Хто може обіймати посаду завідувача аптеки?

До редакції нашого видання надійшло запитання від читача: він поцікавився, чи може посаду завідувача аптеки обіймати клінічний провізор?

Відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) посади завідувачів аптек заміщуються особами, що мають:

  • документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація»;
  • сертифікат провізора-спеціаліста за спеціалізацією «Організація та управління фармацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії;
  • стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Послаблення кваліфікаційних вимог є лише для осіб, які хочуть обіймати посади завідувача аптеки в селах, селищах та селищах міського типу. Послаблення полягає в тому, що до такої посади допускаються особи з вищою освітою не магістерського, а бакалаврського рівня. Однак при цьому залишається вимога мати документ про освіту за спеціальністю «Фармація».

У свою чергу, клінічний провізор отримує документ про освіту за спеціальністю «Клінічна фармація». Таким чином, наразі відсутні законні підстави для того, щоб клінічний провізор міг обіймати посаду завіду­вача аптеки, оскільки його спеціальність не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним для цієї посади.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Віктор 08.04.2019 5:46
Чи може клінічний провізор обіймати посаду завідуючого аптечним пунктом?
Юрист 09.04.2019 1:14
Оскільки аптечний пунк є структурним підрозділом аптеки, то Ліцензійні умови не розмежовують кваліфікаційні вимоги до їх персоналу. Тобто вони є однаковими, як для аптек, так і їх структурних підрозділів.
Олександра 09.04.2019 6:18
Чи може займати посаду зав.аптекою, особа з дипломом "Спеціаліст", за спеціальністю "Фармація"?
Юрист 10.04.2019 10:43
Добрий день. Може, адже з прийняттям в 2014 р. Закону України "Про вищу освіту" диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра. Відповідне положення закріплено в прикінцевих положень до цього закону.
Віктор 10.04.2019 12:46
Добрий день! До шановного юриста додаткове питання:чи обов'язково для структурного підрозділа (аптечного пункту) мати в штатному розкладі завідуючого.В ЛУ не прописано, а тільки у Відомості обумовленно при її заповненню: "про завідувача аптечного закладу(структурного підрозділу")
Юрист 10.04.2019 2:05
Згідно п. 7 ЛУ до заяви про отримання ліцензії додаються підтвердні документи щодо кожного місця провадження. Для роздрібної торгівлі лікарськими засобами — це відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Пунктом 29 ЛУ передбачено, що ліцензіат ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ протягом строку дії ліцензії зберігати документи або копії документів, зокрема, про штатний розклад аптечного закладу та трудові книжки завідуючого аптечним закладом (структурним підрозділом). Пунктом 178 передбачено, що Аптеки та їх структурні підрозділи повинні мати укомплектований штат працівників, які мають відповідну фармацевтичну освіту. Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 № 162/06/187-07 штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. В ньому зазначаються назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Він затверджується наказом керівника підприємства, який визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства. При цьому в листі наголошується, що питання, пов’язанi з облiком штатних працiвникiв, регулюються наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 № 286, дiя якого поширюється на всiх юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також на фiзичних осiб - пiдприємцiв, що використовують найману працю. У зв’язку з цим в листі підкреслюється, що з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці затвердження штатного розпису на підприємстві є обов'язковим. Тому відсутність його слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З урахуванням вищевикладеного вважаю, що завідувач структурного підрозділу має бути внесений в штатному розкладі.
Ірина 06.08.2021 3:13
Доброго дня. Чи може фармацевт обіймати посаду завідуючим аптечним пунктом.
Олена 31.08.2021 9:48
Доброго вечора. Займати посаду завідувача аптеки можна маючи стаж 2 роки провізора чи загальний фармацевтичний стаж? Якщо не маючи стажу 2 роки провізора особа посідає посаду завідувача- цей стаж на розрахунок пенсії врахують, чи ні- так як є порушення законодавства?
Микола 13.03.2024 10:35
Добрий вечір, а таке питання, чи може одна людина яка має всі вимоги сертифіката праці бути завідуючою кількох аптек однієї організації?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті