Наказ Київської регіональної митниці від 24.02.2011 р. № 196

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 24.02.2011 р. № 196

Про введення в дію Тимчасової технологічної схеми митного оформлення товарів групи «прикриття», що переміщуються через митний кордон України.

З метою вдосконалення організаційно-контрольних заходів, направлених на недопущення порушень вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.01 № 2371-III «Про Митний тариф України» (в редакції Закону України від 21.12.10 № 2829-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України»), що призводить до ухилення суб’єктами ЗЕД від сплати податків у повному обсязі та установлених заходів нетарифного регулювання при імпорті товарів в Україну,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити та ввести в дію Тимчасову технологічну схему митного оформлення товарів групи «прикриття», що переміщуються через митний кордон України (додається).

2. Начальникам підрозділів митного оформлення ознайомити особовий склад з даним наказом під підпис та забезпечити його безумовне виконання.

3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення (Бура З.М.) довести наказ до структурних підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Начальник Київської
регіональної митниці
Г.В. Романенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Київської регіональної митниці
24.02.2011 р. № 196

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ГРУПИ «ПРИКРИТТЯ», ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1 Дана Тимчасова технологічна схема розроблена на виконання наказу Державної митної служби України від 20.04.2005 № 314 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, наказу Державної митної служби України від 07.08.2007 № 667 «Про затвердження Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 968/14235, наказом Київської регіональної митниці від 26.03.2007 № 273 «Про затвердження Технологічної схеми роботи відділу номенклатури та класифікації товарів при взаємодії з підрозділами митного оформлення Київської регіональної митниці» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 29.03.2007 за № 6/74.

1.2 Терміни, що вживаються в даній Тимчасовій технологічній схемі:

Товари групи «ризику» — товари, якi перемiщуються через митний кордон України та вiдносно яких виявленi ризики або iснують потенцiйнi ризики.

Товари групи «прикриття» — товари, що з достатнiм ступенем ймовiрностi можуть декларуватись замiсть товарiв групи «ризику».

1.3. Дія цієї Тимчасової технологічної схеми поширюється на товари групи «прикриття», перелік яких наведений у додатку доцієї Тимчасової технологічної схеми.

1.4. Обов’язковою формою митного контролю товарів групи «прикриття» є проведення процедур класифікації, передбачених даною Тимчасовою технологічною схемою.

1.5. Процедури класифікації при митному оформленні товарів групи «прикриття» — спеціальні заходи, які здійснюються відділом контролю митної вартості та класифікації товарів (далі ВКМВ та КТ) та уповноваженою особою підрозділу митного оформлення (далі уповноважена особа ПМО) при визначенні коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

1.6. За рішенням Держмитслужби України та керівництва Київської регіональної митниці перелік товарів групи «прикриття» може змінюватися та доповнюватися.

1.7. При здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що віднесені до товарів групи «прикриття», проведення митного огляду із складанням акту про проведення митного огляду товарiв є обов’язковим.

2. Перевірка правильності класифікації товарів групи «прикриття» відділом контролю митної вартості та класифікації товарів

Проведення процедур класифікації при митному оформленні товарів, перелік яких наведений у додатку до даної Тимчасової технологічної схеми, в митному режимі ІМ-40 здійснюється ВКМВ та КТ за запитом уповноваженої особи ПМО, відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 07.08.2007 № 667, наказу Київської регіональної митниці від 26.03.2007 № 273.

3. Перевірка правильності класифікації товарів групи «прикриття» на рівні уповноваженої особи ПМО

3.1 З метою спрощення митного контролю перевірку правильності класифікації товарів, перелік яких наведений у додатку до даної Тимчасової технологічної схеми, здійснюється на рівні уповноваженої особи ПМО при виконанні однієї з наступних умов:

1) при митному оформленні товарів з наданням преференції згідно з класифікатором звільнень від обкладання ввізним митом, в тому числі відповідно до угод про вільну торгівлю;

2) при митному оформленні товару групи «прикриття» митною вартістю менше 3000 гривень;

3) при митному оформленні товару, який імпортується на митну територію України в якості тестової партії.

4. Особливості перевірки правильності класифікації товарів групи «прикриття»

Митне оформлення товарів групи «прикриття», щодо яких вже були застосовані процедури класифікації та було прийнято рішення про визначення коду товару з позначкою в реєстраційному номері «КТ», здійснюється на підставі рішення про визначення коду товару, яке було надано раніше за умов, що залишаються незмінними — відправник (експортер), одержувач (імпортер), виробник товару, торгова марка, модель, артикул, склад, властивості, форма упаковки та форма випуску (для лікарських засобів).

4.2. При умові, якщо артикульний номер товару містить в собі інформацію, яка не впливає на його класифікацію згідно з УКТ ЗЕД (наприклад, розмір, колір), митне оформлення товару здійснюється на підставі раніше винесеного рішення на аналогічний товар. У разі, якщо артикульний номер товару містить інформацію щодо його складу, конструктивного та функціонального призначення, і зміна такого артикулу може призвести до зміни зазначених показників, то в такому випадку направляється запит до ВКМВ та КТ.

4.3. У разі виникнення обґрунтованих зауважень (за поданими до митного оформлення документами та/або за результатами митного огляду товар можна класифікувати за іншим кодом УКТ ЗЕД) уповноважена особа ПМО готує запит до ВКМВ та КТ, відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 07.08.2007 № 667, наказу Київської регіональної митниці від 26.03.2007 № 273.

5. Заключні положення

5.1 Рішення про визначення коду товару групи «прикриття» діє протягом 12 місяців з дня його винесення.

5.2 Наявність попереднього класифікаційного рішення або рішення про визначення коду товару з позначкою в реєстраційному номері «КТб» на товар групи «прикриття» не звільняє від процедури класифікації з обов’язковим залученням ВКМВ та КТ.

Начальник відділу контролю
митної вартості та класифікації товарів
Т.В. Буряк

Додаток
до Тимчасової технологічної схеми митного оформлення товарів групи «прикриття»,
що переміщуються через митний кордон України,
затвердженої наказом Київської регіональної митниці 24.02.2011 р. № 196

Перелік товарів групи «прикриття»

п/п Товар групи «прикриття» Заходи

1 0102 10 10 00 — надання якісної документації;

 • товаросупровідної документації.

2 0103 10 00 00 — надання якісної документації;

 • товаросупровідної документації.

3 0303 19 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

4 0303 39 70 90 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

5 0303 51 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

6 0303 79 19 90 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

7 0303 80 90 00

 • відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);
 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

8 0306 29 10 00

 • відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);
 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

9 0801 11 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

10 0801 32 00 10 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

11 0802 11 90 10 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

12 0802 12 90 10 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

13 0806 20 90 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

14 1511 90 99 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

15 1803 10 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

17 2106 90 98 90 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

18 2701 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

19 2703 00 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

20 2707 50 10 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

21 2707 50 90 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

22 2709 00 10 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

23 2709 00 90 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

24 2710 11 41 39 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

25 2710 11 41 99 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

26 2710 11 45 11 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

27 2710 11 45 99 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

28 2710 19 31 30 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

29 2710 19 41 10 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

30 2710 19 41 20 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

31 2710 19 41 30 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

32 2710 19 45 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

33 2710 19 49 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

34 2815 11 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

35 2815 12 00 90 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

36 2817 00 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

37 2825 80 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

38 2833 21 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

39 2901 10 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

40 2929 10 90 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

41 3004 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

42 3215 11 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

43 3215 19 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

44 3808

(крім 3808 91 10 00, 3808 91 40 10, 3808 92 30 10, 3808 92 40 10, 3808 92 50 10, 3808 93 11 10, 3808 93 15 10, 3808 93 27 10, 3808 93 27 20) — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

45 3901 10 10 00

3901 10 90 00

3901 20 90 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

46 4818 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

47 5111 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

48 5112 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

49 5208 32 16 90, 5208 32 19 00, 5208 32 96 90, 5208 32 99 00, 5208 42 00 00, 5208 43 00 00, 5208 59 10 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

50 5209 39 00 00, 5209 41 00 00, 5209 49 00 10, 5209 59 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

51 5210 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

52 5211 39 00 00, 5211 49 10 90, — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

53 5212 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

54 5408 10 00 00, 5408 21 00 00, 5408 32 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

55 5512 — 5516 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

56 7603 20 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

57 7604 10 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

58 7607 11 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

59 7608 20 89 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

60 7616 10 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

61 8003 00 00 00 — відбір проб та зразків (в тому числі контрольні);

 • надання якісної документації, товаросупровідної документації (два пакети).

62 8419 89 98 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

63 8424 81 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

64 8428 33 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

65 8432 40 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

66 8434 20 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

67 8436 10 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

68 8436 80 99 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

69 8474 39 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

70 8474 39 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

71 8474 80 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

72 8474 80 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

73 8477 59 10 90 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

74 8477 59 80 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

75 8479 10 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

76 8479 82 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

77 8479 89 97 90 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

78 8523 40 45 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

79 8528 41 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

80 8528 51 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

81 8517 18 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

82 8701 90 11 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

83 8701 90 20 30 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

84 8701 90 35 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

85 8701 90 39 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

86 8704 10 10 90 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

87 8707 90 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

88 8716 39 30 10 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

89 9018 90 50 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

90 9020 00 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

91 9021 10 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

92 9021 39 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

93 9022 21 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

95 9026 80 20 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

96 9030 33 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

97 9031 80 34 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

98 9031 80 38 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

99 9031 80 98 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

100 9032 10 20 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

101 9032 10 81 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

102 9032 10 89 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

103 9401 20 00 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

104 9403 90 10 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.

105 9403 90 90 00 — надання технічної документації;

 • каталог виробника.
Начальник відділу контролю
митної вартості та класифікації товарів
Т.В. Буряк

Также читайте комментарии Фармацевтической ассоциации «ФАРМУКРАИНА», юридической компании «Правовой Альянс» и адвокатского объединения «Arzinger» относительно приказа Гостаможслужбы № 196 «О введении в действие Временной технологической схемы таможенного оформления товаров группы «прикрытия», которые перевозятся через таможенную границу Украины».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті