Перша Конференція «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця»

16 Травня 2011 10:53 Поділитися

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця».

Під час заходу буде представлено лекції провідних вітчизняних і відомих зарубіжних спеціалістів з питань клінічної аритмології та електрофізіології; проведено інтерактивну дискусію; зроблено усні та стендові наукові доповіді; обговорено питання діагностики, лікування та попередження ускладнень порушень серцевого ритму; визначено напрямки покращення організації надання допомоги пацієнтам з аритмією та попередження раптової аритмічної смерті. Багато уваги приділятиметься останнім рекомендаціям Європейського товариства кардіологів (2009–2010 рр.) та узгодженим із ними рекомендаціям Асоціації кардіологів і Асоціації аритмологів України щодо ведення хворих із фібриляцією передсердь, іншим вітчизняним та міжнародним документам. У ході конференції відбудеться нарада щодо обговорення створення Національного регістру з інвазивної аритмології.

Цей науково-практичний захід проводиться за ініціативою Асоціації кардіологів України, Асоціації аритмологів України, Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України та Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (ННЦ), підтримується EHRA і внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 2011 р. МОЗ та НАМН України.

У вигляді окремої сесії буде проведено конкурс молодих учених, відбудеться сесія стендових доповідей. У ході роботи конференції учасники зможуть відвідати нещодавно відкриту електрофізіологічну лабораторію з рентген-операційною у відділі аритмій ННЦ. Також заплановано проведення Генеральної Асамблеї Асоціації аритмологів України, де буде обговорено пропозиції щодо покращення надання допомоги хворим із порушеннями ритму серця.

У рамках конференції відбудеться виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення й спеціалізованих видань, завдяки якій можна буде ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняних та зарубіжних компаній.

Після завершення цього заходу його учасники отримають сертифікати затвердженого зразка.

Початок конференції — 26 травня 2011 р. о 9:45.

Місце проведення: Київ, вул. Народного ополчення, 5, конференц-зал ННЦ.

Реєстрація учасників проводитиметься у фойє з 8:30.

Тематика конференції:

 • фундаментальна аритмологія;
 • популяційні дослідження поширеності аритмій;
 • методи функціональної діагностики в аритмології;
 • інвазивна та неінвазивна електрофізіологія;
 • суправентрикулярні тахіаритмії;
 • фібриляція та тріпотіння передсердь;
 • тромбоемболічні ускладнення та їх попередження;
 • шлуночкові порушення серцевого ритму;
 • порушення провідності імпульсу;
 • вроджені синдроми та феномени;
 • проаритмії;
 • раптова серцева смерть;
 • невідкладна допомога при аритміях;
 • фармакологічні засоби в лікуванні аритмії;
 • катетерна радіочастотна абляція;
 • кардіостимуляція;
 • ресинхронізаційна терапія;
 • імплантація кардіовертерів-дефібриляторів;
 • аритмії та поєднані з ними хвороби і стани;
 • вікові та гендерні особливості аритмій;
 • організаційні питання та медична статистика в аритмології.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Адреса оргкомітету: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска».

Проїзд тролейбусами № 8, 9, 21, 22, 40 до зупинки вул. Смілянська.

Телефон для довідок: +38 (044) 249-70-03, 275-66-22, факс: +38 (044) 249-70-03, 275-42-09; е-mail: stragh@bigmir.net.

Генеральний спонсор — «sanofi-aventis» (Франція).

Головні спонсори: «Bayer» (Німеччина), «Bard» (США) «PRO.МЕD.» (Чехія).

Під час проведення конференції працюватимуть виставки препаратів і медичних приладів провідних компаній.

Інформаційні спонсори:

«Український кардіологічний журнал», «Здоров’я України», «Ліки України», «Ми-стецтво лікування», «Медикус Амікус», «Ваше здоров’я», «Консилиум Медикум», «Новости медицины», «Сімейна медицина».

Четвер, 26 травня 2011 р.

(усі засідання цього дня проводитимуться в конференц-залі)

9:45–9:55 — відкриття конференції.

Вступне слово — президент Ассоціації кардіологів України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко.

9:55 — 11:15 — перше пленарне засідання.

Президія: академік НАМН України, професор В.М. Коваленко; професор О.С. Сичов; професор О.С. Стичинський; академік НАМН України, професор В.К. Гринь; академік НАМН України, професор Г.В. Дзяк; академік НАМН України, член-кореспондент НАН України і РАМН, професор О.В. Коркушко; член-кореспондент НАН і НАМН України, професор В.О. Бобров; професор М.І. Лутай; професор Л.Г. Воронков; професор О.М. Пархоменко.

 1. «Українська аритмологія сьогодні: проб­леми і шляхи їх вирішення» (доповідач: О.С. Сичов (Київ) — 20 хв).
 2. «Немедикаментозне лікування шлуночкових аритмій» (доповідач: О.С. Стичинський (Київ) — 20 хв).
 3. «Фібриляція передсердь і тромботичні ускладнення» (доповідач: Г.В. Дзяк (Дніпропетровськ) — 20 хв).
 4. «Електрокардіостимуляція в Україні: сучасний стан проблеми» (доповідач: Б.Б. Кравчук (Київ) — 20 хв).

11:15–12:00 — інтерактивна сесія: «Сучасні підходи до збереження синусового ритму у хворих з фібриляцією передсердь»:

«Чи потрібно намагатися зберегти синусовий ритм у хворого з миготливою аритмією?» (доповідач: О.С. Сичов (Київ) — 20 хв).

«Нові можливості збереження синусового ритму при фібриляції передсердь?» (доповідач: А.Е. Багрій (Донецьк) — 20 хв).

Дискусія 5 хв.

12:00–12:30 — майстер-клас «Нові підходи до антитромботичної терапії пацієнтів з фібриляцією передсердь з різним ризиком тромбоемболічних ускладнень» — професор О.С. Сичов (Київ).

12:30–13:00 — лекція «Відбір пацієнтів з порушеннями ритму серця для катетерних абляцій» — Л. Олів’єр (Бордо, Франція)

13:00–14:00 — обідня перерва.

Відвідування електрофізіологічної лабораторії у відділі аритмій серця ННЦ.

Перша сесія стендових доповідей (перехід біля залу засідань вченої ради).

Модератори — професори А.Е. Багрій, О.Й. Жарінов, Ю.І. Карпенко.

14:00–14:30 — обмін думками на тему «Як потрібно лікувати найбільш поширені аритмії?»:

«Особливості антиаритмічної терапії у хворих з ішемічною хворобою серця» (доповідач: І.П. Катеринчук (Полтава) — 15 хв).

«Антиаритмічна терапія для купіювання пароксизмів фібриляції передсердь» (доповідач: С.О. Правосудович (Дніпропетровськ) — 15 хв).

14:30–17:30 — друге пленарне засідання.

Президія: академік НАМН України, чл.-кор. НАН України і РАМН, професор О.В. Коркушко; академік НАМН України, професор В.К. Гринь; професор Л.Г. Воронков; професор О.Й. Жарінов; професор Ю.І. Карпенко; професор О.М. Пархоменко; професор А.В. Ягенський; В.П. Залевський.

 1. «Предиктори розвитку аритмій у людей похилого віку» (доповідач: О.В. Коркушко (Київ) — 20 хв).
 2. «Фібриляція передсердь у хворих на гострий інфаркт міокарда» (доповідач: О.М. Пархоменко (Київ) — 20 хв).
 3. «Вибір антиаритмічного препарату у хворого з серцевою недостатністю» (доповідач: Л.Г. Воронков (Київ) — 20 хв).
 4. «Можливості навігаційних систем в лікуванні порушень ритму серця» (доповідачі: В.К. Гринь, Т.В. Кравченко (Донецьк) — 20 хв).
 5. «Віддалені результати катетерних абляцій при фібриляції передсердь» (доповідач: Ю.І. Карпенко (Одеса) — 20 хв).
 6. «Показання для лікування суправентрикулярних тахікардій» (доповідач: В.П. Залевський (Київ) — 20 хв).
 7. «Профіль серцево-судинного ризику і антитромботична терапія в українській популяції згідно з міжнародним реєстром «Realise AF» (доповідач: О.Й. Жарінов (Київ) — 20 хв).
 8. «Сучасна антиаритмічна терапія» (доповідач: А.В. Ягенський (Луцьк) — 20 хв).

Дискусія.

П’ятниця, 27 травня 2011 р.

9:00–10:30 — конференц-зал.

Секційне засідання «Інтервенційна та невідкладна аритмологія».

Президія: професор О.С. Кузнєцов; доктор медичних наук О.І. Іркін; кандидат медичних наук Д.Є. Волков; кандидат медичних наук А.В. Доронін; кандидат медичних наук С.О. Правосудович; Б.Б. Кравчук; Д.Л. Харитончик.

 1. «Реанімація при фатальних аритміях: серцево-легенева чи серцево-мозкова ?» (доповідач: О.І. Іркін (Київ)
 2. «Радіочастотна катетерна абляція після­операційних тахіаритмій» (доповідачі: Д.Л. Харитончик, А.Н. Антипов, Т.Н. Ісакова, О.Д. Онищак, Є.Б. Соловьов, С.І. Комісаров, О.С. Кузнєцов (Донецьк) — 15 хв).
 3. «Досвід лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь методом радіочастотної абляції» (доповідач: С.О. Правосудович (Дніпропетровськ) — 15 хв).
 4. «Катетерна деструкція у дітей вагою до 15 кг» (доповідач: О.В. Доронін (Київ) — 15 хв).
 5. «Ресинхронізаційна терапія серця» (доповідач: Д.Є. Волков (Харків) — 15 хв).

9:00–10:30 — зал засідань вченої ради.

Конкурс молодих вчених.

Модератори — професори Н.М. Середюк, І.П. Катеринчук, О.С. Кузнєцов, В.Ю. Лишневська, кандидат медичних наук О.М. Романова.

 1. «Абдомінальне ожиріння як фактор рецидивів фібриляції передсердь» (доповідач: Г.М. Шевельок (Донецьк) — 10 хв).
 2. «Вплив триметазидину на варіабельність серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології» (доповідач: В.В. Адаричев (Донецьк) — 10 хв).
 3. «Можливості черезстравохідної ехокардіографії для зменшення терміну антитромботичної терапії при відновленні синусового ритму у хворих з фібриляцією передсердь» (доповідач: А.О. Бородай (Київ) — 10 хв).
 4. «Вплив катетерної ізоляції легеневих вен у хворих з фібриляцією передсердь на якість життя» (доповідач: В.В. Ауров (Одеса) — 10 хв).
 5. «Особливості порушень серцевого ритму у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічними обструктивними захворюваннями легень» (доповідач: О.В. Фесенко (Кривий Ріг) — 10 хв).
 6. «Ортостатичні реакції частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь» (доповідач: Г.М. Фомич (Харків) — 10 хв).
 7. «Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози у хворих з порушеннями ритму серця під впливом аміодарону» (доповідач: О.І. Данилюк (Івано-Франківськ) — 10 хв).
 8. «Гіпертензивне серце і електрична нестабільність міокарда в старості: від неускладненої артеріальної гіпертензії до фібриляції передсердь» (доповідач: І.В. Мудрук (Київ) — 10 хв).

10:30–11:00 — кава-брейк.

Відвідування електрофізіологічної лабораторії у відділі аритмій серця ННЦ.

Друга сесія стендових доповідей (перехід біля залу засідань вченої ради).

Модератори — професори І.Г. Купновицька, М.І. Яблучанський, доктор медичних наук О.І. Іркін.

11:00–13:45 — конференц-зал.

Секційне засідання «Діагностика та лікування порушень ритму серця».

Президія: професори А.М. Василенко, М.М. Долженко, І.П. Катеринчук, І.Г. Купновицька, В.Ю. Лишневська, Н.М. Середюк, М.І. Яблучанський.

 1. «Синдроми і феномени в аритмології» (доповідач: Н.М. Середюк (Івано-Франківськ) — 15 хв).
 2. «Контроль частоти шлуночкових скорочень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь»(доповідач: М.І. Яблучанський (Харків) — 15 хв).
 3. «Периоперативні порушення ритму серця при аорто-коронарному шунтуванні, поєднаному із аневризмектомією лівого шлуночка: вплив гіполіпідемічної терапії» (доповідач: М.М. Долженко (Київ) — 15 хв).
 4. «Антиаритмічні засоби у комплексній терапії ішемічної хвороби серця» (доповідач: І.П. Катеринчук — 15 хв).
 5. «Особливості фармакотерапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією і порушеннями ритму серця в залежності від ендотеліальної дисфункції» (доповідачі: І.Г. Купновицька, А.Л. Сапатий, Л.А. Дронь, О.І. Данилів (Івано-Франківськ) — 15 хв).
 6. «Структурне електрофізіологічне ремоделювання передсердь: частота або тривалість пароксизмів фібриляції передсердь» (доповідач: Г.М. Солов’ян (Київ) — 15 хв).
 7. «Поширеність тріпотіння передсердь в залежності від віку, статі та супутньої патології» (доповідач: Ю.В. Зінченко (Київ) — 15 хв).
 8. «Особливості порушень серцевого ритму у хворих з кардіо-ренальним синдромом і серцевою недостатністю» (доповідачі: А.М. Василенко,С.О. Шейко, В.А. Василенко (Кривий Ріг) — 15 хв).
 9. «Діагностичні можливості маркерних кардіотропних аутоантитіл в прогнозуванні ризику розвитку порушень серцевого ритму» (доповідачі: В.Ю. Лишневська, А.Б. Полєтаєв (Київ) — 15 хв).
 10. «Фібриляція передсердь та поєднана патологія» (доповідач: О.О. Ханюков (Дніпропетровськ) — 15 хв.

Дискусія.

11:00–11:30 — зал засідань вченої ради.

Нарада щодо втілення Національного регістру по імплантації електричних пристроїв.

Модератори — М.В. Бугайов (Луганськ), А.О. Бородай (Київ).

Учасники: представники центрів, у яких виконується імплантація постійних ЕКС.

11:30–12:30 — зал засідань вченої ради.

Засідання експертної ради на тему «Міжнародні та вітчизняні рекомендації з фібриляції передсердь в фокусі результатів багатоцентрових досліджень»

Участь у засіданні — за запрошенням.

12:30–13:45 — зал засідань вченої ради.

Засідання робочої групи з підготовки Генеральної Асамблеї Асоціації аритмологів України та розробки проекту резолюції конференції.

13:45–14:30 — конференц-зал.

Генеральна Асамблея Асоціації аритмологів України.

Нагородження переможців конкурсу молодих вчених.

Прийняття резолюції.

Закриття конференції.

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

26 травня 2011 р.

Перша сесія стендових доповідей:

 • демонстрація стендових доповідей — з 9:00 до 17:30 (перехід біля залу засідань вченої ради);
 • обговорення стендових доповідей — з 13:00 до 14:00.

Модератори — професори А.Е. Багрій, Ю.І. Карпенко, М.І. Яблучанський.

 1. «Профілактика шлуночкових тахікардій імплантацією кардіовертерів-дефібриляторів» (доповідач: О.З. Параці (Київ).
 2. «Фібриляція передсердь у пацієнтів з протезованими клапанами серця: вплив на прогноз серцевої недостатності» (доповідачі: В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, О.А. Романенко (Харків).
 3. «Тромбоз передсердь і антикоагулянтна терапія при плановій електроімпульсній терапії фібриляції передсердь» (доповідач: С.О. Правосудович (Дніпропетровськ).
 4. «Ретроспективне дослідження хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь і оцінка частоти розвитку основних серцево-судинних подій в залежності від інструментальних показників» (доповідач: О.О. Лобко (Київ).
 5. «Оцінка показників амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих з фібриляцією передсердь та артеріальною гіпертензією» (доповідач: О.В. Левчук (Київ).
 6. «Значення показників варіабельності серцевого ритму у хворих з фібриляцією передсердь» (доповідач: Л.В. Шабільянова (Київ).
 7. «Вплив серцевої недостатності на перебіг фібриляції передсердь: визначення головних чинників» (доповідач: Є.В. Могильницький (Київ).
 8. «Перебіг фібриляції передсердь в залежності від функції щитоподібної залози» (доповідачі: С.В. Лизогуб, О.М. Романова, О.І. Фролов (Київ).
 9. «Ішемічні детермінанти аритмогенезу» (доповідачі: В.К. Тащук, О.С. Полянська, П.Р. Іванчук (Чернівці).
 10. «Предиктори виникнення фібриляції передсердь після операції аорто-коронарного шунтування» (доповідачі: О.П. Надорак, О.А. Єпанчинцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров (Київ).

27 травня 2011 р.

Друга сесія стендових доповідей:

 • демонстрація стендових доповідей — з 9:00 до 14:30 (перехід біля залу засідань вченої ради);
 • обговорення стендових доповідей — з 10:30 до 11:30.

Модератори — професори І.Г. Купновицька, О.Й. Жарінов, доктор медичних наук О.І. Іркін.

 1. «Значення комплексу QRS в контролі постійної форми фібриляції передсердь» (доповідач: І.Ю. Рибальченко (Харків).
 2. «Значення інтервалу QT в контролі постійної форми фібриляції передсердь» (доповідач: В.Л. Кулик (Харків).
 3. «Ортостатичні реакції артеріального тиску при постійній формі фібриляції передсердь» (доповідач: Ю.А. Чорна (Харків).
 4. «Загальний кардіоваскулярний ризик та фібриляція передсердь» (доповідач: Л.О. Мартим’янова (Харків).
 5. «Вплив гіполіпідемічної терапії на профілактику розвитку порушення ритму сердця при проведенні операції аорто-коронарного шунтування, поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка» (доповідачі: Н.М. Носенко, Л.І. Конопляник, Т.В. Сімагіна. Ю.О. Лучинська (Київ).

Регламент стендової доповіді:

 • доповідач — 3 хв;
 • відповіді на запитання — 2 хв;
 • підсумок — 1 хв.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті