Україна — учасник XIII Європейського конгресу ISPOR

Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень і результатів лікування (International society for рharmacoeconomics and outcomes research — ISPOR) створено у 1995 р. як некомерційну організацію для «поширення науки фармакоекономіки і сприяння впровадженню її досліджень для прийняття рішень в охороні здоров’я, щоб гарантувати розподіл обмежених ресурсів суспільства мудро, справедливо і ефективно» (www.ispor.org). За 15 років діяльності ISPOR має більше 5000 активних учасників з 85 країн світу.

Методологія фармакоекономічних досліджень грунтується на принципі використання даних кожної країни для прийняття об’єктивних і адекватних рішень в охороні здоров’я, тому регіональні відділення ISPOR діють в Америці, Європі (14 підрозділів), Африці, країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, та Близького Сходу. Українське відділення Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (Ukranian SPOR — USPOR), який очолює Ольга Заліська, доктор фармацевтичних наук, професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, є одним із 14 згаданих вище європейських. USPOR займається розвитком теоретичних, практичних та освітніх напрямів фармакоекономіки, фармако­економічного аналізу в нашій країні, має офіційну сторінку на сайті ISPOR та україномовний сайт — www.uspor.org.ua . Щорічно проводяться міжнародні зустрічі та європейські конгреси, на яких обговорюються актуальні питання і проблеми фінансування фармакотерапії, враховуючи зміни в економічній ситуації у світі (див. «Щотижневик АПТЕКА» від 16.11.2009 р. № 45 (716)).

О.М. Заліська під час стендової сесії на XIII Європейському конгресі ІSPOR

На сучасному етапі в європейських країнах законодавчо прийнято вимоги до оцінки технологій в охороні здоров’я (схем профілактики, діагностики, лікування захворювань). За визначенням ISPOR оцінка технологій в охороні здоров’я (health technology assesment — HTA) — це мультидисциплінарний процес узагальнення інформації про медичні, соціальні, економічні та етичні аспекти при використанні технологій в охороні здоров’я у системній, прозорій, неупередженій формі. Метою HTA-оцінки є надання керівникам охорони здоров’я даних про безпечні, ефективні засоби для досягнення вищої цінності — здоров’я людини. В умовах економічної кризи особливо актуальним стало питання про підтримання балансу між потребами та доступністю послуг у системі охорони здоров’я і необхідністю збереження, а також стимулювання процесів створення інноваційних ліків.

Тому XIII Європейський конгрес ISPOR під назвою «Оцінка технологій в охороні здоров’я: європейська співпраця», який проходив з 6 по 9 листопада 2010 р. у Чеській Республіці, був присвячений саме цій проблематиці. Золота Прага у Конгрес-центрі приймала більше 2700 учасників з 70 країн світу.

Форум був надзвичайно науково та інформаційно насиченим, включав більше 1000 усних і стендових доповідей. На запрошення оргкомітету ISPOR участь у роботі конгресу взяли й представники USPOR. Результати фармакоекономічних досліджень учасників USPOR були включені у програму XIII Європейського конгресу ISPOR.

Від нашої країни 7, 8 та 9 листопада було представлено постерні доповіді на такі теми: «Фармакоекономічний аналіз інноваційних лікарських засобів для лікування псоріазу в Украї­ні» (професор О.М. Заліська); «Персоніфікована медицина та аналіз використання екстемпоральних лікарських засобів для дітей в Україні» (асистент Ю.В. Майнич) від Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; «Аналіз призначень бронхолітичних засобів при лікуванні стабільного хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в Україні» (аспірант В.В. Толубаєв, Київ).

Також у конгресі брали участь професор Л.В. Яковлєва, доцент О.Я. Міщенко, аспірант О.М. Харченко (Національного фармацевтичного університету, Харків).

У перший день конгресу традиційно професори з фармакоекономіки/медичної економіки — члени ISPOR проводили короткі курси з фармакоекономіки для оволодіння термінами, принципами та методами фармакоекономічного аналізу, оцінки якості життя при застосуванні альтернативних медичних технологій, зокрема за такими темами:

  • введення у фармакоекономіку (Рharmaco­economics);
  • методи дискретного аналізу;
  • реєстри пацієнтів та їх використання;
  • оцінка результатів лікування пацієнтів, якості життя, методи;
  • практичне використання баз даних у Європі;
  • введення у моделювання;
  • введення в оцінки технологій в охороні здоров’я (НТА-оцінка);
  • елементи ціноутворення на лікарські засоби/біотехнологічні засоби.

Такі курси постійно проводяться на конгресах з фармакоекономіки, оскільки методологія цієї молодої дисципліни інтенсивно розвивається.

Перше пленарне засідання 7 листопада відкрив Б. Йонссон (B. Jonsson), професор економіки охорони здоров’я з Центру економіки охорони здоров’я (Стокгольмська школа економіки, Швеція), який привітав учасників і побажав усім ефективної роботи.

Тема першої пленарної сесії — «Підвищення ефективності оцінки технологій в охороні здоровя у Європі». З доповідями виступили Ф.Б. Крістенсен (F.B. Kristensen), професор, директор Координаційного секретаріату європейської мережі оцінки технологій охорони здоров’я (EUnetHTA), голова комітету EUnetHTA (Копенгаген, Данія), та В. Гьотж (W. Goettsch), заступник секретаря Комітету з компенсації лікарських засобів, з питань охорони здоров’я, страхування EUnetHTA (Нідерланди).

Існуючі оцінки технологій охорони здоров’я в Європі мають певні недоліки, оскільки у кожній країні діють різні, інколи навіть суперечливі, нормативні вимоги, немає чітких визначень щодо оцінки терапевтичних результатів, тривалості спостереження, аналізу результатів лікування. Тому нещодавно була розпочата спільна робота Європейської комісії та держав — членів ЄС з метою підвищення ефективності в галузі оцінки технологій охорони здоров’я під назвою «Європейська мережа спільних дій (EUnetHTA JA). Мета спільних дій — визначення відносної ефективності лікарських засобів, що дозволить на практиці ефективно виконувати чіткі вимоги щодо HTA-оцінки у Європі. Це спрямовано на визначення додаткової ефективності витрат в охороні здоров’я на європейському, національному та регіональному рівнях.

Під час пленарного засідання була визначена нова стратегія EUnetHTA JA, яка включає діяльність з вивчення відносної ефективності лікарських засобів (relative effectiveness of pharmaceuticals — REP) і встановлення неефективних технологій в охороні здоров’я. Відповідні методики їх оцінки будуть опрацьовуватися.

Тема другої пленарної сесії, яка відбулася 8 листопада, — «Оцінка технологій охорони здоров’я (НТА) і прийняття рішень у Європі: баланс бюджету охорони здоров’я і доступ до інновацій». Ян Свіговец (J. ?vihovec), професор, завідуючий кафедрою фармакології Карлового університету, голова Чеського відділення ISPOR (Прага), представив детальний аналіз динаміки витрат на охорону здоров’я в європейських країнах, який ілюструє значний розрив між необхідними витратами на інноваційні технології та бюджетами медичних систем цих держав, що доповідач назвав «пробіл у здоров’ї» (health gap). Автор зазначив, що нині спеціальні органи з НТА-оцінки технологій в охороні здоров’я діють в Австрії, Польщі, Угорщині, проте результати їх роботи враховуються при плануванні витрат на ліки з бюджету в Австрії, Польщі, Словенії, Словакії, Угорщини, Чехії. Доцільним є створення в Україні НТА-центру для раціонального науково обгрунтованого використання коштів Державного і місцевих бюджетів при закупівлі лікарських засобів.

Один з основоположників фармакоекономіки, автор численних монографій, М. Друммонд (M. Drummond), доктор філософії, професор економіки охорони здоров’я з Центру економіки охорони здоров’я (Йоркський університет, Великобританія), розповів про ключові напрями розвитку НТА-оцінки в Європі. Він наголосив на необхідності проведення діалогу між виробниками ліків та платниками — державними і страховими органами, які фінансують медикаментозне забезпечення. При цьому доповідач визнав, що поки що немає чіткого розуміння того, яким чином наукові докази ефективності технологій охорони здоров’я інтегрувати в НТА-оцінки, та яку ціну ліків використовувати для порівняння у європейських країнах.

У рамках другої пленарної сесії було проведено засідання керівників регіональних європейських відділень ISPOR, в якому брала участь О. Заліська. Під час цього заходу визначено перспективні напрями співпраці європейських відділень ISPOR стосовно уніфікації НТА-оцінки.

9 листопада відбулася третя пленарна сесія, присвячена оцінці технологій в охороні здоров’я при обмежених ресурсах. Доповідачі: Томаш Долезал (T. Dole?al), директор Інституту економіки охорони здоров’я та оцінки технологій (IHETA) (Чехія); Є.-М. Баумер (E.-M.Baumer) директор Федерального інституту по забезпеченню якості медичної допомоги охорони здоров’я Австрії; К.Р. Патерсон (K.R. Paterson) голова Шотландського консорціуму ліків (Великобританія); І. Ліпська (I. Lipska) директор Агентства з оцінки технологій в охороні здоров’я Польщі (АНТАРоl).

У країнах Східної і Центральної Європи обмежені можливості для оцінки інноваційних технологій, а також недостатьо ресурсів для їх компенсації з бюджету. Кожен з доповідачів представив національний досвід і перші результати НТА-оцінки у своїй країні. Зокрема, Агентство з оцінки технологій в охороні здоров’я Польщі за останні 3 роки підготувало 255 звітів про НТА-оцінку лікарських засобів, причому 44% з них становили рекомендації про негативні результати прийому тих чи інших лікарських засобів, тобто про недоцільність чи низьку ефективність їх застосування. В основному негативні рекомендації були отримані при НТА-оцінці в онкології, кардіології, психіатрії. Вони були враховані Міністерством охорони здоров’я Польщі при плануванні та компенсації витрат (reimbursement) на ліки для хворих.

Золота Прага потішила учасників конгресу і теплим осіннім сонечком, і несподіваним холодним дощем. Цікавим було знайомство з незрівнянними пам’ятками Чехії: Празький град, вражаючий Карлів міст, по-королівськи спокійна Влтава, відомий астрономічний годинник, Вацлавська площа та чисельні величні храми.

XIII Європейський конгрес ISPOR засвідчив актуальність і перспективність розвитку досліджень з НТА-оцінки та створення відповідних центрів у всіх європейських країнах, а також Україні, для раціонального використання коштів на забезпечення населення лікарськими засобами.

О. Заліська, Ю. Майнич, В. Толубаєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті