Аналіз сучасних тенденцій та кадрових пропозицій на вітчизняному ринку праці фахівців фармації

Сучасний перелік маркетингових функцій аптечних підприємств, які потребують більш ефективного вирішення, значно розширює номенклатуру класичних спеціальностей працівників у сфері фармації.

Бізнес-процеси у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку, пов’язані з поширенням мережевих структур, реструктуризацією­ аптечних підприємств і збільшенням ринкової частки, зумовлюють появу потреби в таких нових фахівцях, як менеджер, маркетолог, мерчандайзер, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю тощо.

Структура пропозицій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації та перелік посад, які обіймають працівники аптечних і фармацевтичних підприємств, раніше вивчалися низкою авторів. Метою нашої роботи стало дослідження сучасного переліку кадрових пропозицій на ринку праці та встановлення посад спеціалістів фармації, в яких сьогодні існує потреба відповідно до тенденцій, притаманних фармацевтичній сфері.

Здійснено аналіз 553 оголошень фармацевтичних і аптечних підприємств, опублікованих протягом 2009 р. у «Щотижневику АПТЕКА», та 1761 оголошення, розміщеного на 10 провідних спеціалізованих сайтах із працевлаштування. За результатами цього моніторингу отримано дані стосовно структури вакантних посад, які пропонують роботодавці на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації.

Порівняльна характеристика переліку кад­рових пропозицій з відсотковим розподілом за посадами за 2005 і 2009 р. наведена у табл. 1.

Таблиця 1 Структура посад спеціалістів фармації згідно з кадровими пропозиціями роботодавців на вітчизняному ринку праці
Перелік посад працівників у сфері фармації Середні показники, %
2005 р. 2009 р.
1 Медичний представник 27,70 45,55
2 Торговельний представник 12,10 3,37
3 Регіональний представник 8,15 2,46
4 Фармацевтичний представник 0,35 1,17
5 Ветеринарний представник 1,99
6 Генеральний директор виробництва 0,82
7 Директор з розвитку і стратегії маркетингу 0,09
8 Директор філіалу оптової фірми 1,40
9 Директор (завідувач) складу 1,75 0,95
10 Заступник директора фармацевтичної компанії 1,50 0,17
11 Начальник інформаційного відділу
12 Начальник відділу маркетингу 0,43
13 Начальник відділу медичних працівників 0,86
14 Начальник відділу продажу 0,17
15 Начальник відділу контролю якості 0,78
16 Керівник відділу з розвитку роздрібної мережі 0,09
17 Керівник зовнішньої служби 0,69
18 Керівник відділу просування товару 0,26
19 Керівник відділу рецептурних препаратів 3,45
20 Керівник відділу продажу за бюджетні кошти 0,35
21 Керівник торговельного відділу 0,75
22 Регіональний менеджер 9,95 16,25
23 Менеджер відділу продажу 7,80 1,17
24 Менеджер із закупівлі товару 2,20 0,35
25 Менеджер з логістики 0,35 0,30
26 Менеджер по роботі з ключовими клієнтами 0,35 0,95
27 Бренд-менеджер 0,17
28 Менеджер з маркетингу 0,17
29 Бізнес-тренер 0,26
30 Продакт-менеджер 6,96
31 Мерчандайзер 0,17
32 Промоутер 0,26
33 Маркетолог 0,90 0,65
34 Аналітик з дослідження фармацевтичного ринку 1,30 0,17
35 Завідувач аптеки 1,40 1,64
36 Заступник завідувача аптеки 0,09
37 Спеціаліст відділу реєстрації ліків 3,45 0,52
38 Спеціаліст з якості (уповноважена особа) 0,65
39 Провізор 7,45 3,46
40 Провізор-консультант 0,39
41 Працівник першого столу 2,15 3,33
42 Фармацевт 3,20 1,12
43 Інші (хімік-аналітик, лаборант, комплектувальник) 2,00 1,12

Як бачимо, перелік кадрових пропозицій, в яких існує потреба на ринку праці спеціалістів фармації, значно збільшився протягом останніх років порівняно з 2005 р., а номенклатура вакансій розширилася на 65,0%, зокрема за рахунок посад, пов’язаних з маркетинговою діяльністю (менеджер з маркетингу, начальник відділу маркетингу, мерчандайзер, провізор-консультант, промоутер, продакт-менеджер, керівник відділу просування товару, керівник відділу розвитку роздрібної мережі, бренд-менеджер, бізнес-тренер тощо). Зберігаються високі показники попиту на такі посади, як медичний представник, регіональний менеджер, провізор і фармацевт.

Державним класифікатором професій України (ДК 003-2005) визначено перелік посад, пов’язаних з вирішенням маркетингових завдань. Це, перш за все, професія спеціаліста з методів розширення збуту (маркетолога — код КП 3419.2), а також менеджера (з постачання, збуту, реклами, логістики, зв’язків з громадськістю), мерчандайзера і т.д. Проте аналіз структури посад, запропонованих на ринку праці фармацевтичних працівників, вказує на те, що перелік посадових пропозицій не завжди відповідає найменуванням ДК 003-2005, що зумовлює необхідність здійснення роботодавцями уніфікації їх штатних посад.

За результатами досліджень експертів кадрових агентств було визначено галузі, що мають великий потенціал у працевлаштуванні фахівців, а також складено перелік спеціальностей, які будуть користуватися найбільшим попитом серед роботодавців на вітчизняному ринку праці у 2010–2011 рр. За допомогою офіційних даних професійних сайтів із працевлаштування в Україні ми сформували прогноз стану та структури вітчизняного ринку праці на 2010–2011 рр. (рис. 1). При цьому на підставі проведеного аналізу оголошень, які розміщують аптечні та фармацевтичні підприємства на провідних сайтах з пошуку роботи, визначено топ-5 спеціальностей, котрі користуватимуться найбільшим попитом у фармації.

На підставі даних прогнозу, які корелюють з основними тенденціями розвитку аптечного сегмента, можна стверджувати, що фармацевтична сфера у 2010–2011 рр. буде одним з найбільш активних роботодавців. Цю тезу певною мірою доводять результати наших досліджень, у ході яких встановлено, що фармацевтичні та аптечні підприємства практично щоденно попов­нюють базу вакансій кадрових агентств.

Рис. 1
Топ-5 галузей, в яких планується набір кадрів:1. Фармацевтична галузь
2. Сільське господарство
3. Харчова промисловість
4. Легка промисловість
5. Автомобільна промисловість
? ?

Топ-5 спеціальностей, які будуть користуватися найбільшим попитом

1. Менеджери з активного продажу
2. Рекламісти і спеціалісти з маркетингу та PR3.
3. IT-спеціалісти
4. Фармацевтичні фахівці
5. Керівники представництв зарубіжних компаній

Топ-5 спеціальностей, які будуть користуватися найбільшим попитом у фармації

1. Маркетолог
2. Фармакоекономіст
3. Менеджер по роботі з клієнтами
4. Регіональний менеджер
5. Медичний представник

Прогнозування стану та структури вітчизняного ринку праці на 2010–2011 рр.

Показово, що лідируючі позиції серед п’ятірки визначених спеціальностей як у загальній структурі ринку праці, так і у фармацевтичному секторі належать професіям, пов’язаним з маркетингом. Така тенденція зумовлена перш за все тим, що після кризових процесів 2008–2009 рр., які охопили майже всі галузі вітчизняної економіки, і фармацевтичну сферу в тому числі, керівники фармацевтичних та аптечних підприємств усвідомили значення обґрунтованої маркетингової політики для стабілізації бізнесу, ефективного виживання у конкурентному середовищі та підвищення прибутковості, що, у свою чергу, зумовило зростання попиту на фахівців з маркетингу.

В умовах нестабільності вітчизняної економіки складне фінансове становище багатьох аптечних підприємств стає головним обмеженням введення посади маркетолога. У той же час варто зазначити, що проведення маркетингових заходів на належному рівні з максимальною повнотою реалізації комплексу маркетингових функцій економічно обґрунтовує та навіть окупає витрати на маркетинг. Фінансовий потенціал мережевої структури порівняно із самостійними аптеками з економічної точки зору виправдовує доцільність введення посади маркетолога до штату підприємства.

Слід зазначити, що роздрібна аптечна мережа готова сприйняти посаду маркетолога у штаті аптеки або головного офісу мережі з метою підвищення рівня та повноти виконання маркетингових завдань. Цю тезу певною мірою підтверджують результати досліджень, проведених нами раніше, згідно з якими керівники аптечних підприємств відзначають цілу низку посад відповідно до вимог ДК 003-2005, на які існує реальний попит в аптечних мережах; найбільш вагомий відсоток (26,0%) становить саме посада маркетолога (рис. 2).

Рис. 2
Перелік посад, у яких існує потреба на рівні аптеки та головного офісу аптечної мережі
Перелік посад, у яких існує потреба на рівні аптеки та головного офісу аптечної мережі

Зважаючи на викладене, можна констатувати, що спеціальність маркетолога сьогодні є однією з таких, що найбільш активно розвиваються та користуються попитом серед роботодавців як фармацевтичної, так і інших сфер господарювання. Маркетинг пронизує всю діяльність аптечного підприємства, гармонійно поєднуючи основ­ні маркетингові функції з управлінськими у процесі реалізації стратегії розвитку аптечної мережі та досягнення головної комерційної мети — отримання прибутку. Отже, незаперечним є той факт, що праця кваліфікованого спеціаліста з маркетингу останнім часом стає необхідною для забезпечення ефективності маркетингової діяльності аптечних мереж на будь-якій стадії розвитку фармацевтичного бізнесу.

На жаль, на фармацевтичному ринку України працює недостатня кількість кваліфікованих маркетологів, що спеціалізуються у медицині і фармації. Як відомо, маркетингову діяльність аптечних мереж відрізняє від діяльності підприємств інших галузей низка особливостей, пов’язаних зі специфічністю лікарських засобів як товару та принципами гармонійного поєднання комерційних зусиль із соціальною функцією. В Україні професійна підготовка фахівців за спеціальністю «маркетинг» у сфері фармації здійснюється тільки у Національному фармацевтичному університеті, який щороку готує та випускає приблизно 40–50 маркетологів. Отже, нині на ринку праці існує попит на маркетологів з фармацевтичною спеціалізацією, а більшість спеціалістів з маркетингу, які працюють на фармацевтичних і аптечних підприємствах, окрім базової економічної, не мають фармацевтичної освіти.

За таких умов одним із найоптимальніших шляхів вирішення питання кадрового забезпечення аптечних мереж кваліфікованими спеціалістами з маркетингу є введення посади провізора з функціями маркетолога на рівні аптечних підприємств, оскільки провізори володіють необхідними знаннями та вміннями. Цю посаду може обіймати спеціаліст з вищою фармацевтичною освітою, отриманою після 1992 р., з розряду працівників аптеки або головного офісу мережі за умов додаткового проходження тренінгів, курсів з менеджменту та маркетингу або отримання другої вищої освіти у сфері маркетингу.

Таким чином, результати аналізу кадрових пропозицій та сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці свідчать про збільшення потреби у маркетологах та економістах, які у найближчі роки будуть користуватися знач­ним попитом в усіх сферах фармації. Професія маркетолога у фармацевтичній сфері — це спеціальність сьогодення, а отже, для керівників аптечних і фармацевтичних підприємств першочерговим завданням стає усвідомлення важливості та необхідності залучення кваліфікованих спеціалістів з маркетингу до штату своїх компаній для професійного виконання завдань, пов’язаних з маркетинговою діяльністю. Як відомо, попит породжує пропозицію! Більшість абітурієнтів при вступі до фармацевтичних ВНЗ (факультетів) на економічні спеціальності стримує проблема подальшого працевлаштування. У свою чергу, підвищена увага роботодавців до підготовки і підбору професійних маркетологів сприятиме вирішенню проблеми кадрового дефіциту у сфері маркетингу на вітчизняному фармацевтичному ринку.

З.М. Мнушко, доктор фармацевтичних наук, професор;
І.В. Пестун, кандидат фармацевтичних наук, доцент;
Г.С. Бабічева, Національний фармацевтичний університет

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті