Відповідь Держмитслужби щодо класифікації деяких препаратів згідно з УКТЗЕД

14 Вересня 2010 3:18 Поділитися
Як повідомляло раніше наше видання (див. «Щотижневик АПТЕКА» №?33 (754) від 30.08.2010?р. та №?35 (756) від 13.09.2010?р.), з травня 2010?р. при імпорті деяких лікарських засобів, що містять вітаміни, мінерали тощо, Державна митна служба (далі — Держмитслужба) змінює їх товарну позицію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД) вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів. Асоціація фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМ­УКРАЇНА» направила до Держмитслужби листи щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, і нещодавно вона отримала чергову відповідь. Отже, Держмитслужба готова взяти участь в обговоренні проблемних питань, які виникають під час митного оформлення деяких препаратів.

Державна митна служба України
03.09.2010 р. №?11/2–10.16/9481

Асоціації фармацевтичних
дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА»

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.08.2010 р. № 48739/3/1-10 Державною митною службою України розглянуто листи Асоціації фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА» від 09.08.2010?р. № 183/10, від 09.08.2010?р. № 185/10 та від 09.08.2010?р. № 187/10 щодо класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо­економічної діяльності вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів.

З вищезазначеного питання повідомляємо.

Митні органи України для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001?р. № 2371-111 «Про Митний тариф України» (зі змінами і доповненнями).

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТЗЕД, затверджені наказом Державної митної служби України від 31.01.2004 р. №?68 (зі змінами і доповнен­нями).

Відповідно до статті 313?Митного кодексу України митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для підприємств і громадян.

УКТЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі — ГС) і Комбінованої номенклатури Європейських Співтовариств.

Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності розроблено на виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, а саме положень статті 3 (а) Міжнародної конвенції про ГС, договірною стороною якої Україна стала 26.08.2002?р. з набуттям усіх прав та зобов’язань, передбачених статтями цієї Конвенції.

Товари в УКТЗЕД систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з ГС.

Для докладнішої товарної класифікації використовується 7-й та 8-й знаки цифрового коду, які відповідають Комбінованій номенклатурі Європейських Співтовариств.

Положеннями Конвенції надається право кожній Договірній стороні проводити деталізацію товарів на національному рівні (9-й та 10-й знаки товарного коду).

Згідно з УКТЗЕД лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються зі змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі класифікуються у товарній позиції 3004.

У Додатковій примітці 1 до групи 30 вказано, що товарна позиція 3004?включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або інструкції для користувачів відповідні вказівки:

(a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися;

(b) концентрація активної речовини або речовин;

(c) дозування;

(d) спосіб застосування.

Ця товарна позиція включає гомеопатичні лікарські препарати, якщо виконуються умови, зазначені в пунктах (а), (с) і (d).

Якщо препарати виготовлені на основі вітамінів, мінеральних речовин, компонентів амінокислот або жирних кислот, норма однієї із цих речовин у рекомендованій середньодобовій нормі вживання (RDA), яка зазначена в інструкції для користувачів, повинна бути значно більшою, ніж рекомендована середньодобова норма вживання (RDA) з метою збереження загального стану здоров’я та доброго самопочуття.

Також у п. 3 Додаткових загальних положень Пояснень до групи 30 зазначено, що вітаміни або мінеральні препарати є препаратами на основі вітамінів товарної позиції 2936, на основі мінералів, в тому числі мікроелементів, або їх сумішей. Вони використовуються для лікування або профілактики захворювань, нездужань або їхніх симптомів. Такі препарати мають високий вміст вітамінів або мінералів, як правило, щонайменше у три рази більше, ніж рекомендована середньодобова норма вживання (RDA).

Рекомендована середньодобова норма вживання (RDA) для певних вітамінів та мінералів представлена в таблиці до Додаткових загальних положень до групи 30 (Пояснення до УКТЗЕД).

При класифікації згідно з УКТЗЕД вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів до уваги береться зазначена в інструкції для користувачів доза діючих речовин в одній одиниці лікарської форми або у зазначеному в інструкції об’ємі лікарської форми.

У разі невиконання сукупності вищенаведених вимог до групи 30 класифікація вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів згідно з УКТЗЕД здійснюється у відповідних товарних групах.

Статтею 69?Митного кодексу України встановлено, що незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України.

Підпунктом 2.2.1?пункту 2.2?статті 2?Закону України від 21.12.2000 р. №?2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» встановлено, що контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати стосовно тих податків і зборів (обов’язкових платежів), які віднесені до їх компетенції.

Також слід зазначити, що відповідно до статті 86 Митного кодексу України з моменту прийняття митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення. Проте під фактами, які мають юридичне значення, слід розуміти факти переміщення та пропуску товарів через митний кордон України.

Разом з тим відповідність задекларованих товарів кодам УКТЗЕД не може вважатися фактом у розумінні зазначеної статті.

Тобто завершення митного оформлення не є безумовним свідченням виконання платником податків вимог статті 9 Закону України від 25.06.1991?р. №?1251-XII «Про систему оподаткування» в частині виконання обов’язку юридичної особи щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).

Така позиція відповідає позиції колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, зокрема при винесенні постанов від 27.05.2008?р. та 10.06.2008?р.

Підпунктом 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» передбачено, що контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податків, зокрема у разі, якщо контролюючий орган внаслідок проведення камеральної пере­вірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання.

У результаті методологічної помилки при класифікації товарів, вказаних у згаданому вище листі Державної митної служби України, у суб’єктів підприємницької діяльності, які оформили ці товари у митному відношенні, виникли податкові зобов’язання, сума яких відповідно до вказаного вище закону була самостійно визначена митними органами.

Згідно зі статтею 10 Митного кодексу України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.

У той же час листи Державної митної служби України щодо класифікації товарів направляються митним органам з метою забезпечення уніфікованого підходу при застосуванні положень законодавчих та нормативно-правових актів щодо класифікації товарів, а також надання методологічної допомоги у вирішенні спірних та складних класифікаційних питань. Зазначені листи не є нормативно-правовими актами і носять роз’яснювальний та інформативний характер.

Державна митна служба України готова взяти участь в обговоренні проблемних питань, які виникають при митному оформленні препаратів, що містять вітаміни та/або мінерали, з метою встановлення критеріїв, які є визначальними для їх класифікації згідно з УКТЗЕД.

О.М. Дороховський,
перший заступник голови Державної митної служби України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті