Додаток 22 до наказу Антимонопольного комітету України від 26.07.2017 р. № 607-ВК

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗСЛІДУВАНЬ РИНКІВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ, ФАРМАЦЕВТИКИ ТА РИТЕЙЛУ — НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ РИНКІВ ФАРМАЦЕВТИКИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Загальні умови
Посадові обов’язки 1) планування роботи відділу;
2) підготовка методичних матеріалів та роз’яснень щодо практичного застосування положень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках;
3) організація та участь у:
– здійсненні контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, виявлення та припинення порушень цього законодавства, зокрема, на ринках фармацевтики;
– запобіганні, виявленні і припиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
– формуванні та реалізації конкурентної політики в частині сприяння добросовісної конкуренції на товарних ринках;
– здійсненні практичного застосування законодавства про захист економічної конкуренції, щодо запобігання порушенням законодавства на ринках виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу, проведення, з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринків, визначення меж товарних ринків, а також визначення становища, в тому числі монопольного, суб’єктів господарювання на цих ринках;
– проведенні розслідування за заявами і справами та інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
– проведенні перевірок суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами;
– контролі за виконанням рішень прийнятих Комітетом, адміністративними колегіями Комітету та державними уповноваженими за результатами розгляду справ про порушення законодавства захист економічної конкуренції;
– підготовці позовів (заяв органів Комітету) до судів, у розгляді ними позовів (заяв) у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Умови оплати праці посадовий оклад — 8250 грн.- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 18 год.00 хв. 17 серпня 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу З 29 серпня до 4 вересня 2017 року о 09:00, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Якусевич Наталія Володимирівна, 520-06-39, yakusevich@amcu.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища, магістр
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища економічна або юридична освіта за освітнім ступенем магістра
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів,справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» нормативно — правові акти, прийняті Антимонопольним комітетом України щодо законодавства про захист економічної конкуренції; закони, нормативно — правові акти прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України у сферах промисловості та фармацевтики, а також в агропромисловому комплексі
3 Професійні чи технічні знання 1) здійснення керівництва діяльністю та організації роботи відділу;
2) забезпечення виконання завдань, покладених на відділ;
3) здатність приймати рішення і здійснювати дії відповідно до норм законодавства;
4) правила ділового етикету та ділової мови;
5) вміння працювати з великим обсягом інформації;
6) аналітичне мислення;
7) оцінювання та адаптація передового досвіду;
8) вміння вирішувати комплексні завдання;
9) комп’ютерна грамотність.
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне використання законодавчих та інших баз, необхідних для роботи
6 Особистісні якості – аналітичні здібності;
– дисципліна і системність;
– інноваційність та креативність;
– самоорганізація та орієнтація на розвиток;
– дипломатичність та гнучкість;
– вміння працювати в стресових ситуаціях;
– організація та контроль роботи

Цікава інформація для Вас: