Як вирішити проблему з цінами на «Доступні ліки» — пропозиції ГО «ВФП»

Одним з найболючіших питань для представників аптечної ланки є участь у програмі «Доступні ліки». Звичайно, відшкодування вартості лікарських засобів державою, так само як і запровадження електронної системи охорони здоров’я, — позитивні та сучасні тенденції багатьох розвинених країн світу. Проте в Україні наразі такий досвід далекий від досконалості.

Так, однією з найголовніших проблем є невідповідність цін на лікарські засоби в аптеках таким у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Реєстр), затвердженому наказом МОЗ України 21.01.2019 р. № 148. На сьогодні регулюється тільки 2 ціни — оптово-відпускна ціна виробника та роздрібна гранична ціна, за якою відпускається препарат в аптеці. Тому поширеним явищем внаслідок роботи маркетингових договорів стала невідповідність ціни реалізації такій, що зазначена в Реєстрі.

21 травня оприлюднено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — Проект), який покликаний вирішити ряд проблемних питань, що виникли в рамках реалізації програми «Доступні ліки». На наш погляд, проект в опублікованій редакції несе ряд значних ризиків. Пропозиції щодо врегулювання проблемних питань програми «Доступні ліки», у тому числі ціноутворення, ми направили НСЗУ.

Сподіваємося, що нашу думку, яка відображає весь той біль та страждання, яких завдають сьогодні українським аптекам та фармацевтам, буде почуто та враховано.

Олег Клімов,
голова ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»,
член ради Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP)

Вих. № 38 від 30.05.2019 р.

Голові Національної служби здоров’я України
Петренку О.Е.

Щодо подальшого розвитку програми «Доступні ліки»

Шановний Олеже Едуардовичу!

Від імені фармацевтичної та усіх зацікавлених сторін хочу подякувати Вам та команді Національної служби здоров’я України (далі — НСЗУ) за розробку проекту постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — Проект), який винесено 21 травня на громадське обговорення. Останній покликаний вирішити ряд проблемних питань, що виникли в рамках реалізації програми «Доступні ліки».

Зокрема, Проектом пропонується встановити фіксовані роздрібні ціни за упаковку лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», які включатимуть постачальницько-збутові та торговельні (роздрібні) надбавки сумарно в розмірі 26,5% до оптово-відпускної ціни. Граничні постачальницько-збутові надбавки залишаються в розмірі не вище ніж 10%. Такі рішення покликані вирішити проблему різниці в цінах, що формуються в аптеках, та тих, що зазначені в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Реєстр), затвердженому Міністерством охорони здоров’я (МОЗ).

Однак у той же час деякі аспекти роботи за програмою потребують детального доопрацювання та перегляду. Таким чином, звертаємо Вашу увагу на наступне.

З метою вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють, керуючись частиною першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав виробникам та дистриб’юторам лікарських засобів такі обов’язкові для розгляду рекомендації від 30 січня 2019 р. № 3-рк «Про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції». АМКУ рекомендував встановити недискримінаційні та прозорі ціни на лікарські засоби в межах урядової програми «Доступні ліки» для всіх учасників програми.

Задля реалізації даних рекомендацій представники фармацевтичного ринку пропонують запровадити єдиний підхід до формування ціни лікарських засобів, які включені до Реєстру. Для цього пропонується:

1) встановити фіксовані закупівельні ціни за упаковку лікарського засобу, що затверджуються Міністерством охорони здоров’я в Реєстрі, які включають постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10% до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків;

2) фіксовану закупівельну ціну за упаковку на лікарські засоби, які підлягають відшкодуванню, включити до Реєстру;

3) врахувати перехідний період для запровадження оновленого Реєстру з метою надання можливості дистриб’юторам привести ціни на залишки лікарських засобів у відповідність з цінами оновленого Реєстру.

При розрахунку цін на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню, установити:

1) граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі не вище ніж 10%, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків;

2) граничні торговельні (роздрібні) надбавки відповідно до постанови КМУ від 03.04.2019 р. № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти».

Врахувати перехідний період — 5 робочих днів, при запровадженні оновленого Реєстру для можливості приведення дистриб’юторами цін на залишки лікарських засобів, які входять до Реєстру, у відповідність з цінами оновленого Реєстру.

Також у супровідній документації до Проекту зазначається, що метою його розробки є підвищення доступності лікарських засобів для населення, що відображається навіть у назві програми. Однак оскільки участь у програмі «Доступні ліки» є добровільною для аптечних закладів, це створює перешкоди для забезпечення належної доступності препаратів. Адже пацієнт змушений йти до конкретної аптеки, що бере участь у програмі, а не до тієї, що є аптекою його вибору в звичайних умовах. Особливо нагальною є ця проблема для маломобільних груп населення та жителів сільської місцевості.

Вирішенням даного питання, на нашу думку, може стати обов’язковість участі усіх аптек у програмі «Доступні ліки». Для запровадження цього рішення необхідно внести зміни до п. 7 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 17.03.2017 р. № 152, та до п. 6 Порядку укладання, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою КМУ від 27.02.2019 р. № 1367.

Важливим фактором є необхідність у тому, щоб аптеки укладали угоди з медичними інформаційними системами щодо адміністрування елект­ронного рецепта та складання звітів, оплата за які стала додатковим фінансовим навантаженням для аптечних закладів, що на добровільних засадах зголосилися брати участь у проекті. Як показує світовий досвід розвинених країн, оплату всіх витрат за супровід електронного рецепта несе винятково держава. Тому ми наполягаємо, з метою недопущення зриву програми, що всі вказані витрати має покривати винятково НСЗУ.

Також важливим фактором є наявність доступу спеціалістів до Реєстрів лікарів та фармацевтичних працівників з метою моніторингу виписування та відпуску лікарських засобів. Доступ до вказаних реєстрів, що є публічними відкритими даними, у країнах сталої економіки є найголовнішим запобіжником корупційних схем, що наразі, на наше глибоке переконання, наявні у програмі «Доступні ліки». Наголошу, що Єдиний реєстр фармацевтичних працівників України створено й він функціонує з 2016 р.

Окрім цього, коли в програмі «Доступні ліки» братимуть участь усі аптеки, то й роздрібні ціни будуть однаковими — усі аптеки повинні нес­ти затрати з відпуску ліків у рамках програми «Доступні ліки». Наразі такий фінансовий тягар лягає на плечі винятково соціально свідомих аптечних закладів, що задіяні у програмі.

Разом з цим оператори ринку вбачають у добровільній формі участі у програмі «Доступні ліки» певні корупційні ризики.

Перш за все — конфлікт інтересів, що може впливати на об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень. Можливе виникнення ситуації, коли лікувальний заклад обирає певну аптеку, через яку здійснюється відпуск за виписаними електронними рецептами з урахуванням побажання в делікатній формі щодо певної медичної інформаційної системи для аптеки, яка вже працює з лікувальним закладом.

З боку виробника корупційні ризики полягають у можливому обранні певної аптеки для поставки лікарських засобів у рамках програми «Доступні ліки» з виключенням оптової ланки з метою отримання певною аптекою більшого доходу.

Звертаємо увагу, що зауваження виникають і до роботи електронної системи відпуску лікарських засобів та адміністрування е-рецепта, оскільки не всі медичні інформаційні системи функціонують належним чином. Зокрема, якщо при введені 16-значного коду е-рецепта зроб­лено помилку, окремі медичні інформаційні системи «зависають» на певний час. Така ситуація суттєво збільшує час відпуску лікарських засобів та спричиняє виникнення негативної емоційної напруги в аптечному закладі (особливо з боку пацієнта). Окрім того, пацієнти, що прийшли в аптеку за лікарськими засобами чи товарами, що не беруть участі в програмі, помітивши велику чергу чи конфліктну ситуацію, можуть піти до іншої аптеки, що не задіяна у програмі, та придбати необхідний продукт без черги. Така ситуація створює нерівні конкурентні умови для гравців фармацевтичного ринку.

Оскільки НСЗУ — орган, що проводить тестування медичних інформаційних систем та володіє не лише центральною базою даних, а й майновими правами на її програмне забезпечення (відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 411), повинен забезпечувати належне функціонування електронної системи охорони здоров’я, то, на думку представників фармацевтичного ринку, НСЗУ зобов’язана й контролювати якість послуг, які надаються за допомогою медичних інформаційних систем.

Також зазначимо, що 23 квітня під час зустрічі з представниками ринку керівництво НСЗУ та Фармацевтичного директорату МОЗ України, повідомили, що під час проведення процедури обговорення проекту буде запрошено всіх представників зацікавлених сторін, які зможуть висловити свої зауваження та пропозиції.

У зв’язку із цим просимо Вас також посприяти створенню робочої групи з метою вирішення та врегулювання всіх спірних та проблемних питань, пов’язаних з реалізацією програми «Доступні ліки».

З повагою
голова правління ГО «ВФП»,
член Ради МФФ (FIP) О.І. Клімов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті