хім. н., д. фармац. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України

Гудзенко Олександр Павлович – заступник міністра охорони здоров’я України,

д. фармац. н., професор

Гриценко Іван Семенович – перший проректор Національного фармацевтичного університету, д. фармац. н., професор

Коваленко Сергій Миколайович – проректор з науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету, д. хім. н., професор

Пімінов Олександр Фомич – директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, д. фармац. н., професор

Толочко Валентин Михайлович – завідувач кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, д. фармац. н., професор

Пономаренко Микола Семенович – завідувач кафедри організації та економіки фармації НМАПО ім. Шупика, д. фармац. н., професор

Галій Лариса Віталіївна – доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н., доцент

Чешева Маргарита Вікторівна – доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н., доцент

Должнікова Ольга Миколаївна – доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н., доцент

Міщенко Інна Володимирівна – доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н., доцент

Медведєва Юлія Петрівна – доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н.

Зарічкова Марія Володимирівна – старший викладач кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н.

Музика Тамара Федорівна – асистент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ

Кайдалова Альбіна Володимирівна – асистент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, канд. фармац. н.

2 червня 2010 року

(середа)

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

(1000 – 1030)

Привітання учасників конференції

Черних Валентин Петрович – ректор Національного фармацевтичного університету, чл.-кор. НАН України, професор

Пімінов Олександр Фомич – директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, д. фармац. н., професор

І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(1030 – 1200)

Регламент доповідей – 10 хв.

Обговорення – 3 хв.

Головуючі: Толочко В. М., Пономаренко М. С.

Післядипломна освіта та її організаційно-економічний напрямок в Національному фармацевтичному університеті

Черних В. П., Пімінов О. Ф. (Україна, НФаУ)

Організаційно-економічний напрямок в післядипломній освіті спеціалістів фармації

Толочко В. М. (Україна, НФаУ)

Післядипломна підготовка провізорів у Луганському державному медичному університеті

Гудзенко О. П. (Україна, ЛДМУ)

Подготовка и повышение квалификации провизоров в Беларуси

Гореньков В. Ф. Царик Г. М. (Білорусь, БДУ)

До питання розробки інструктивно-методичних рекомендацій щодо регламентації діяльності спеціалістів фармації

Пономаренко М. С. (Україна, НМАПО)

Андрагогічні засади післядипломної освіти спеціалістів фармації

Галій Л. В. (Україна, НФаУ)

Организация дистанционного повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров

Новіков О. О. (РФ, БєлДУ)

Безперервна військово-фармацевтична освіта у сучасних умовах

Шматенко О. П. (Україна, УВМА)

Теоретико-методичні аспекти післядипломної освіти фахівців фармацевтичного профілю

Кайдалова Л. Г. (Україна, НФаУ)

Фармацевтичне право в системі додипломної і післядипломної підготовки спеціалістів фармації, медицини, контролюючих та правоохоронних органів

Шаповалова В. О. (Україна, НФаУ)

ПЕРЕРВА (КАВА-БРЕЙК)

(1200 – 1230)

ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(1230 – 1445)

Регламент доповідей – 10 хв.

Обговорення – 3 хв.

Головуючі: Гореньков В. Ф., Хоменко В. М.

Учебно-методическое обеспечение последипломного образования специалистов-провизоров

Гореньков В. Ф. (Білорусь, БДУ)

Дослідження проблем державного та суспільного регулювання у фармацевтичній галузі

Хоменко В. М., Сушаріна І. В. (Україна, ДонНМУ)

Науково-практичні підходи до впровадження комплексної оцінки технологій в охороні здоров’я та фармації

Косяченко К. Л., Немченко А. С. (Україна, НФаУ)

Дослідження інтернет-ресурсів у безперервній освіті фармацевтичних працівників

Котвіцька А. А., Суріков О. О., Демяник К. О. (Україна, НФаУ)

Роль та завдання опорних кафедр в системі дипломної та післядипломної освіти

Огарь С. В., Светочева І. І. (Україна, НФаУ)

Система підготовки спеціалістів з фармацевтичної інформатики

Бойко, А. І., Парновський Б. Л. (Україна, ЛНМУ)

експортний потенціал фармацевтичної галузі як складова зовнішньоекономічної діяльності країни

Карам Ахмед, Мнушко З. М. (Україна, НФаУ)

Дослідження якості життя як виду фармакоекономічного аналізу

Білай І. М., Дарій В. І., Войтенко Г. М. та ін. (Україна, ЗДМУ)

Управління розвитком фармацевтичних підприємств на засадах соціально-відповідального менеджменту

Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. (Україна, НФаУ)


3 червня 2010 року

(четвер)

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

(1000 – 1300)

Регламент доповідей – 10 хв.

Обговорення – 3 хв.

Головуючі: Кабачна А. В., Новіков О. О.

Наукові аспекти контролю якості лікарських засобів як складова організаційно-економічного напрямку у післядипломній підготовці спеціалістів фармації

Толочко В. М., Шишкіна І. В. (Україна, НФаУ)

Психологічні аспекти мотивації навчання у фармацевтичному університеті

Немченко А. С., Жирова І. В. (Україна, НФаУ)

Актуальність впровадження сучасних інформаційних систем в аптечних закладах

Барнатович С. В. (Україна, ЛДМУ)

Досвід післядипломної підготовки лікарів з питань впровадження формулярної системи в практику роботи лікарняно-профілактичних закладів

Парфьонова І. І., Кабачна А. В., Кабачний О. Г. та ін. (Україна, ХМАПО)

Деякий досвід проведення занять з практичної психології для слухачів інтернатури

Кайдалова Л. Г, Ткачов С. І. (Україна, НФаУ)

Використання системи збалансованих показників в маркетингу фармацевтичних організацій

Пестун І. В. (Україна, НФаУ)

Інформаційне забезпечення логістичного менеджменту на фармацевтичних підприємствах

Сагайдак-Нікітюк Р. В. (Україна, НФаУ)

Разработка и создание учебных материалов на современных электронных носителях

Зарічкова М. В. (Україна, НФаУ)

Перспективы развития дистанционной формы обучения в системе последипломного образования специалистов фармации

Медведєва Ю. П., Мороз Н. М., Триняк Н. М. (Україна, НФаУ)

Изучение связи управленческих и психологических аспектов профессиональной деятельности специалистов фармации

Міщенко І. В. (Україна, НФаУ)

Впровадження міжнародних стандартів у систему післядипломного навчання спеціалістів фармації

Кайдалова А. В. (Україна, НФаУ)

Визначення компетенцій провізора аптеки

Галій Л. В (Україна, НФаУ)

До питання організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів

Музика Т. Ф. (Україна, НФаУ)

Актуальність використання технологій тайм-менеджменту у діяльності уповноваженої особи на фармацевтичних підприємствах

Толочко В. М., Артюх Т. О. (Україна, НФаУ)

Сучасний підхід до післядипломної підготовки провізора

Шелепетень Л. С., Коваленко М. М., Чабан І. Г. (Україна, ЛНМУ)

Досвід забезпечення системи неперервної освіти провізорів при вивченні фармакоекономіки

Слабий М. В., Заліська О. М., Парновський Б. Л. (Україна, ЛНМУ)

Організаційно-правові дослідження методів державного регулювання фармацевтичної господарчої діяльності та впровадження їх результатів у практичну фармацію

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Пересипкін О. В.
(Україна, НФаУ)

Дослідження нормативно-правової бази регулювання обігу парафармацевтиків у Російській Федерації

Немченко А. С., Міщенко В. І. (Україна, НФаУ)

ПЕРЕРВА (КАВА-БРЕЙК)

(1300 – 1330)

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

(1330 – 1415)

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

(1415 – 1430)

ОРГКОМІТЕТ ВИСЛОВЛЮЄ ГЛИБОКУ ПОДЯКУ

ЗА ПІДТРИМКУ ТА НАДАНУ ДОПОМОГУ

В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

КП «Луганська обласна «Фармація» (м. Луганськ)

ТОВ «Аптека № 2» (м. Харків)

ТОВ «Аптека № 9» (м. Харків)

ТОВ «Аптека № 22» (м. Харків)

ОП «Аптека № 308» (м. Харків)

Аптека № 208 (м. Донецьк)

ТОВ «ВВС-ЛТД» (м. Київ)

КПОЗ ЦРА № 90 (м. Балаклея, Харків. обл.)

ТОВ «Аптека № 97» (м. Мерефа, Харків. обл.)

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті