Бізнес-процеси, пов’язані з договорами про реімбурсацію, — інформує НСЗУ

Як відомо, з 1 квітня 2019 р. програма реімбурсації «Доступні ліки» переходить в адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Розуміючи важливість програми «Доступні ліки» для розвитку системи охорони здоров’я України та зважаючи на зміну правил участі аптек у програмі, НСЗУ надає всю необхідну інформацію для ефективного та швидкого входження аптек у програму. Нині потенційних учасників програми цікавлять питання, які стосуються укладання договорів з НСЗУ, звітності, відшкодування, електронного рецепта та ін. З метою відповіді на ці питання відомство інформує суб’єктів господарювання щодо бізнес-процесів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про реімбурсацію.

Політика щодо реімбурсації

НСЗУ повідомляє, що реформа системи охорони здоров’я в частині забезпечення населення лікарськими засобами передбачає оптимізацію та раціоналізацію публічних закупівель. Зокрема, частина препаратів, що нині закуповується (централізовано чи локально) із застосуванням Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік), має стати предметом реімбурсації. Зменшення частки лікарських засобів, оплачених з кишені пацієнта, у загальному обсязі ринку є засобом досягнення більшої фінансової захищеності пацієнта. Таким чином, політика щодо реімбурсації полягає у забезпеченні доступності ефективних і безпечних лікарських засобів для населення та спрямована на підвищення фінансової захищеності пацієнтів.

Із 1 квітня 2017 і до 31 березня 2019 р. реімбурсація здійснюється у форматі урядової програми «Доступні ліки» через механізм субвенції, головним розпорядником коштів якої є МОЗ України, а відшкодування вартості ліків відбувається на основі договорів, укладених між аптечними закладами та кінцевими розпорядниками коштів субвенції, — місцевими держадміністрація­ми, а раніше — (в тому числі) окремими закладами охорони здоров’я. Починаючи з ІІ кв. 2019 р. управління програмою реімбурсації перейде до НСЗУ, а з 2020 р. забезпечення населення лікарськими засобами за програмою реімбурсації стане частиною програми медичних гарантій (ПМГ). Повне або часткове відшкодування вартості ліків здійснюватиме НСЗУ на користь суб’єкта господарювання, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, на умовах договору, укладеного між НСЗУ та таким суб’єктом господарювання.

Програма реімбурсації реалізовуватиметься виключно на основі та в межах функціоналу системи eHealth, що передбачає укладання договорів між НСЗУ та суб’єктами господарювання в системі eHealth і використання електронних рецептів як складової електронних медичних записів.

НСЗУ зазначає, що на сьогодні існує низка дотичних питань, які потребують серйозної уваги, оскільки впливають на успішність реалізації програми реімбурсації, проте є більш загальними і не мають універсального рішення в ме­жах цієї політики:

 • загальні проблеми фармакотерапії, зокрема поліпрагмазія, відсутність на ринку України певних лікарських засобів;
 • практика виписування рецептів, що демонструє ознаки занепаду, зокрема виписування за торговими назвами замість міжнародних непатентованих назв (МНН), відсутність стандартів на зразок Good Prescribing Practices;
 • продаж рецептурних лікарських засобів без рецепта;
 • самолікування, відсутність прихильності до призначеного лікування (схема, дозування тощо);
 • прогалини у процедурі підтвердження якості лікарських засобів.

Інструменти ціноутворення та реімбурсації є предметом постійного вдосконалення. Зокрема, потребують опрацювання питання щодо впровадження наступних інструментів та (або) їх комбінацій (перелік орієнтовний і не вичерпний):

 • регресивні надбавки (regressive mark-ups);
 • оплата за рецепт (prescription fee);
 • внутрішнє реферування цін;
 • обов’язкова пропозиція генеричної заміни (compulsory generic substitution offer);
 • обмеження кількості постачальників за однією МНН;
 • жорстка регуляція щодо дотримання обсягів поставок;
 • переговорна процедура.

Реімбурсація передбачає взаємодію 5 ключових учасників:

 • надавач первинної медичної допомоги (ПМД) — заклад охорони здоров’я або лікар — фізична особа — підприємець (ФОП), зареєстрований у системі eHealth, який має чинний договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
 • лікар — надавач ПМД (сімейний лікар, педіатр, терапевт), який працює у такого надавача і відповідно до показань призначає лікарський засіб пацієнту — виписує електрон­ний рецепт в системі eHealth;
 • пацієнт, який, отримавши електронний рецепт від такого лікаря, звертається в аптечний заклад за лікарським засобом;
 • суб’єкт господарювання, який уклав договір з НСЗУ про участь у програмі реімбурсації й може погасити (отоварити) електрон­ний рецепт у системі eHealth;
 • НСЗУ, яка укладає в системі eHealth договори з суб’єктами господарювання та контролює їх виконання, відшкодовує вартість лікарських засобів за договорами.

Іншими (зовнішніми) учасниками процесу є:

 • державні інституції: формування політики, ліцензування (МОЗ, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками — Держлікслужба), реєстрації та контро­лю якості лікарських засобів (ДП «Державний експертний центр МОЗ України — ДЕЦ, Держлікслужба), адміністрування системи eHealth (ДП «Елект­ронне здоров’я»);
 • Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, який пропонує препарати для програми реімбурсації;
 • виробники лікарських засобів та їх представники в Україні, які подають заявки на участь препаратів у програмі реімбурсації;
 • оптові постачальники лікарських засобів, у яких аптечні заклади закуповують препарати для подальшої реалізації в роздріб;
 • постачальники IT-рішень, які забезпечують зв’язок аптечних закладів із центральною базою даних (ЦБД) системи eHealth (розробники медичних, у тому числі аптечних, інформаційних систем та ін.).

У 2019 р. програма реімбурсації здійснюватиметься НСЗУ в обсязі, передбаченому в урядовій програмі «Доступні ліки», а саме: 23 МНН для 3 пріоритетних захворювань: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальна астма. Розширення програми реімбурсації у 2019 р. може відбутися за рахунок збільшення кількості торгових назв, вартість яких відшкодовується. Договори із суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, укладатимуться НСЗУ в системі eHealth. Процес укладення таких договорів буде схожий на процес укладення договорів із закладами ПМД: оголошення на сайті НСЗУ, прийом заяв та їх опрацювання (постійно протягом року), підписання договорів.

НСЗУ повідомляє, що існуватимуть вимоги до надавача послуг (аптечних закладів), відповідність яким буде предметом перевірки заяви про укладення договору. Підставою для оплати за договором про реімбурсацію буде звіт за півмісяця, що подається суб’єктом господарювання до НСЗУ. Звітування відбувається виключно в електронному вигляді на основі наявних у системі даних.

Бізнес-процеси, пов’язані з укладенням та виконанням договорів про реімбурсацію

Укласти з НСЗУ договір про реімбурсацію може аптечний заклад — суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — суб’єкт господарювання), зареєстрований в реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (СГуСОЗ) ЦБД системи eHealth та за результатами верифікації даних має статус «Підтверджено».

Верифікація даних, що подаються суб’єктом господарювання при його реєстрації в реєстрі СГуСОЗ та після реєстрації (при внесенні нових чи зміні раніше поданих даних), відбувається шляхом звірки даних, що подаються чи змінюються, з даними інших державних реєстрів, а саме: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань (ЄДР) та Ліцензійного реєстру Держлікслужби.

При реєстрації суб’єкта господарювання в реєстрі СГуСОЗ (створення Legal Entity) упов­новажена особа суб’єкта господарювання зазначає всі місця провадження господарської діяльності (divisions), для яких цим суб’єктом отримана ліцензія на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. При цьому в договорі про реімбурсацію може бути вказана довільна кількість divisions з числа зареєстрованих.

Укладення договору відбувається в 3 етапи в межах відповідного функціоналу центрального компоненту та периферійних компонентів системи eHealth (ІТ-рішення для надання суб’єкту господарювання доступу до ЦБД eHealth):

 • подання заяви про укладення договору;
 • розгляд заяви, формування проекту договору;
 • підписання договору сторонами.

Суб’єкт господарювання формує та надає НСЗУ заяву про укладення договору про реімбурсацію. Заява містить два типи даних:

 • дані з реєстру СГуСОЗ, які потрапляють до заяви автоматично,
 • дані, які вносить уповноважена особа суб’єкта господарювання під час формування заяви.

З реєстру СГуСОЗ автоматично потрапляє до заяви наступна інформація: повне найменування суб’єкта господарювання (або ПІБ ФОП); ідентифікаційний код юридичної особи (для ФОП — Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорту); юридична адреса; реквізити чинної ліцензії; контактний номер телефону; електронна адреса; назва посади керівника; ПІБ керівника суб’єкта господарювання.

Інформація, яку вносить до заяви уповноважена особа суб’єкта господарювання, така: дані про особу, уповноважену на підписання договору; банківські реквізити (повне найменування банку, МФО банку, номер рахунку); перелік divisions, які будуть брати участь у програмі реімбурсації за договором (вибір зі списку divisions цього Legal Entity).

Інформація про суб’єкта господарювання, що потрапляє до заяви автоматично з реєстру СГуСОЗ, вважається верифікованою, оскільки верифікація даних у реєстрах центрального компонента eHealth забезпечується в рамках інших процесів. На основі зазначених вище даних формується проект заяви. На цьому етапі упов­новажена особа суб’єкта господарювання має можливість перевірити та виправити дані заяви. У разі виявлення помилок в даних, які потрапили до заяви автоматично, необхідно вийти з процесу формування заяви та внести зміни до цих даних. Якщо внесені зміни стосуються даних, що підлягають верифікації, то в такому випадку змінені дані спочатку будуть верифіковані, як описано вище, після чого можна буде повернутися до процесу формування заяви.

На сформовану і перевірену заяву накладається електронний цифровий підпис (ЕЦП) керівника суб’єкта господарювання. Система перевіряє підпис ЕЦП на предмет ідентичності даних про керівника в системі та даних про підписанта в ЕЦП. У разі непроходження перевірки ЕЦП система повертає повідомлення про помилку. Підписана заява стає доступною для перегляду з боку НСЗУ.

НСЗУ розглядає заяву про укладення договору. Перевірка даних заяви не проводиться, оскільки всі дані в заяві вже верифіковані. НСЗУ схвалює заяву, наслідком чого є надання суб’єкту господарювання пропозиції укласти договір. Проект договору містить, зокрема, дані про суб’єкта господарювання (подані в заяві) та НСЗУ, а також строк дії договору, який розраховується системою.

Початок строку дії договору визначається як перше число наступного місяця, якщо заява про укладення договору була схвалена до 20 числа поточного місяця, але не раніше 1 квітня (для 2019 р.) та не раніше 1 січня (для всіх наступних років).

Кінцем строку дії договору визначається 31 грудня поточного року. Для договорів, що діють у поточному році, кінцевою датою подання заяви є 20 листопада поточного року. Якщо 20 листопада є неробочим днем, то кінцевою датою подання заяви вважається наступний робочий день.

Ціна договору про реімбурсацію дорівнює сумі всіх звітів, що підлягають оплаті відповідно до договору.

Договір підписується в системі eHealth в електронному вигляді. Договором вважається набір даних у форматі JSON. Саме на цей набір даних сторони накладають ЕЦП, і підписаний в такий спосіб договір зберігається в ЦБД системи eHealth.

Для зручності користувачів передбачено можливість реконструювати (візуалізувати) договір у вигляді, що відповідає типовій формі договору. Така реконструкція (візуалізація) відбувається двічі:

 • з боку НСЗУ перед накладенням ЕЦП на договір;
 • з боку суб’єкта господарювання після отримання підписаного договору від НСЗУ.

Візуалізований договір в обох випадках можна зберегти як PDF-файл, який не містить ЕЦП. У такому вигляді договір публікується на сайті НСЗУ. До завершення процедури підписання договору суб’єкт господарювання не має доступу до функціоналу відпуску лікарських засобів за програмою реімбурсації.

Уповноважена особа НСЗУ накладає свій ЕЦП та електронну печатку НСЗУ на проект договору. Система перевіряє ЕЦП на предмет ідентичності даних про уповноважену особу НСЗУ в системі та даних про підписанта в ЕЦП. У разі непроходження перевірки ЕЦП система повертає повідомлення про помилку. Підписаний проект договору стає доступним для підписання з боку суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання отримує підписаний НСЗУ проект договору. Він може або підписати проект договору у наданому вигляді, або — за наявності зауважень до нього — відмовитися від підписання. Якщо у суб’єкта господарювання немає зауважень до проекту договору, його керівник накладає на проект договору свій ЕЦП. Система перевіряє:

 • ЕЦП керівника суб’єкта господарювання на предмет ідентичності даних про нього та даних про підписанта в ЕЦП;
 • факт накладення ЕЦП керівника суб’єкта господарювання на проект договору, попередньо підписаний ЕЦП уповноваженої особи НСЗУ.

У разі непроходження перевірки ЕЦП система повертає повідомлення про помилку. Підписаний договір зберігається в ЦБД системи та є доступним для перегляду сторонами.

Договір містить незмінну частину (типова форма) та динамічні дані, які можуть бути (або не бути) істотними умовами договору.

Типова форма — це стандартний текст для всіх договорів (шаблон), визначений нормативно-правовим актом (постанова КМУ). Містить пропуски в тексті, які підлягають заповненню динамічними даними.

Динамічними вважаються дані, які додаються до типової форми договору, можуть бути різними для різних контрагентів і можуть змінюватися протягом строку дії договору.

Істотною умовою, зміна якої потребує переукладення договору про реімбурсацію, є лише умова про предмет договору. Оскільки зміна предмету договору є малоймовірною, такою ж є й необхідність переукладення договору через її зміну.

Динамічні дані — це неістотні умови договору. Прикладом динамічних даних, які не є істотними умовами договору і не потребують переукладення договору в разі їх зміни, є, зокрема, перелік divisions, які беруть участь у програмі реімбурсації за договором, та банківські реквізити суб’єкта господарювання. Така інформація актуалізується аптечними закладами в односторонньому порядку шляхом внесення необхідних змін до реєстру СГуСОЗ. Це означає, що коли в реальному світі відбувається якась зміна, уповноважена особа суб’єкта господарювання вносить необхідні зміни до Legal Entity в системі. Тримати свої дані в системі в актуальному стані є відповідальністю суб’єкта господарювання, про що зазначається в договорі.

Дострокове припинення дії договору може здійснюватися на підставах, визначених законодавством. Якщо суб’єкт господарювання має бажання достроково припинити дію договору, це можна зробити, уникнувши розірвання договору, виключивши всі divisions відповідного Legal Entity з переліку таких, що беруть участь у програмі реімбурсації.

Звітними періодами є періоди з 1 до 15 число місяця та з 16 до останнього числа місяця. Звіти формуються на основі наявних та верифікованих даних у реєстрах ЦБД системи eHealth станом на 1 та 16 число місяця. Сформовані звіти доступні суб’єкту господарювання для завантаження та підписання. Підписані ЕЦП звіти подаються до НСЗУ не пізніше другого робочого дня після завершення звітного періоду.

Якщо ви хочете дізнатися більше про програму, перейдіть за посиланнями:

 • полісі (концептуальна частина програми реімбурсації);
 • бізнес-процеси, пов’язані з укладенням та виконанням договорів про реімбурсацію.

Якщо ви — представник аптечного закладу і маєте запитання з приводу програми, будемо раді спілкуванню за адресою: reimb@nszu.gov.ua.

За матеріалами nszu.gov.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті