Додаток до розпорядження КМУ від 15 січня 2020 р. № 6-р

20 Січня 2020 11:49 Поділитися

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень керівника державної служби ДРС;

2) реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 29 400 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 3 лютого 2020 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: career.gov.ua.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 7 лютого 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Дівак Вікторія Віталіївна (256-00-01, e-mail: divak@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
 • ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи
 • загальний стаж роботи — не менше семи років;
 • досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності — не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами на посадах керівників великих організацій, установ, їх заступників
3. Володіння державною мовою
 • вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
 • володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство
 • вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
 • вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із співробітниками;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;
 • відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей
2. Комунікація та взаємодія
 • вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;
 • вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
 • вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору
3. Досягнення результатів
 • здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та співробітників;
 • вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;
 • вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;
 • здатність до аналізу ситуації;
 • вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;
 • висока самоорганізація
4. Стресостійкість
 • вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;
 • здатність до самоконтролю;
 • здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
 • здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях
5. Абстрактне мислення
 • здатність до логічного мислення;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
Знання законодавства знання:

 • Конституції України;- Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті