Зміни до класифікатора професій суперечать законодавству — Профспілка працівників охорони здоров’я України

15 Листопада 2017 1:02 Поділитися
Як ми вже повідомляли, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 р. № 1542 внесено зміни до класифікатора професій, якими серед іншого скасовано такі професії, як «лікар-терапевт дільничний», «лікар-терапевт підлітковий», «лікар-терапевт цехової лікарської дільниці», «фахівець з фізичної реабілітації». Професійна спілка працівників охорони здоров’я України (далі — Профспілка) висловила свою позицію з цього приводу, направивши відповідне звернення першому віце-прем’єр-міністру України — міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву.

Профспілка зазначає, що відповідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, — не допускається.

Одночасно з прийняттям наказу № 1542 відповідні зміни до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. № 385, не внесені.

На переконання Профспілки, ініціюючи скасування деяких посад медичних працівників, МОЗ України не пропонує програм їх перенавчання іншим спеціальностям, чим опосередковано сприяє збільшенню кількості безробітних працездатного віку.

У зв’язку із цим Профспілка вимагає скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1542 як такий, що суперечить вимогам законодавства.

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

від 08.11.2017 р. № 05-07/400

першому віце-прем’єр-міністру України —
міністру економічного розвитку і торгівлі
Кубіву С.І.

Про зміни до класифікатора професій

Шановний Степане Івановичу!

26 жовтня 2017 р. за ініціативою МОЗ Украї­ни, всупереч нормам Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», пункту 6 доручення віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. від 21 вересня 2017 р. № 36657/1/1-17, положень чинної Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Цетральним комітетом Профспілки працівників охорони здоров’я України на 2007–2011 рр., Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні Міністерством економічного розвитку і торгівлі України видано наказ № 1542 «Про затвердження Зміни № 6 до Національного класифікатора України ДК 003:2010» (далі — наказ № 1542), положеннями якого, зокрема, скасовані професії «лікар-терапевт дільничний», «лікар-терапевт підлітковий», «лікар-терапевт цехової лікарської дільниці» (код КП 2221.2), «фельдшер з медицини невідкладних станів» (код КП 3221), «сестра медична з лікувальної фізкультури», «сестра медична з масажу» (код КП 3231), назву професії «лікар-терапевт» змінено на «лікар внутрішньої медицини» (код КП 2221.2) та включено до класифікатора професії «парамедик» (код КП 3221), «інструктор з надання догоспітальної допомоги» (код КП 3229) та «екстрений медичний технік» (код КП 5132).

З цього приводу слід зазначити, що відповідно до абзацу 3 пункту 32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, — не допускається.

Проте одночасно з прийняттям наказу № 1542 відповідні зміни до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. № 385, не внесені.

Крім того, пунктом 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» визначено, що до 31 грудня 2019 р. первинну медичну допомогу надають лікарі-терапевти дільничні.

А тому норми наказу № 1542 суперечать положенням актів законодавства, які мають вищу юридичну силу.

Зміни, що містяться у наказі № 1542, призводять до дискримінації окремих категорій медичних працівників, оскільки нові (змінені) назви професій відсутні у діючих нормативних актах, якими визначаються питання формування штатів, оплати праці, гарантії та компенсації для працівників бюджетних установ, якими є, зокрема, державні і комунальні заклади охорони здоров’я.

Наприклад, у чинній редакції переліку посад працівників, які мають право на встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи (п. 4.1 спільного наказу Мінсоцполітики України та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», далі — Умови) та на щорічну додаткову відпустку тривалістю три календарних дні (пункт «н» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, далі — Основи) передбачені професійні назви «лікар-терапевт дільничний» та «фельдшер з медицини невідкладних станів», які внаслідок приведення штатних розписів закладів охорони здоров’я та записів у трудових книжках працівників, що обіймають введені Мінекономрозвитку до класифікатора професій посади, втратять право на зазначені пільги.

При цьому нові професійні назви посад не внесені до Умов та статті 77 Основ, що також унеможливлює визначення окремих складових оплати праці для таких працівників.

До того ж, згідно з частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю України про зміну істотних умов праці, зокрема, зміну найменування посад працівники повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 2 місяці, що також неможливо у зв’язку з набранням наказом № 1542 чинності через 4 дні з моменту його підписання (з 1 листопада 2017 р.).

Слід також зазначити, що в галузі охорони здоров’я працює певна кількість медичних працівників на посадах, взагалі виключених з класифікатора професій, що загрожує скороченням їх посад та наступним вивільненням при наявному дефіциті працівників таких професій у галузі.

Наприклад, згідно з пунктом 4.1. наказу МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» сестра медична з лікувальної фізкультури та сестра медична з масажу не можуть працювати на посаді сестри медичної.

Ініціюючи скасування деяких посад медичних працівників, МОЗ України не пропонує програм їх перенавчання іншим спеціальностям, чим опосередковано сприяє збільшенню кількості безробітних працездатного віку.

Виходячи з викладеного, Профспілка звертається до Вас, шановний Степане Івановичу, з вимогою скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затверд­ження Зміни № 6 до Національного класифікатора України ДК 003:2010» від 26 жовтня 2017 р. № 1542 як такий, що суперечить вимогам законодавства.

Додаток: перелік нормативно-правових актів, які потребують приведення у відповідність із змінами до класифікатора професій, внесеними наказом № 1542.

З повагою
голова Профспілки
В.М. Коваль

Перелік
нормативно-правових актів, норми яких необхідно привести у відповідність із змінами, внесеними до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 р. № 1542):

 1. Основи законодавства України про охорону здоров’я.
 2. Постанова КМУ від 21.02.2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».
 3. Постанова КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».
 4. Постанова КМУ від 21.11.2012 р. № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги».
 5. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
 6. Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я».
 7. Постанова КМУ від 30.12.2013 р. № 977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу».
 8. Постанова КМУ від 04.11.1993 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».
 9. Наказ МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я».
 10. Наказ МОЗ від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я».
 11. Наказ МОЗ від 25.12.1992 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю».
 12. Наказ МОЗ від 29.07.2016 р. № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи».
 13. Наказ МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».
 14. Наказ МОЗ від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
 15. Наказ МОЗ та Мінсоцполітики від 5.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті