Законодавство потребує вдосконалення через зміну назви професії «провізор» — ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део»

Громадська організація «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» звернулася до керівництва МОЗ та голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування з пропозиціями щодо необхідності внесення змін до певних регуляторних актів.

Наприклад, організація просить переглянути наказ МОЗ України від 01.07.2021 р. № 1316 та наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. № 810-21 про внесення змін до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, якими серед іншого провізорів, провізорів клінічних, провізорів-аналітиків, провізорів-косметологів віднесено до фармацевтів.

Зокрема, організація вважає, що наказ № 1316 не відповідає низці законодавчих актів, зокрема підзаконних, його було підписано без урахування інших нормативно-правових актів і в ньому не визначено алгоритм та методичний інструментарій для його реалізації. Через це виникли зауваження стосовно застосування норм законів щодо післядипломної освіти спеціа­лістів фармації, підвищення кваліфікації, атестування, інтернатури, професії асистента фармацевта, професійно-практичної діяльності, здійснення отримання ліцензії господарювання, післядипломної освіти спеціалістів фармації.

Пропонуємо увазі читачів повний текст листа.

УКРАЇНА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТІВ

«КУМ ДЕО (З БОГОМ)»

від 09.02.2022 р. № 7

Міністрові охорони здоров’я

України

Вікторові Ляшку

Голові Комітету Верховної

Ради України з питань

здоров’я нації, медичної

допомоги та медичного

страхування

Михайлові Радуцькому

Редакція «Щотижневика АПТЕКА»

Шановний пане Вікторе!
Шановний пане Михайле!

Від імені громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део», користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу і підтримку у проведенні медичної реформи в Україні, започаткуванні реальних практичних кроків у впровадженні самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні, здійсненні заходів у системі безперервного професійного розвитку.

Ми високо оцінюємо ваш особистий внесок у намагання створити необхідні умови для позитивних змін у системі охорони здоров’я України.

Зміни, що відбуваються останнім часом у системі охорони здоров’я України, зокрема у фармації, за вашої ініціативи й участі, безумовно, спрямовані на реформування галузі, наближення до європейських стандартів і зрештою на покращення медичного та фармацевтичного забезпечення населення.

Заслуговують на увагу і підтримку ваші ініціативи, практичні заходи щодо боротьби з епідемією COVID-19, впровадження новітніх технологій, Е-рецепта, Е-торгівлі. Особливо необхідно зазначити порушення питань соціально-правового захисту фахівців сфери охорони здоров’я, мотивації професійної діяльності, підняття престижу, ролі та місця медичного працівника, фармацевта у суспільстві.

Ми переконані, що значну роль у здійсненні реформ у сфері охорони здоров’я здатні відіграти професійні громадські організації у громадських радах при МОЗ України, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, при обласних державних адміністраціях та обласних радах, департаментах охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

Вважаємо за доцільне висловити і своє регіональне бачення та внести пропозиції стосовно деяких нормативно-правових актів, прийнятих останнім часом.

Члени громадської організації «Вінницька обласна організація фармацевтів «Кум Део» ретельно проаналізували зміни у нормативно-правовій базі та окремих наказах, що стосуються фармації.

Просимо вас відповідно до своїх компетенцій ознайомитись із пропозиціями громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» та ініціювати внесення змін та доповнень у нормативно-правову базу.

Зокрема:

1. Наказ МОЗ України від 01.07.2021 р. № 1316 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я в закладах охорони здоров’я та переліку посад професіоналів з вищою немедичною освітою» та наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. № 810-21 «Про затвердження зміни № 10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», якими серед іншого провізорів, провізорів клінічних, провізорів-аналітиків, провізорів-косметологів віднесено до фармацевтів. У зв’язку з цим у назвах цих професій термін «провізор» замінено на «фармацевт», а професію «провізор-гомеопат» взагалі вилучено із класифікації професій.

Щодо наказу МОЗ України від 01.07.2021 р. № 1316, то необхідно зазначити, що він не відповідає низці законодавчих актів, зокрема й підзаконних. Його було підписано без урахування інших нормативно-правових актів і в ньому не визначено алгоритм та методичний інструментарій для його реалізації.

Очевидно, що для його розуміння і реалізації потрібна додаткова роз’яснювальна робота з боку органів виконавчої влади, зокрема Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Є зауваження та пропозиції щодо норм законів, що стосуються післядипломної освіти спеціалістів фармації, підвищення кваліфікації, атестування, інтернатури, професії асистента фармацевта, професійно-практичної діяльності, здійснення отримання ліцензії господарювання, післядипломної освіти спеціалістів фармації.

Післядипломна освіта спеціалістів фармації:

Необхідно внести зміни щодо перейменування посад та пов’язаного з цим контексту в такі нормативні документи:

1. Закон України «Про освіту», ст. 18: «ч. 7. Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я також включає: інтернатуру; лікарську резидентуру. Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази інтернатури, і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста».

2. Закон України «Про вищу освіту» оперує поняттям провізор-інтерн в ч. 3 ст. 36, п. 3 ч. 3 ст. 61.

3. Закон України «Про лікарські засоби» у ст. 15 встановлює: «…проводити атестацію провізорів і фармацевтів».

4. У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я» у розділі «Професіонали в галузі фармації» визначено посаду провізора, його завдання та обов’язки.

Підвищення кваліфікації спеціалістів фармації:

5. У Постанові КМУ від 14.07.2021 р. № 725 «Про затвердження положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» фігурує посада провізор, а для асистента фармацевта взагалі не визначено місце в системі безперервного професійного розвитку (БПР).

6. У «Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу», затвердженому Постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 454, прописано посаду лікаря (провізора).

7. У наказі МОЗ від 22.07.1993 р. № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» фігурує посада провізора.

Атестування спеціалістів фармації:

8. У наказі МОЗ від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» фігурує посада провізора. У Номенклатурі провізорських спеціальностей визначено посаду провізора. За цим Положенням атестація провізорів відбувається на базі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка у своїй діяльності керується власним Положенням і, відповідно, повинна атестувати саме фахівців за спеціальністю «провізор».

9. У наказі МНС від 22.12.2008 р. № 942 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестації лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою сфери управління МНС» фігурують посади провізорів та фармацевтів.

10. Наказ МОЗ України від 18.05.1994 р. № 73 «Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах» потребує синхронізації з БПР.

Проходження інтернатури:

11. У наказі МОЗ від 22.06.2021 р. № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» визначено посаду провізора.

Асистент фармацевта:

12. У Положенні від 07.09.1993 р. № 198 «Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» не прописано, чи потрібні для асистентів фармацевта портфоліо та зміна назви професії для асистента фармацевта.

13. Наказ МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» потребує зміни термінології (застаріла термінологія, залишався без змін з 1993 р.) та чіткого визначення контингенту: молодший фармацевтичний спеціаліст (бакалавр, молодший бакалавр). Слід доопрацювати питання стосовно визначення місця і форм проведення БПР для асистентів фармацевта.

Професійно-практичні:

Необхідно внести зміни щодо перейменування посад у такі підзаконні акти:

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджені Постановою КМУ від 30.11.2016 р. № 929:

  •  абзацом 33, п. 3 встановлено: «…для суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю лікарськими засобами, — особа, що має сертифікат провізора-спеціаліста…»;
  •  абзацом 33, п. 3 встановлено: «…для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, — особа, що має сертифікат провізора-спеціаліста…»;
  •  абзацом 1 п. 151 встановлено: «Посади завідувачів аптечного складу (бази), заступників завідувачів аптечного складу (бази) можуть заміщатися особами, які мають сертифікат провізора-спеціаліста…».

Це стосується і того, як на сьогодні буде здійснено отримання ліцензії суб’єктами господарювання.

2. У Постанові КМУ від 05.12.2018 р. № 1022 «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року» визначено посаду «провізор».

3. Постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (у редакції Постанови КМУ від 25.06.2020 р. № 519) встановлено посаду провізора.

Члени громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» переконані, що внесення відповідних змін і доповнень у чинне законодавство та нормативно-правову базу, що регулюють питання у сфері охорони здоров’я і фармацевтичну діяльність в Україні, усунуть проти­річчя і посприяють упорядкуванню чинних нормативно-правових актів.

Це дасть можливість більш якісно і професійно виконувати функції і завдання, покладені на навчальні заклади, виробничу сферу, практичну професійну діяльність, підвищити професійні компетенції спеціалістів фармації, мотивувати їх до безперервного професійного розвитку, сформує чітку позицію кадрових органів, посилить престиж, роль і значення професії фармацевта у суспільстві.

Із надією і розумінням на співпрацю.

Зі свого боку, ми готові брати участь у робочих групах, нарадах, круглих столах тощо та долучатися до обговорення важливих питань, що стосуються професійної діяльності медичних працівників та фармацевтів.

З повагою
голова правління ГО «Вінницька обласна
асоціація фармацевтів «Кум Део»,
Заслужений працівник фармації України Лариса Просяник
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

ОЛЬГА 21.03.2022 3:46
Чудово!!! Але зараз ....коли йде ВІЙНА!!! Нам всім потрібно зберегти наших працівників!!! Те що пише пані Лариса вірно!!! ТА ЗАРАЗ ЗОВСІМ НЕ АКТУАЛЬНО!!!!! В АТЕКАХ НЕМАЄ КОМУ ПРАЦЮВАТИ!!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*