Ювілеї науковців Національного фармацевтичного університету

До ювілею Алли Михайлівни Ковальової

28 серпня 2021 р. відзначила ювілей відомий вчений, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету (НФаУ) Алла Михайлівна Ковальова. Життєвий і професійний шлях Алли Михайлівни не можна описати в рамках скупих біографічних даних.

Це жінка з неймовірним внутрішнім стержнем, яка завжди дотримується своїх принципів і громадянської позиції, але в той же час є напрочуд тактовною, розумною і щирою людиною.

Алла Михайлівна народилася 28 серпня 1951 року в с. Щербинівка Дзержинського району Донецької обл.

Закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) (1973), у якому працює з 1977 р.: старшим лаборантом (1977), асистентом (1979), доцентом (1991), професором (2003) кафедри фармакогнозії.

А.М. Ковальова — чудовий педагог, чиї лекції та заняття викликають захоплення та увагу не лише студентів, а й колег-викладачів. Викладає дисципліни «Фармакогнозія» та «Ресурсо­знавство лікарських рослин». Є співавтором навчальних посібників «Фармакогнозия: Учебное пособие» (1994), «Загальна характеристика флавоноїдів» (1994); «Общая характеристика флавоноидов» (1994), «Практикум з фармакогнозії» (2003); монографій «Гипертоническая болезнь» (1995), «Заболевания толстого кишечника» (1995), «Современные технологии поиска растительных источников биологически активных веществ на основе многомерного таксономического анализа» (2011); автор монографій до «Фармацевтичної енциклопедії» (2005, 2010); методичних вказівок «Фармакогнозия. Методические рекомендации для студентов 3-го курса иностранного факультета», «Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин» для студентів усіх спеціальностей, «Фармакогнозия: конспект лекций для подготовки к экзамену» та інших видань; брала участь у розробці програми «Ресурсознавство лікарських рослин».

Саме у НФаУ (раніше ХФІ) повною мірою реалізувався талант Алли Михайлівни як дослідника. Вона блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностическое изучение видов родов горох и вика» (1988); докторську ди­сертацію — «Фармакогностичне дослідження видів родин Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Convallariaceae та перспективи їх використання в медицині» (2002).

Сферою наукових інтересів А.М. Ковальової є системне фітохімічне дослідження рослинних джерел біологічно активних речовин; розробка методів стандартизації лікарських препаратів, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю.

Алла Михайлівна — один з найбільш авторитетних фахівців серед фармакогностів України і країн ближнього зарубіжжя в галузі морфолого- та хемотаксономії (напряму наукових досліджень, що дозволяє проводити визначення перспективних для медицини видів рослин та вирішення спірних питань їх систематики).

У 1988 р. нею було проведено хемотаксономічне і хеморесурсознавче дослідження 15 сортів гороху посівного (Pisum sativum L.), встановлено хімічний профіль та своєрідність його сортів. На основі взаємозв’язків культурних форм гороху посівного розроблено алгоритм для цілеспрямованого пошуку флавоноїдів, встановлено джерела флавоноїдів серед численних сортів та створено препарат Піфламін гепатопротекторної дії (промисловий випуск, зареєстровано в Україні, № 441, 02.09.2005 р.).

Із 1991 р. Алла Михайлівна опрацьовує нові підходи до цілеспрямованого пошуку біологічно активних речовин серед рослин флори України та сусідніх країн, основним методом системного дослідження флори обирається метод хемотаксономії.

Уперше в хемосистематиці рослин, поряд із хімічними ознаками, Аллою Михайлівною використовуються морфолого-екологічні ознаки (сукупність фенетичних (хімічних і морфологічних) екологічних ознак) та розробляється метод нумеричної таксономії на основі сучасних інформаційних технологій, придатний для обробки великих масивів даних. Із використанням нумеричних методів обробляються численні роди вітчизняної флори та флори сусідніх держав. Як хімічні ознаки, використовуються ідентифіковані сполуки вторинного біосинтезу. Так, Аллою Михайлівною проведено кількісне фенетико-еколого-таксономічне та ресурсознавче дослідження видів роду Астрагал (Astragalus L.), разом зі своїми учнями та послідовниками — морфолого- та хемотаксономічне дослідження видів роду Глід (Crategus Tourn. ex L.), шавлія (Salvia L.), підмаренник (Galium L.), маренка (Asperula L.), круціата (Cruciata Mill.), полин (Artemisia L.), буркун (Melilotus Mill.), перстач (Potentilla L.).

Алла Михайлівна є співавтором понад 30 препаратів, які випускаються промисловістю. Це, зокрема, Піфламін у таблетках, Ліксон, Валідазоль, Верапамілу гідрохлорид у таблетках, Bінкристин для iн’єкцій; Корглікон у таблетках, Хлорофіліпт — спрей та в таблетках, Строфантин — у таблетках та ін. Співавтор 80 патентів. Автор понад 850 наукових праць, серед них — понад 350 статей (у тому числі внесених до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science) та 6 монографій. Підготувала 2 докторів та 8 кандидатів наук.

Алла Михайлівна Ковальова має низку відзнак, нагород та почесних звань. Це почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2006, 2011); Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005); почесні грамоти НФаУ; диплом фіналіста конкурсу в номінації «Кращий інноваційний проект біофармацевтичного кластеру» в Міжнародному конкурсі інноваційних проектів «Харківські ініціативи» (2010), учасника Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації» (2011), відзнаки ювіляру України «За віддане служіння Україні» (2011), учасника проєкту «Обличчя України. Імена. Портрети. Долі» за вагомий внесок у розвиток суспільства (2011); срібний диплом за друге місце в номінації «Фармацевтичні науки» XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і шляхи розвитку сучасної охорони здоров’я» і проєкту «Чемпіонат світу. Континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики» (2011); золотий знак і золотий диплом за перше місце у Національній першості з аналітики в Україні (2012), срібний знак і срібний диплом за друге місце у Національній першості з аналітики в Україні (2012), бронзовий диплом та бронзовий знак за третє місце в рамках проєкту «Чемпіонат світу, континентальні, національні й регіональні першості з наукової аналітики» Міжнародної академії наук і вищої освіти, Лондон, Великобританія (2012); золота медаль Фонду культури України «За високий професіоналізм» (2012), почесна грамота Голови міської ради Харкова (2019). Ім’я А.М. Ковальової занесено до Золотої книги пошани НФаУ.

Неможливо не відзначити особистісні якості Алли Михайлівни. Це не лише талант, наполегливість, відданість своїй справі, високий професіоналізм викладача й науковця, визнаний високий авторитет у науці, а й принциповість та безкомпромісність у відстоюванні власних поглядів, готовність завжди прийти на допомогу і колегам, і студентам. Вантаж знань, мудрості і досвіду не стають на перешкоді її прагненню до інновацій, польоту думок, вмінню радіти і дивуватися, любити життя і дорогих серцю людей. Вона щедро ділиться своїми знан­нями, які дійсно є універсальними й академічними, та досвідом з колегами, вченими, студентами. Усе це викликає заслужену любов і повагу.

Ми пишаємося тим, що навчаємося, спілкуємося, товаришуємо з Аллою Михайлівною та у її ювілейний рік бажаємо здоров’я і натхнення, відчуття гармонії зі світом і собою, любові та відданості близьких!

До 80-річчя Володимира Миколайовича Ковальова

20 вересня 2021 р. відомому вченому-фітохіміку, заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору фармацевтичних наук, професору кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету (НФаУ) Володимиру Миколайовичу Ковальову виповнилося 80 років.

Близько 50 років В.М. Ковальов присвятив науковій і педагогічній роботі. Він є провідним фахівцем у галузі хімії біологічно активних речовин (БАР)природного походження. Усе своє професійне життя Володимир Миколайович займається вивченням хімічного складу і біологічної активності лікарської рослинної сировини.

В.М. Ковальов закінчив Харківське медичне училище № 1, фармацевтичне відділення (1962), Харківський фармацевтичний інститут (1969), де пройшов шлях від студента, аспіранта, асистента, доцента до завідувача (1985–2012) і професора (1986) кафедри фармакогнозії НФаУ. Під керівництвом доцента М.І. Борисова, завіду­вача кафедри фармакогнозії (1966–1979), Володимир Миколайович брав активну участь в експедиціях з ресурсного обстеження видів підмаренника флори СРСР. У пошуках перспективних видів рослин Володимир Миколайович обстежив майже всі райони Азербайджану і Криму, що дозволило поповнити гербарний фонд кафедри і сировинну базу для подальших наукових досліджень представників родини маренових.

У 1979 р. В.М. Ковальов захистив кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження деяких видів стальника». Наукова робота мала велике наукове і практичне значення. Було виділено і досліджено 68 природних сполук, які належать до похідних флавону, флавонолу, ізофлавону, ізофлавонону та тритерпеноїдів. 15 із цих сполук виявилися новими для роду Стальник (Ononis), а речовини оногенін і онозід виявилися новими природними сполуками.

З 1979 р. Володимир Миколайович працює на кафедрі фармакогнозії старшим викладачем, старшим науковим співробітником (1981–1983). Викладацьку діяльність він поєднує з інтенсивною науковою роботою та адміністративною роботою. У 1979–1982 рр. В.М. Коавльов працює деканом іноземного факультету, у 1982–1983 рр. — деканом факультету вітчизняних студентів. У 1983 р. В.М. Ковальову присвоєно вчене звання доцента.

Логічним результатом фундаментальних досліджень у галузі пошуку фенольних, тритерпенових, азотовмісних і стероїдних сполук карденолідної природи в рослинах родини бобові стало написання та захист докторської дисертації «Дослідження рослин родини бобові як джерела отримання біологічно активних речовин і синтез їх аналогів» (1983).

У 1986 р. В.М. Ковальов отримав вчене звання професора, а в 1996 р. — почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Пріоритетним напрямком наукової діяльності був та залишається пошук і дослідження БАР природного походження, виділення, структурний аналіз, синтез аналогів природних флавоноїдів, ізофлавоноїдів, карденолідів і антрахінонів, спектральні методи аналізу, стандартизація, розробка способів отримання фітопрепаратів. Професор В.М. Ковальов створив цілу школу фітохіміків. Під його безпосереднім керівництвом було захищено 5 докторських і більше 20 кандидатських дисертацій, які відрізнялися своєю новизною та унікальністю.

Володимир Миколайович є співавтором 14 лікарських препаратів, з яких Гліфазин (гранули, свічки), Флаванобол, Ононін-стандарт, Піфламін, бальзам Чаклун, кормова добавка Люцерон упроваджені в промислове виробництво. Розробив фармакопейні статті «Ононін-стандарт» ТС 42-1238-82, «Корінь стальника» ФС 42-1931-82, «Настоянка стальника» ФС 42-1932-82. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 550 наукових праць, отримано 70 авторських свідоцтв і патентів.

Накопичений досвід дослідницької та викладацької роботи отримав віддзеркалення у підручнику «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000, 2004). Це перший вітчизняний підручник з фармакогнозії, що складено відповідно до програм підготовки провізорів. Підручник вирізняє системний виклад предмету. БАР розглянуто та систематизовано на основі їх біосинтезу; розглянуто основ­ні групи БАР, їх будову, класифікацію, шляхи біосинтезу, поширення в рослинному світі, властивості, методи виділення і дослідження, зв’язок між хімічною будовою і фармакологічною активністю, біологічну дію лікарської рослинної сировини кожної групи. Уперше написано розділ з біологічно активних харчових добавок, до складу яких входять субстанції рослинного походження. Підручник розрахований на студентів фармацевтичних закладів освіти та факультетів, провізорів, лікарів та валеологів. Видання сучасного підручника стало знаковою подією не тільки для НФаУ, а й для розвитку науки і освіти в країні в цілому.

В.М. Ковальов створив цілу низку наукових посібників із фітотерапії: монографія «Фітотерапія у вашому домі. Лікування лікарськими рослинами» (1990), «1000 рецептів з лікарських трав» (1991, 1993), «Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2-го типу. Досягнення НФаУ» (2008). Він є співавтором навчальних посібників «Практикум з фармакогнозії» (2003), «Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати» (2001, 2003), «Фітотерапія алергічних проявів» (1993), «Фармакогнозія» (1999, 2007), «Laboratory handbook on pharmacognosy» (2007), «Основи практичної фітотерапії» (1999), «Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини» (2014) та інших навчально-методичних матеріалів; автором статей до «Фармацевтичної енциклопедії» (2005, 2010), співавтором багатьох методичних вказівок (рекомендацій), робочих програм із фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин.

В.М. Ковальов — автор провідних наукових журналів і збірників: «Вісник фармації», «Фармаком», «Хімія природних сполук», «Рослинні ресурси», «Chemistry of natural compounds», «Фармація Казахстану» та ін.

Володимира Миколайовича відрізняє велика працездатність, високий рівень інформаційної культури. Професор В.М. Ковальов є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, редакційної ради видання «Фармацевтична енциклопедія», був членом Фармакопейного комітету СРСР і Фармакопейного комітету МОЗ України, є членом редакційних рад журналів «Український біофармацевтичний журнал», «Аннали Мечниковського інституту», респуб­ліканської проблемної комісії «Фармація» МОЗ та Академії медичних наук України.

Досягнення В.М. Ковальова відзначені почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я СРСР, Верховної Ради України, виконкому Харківської міської ради; відзнаками «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник освіти України», «Вища школа СРСР — за відмінні успіхи у роботі», «Винахідник СРСР». Володимир Миколайович має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», почесний професор НФаУ.

В.М. Ковальов з успіхом читає курс лекцій з фармакогнозії, проводить семінари, лабораторні заняття зі студентами та магістрантами, керує виконанням дипломних, магістерських, дисертаційних робіт аспірантів, здобувачів і докторантів. Науковій діяльності професора В.М. Ковальова притаманні системність та високий професіоналізм. Його ідеї завжди свіжі, оригінальні, мають практичне застосування.

Для багатьох кандидатів і докторів, доцентів і професорів Володимир Миколайович став справж­нім наставником, вченим, який познайомив з цікавим світом хімії природних сполук.

Від щирого серця вітаємо відомого науковця та педагога з ювілеєм і бажаємо міцного здоров’я, втілення наукових задумів, нових творчих ідей, довголіття і добробуту!

Академічна спільнота та студентство Національного фармацевтичного університету

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті