Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів. Фармацевтична енциклопедія: галузеві Асоціації

02 Серпня 2010 10:24 Поділитися
Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів України та в рамках підготовки другого (переробленого та доповненого) видання «Фармацевтичної енциклопедії» — пропонуємо читачам ознайомитися з добіркою енциклопедичних статей, присвячених громадським асоціаціям та професійним об’єднанням, що найбільш активно працюють у фармацевтичній галузі України.

АСОЦІАЦІЯ (лат. associare — поєднувати) — найпростіша форма договірного об’єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської чи іншої діяльності при збереженні самостійності й незалежності членів, які входять до цього об’єднання. У фармацевтичній галузі України нині створені й активно функціонують такі А., як Всеукраїнська аптечна А., Фармацевтична А. України, А. фармацевтичних виробників України, А. фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА», Аптечна професійна А. України, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, А. виробників інноваційних ліків «АПРаД», Європейська Бізнес А. (Комітет з охорони здоров’я), Американська торговельна палата в Україні (Комітет з питань охорони здоров’я), низка регіональних професійно-галузевих об’єднань та ін.

Літ.: Бойчик І.Б., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. — К., 2002. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003.

АМЕРИКАНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ, КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Американська торговельна палата в Україні (Палата) — одна із найактивніших та найефективніших неурядових неприбуткових бізнес-організацій, що присутні в Україні. Головними завданнями Палати є захист прав та інтере­сів міжнародних інвесторів в Україні та сприяння приходу нових інвесторів на вітчизняний ринок. Палата від імені компаній-членів співпрацює не лише з українським урядом, а й урядами інших країн, економічних партнерів держави, у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ.

Палата протягом 18 років проводить активну роботу щодо налагодження співпраці з українською владою з метою покращання бізнес-середовища та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, що активно розвивається. Головна мета Палати — сприяти розвитку справедливих та прозорих правил ведення бізнесу в Україні й інтеграції України до світового економічного співтовариства.

Члени Палати представляють капітал більше ніж 50 країн світу, включаючи Європу, Північну Америку, Азію, Росію та Україну, і є найбільшими стратегічними та інституційними інвесторами, що працюють в Україні. Компанії — члени Палати виступають прямими інвесторами на цьому ринку та роботодавцями сотні тисяч українців, надаючи їм можливість здобути практику в міжнародних компаніях та в перспективі стати керівниками та топ-менеджерами. Компанії — члени Палати сприяють поширенню міжнародної практики та навичок ведення бізнесу в Україні, виступають найбільшими платниками податків та активно просувають політику соціальної відповідальності корпорацій.

Комітет Палати з питань охорони здоров’я (Комітет) працює з лютого 1998 р. у співпраці з комерційним відділом Посольства США.

Пріоритетними завданнями діяльності Комітету є покращання умов ведення бізнесу в фармакологічному секторі України завдяки постійному діалогу з відповідними державними структурами, а також впровадження необхідних ініціатив, що сприяють покращанню інвестиційного клімату в Україні через систематичний обмін інформацією, організацію дискусійних платформ та здійснення активних дій, спрямованих на стимулювання інвестицій в національний фармринок та систему охорони здоров’я в цілому.

Серед головний проблем, над вирішенням яких працюють експерти Комітету, першочергове місце займають процедури реєстрації фармацевтичної та медичної продукції, ліцензування фармацевтичної діяльності, проведення клінічних випробувань, а також ціла низка пов’язаних з цим питань у законодавчому вимірі.

Комітет як платформа, що об’єднує міжнародних лідерів у секторі виробництва фармацевтичної та медичної продукції, провідних компаній у сфері медичних послуг, постійно виступає за впровадження єдиних правил ведення бізнесу для галузі, чітке виконання приписів законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності та дотримання високих етичних стандартів у просуванні продукції на фармринку України.

Лідерами Комітету впродовж 2009–2010 рр. виступають Сергій Володимирович Калашник, «Eli Lilly Vostok S.A», Борис Федорович Даневич, «PARITET Law Firm», та Аркадій Йосипович Литвак, «Pfizer H.C.P. Corporation».

АПТЕЧНА ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (АПАУ) — всеукраїнське громадське об’єднання, створене у 2007?р. з метою представництва та захисту законних інтересів його членів — у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, сприяння інтеграції та взаєморозумінню працівників і організацій галузі охорони здоров’я України.

Основні завдання АПАУ: співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами; участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики у фармацевтичній галузі; координація діяльності з іншими громадськими об’єднаннями — у виконанні своїх зобов’язань; сприяння розвитку аптечних закладів, їх створенню та підтримці; сприяння максимальному дотриманню інтересів членів Асоціації — при вирішенні трудових спорів (конфліктів); участь на безоплатній основі в роботі атестаційних комісій, органів ліцензування, визначення та рекомендування бази для проходження інтернатури, збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому скороченню чисельності працівників шляхом сприян­ня створенню нових робочих місць у галузі; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів своїх членів, поширення серед них професійних знань та передового досвіду.

У більшості регіонів України створені осередки АПАУ.

Членами АПАУ є: Громадська організація «Донецька обласна фармацевтична організація», Рівненська Асоціація фармацевтичних підприємств «НОВА ФАРМАЦІЯ», Обласна громадська організація «Чернігівська Ліга Фармацевтів», ТОВ «Аптека Біокон», ТОВ «Інтерфарма», ТОВ «ХФК «Біокон», ВАТ «Аптечне об’єднання «БІОКОН», ТОВ «Українська медична спілка», ТОВ «Фалбі», ТОВ «МОРІОН», ДП «Укртрансфармація», ТОВ «Мед-сервіс Групп», ДВТП «Волиньфармпостач», ТОВ «Віталюкс», ЗАТ «Ганза», ЗАТ «Аптеки Запоріжжя», ОКП «Аптечне об’єднання «Фармація» м. Запоріжжя, ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола», ТОВ «Юридична компанія «Правовий Альянс», ВАТ «Рівнефармація», ТОВ «Фармастор», ТОВ «Волиньфарм», ТОВ «Видавничий дім «Фармацевт Практик», ТОВ «Аптека АіК», ТОВ «Компанія Фарм-Рост», приватне підприємств­о «Наша аптека», ТОВ «Матерія Медика — Україна», КП «Примула», ТОВ «Мережа аптек «Турбота», ЗАТ «Система аптек «Гастро», аптека «Ветеран», фірма «Мартана», ТОВ «У.М.С.», КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради, ВАТ «Фармація», ТОВ «Маркет Універсал ЛТД», ТОВ «Система аптек «Лінда — фарм», ЗАТ «Кристал», ЗАТ «Бізнес-Кредит Ел Сі Ат», ТОВ «Аптеки медичної академії», ТОВ «Фармасофт», Черкаське обласне комунальне підприємство «Фармація», Феодосійський науково-практичний кооператив «АТЕК», ТОВ «Система аптек «Крок», ТОВ «Донбасс-Фармація-Трейдинг», ТОВ «ТАС-Фарма», ТОВ «Паляниця», ТОВ «Ужфарм», ТОВ «Київ­фарм», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Виробничо-торговельна фірма «Сарепта», ТОВ «БіоАптека», ТОВ «СМД».

Президент АПАУ — Михайло Францович Пасічник, кандидат фармацевтичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з організації і управління фармацією. Директор Асоціації — Оксана Іванівна Гуленко.

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ЛІКІВ «АПРАД» (Association of Pharmaceutical Research and Development — APRaD) — некомерційна організація, заснована у 2007?р. з метою представлення інтересів дослідницької фармацевтичної індустрії. Сьогодні «АПРАД» об’єднує 15?найбільших світових компаній — лідерів у розробці, дослідженнях та виробництві інноваційних ліків, які присутні в Україні. Головною ідеєю об’єднання є сприяти зростанню рівня охорони здоров’я громадян України. Асоціація підтримує принцип, за яким українські громадяни мають право вибору, в тому числі — з найсучасніших інноваційних надбань світової фармацевтичної науки через ліки та новітні технології лікування.

Основною метою Асоціації є захист правового та економічного клімату в Україні, який заохочував би зростання якості охорони здоров’я її громадян. Завданнями Асоціації є сприяння політиці покращання доступу населення України до якісних ЛП, підвищення його обізнаності щодо інноваційних ліків, а також надання підтримки державі в питаннях реформування системи охорони здоров’я.

Одним із найбільш важливих завдань «АПРАД» вважає просування та заохочення етичних принципів і практики ведення комерційної діяльності, які б відповідали чинним європейським стандартам, як серед своїх членів, так і у фармацевтичному співтоваристві країни в цілому. Асоціація співпрацює з державними органами та організаціями з метою аналізу і розробки рекомендацій стосовно нових проектів законів, змін та доповнень до чинного законодавства, яке стосується всіх аспектів обігу ЛЗ. Така продуктивна співпраця триває протягом усього терміну існування Асоціації і не обмежується державними організаціями — здійснюються кроки до налагодження професійних стосунків з усіма зацікавленими сторонами у даній сфері.

Асоціація виробників інноваційних ліків є форумом, на якому її члени і партнери можуть обмінюватися ідеями, знаходити консенсус і представляти свої погляди впливу на формування державної політики, законодавства, а також — на суспільне сприйняття науково-дослідницької діяльності у сфері новітніх розробок та технологій лікування. «АПРАД» уже співпрацює і планує продовжувати роботу спільно з подібними Асоціаціями виробників, як міжнародними, так і національними. Асоціація має досвід конструктивного співробітництва як безпосередньо з МОЗ України, так із такими структурами, як ДФЦ МОЗ України, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та ін. «АПРАД» також активно співпрацює з Комітетом з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації, Комітетом з питань охорони здоров’я Американської торговельної палати, Представництвом Європейської комісії в Украї­ні, іншими міжнародними та недержавними організаціями у питаннях аналізу законодавства в сфері охорони здоров’я.

Серед питань, що були врегульовані протягом останнього часу, значною мірою завдяки, за сприяння або за участю «АПРАД», — проблеми регулювання націнок і цін на ЛЗ, контроль якості імпортованих ЛЗ, їх маркування, стандарти виробництва, митні питання тощо. Асоціація також виступає з ініціативами щодо вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів з регулювання сфери охорони здоров’я, має доробок пропозицій, більшість з яких було розглянуто відповідними державними органами. Деякі з пропозицій знайшли відображення у чинному законодавстві, що регламентує сферу обігу ЛЗ. Багато уваги приділяється Асоціацією перспективам запровадження в Україні страхової медицини та системи відшкодування витрат на амбулаторне споживання ліків, етичним правилам ведення бізнесу, питанням гармонізації з нормами європейського законодавства, планам вступу України до PIC/S. Для цього Асоціація готова і далі ділитися досвідом розвинутих країн Європи та США і залишається завжди відкритою до діалогу та співробітництва.

Членами Асоціації «АПРАД» є такі відомі світові виробники та їх представники, як «Abbott Laboratories», «Bayer Schering Pharma», «Boehringer Ingelheim», «Delta Medical» (офіційний постачальник компаній «Bristol-Myers Squibb» і «Forest Laboratories»), «Eli Lilly», «Novartis», «Glaxo­SmithKline», «Ipsen», «Janssen-Cilag», «Lundbeck», «Novo Nordisk», «Pfizer», «sanofi-aventis», «Schering Plough», «Servier Laboratories».

Голова Асоціації «АПРАД» — Андрій Борисович Стогній. Виконавчий директор Асоціації — Юрій Остапович Савко.

АСОЦІАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ (The Association of the International Pharmaceutical Manufacturers (АІРМ) in Ukraine). Асоціація заснована в 2009 р. як виразник інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії в Україні. Діяльність Асоціації спрямована виключно на обговорення та вирішення галузевих індустріальних та ринкових проблем, формування та провадження єдиної індустріальної позиції, покращання ділового середовища в галузі, створення сприятливих умов для інтернаціоналізації галузі, розвитку фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я в інтересах українського споживача.

Асоціація стоїть на позиціях захисту свободи конкуренції, захисту прав інтелектуальної власності в індустрії, намагається сприяти поліпшенню стандартів галузі через їх гармонізацію з європейськими стандартами. AIPM України є конструктивним партнером для інших галузевих та міжнародних громадських організації і урядових установ, а також основних операторів фармацевтичного ринку. Асоціація є учасником постійно діючого форуму Асоціацій міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM), які працюють в інших країнах СНД, зокрема Росії та Білорусі, що дозволяє сформувати спільне бачення та шляхи вирішення спільних проблем міжнародного фармацевтичного бізнесу в країнах СНД, у тому числі через обмін досвідом та залучення наддержавних структур СНД.

Виконавчий директор Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників України — Володимир Анатолійович Ігнатов.

АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ (АФВУ) — створена у 2005?р. з метою вдосконалення фармацевтичного ринку України шляхом інтеграції зусиль провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств у підвищенні ефективності використання їх професійного, практичного та наукового потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів; підтримки та захисту інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними та якісними, ефективними та безпечними ЛЗ та їх раціонального застосування; забезпечення можливості для вітчизняних фармацевтичних виробників вести конструктивний діалог з державними структурами не лише у якості виконавців, а як повноправних учасників удосконалення системи охорони здоров’я.

На виконання своєї мети АФВУ бере участь у: формуванні національної лікарської політики; побудові цивілізованого ринку ЛЗ в Україні; розробці та впровадженні законодавчої бази галузі; переході української фармацевтичної промисловості до передових технологій і стандартів якості; розробці пропозицій щодо подальшого розвитку нормативно-регуляторної бази галузі, гармонізованої з нормами ВООЗ та ЄС; впровадженні наукових досягнень та інновацій в практичну діяльність фармацевтичних виробників; розробці та реалізації заходів, що сприяють просуванню продукції українських фармацевтичних виробників; активній протидії поширенню контрафактної продукції й незаконному обігу ЛЗ; впровадженні й захисті принципів вільної конкуренції; захисті інтересів української фармацевтичної промисловості в державних органах законодавчої, виконавчої і судової влади; створенні нових робочих місць.

Члени АФВУ: Корпорація «Артеріум», ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ВАТ «Фармак», ТОВ «Фарма Старт», ВАТ «ІнтерХім».

Президент АФВУ — Петро Іванович Багрій. Директор Асоціації — Олена Альбертівна Алексєєва.

АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСТРИБ’ ЮТОРІВ «ФАРМУКРАЇНА» — добровільна, некомерційна, недержавна організація, що не здійснює підприємницької діяльності. Заснована українськими фармацевтичними організаціями у 2000?р. з метою затвердження в Украї­ні фармацевтичного дистриб’юторства, перспективного розвитку та вдосконалення торгівлі, впровадження у практику науково-технічних досягнень, прогресивних методів роботи, сучасних інформаційних технологій, захисту загальних майнових, немайнових, виробничих та інших інтересів своїх членів, об’єднання зусиль оптових операторів для покращання забезпечення ліками населення України, сприяння подальшому розвитку фармацевтичної галузі в Україні, підвищення професійного рівня фахівців та захист їх громадянських, професійних і соціальних прав; сприяння створенню якомога кращих умов для ведення бізнесу в усіх регіонах України, якомога повнішому задоволенню суспільних потреб у ЛЗ та виробах медичного призначення.

Серед основних завдань: впровадження у практику передових технологій, досягнень світової та вітчизняної фармацевтичної науки; захист населення від неякісних, малоефективних та неконкурентоспроможних ЛЗ; здійснення незалежних експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, методичних документів фармацевтичної справи, подання відповідних пропозицій до вищих органів державної влади; сприяння членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, ліцензування діяльності та акредитації, організація та координація такої діяльності; надання членамАсоціації консультаційних, посередницьких, представницьких, юридичних та інших послуг; сприяння додержанню норм професійної етики працівниками фармацевтичної галузі в Україні; захист професійних інтересів та прав членів Асоціації, підтримка малого та середнього фармацевтичного бізнесу; сприяння та організація благодійних та гуманітарних акцій.

Основні напрямки діяльності: проведення виставок, семінарів, форумів тощо для пропагування кращих ліків вітчизняного та зарубіжного виробництва; організація та проведення членами Асоціації конференцій, симпозіумів, колоквіумі­в, круглих столів, семінарів з актуальних питань розвитку та діяльності фармацевтичної галузі; розробка проектів, програм, рішень тощо стосовно розвитку фармацевтичної галузі в Україні та захисту економічних (матеріальних) інтересів працівників цієї галузі та подання їх відповідним органам; здійснення заходів з недопущення та припинення недобросовісної конкуренції на фармацевтичному ринку; встановлення і розвиток всебічних зв’язків з іншими фармацевтичними організаціями, спілками, а також суміжними галузями; участь у науково-дослідницьких та експериментальних роботах у галузі фармації та екології; просвітницька, благодійна діяльність; пошук потенційних партнерів серед українських та іноземних фірм та підприємств, розвиток нових форм ділового та іншого співробітництва.

Членами Асоціації «ФАРМУКРАЇНА» є провідні українські підприємства, що працюють у сфері дистриб’юції фармацевтичної продукції: компанії «Альба Україна», «Аптека Біокон», «БаДМ», «Інтерфарм», «Фалбі».

Керівним органом Асоціації «ФАРМУКРАЇНА» є Правління. Виконавчий директор Асоціації — Денис Сергійович Шевченко.

АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ «ПАРТНЕРСТВО І ДОВІРА». Наприкінці 2009 р. оператори українського фармацевтичного ринку різних рівнів вирішили об’єднатися з метою створення асоціації, яка б стала майданчиком для подальшої цивілізованої співпраці. Асоціація була зареєстрована в лютому 2010 р., за основу її діяльності було взято принципи інтегральності. Мета Асоціації — працювати для фармацевтичних компаній — юридичних осіб всіх рівнів: виробників, оптових та дистриб’юторських фірм, аптек. Голов­на ідея співпраці операторів ринку в межах Асоціа­ції — привернути довіру учасників ринку один до одного та забезпечити підтримку якості ЛЗ протягом усього ланцюжка — від виробника до аптеки — шляхом розробки та впровадження внутрішньогалузевих стандартів якості, що базуються на визнаних у світі стандартах належної фармацевтичної практики, на ґрунті спільних принципів та підходів до розвитку фармацевтичної галузі України.

Візія: Асоціація працює задля того, щоб відвідувачі аптек України мали змогу придбати тільки якісні ліки.

Місія: Асоціація базується на інтегральних засадах та відкрита для співпраці учасників різних ланок фармацевтичного ринку — від виробників препаратів та оптових і дистриб’юторських компаній до окремої аптеки — у відстоюванні права українського пацієнта на придбання виключно якісних ЛЗ.

Цілі: Асоціація створена для співпраці учасників фармацевтичного ринку в питаннях розробки та впровадження внутрішньогалузевих стандартів з метою забезпечення якості ліків протягом всього ланцюжка від виробника до споживача.

Стратегія: досягнення цілей Асоціації прогнозується шляхом партнерства та взаємодії учасників асоціації, а також інших зацікавлених сторін на фармацевтичному ринку, які активно впроваджують у свою діяльність визнані та підтримані фахівцями в Україні міжнародні правила ведення бізнесу і фармацевтичні практики.

Стратегія Асоціації реалізовується за такими напрямками: співпраця на основі партнерства всіх учасників фармацевтичного ринку, які у своїй діяльності керуються принципами міжнародних правил ведення бізнесу та належних фармацевтичних практик; сприяння впровадженню міжнародних стандартів і практик в діяльність фармацевтичних компаній, включаючи GSP (належна практика зберігання ЛЗ), GDP (належна дистриб’юторська практика) та GPP (належна аптечна практика); розробка та впровадження серед учасників Асоціації принципів самоконтролю, що базуються на міжнародних фармацевтичних практиках, для забезпечення якості ЛЗ шляхом проведення внутрішніх аудитів (самооцінок) з питань якості; взаємодія з державними регуляторами фармацевтичного ринку та іншими профільними асоціаціями щодо впровадження дієвих заходів контролю якості продукції на всіх етапах просування препаратів; участь у плануванні та проведенні інноваційних пілотних проектів у взаємодії із державними регуляторними органами та їх безпосередній реалізації з можливістю використання власних ресурсів учасників асоціа­ції та оцінці результатів цих проектів; створення власного інформаційного простору для відображення реальної ситуації на фармацевтичному ринку України з метою недопущення появи в обігу неякісних ліків; забезпечення юридичної підтримки діяльності учасників Асоціації.

Члени Асоціації: виробники ліків, дист­риб’юторські компанії, мережі аптек, лікарські асоціації.

Почесний Президент Асоціації — Тетяна Дмитрівна Бахтеєва. Президент Асоціації — Валерій Павлович Кідонь, виконавчий директор — Наталя Ярославівна Гудзь.

Всеукраїнська аптечна асоціація (ВАА) — громадська організація, яка декларує основну мету — сприяння у виконанні професійної й наукової діяльності спеціалістів фармації, підвищення ефективності діяльності аптечних закладів щодо забезпечення населення й закладів охорони здоров’я України ЛП, розвиток фармацевтичної науки і практики, захист прав та інтересів членів Асоціації шляхом забезпечення діалогу з МОЗ та іншими владними структурами, який повинен будуватися на співробітництві з ними в процесі підготовки нових актів законодавства для того, щоб у них максимально враховувалися інтереси аптечних працівників.

До сфери інтересів ВАА входить удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань фармації. ВАА вважає за необхідне проведення всеукраїнських конкурсів «Краща аптека», «Кращий фармацевтичний працівник», «Краща фармацевтична династія». Члени правління Асоціації активно працюють у різноманітних робочих групах, створених МОЗ України, комітетах Верховної Ради України з розробки законодавчих та нормативних актів, що стосуються питань фармацевтичної діяльності, ціноутворення, ліцензування та ін. Для підтримки кращих традицій в роботі поколінь в Асоціації створена рада ветеранів, до складу якої увійшли відомі в країні організатори аптечної служби, вчені, які зробили значний внесок у розвиток фармації України. За участю ради планується створення студентського відділення. За рішенням правління Асоціації встановлені стипендії для кращих студентів, які набувають фаху провізора. ВАА була заснована 5?грудня 2001?р. з метою вирішення складних та актуальних проблем діяльності аптечної мережі за ініціативою представників обласних об’єднань (підприємств) «Фармація», зареєстрована у Мін’юсті України 10?квітня 2002?р. Очолила ВАА В.М. Москаленко — перший заступник голови правління ДАК «Ліки України». Організація нараховує понад 10?тис. членів.

Улітку 2002?р. ВАА стала рівноправним членом Федерації сприяння охорони здоров’я громадського товариства та бере участь у заходах, які здійснюються цією організацією. Зокрема вирішується питання поступового передавання фаховим асоціаціям федерації функцій атестації фахівців, сертифікації та акредитації закладів охорони здоров’я. У жовтні 2004?р. створена рада для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я при МОЗ України. До складу ради ввійшла президент ВАА.

ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ (ЄБА), КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ЄБА була заснована у 1999?р. як форум для обговорення та вирішення проблем, з якими стикаються бізнесмени в Україні. Ця ініціатива ділових людей, які побачили переваги та користь від спільних дій європейської бізнес-спільноти в Україні, була підтримана Європейською комісією. Сьогодні ЄБА є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні та об’єднує понад 750?європейських, українських та міжнародних компаній, пропонуючи їм: колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах державного управління України, в іноземних та міжнародних організаціях; можливість брати участь у процесі прийняття рішень на рівні ЄС через тісні робочі стосунки з Європейською комісією та посольствами країн ЄС у Києві; регулярну інформаційну підтримку щодо процесів, які впливають на ведення бізнесу в Україні, а також семінари, презентації тощо. ЄБА діє як неприбуткове об’єднання юридичних осіб і незалежна установа, що звітує перед своїми членами. ЄБА прагне до встановлення в Україні європейських цінностей та практики ведення бізнесу, вбачаючи свою ключову місію: у представництві інтересів європейських та вітчизняних інвесторів в Україні, поліпшенні інвестиційного клімату; впровадженні етичних та правових стандартів ведення бізнесу в Україні; налагодженні зв’язків між бізнесовою та політичною спільнотами; захисті інтересів своїх членів в політичних колах з метою покращання умов ділового середовища.

Комітет ЄБА з охорони здоров’я був створений у 2000?р. як платформа для обговорення найактуальніших проблем сектору охорони здоров’я — і протягом періоду своєї діяльності став одним з найдосвідченіших, найчисленніших та найактивніших в структурі організації, концентруючи зусилля на питаннях маркетингу, виробництва, гармонізації регулювання та обігу продукції на ринку. Маючи власну компетентну та об’єктивну позицію з основних питань розвитку системи охорони здоров’я й медичного забезпечення та спираючись на фундаментальний досвід, набутий компаніями — членами ЄБА на інших ринках своєї присутності, комітетом здійснюються активні кроки до втілення європейських основ ведення фармацевтичного бізнесу та створення таких умов, що сприятимуть забезпеченню населення України ефективними та доступними ЛЗ гарантованої якості. Поліпшення діалогу між основними суб’єктами галузі — бізнесом, владою та іншими зацікавленими сторонами — є ще одним важливим пріоритетом його роботи. Серед стратегічних напрямків діяльності Комітету ЄБА з охорони здоров’я на 2010?р. визначено такі: імплементація системи реімбурсації та обов’язкового медичного страхування в Україні; покращання процедур допуску та обігу ЛЗ на фармацевтичному ринку України; гармонізація нормативно-правових актів у сфері регулювання медичних імунобіологічних продуктів; захист прав інтелектуальної власності та полегшення співпраці у галузі охорони здоров’я між суб’єктами фармацевтичного сектору; гармонізація процедур допуску та обігу на ринку Украї­ни виробів медичного призначення з використанням європейського досвіду; покращання правового середовища у сфері проведення клінічних випробувань в Україні.

Нині комітет об’єднує понад 40?компаній, що займаються розробкою та виробництвом ЛЗ і виробів медичного призначення, а також надають інші послуги в сфері охорони здоров’я. У структурі комітету працюють підкомітети з реєстрації, клінічних випробувань, виробів медичного призначення, а також робочі групи з питань маркетингу та імунобіології. Управляючим органом комітету є Група європейських фармацевтичних виробників (European Pharmaceutical Manufacturers Group — EPMG), до складу якої входять компанії: «Actavis», «Alcon Pharmaceuticals Ltd», «Astellas Europe B.V.», «AstraZeneca UK Limited», «Berlin-Chemie/Menarini», «Boehringer Ingelheim GmbH», «Delta Medical», «FIC Medical», «GlaxoSmithKline», «Roche», «TEVA Pharmaceuticals LTD», «Janssen-Cilag AG», «Novartis Pharma», «Nycomed EastEurope», «Orion Corporation», «Pfizer HCP Corporation», «Polpharma», «ratiopharm», «sanofi-aventis Group», «Bayer HealthCare», «Solvay Pharma», «Schering-Plough Central East AG», «Egis», «Mepha», «Ferring Pharmaceuticals B.V.».

Голова Комітету ЄБА з охорони здоров’я — Віталій Віталійович Кірик, генеральний директор компанії «Polpharma» в Україні та Молдові. Асистент Комітету — Тетяна Володимирівна Матієнко.

ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (ООРММП України) — всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, до складу якого входять організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та підприємства галузі. ООРММП України створено відповідно до рішення З’їзду фармацевтичних виробників від 18.10.2001?р.

ООРММП України діє на підставі Закону України від 24.05.2001 р. № 2436–ІІІ «Про організації роботодавців».

Основною метою діяльності ООРММП України є представництво та захист законних інтересів роботодавців — членів організації в економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня; сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців фармацевтичної та мікробіологічної галузі промисловості в Україні; підтримка й захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними, безпечними та якісними ЛЗ.

Основними завданнями ООРММП Украї­ни є: співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, організаціями інших найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами; участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави; участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевих угод, забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами; координація діяльності роботодавців — членів організації у виконанні зобов’язань за галузевими угодами; контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за галузевими угодами; сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців — членів організації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів; збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприян­ня створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду; забезпечення координації дій роботодавців — членів організації щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва фармацевтичної та мікробіологічної продукції, підвищення її конкурентоспроможності; розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Необхідність створення ООРММП України має низку об’єктивних передумов, зокрема: захист інтересів вітчизняних медичних та мікробіологічних підприємств (з урахуванням їх професійних, структурних та регіональних особливостей); конструктивний професійний вплив на суть управлінських рішень, що приймаються державними органами, і темп їх прийняття (шляхом безпосередньої участі ООРММП України в розробці та процесі підготовки до прийняття законодавчих і нормативно-правових актів); координація дій підприємств щодо просування їх продукції на внутрішній фармацевтичний ринок та підвищення і реалізація експортного потенціалу галузі.

Актуальність діяльності організації обумовлена: соціально-економічним значенням фармацевтичної галузі у формуванні трудових ресурсів держави та здорового способу життя населення; необхідністю найбільш повного забезпечення жителів України доступними ефективними ЛП; безумовною необхідністю досягнення рівня достатнього медикаментозного забезпечення хворих у процесі надання їм кваліфікованої медичної допомоги.

ООРММП України входить до складу Конфедерації роботодавців України, яка створена для забезпечення повноцінної участі роботодавців країни у процесі побудови гармонійних стосунків українського бізнесу з владою та працівниками.

На теперішній час структуру ООРММП України становлять суб’єкти господарювання, які займаються виробництвом ЛЗ, оптовою та роздрібною торгівлею ЛЗ, а саме: 120?виробників ЛЗ, 22 790?аптечних закладів.

Президент ООРММП України — Валерій Костянтинович Печаєв. Віце-президенти ООРММП України — Філя Іванівна Жебровська, Геннадій Геннадійович Хорунжий. Виконавчий директор ООРММП України — Світлана Валеріївна Крохмаль.

ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ) — всеукраїнська громадська організація, створена у 1998?р. з метою забезпечення стабільного розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі за умов трансформації економіки країни при переході до ринкових засад. Засновниками та членами правління Асоціації стали визнані вчені, фахівці, керівники фармацевтичних підприємств: Юрій Прокопович Спіженко, Олександр Павлович Гудзенко, Валентин Петрович Черних, Борис Семенович Зіменковський, Філя Іванівна Жебровська та ін.

Згідно зі статутом основними напрямками діяльності Асоціації є сприяння державним органам у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку фармації; впровадження досягнень фармацевтичної науки у виробництво сучасних ліків; розробка законодавчих та нормативних актів, перспективних планів та програм розвитку фармацевтичного сектору економіки; сприян­ня поліпшенню якості медикаментозного забезпечення населення України, раціональному розширенню номенклатури ЛЗ за рахунок препаратів вітчизняного виробництва; протидія поширенню контрафактної продукції та незаконному обігу ЛЗ; представлення спільних інтересів своїх членів та захист їх прав в рамках Конституції та чинного законодавства.

Місцеві осередки ФАУ працюють в усіх регіонах України. До складу Асоціації входять колективні члени: обласні асоціації фармацевтів, більшість вітчизняних підприємств — виробників ЛЗ, значна кількість аптечних закладів різної форми власності, дистриб’юторських компаній; знані вчені, провідні фахівці фармацевтичного сектору економіки.

На даний час керівництво ФАУ здійснюють: віце-президент Асоціації — Василь Васильович Дударчук, генеральний директор комітету управління Асоціації — Віктор Тимофійович Чумак.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті