Прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я: 16-й Європейський конгрес ISPOR

2–6 листопада 2013 р. у столиці Ірландії Дубліні відбувся 16-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research — ISPOR) «Знаходити правильні складові для прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я» (далі — Конгрес). Тематика євроконгресів ISPOR фахово висвітлювалася на сторінках «Щотижневика АПТЕКА» (див. № 45 (766) від 22.11.2010 р.; № 46 (817) від 28.11.2011 р.; № 48 (869) від 10.12.2012 р.). Цей провідний захід відвідало майже 4000 учасників з більше ніж 90 країн світу. Традиційно у перші два дні Конгресу проводилися короткі навчальні курси та освітні симпозіуми для набуття знань і навичок з фармакоекономічного аналізу та оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment — НТА).

Програма Конгресу була надзвичайно насиченою та включала 3 пленарні засідання, 20 тематичних сесій, 33 семінари з прикладних питань, 26 коротких навчальних курсів, а також форуми європейських регіональних відділів ISPOR. Цього року в рамках заходу розглядали такі актуальні питання: «Пацієнт та оцінка медичних технологій: проблеми та можливості», «Рання взає­модія між виробниками, агентствами з оцінки медичних технологій та регуляторними органами: вчимося у минулого — рухаючись у майбутнє». Використання інструментів НТА в процесі прийняття рішень про відшкодування витрат на лікарські засоби в європейських системах охорони здоров’я потребує нових шляхів оптимізації взаємодії усіх учасників цього процесу.

Фармакоекономічні дослідження та НТА є провідними напрямами в системах охорони здоров’я країн Європи, адже все більше пацієнтів або організацій, які представляють їх інтереси, відіграють активну роль у HTA. Управлінські рішення в більшості європейських систем охорони здоров’я приймаються з позиції вигоди для населення, проте можливість поліпшення якості життя окремих пацієнтів не фінансується.

Прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я: 16-й Європейський конгрес ISPOR

Під час пленарних засідань провідні професори з Ірландії, зокрема Майкл Беррі (Michael Barry), та інших європейських країн розглядали проблеми забезпечення потреби в лікарських засобах для хворих на муковісцидоз, особливо в Ірландії та Великобританії у зв’язку з поширеністю «кельтського гена». Обговорювали питання фармакоекономічної оцінки високовартісних препаратів, що мають доведену клінічними дослідженнями ефективність у лікуванні цієї патології, а також пояснювали причини негативного рішення НТА, що спричинило напруженість між пацієнтами, які потребують такого препарату, і страховими компаніями.

На запрошення оргкомітету ISPOR у Конгресі взяла участь українська делегація з 14 осіб, яку очолювали Ольга Заліська, голова Українського відділу ISPOR, завідувач кафедри організації та економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор, та Костянтин Косяченко, президент громадської спілки «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я», заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук, радник міністра охорони здоров’я.

У рамках Конгресу 4 листопада відбулося засідання Українського відділу фармакоекономічних досліджень на тему «Стан і проблеми впровадження фармакоекономіки та НТА підходів в Україні» (модератор — О. Заліська), за участю науковців з ЛНМУ імені Данила Галицького, Національного фармацевтичного університету (професори Наталя Бездітко та Оксана Міщенко, доцент Ольга Герасимова), Вінницького національного медичного університету (доцент Інна Мудрак), Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (асистент Юлія Вадзюк), Національного університету «Києво-Могилянська академія» (викладач Олена Мендрік), ДЕЦ України (Олена Ліщишина), також студенти зі Львова, Вінниці, Києва та Ужгорода.

У ході Конгресу 4 листопада відбулися форуми фармакоекономічних відділень Росії, Білорусі та Казахстану на тему «Нові реформи в охороні здоров’я та стан НТА в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані та Вірменії», а 5 листопада — форум на тему «Використання фармакоекономічних принципів для прийняття рішень щодо лікарського забезпечення у Польщі, Україні та Росії», які було проведено англійською мовою, доповідачами виступили О. Заліська та К. Косяченко. Також 4 листопада відбулася нарада керівників відділень Асоціації Центрально- та Східноєвропейської мережі (Central and Eastern European Network — CEENET), під час якої визначено стратегічні напрями розвит­ку і впровадження результатів фармакоекономічних досліджень у практику та освітню підготовку у цих країнах. Слід відзначити, що на цьому засіданні професор О.М. Заліська шляхом голосування обрана головою комітету з освіти CEENET на 2013–2015 рр.

6–7 листопада проведено круглий стіл з практичного використання НТА в країнах Європи, у яких взяли участь К. Косяченко та професор Алла Степаненко (Київ).

У складі ISPOR є студентські відділення, які створюються на базі провідних університетів із залученням факультетських радників — професорів. Основними цілями даної ініціативи є залучення студентів до участі в заходах ISPOR, завдяки яким студенти можуть ознайомитися зі світовими надбаннями в галузі фармакоекономіки та НТА. Важливе завдання студентського відділу ISPOR — створення умов для виникнення та подальшого розвитку нових ідей та ініціатив, підвищення рівня обізнаності щодо останніх досягнень і відкриттів у галузі.

Для цього проводяться щомісячні телефонні конференції, інтерактивні навчальні сесії, спікерами в яких виступають провідні світові фахівці з фармакоекономіки. ISPOR впровадило систему грантів для студентів з метою забезпечення можливості брати участь в інтернаціональних конгресах.

В Україні студентський відділ USPOR було створено в 2011 р. на базі ЛНМУ ім. Данила Галицького (голова — В’ячеслав Толубаєв) під науковим керівництвом професора О. Заліської. Це одне з перших студентських об’єднань ISPOR у Європі. З того часу студенти з України активно представляють стендові доповіді на міжнародних конгресах ISPOR (2011 — Балтимор; 2012 — Вашингтон; 2013 — Новий Орлеан) та щорічних Європейських конгресах (2011 — Мадрид, Іспанія; 2012 — Берлін, Німеччина; 2013 — Дублін, Ірландія). Також під час міжнародних конгресів студенти беруть активну участь у сесіях, форумах та семінарах, як студентських, так і пленарних, що дозволяє обмінюватися досвідом та відкривати нові перспективи розвитку.

На сайті ISPOR доступні інформаційні модулі системи дистанційного навчання, які перекладено українською мовою, що охоплюють ключові поняття фармакоекономіки. Таким чином, сьогодні студенти України поряд зі студентами з Європи та США мають усі можливості для розвит­ку в галузі фармакоекономіки та НТА.

Костянтин Косяченко, президент громадської організації «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я»Більш детально про круглий щодо використання НТА кореспонденту «Щотижневика АПТЕКА» розповів Костянтин Косяченко, президент громадської організації «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я», заслужений працівник фармації України, голова громадської організації «Спілка працівників фармації», доктор фармацевтичних наук, радник міністра охорони здоров’я.

Костянтине Леонідовичу, розкажіть, будь ласка, про круглий стіл з практичного використання HTA у країнах Європи, який було проведені в рамках Конгресу 6–7 листопада.

Під час цього заходу було представлено доповіді представників країн, які вже мають давню історію НТА, такі як Німеччина, Ірландія, Великобританія, Франція, США, Польща, так і ті, що НТА тільки почали запроваджувати: Угорщина, Росія, Казахстан, Україна. Потрібно зазначити, що, хоча основні принципи та підходи до НТА спільні в усіх країнах, структура органів часто відрізняється. Професійне співтовариство бажає знати, яким шляхом ідуть країни у розвитку НТА, у зв’язку із чим доповіді українських учасників викликали значний інтерес. Так, у своєму виступі я зупинився на нашому баченні розвитку цієї системи в Україні, які кроки вже зроблені, та яка модель може бути реалізована у нашій системі охорони здоров’я.У доповіді професора Алли Степаненко було показано, як елементи НТА використовуються у підготовці стандартів надання медичної допомоги і не тільки.

Вже неодноразово наголошувалось, що започатковувати систему НТА в Україні необхідно вже сьогодні. Які кроки на цьому шляху вже реалізовано, які планується здійснити найближчим часом? Яка роль громадської організації «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» у цьому процесі?

Розуміючи гостру необхідність, ініціативною групою було створено громадську спілку «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я», де мене було обрано президентом. Нашою основною метою є пропаганда впровадження та використання НТА в державі. Адже, користуючись таким інструментом, система охорони здоров’я зможе ефективно і якісно використовувати наявні ресурси та впроваджувати новітні технології, які так чекають пацієнти. Нами було проведено дві міжнародні науково-практичні конференції з питань впровадження НТА, які вже висвітлювались на сторінках вашого поважного видання. (Прим.ред.: див. «Щотижневик АПТЕКА» № 44 (865) від 12.11.2012 р. та № 12 (883) від 25.03.2013 р.)

Крім того, зараз відбувається навчання експертів в цій галузі. Навчальний курс читають європейські спеціалісти. Потрібно зазначити, що і держава не залишилась осторонь: цей курс відвідують представники Державного експертного центру МОЗ України. Думаю, це дозволить вітчизняним спеціалістам з НТА, як з боку держави, так і з боку професійного співтовариства, говорити однією мовою, хоча поки що мова навчання — англійська. Отже, одним із найближчих завдань є підготовка кусу українською мовою та проведення циклів навчань для організаторів охорони здоров’я. Адже впровадження елементів системи НТА в медичних закладах дозволяє економити чималі кошти та надає можливість підвищувати якість медичної допомоги населенню.

Також важливим є підготовка вітчизняного керівництва з НТА. Я бачу цей процес, як затвердження відповідної настанови з Належної практики. Адже дуже добре себе зарекомендувала настанова «Лікарські засоби. Належна виробнича практика», в цьому році МОЗ України затверджено  настанову «Лікарські засоби. Належна регуляторна практика».

Ми також плануємо звернутись з ініціативою до депутатського корпусу з метою підготовки законопроекту, який би запровадив обов’язковість звіту з НТА для прийняття рішення регулятором для запровадження тієї чи іншої технології охорони здоров’я в практичну медицину. Тут потрібно зазначити, що в жодній країні медичне страхування не працює без використання звіту з НТА. Тому сьогодні ми ведемо переговори з представниками страхових компаній, у яких достатньо розвинуте відшкодування вартості лікування, і вони висловлюють зацікавленість у співпраці. Тому в майбутньому, сподіваюсь, наша співпраця може бути реалізована як пілотний проект з використання НТА.

До речі, на мою думку, певні труднощі з реалізацією Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою виникли через відсутність використання НТА при його підготовці. Хто може дати чітку відповідь за якими критеріями препарати попали до цього списку, чи є вони найефективнішими та економічно найвигіднішими? Це великий обсяг роботи: в Європі препарати не включають до переліку, що підлягає відшкодуванню, чи як ще кажуть, реімберсменту, якщо відсутній звіт з НТА.

Отже багато питань залишаються відкритими, проте, як кажуть, дорогу осилить, той, хто йде. Рух розпочато. Сподіваюсь, нам вдасться консолідувати і науковців, і практиків, і регуляторів, і законодавців для запровадження цього дуже важливого та потрібного Україні інструменту.

Ми впевнені, що найближчим часом все більше професіоналів почне використовувати НТА в практичні охороні здоров’я. І хоча шлях тернистий, я згадую слова великого француза Ш. де Голля, який сказав, що коли обираєш шлях, вибирай найскладніший. Щонайменш, у тебе не буде на ньому конкурентів.

Ольга Заліська,
В’ячеслав Толубаєв,
фото надані авторами

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті