Відбулися установчі збори Громадської ради при Держлікслужбі

25 вересня 2018 р. відбулися установчі збори для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба). Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на цих зборах. Необхідні документи для участі в установчих зборах надали 24 кандидати.

Головуючою установчих зборів обрано Тетяну Котляр, голову ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА». Вона озвучила порядок денний та ознайомила присутніх зі звітом роботи попереднього складу Громадської ради, яку вона очолювала.

Звіт про роботу Громадської ради при Держлікслужбі за 2016–2018 роки

Попередня Громадська рада при Держлікслужбі створена на установчих зборах 22 вересня 2016 р. Її кількісний склад — 26 осіб. Персональний склад Громадської ради в кількості 21 особа обрано на установчих зборах 22 вересня 2016 р. шляхом рейтингового голосування.

Т. Котляр повідомила, що Громадська рада попереднього складу провела 13 засідань. Докладний звіт щодо її роботи учасники установчих зборів отримали напередодні в електронному вигляді. Головуюча установчих зборів озвучила найважливіші її рішення. Так, Громадська рада подавала пропозиції щодо змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою КМУ від 14.09.2005 р. № 902, Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 29.09.2014 р. № 677, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929, у частині вимог до фармацевтичної освіти працівників аптечних закладів, розташованих у сільській місцевості. Стосовно пропозицій щодо освіти, то вони двічі направлялися в МОЗ України, КМУ, особисто Прем’єр-міністру Украї­ни та в Держлікслужбу. Але органи влади так і не відреагували на пропозиції Громадської ради.

Крім того, Громадська рада надавала пропозиції щодо державного регулювання цін на лікарські засоби, включені до програми «Доступні ліки» КМУ, МОЗ України та Державній регуляторній службі. Відповідь надійшла лише від Державної регуляторної служби, але пропозиції не взяті до уваги органами влади.

Також Громадська рада направляла пропозиції стосовно індивідуального маркування упаковок лікарських засобів, зазначення в сертифікатах якості серії лікарського засобу найменувань усіх його виробників, розбіжностей у перекладі шрифту Брайля. У більшості випадків відповіді та реакції на звернення Громадська рада не отримала.

Натомість пропозиції, що стосувалися обігу медичних виробів, завдяки активній позиції представників Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» здебільшого були підтримані органами влади. Але одна з останніх пропозицій, яка стосується зняття з розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 7182, що передбачає запровадження ліцензування обігу медичних виробів, наразі залишається актуальною.

Громадська рада надавала пропозиції щодо окремих положень Ліцензійних умов стосовно ліцензування імпорту. На перше звернення Громадської ради з цього приводу органи влади не відреагували, й дорадчий орган підготував повторне звернення у вигляді відкритого листа. Але й він залишився без відповіді.

Нещодавно Громадська рада направила звернення до органів влади щодо правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання на лікарські засоби та іншу фармацевтичну продукцію. З цього приводу Володимир Ігнатов, виконавчий директор Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників України (AIPM Ukraine), повідомив, що AIPM Ukraine має намір з’ясувати, яким чином застосовуються одиниці вимірювання в Болгарії, де на сьогодні застосовується кирилиця.

Підсумовуючи звіт, Т. Котляр зазначила, що, на жаль, у більшості випадків органи влади не дослухаються до громадянського суспільства, навіть листи часто залишаються без відповіді. Учасники установчих зборів вирішили підготувати статистику запитів та відповідей на них з боку органів влади й оприлюднити її для того, щоб суспільство розуміло, хто саме систематично ігнорує професійну громадськість. У цілому ситуація виглядає наступним чином. Найбільше відповідей надала Держлікслужба, МОЗ України в більшості випадків відповідає на листи в разі наявності позитивного рішення, якщо такого рішення немає, то профільне міністерство частіше не реагує на листи Громадської ради при Держлікслужбі. Жодної відповіді не надійшло від КМУ. Без зрушення залишилися такі важливі питання, як ліцензування імпорту та вимоги до освіти завідувачів аптечних закладів у сільській місцевості.

В. Ігнатов з цього приводу зазначив, що головне зауваження до роботи попереднього складу Громадської ради полягає в тому, що вона не реагувала належним чином на часті випадки ігнорування її звернень з боку органів влади. Тобто проб­лема налагодження діалогу між громадянським суспільством та органами влади залишається актуальною для нового складу Громадської ради.

Яким чином можна вплинути на ситуацію? Олена Пруднікова, голова Всеукраїнської організації «Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада», запропонувала звертатися до омбудс­мена в разі, якщо органи влади ігнорують листи, адже саме Уповноважений з прав людини забезпечує контроль за реалізацією права громадян на доступ до публічної інформації.

Обрання кількісного та персонального складу

Необхідні документи для включення до Громадської ради надійшли від 24 осіб (таблиця). В установчих зборах взяли участь 22 особи.

Таблиця. Представники інститутів громадянського суспільства — кандидати до складу Громадської ради при Держлікслужбі
Назва інституту громадянського суспільства ПІБ кандидата
1 Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ) Багрій Петро Іванович
2 Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД) Редько Володимир Вікторович
3 Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» Харчик Павло Юрійович
4 ГО «Асоціація «К» — Українська асоціація ветеранів — співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України Голобоков Геннадій Борисович
5 ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників» Менон Раманан Унні Парамбат
6 ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine) Ігнатов Володимир Анатолійович
7 ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)» Просяник Лариса Федорівна
8 ГО «Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції» Данилюк Едуард Олександрович
9 ГО «Всеукраїнська організація «Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада» (ГО «ВО МОФАФР») Пруднікова Олена Євгенівна
10 ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Бігдан Анна Антонівна
11 ГО «Західноукраїнська фармацевтична палата» Кухнюк Лариса Миколаївна
12 ГО «Київська обласна асоціація аптечних працівників» Хлопіцька Світлана Володимирівна
13 ГО «Медичний контроль» Шамрай Дмитро Ігоревич
14 ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України» Чумак Віктор Тимофійович
15 ГО «Спілка українських підприємців» (СУП) Ігнатов Євген Михайлович
16 ГО «Український медичний клуб» Сорока Іван Миколайович
17 ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО) Литвиненкова Тамара Григорівна
18 ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ) Руденко Володимир Васильович
19 ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Котляр Тетяна Миколаївна
20 ГС «Працівники фармації» Волощук Володимир Іванович
21 ГС «Українська медична логістична асоціація» (ГС «УМЛА») Шумілін Михайло Валентинович
22 Європейська Бізнес Асоціація (EВА) Сергієнко Наталія Юріївна
23 Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів» Федорова Людмила Олександрівна
24 Щотижневик АПТЕКА Приходько Олена Вікторівна

Шляхом відкритого голосування учасники установчих зборів більшістю голосів проголосували за кількісний склад Громадської ради, який налічує 24 особи, тобто йдеться про представників інститутів громадянського суспільства, котрі своєчасно надали необхідні документи.

На установчих зборах учасники проголосували за персональний склад Громадської ради в кількості 22 особи, які були присутні на засіданні.

Найближчим часом очікується затвердження відповідного наказу Держлікслужби. Перше засідання нової Громадської ради при Держлікслужбі, на якому буде затверджено кандидатуру її голови, відбудеться 4 жовтня. Представника нашого видання, як і раніше, включено до складу Громадської ради при Держлікслужбі, а відтак ми й надалі інформуватимемо професійну громадськість про діяльність цього дорадчого органу.

Олена Приходько,
фото автора

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті