У гармонії з природою: принципи «зеленої фармації» у дії завдяки вітчизняному фармвиробнику

У гармонії з природою:принципи «зеленої фармації» у дії завдяки вітчизняному фармвиробникуЛіки є важливим інструментом запобігання або лікування різних захворювань, але з’являється все більше доказів того, що залишки лікарських препаратів виявляють у воді, атмосфері та ґрунті, що може негативно впливати на навколишнє середовище та здоров’я людей. Так, вплив медикаментів на навколишнє середовище є глобальною проблемою, що потребує вирішення. Відповідальність за пом’якшення екологічного ризику поширюється на весь ланцюг обігу лікарських засобів: виробництво, розподіл, призначення, фармацевтичну допомогу, утилізацію невикористаних препаратів і, насамкінець, зниження скидання речовин через стічні води у навколишнє середовище. Визнаючи свою роль у цій ланці, ПАТ «Фармак» як соціально відповідальна компанія докладає всіх зусиль, аби зменшити вплив на навколишнє середовище насамперед фармацевтичного виробництва. Саме з цією метою на виробничому майданчику компанії з виготовлення активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) у м. Шостка запроваджено основні принципи екологічного виробництва, з якими ознайомили громадськість у ході прес-туру 10 січня 2019 р.

Як фармацевтичне виробництво живе у балансі з екосистемою?

Відповідь на це питання однаково важлива як для суспільства, у якому ми живемо, так і для бізнесу. З метою забезпечення ефективного та раціонального використання природних ресурсів, зменшення впливу на довкілля та забезпечення екологічної безпеки виробництва в компанії «Фармак» розроблена, впроваджена та сертифікована з 2005 р. Система управління навколишнім середовищем згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015).

Тобто фармацевтичне підприємство на сьогодні прагне працювати в повній гармонії з природою навіть на тлі постійного збільшення обсягів виробництва.

Завдяки сучасним очисним спорудам відомих брендів компанія мінімізує вплив на навколишнє середовище. У 2018 р. викиди забруднюючих речовин в атмосферу від усіх виробництв ПАТ «Фармак» становили 27,4 т на рік.

Для порівняння, одна теп­лова електростанція (ТЕС) викидає в повітря в середньому близько 150 тис. тонн забруднюючих речовин на рік.

Заходи, що впроваджує компанія для мінімізації впливу на довкілля, — це забезпечення ефективної роботи газоочисних установок, станції очистки виробничих стічних вод, моніторинг джерел викидів та ретельне сортування відходів, передача їх на утилізацію та знищення.

Щороку компанія проходить міжнародні та вітчизняні інспекції та має європейське визнання відповідності вимогам GMP для готових лікарських форм. Усі європейські перевірки особ­ливу увагу приділяють екологічним аспектам роботи компанії. І проходження цих перевірок дозволяє ПАТ «Фармак» експортувати продукцію у більше ніж 20 країн світу.

Виробництво у м. Шостка

У рамках розширення діяльності з виробництва готових лікарських засобів та АФІ компанія «Фармак» створила окреме виробництво субстанцій у м. Шостка. Цей сучасний комплекс, розташований на території індустріального парку «Свема», включає виробничі дільниці, лабораторії контролю якості та логістичний центр. Працюють на заводі близько 120 осіб.

На заводі «Фармак» у Шостці спроектовано та встановлено найсучасніше устаткування відомих європейських брендів з очищення викидів в атмосферу і гідросферу.

Проектування та монтаж очисних систем зроблено компанією Aquaflot. Загалом інвестиції у виробництво АФІ у м. Шостка за 2010–2017 рр. становили майже 40 млн дол. США.

За минулий рік викиди забруднюючих речовин в атмосферу департаменту з виробництва АФІ у м. Шостка становили лише 1,9 т на рік — у межах встановлених лімітів. 99% з них — це викиди від котельні.

Таких результатів вдалося досягти за рахунок того, що завод «Фармак» у м. Шостка оснащено сучасним обладнанням та новітніми системами очистки повітря та води зі ступенем очистки 95–99%.

Окрім того, на виробницт­ві постійно здійснюється моніторинг джерел викидів, ефективної роботи газоочисних установок. Також на постійній основі вживаються заходи зі зменшення обсягів використання газу, що, у свою чергу, веде до скорочення викидів від котельні.

З метою запобігання впливу на зовнішнє середовище, стічні води, що утворюються при виробництві АФІ на підприємстві, перед скидом до міської каналізації підлягають попередній очистці. Так, усі стічні води від виробництва надходять до усереднювача та проходять наступні стадії очистки:

  • хімічна (усереднення, нейтралізація);
  • механічна (за допомогою механічного сита);
  • біологічна (очищення відбувається за допомогою біологічно активного мулу);
  • мембранна фільтрація.

І вже після цього тривалого процесу очищена вода потрапляє в каналізаційну систему міста.

Для зменшення впливу відходів на навколишнє середовище на заводі «Фармак» нормують та сортують відходи на 3 категорії. Окрім того, здійснюється постійний оперативний контроль за роботами по поводженню з відходами, а задля недопущення потрапляння небезпечних відходів у довкілля відходи передаються спеціалізованим організаціям. При цьому відповідність їх діяльності також ретельно перевіряють експерти компанії «Фармак».

За одним із рейтингів «Запорука здоров’я. Екологічний рейтинг областей України» Сумська обл. піднялася на одну позицію в порівнянні з 2017 р. завдяки тренду зменшення викидів промисловістю. При цьому у регіоні завод компанії «Фармак» знижує кількість викидів в атмосферу найбільше: за 2018 р. вони становили лише 1,9 т, з них 99% — викиди заводської котельної.

Екологічний підхід до виробництва дає результат — відпрацьованою водою з очисної станції співробітники заводу регулярно заповнюють акваріум, і в ньому прекрасно почувають себе рибки. «Таким чином завод «Фармак» доводить, що потенційно небезпечні виробництва можуть бути екологічно чистими», — зазначив учений-еколог Сумського університету Сергій Сидоренко.

Екошкола — запорука здорового майбутнього!

Важливим аспектом у боротьбі за екологічно чисте довкілля є не лише приведення виробництва у відповідність з належними стандартами роботи, а й навчання майбутніх поколінь щодо важливості існування в гармонії з екосистемою планети та проблемами, що на сьогодні існують.

Розуміючи це, компанія «Фармак» організувала освітній проект «Екошкола», що на сьогодні є першим серед різних організованих фармацевтичними компаніями проектом. Він покликаний підвищити загальний рівень обізнаності громадськості та інших фахівців у сфері охорони здоров’я з питань екології та вивчення «зелених» принципів.

Так, 2 березня 2017 р. стартував проект «Екошкола», який реалізували ПАТ «Фармак» і Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it, Ukraine». «Екошкола» є конкурсним проектом, що проводився серед усіх шкіл м. Шостка.

Кожна з них пропонувала екологічні ініціативи, які були спрямовані на вирішення екологічних проблем навчальних закладів. Переможці конкурсу отримали грант на реалізацію свого екопроекту в розмірі до 20 тис. грн. від компанії «Фармак».

У рамках школи проходили тренінгові заняття, майстер-класи, виставки, екскурсії на підприємства. Що важливо, дітей не тільки вчили теоретичній частині та необхідності дбати про екологію, а й основам проектного менеджменту.

В умовах сучасної шкільної української освіти таких навичок дуже не вистачає школярам. Окрім того, воно є складовою роботи в більшості професій та необхідні у дорослому житті. Так, у рамках проекту у 2018 р. школярі м. Шостка власноруч створили велосипедну зарядну станцію.

«Без раціонального використання природних ресурсів, екологічної культури та свідомості важко підвищити якість життя населення, а для нас питання якості є пріоритетом. Ми вирішили реалізувати пілотній проект «Екошкола» у 2017 р. у м. Шостка, де розташоване виробництво ПАТ «Фармак», щоб підвищити рівень екологічної свідомості школярів та залучити їх до процесу заощадження екологічних ресурсів. Аналогів такому проекту, як «Екошкола», на сьогодні в Україні немає. На сьогодні до проекту долучилося ще 12 шкіл м. Київ. Зупинятися на досягнутому ми не плануємо та у майбутньому сподіваємося, що «Екошкола» охопить більше регіонів країни», — зазначила керівник департаменту з корпоративних комунікацій ПАТ «Фармак» Олена Зубарєва.

У 2018 р. компанія «Фармак» у рамках проекту «Екошкола» розробила унікальний посібник, який у 2019 р. отримав схвалення Міністерства освіти і нау­ки України — Гриф.

У цій книзі зосереджені найбільш гострі екологічні проблеми сучасності як в Україні, так і в інших країнах. Зазначені їх причини та шляхи вирішення. Посібник демонструє, що майбутнє залежить від кожного, і людина може сама його змінити, а екологія — це усвідомлений вибір кожного. Як людини, так і бізнесу.

А загалом

Питання взаємовідносин суспільства та природи стають все більш актуальними. Що зрозуміло, адже з розвитком суспільства та виробництва збільшується кількість природних ресурсів, що використовуються, та кількість відходів, які потрапляють у навколишнє середовище.

Очевидно, неправильним є вирішення такої проблеми за рахунок скорочення чи припинення виробництва. Особливо в умовах сучасного прогресу, коли є можливість використовувати екологічні інструменти у виробництві.

Пошук гармонії з екосистемою та розуміння важливості збереження навколишнього середовища заради себе та майбутніх поколінь є критично значущими сьогодні. І компанія «Фармак» ще раз доводить, що є лідером фармацевтичного ринку не лише за обсягами продажу препаратів, а й за соціально свідомим підходом до виробництва та активною громадянською позицією.

Ірина Бондарчук,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті