Перелік наукових заходів на жовтень 2004 р.

З’їзди

30 вересня — 2 жовтня, м. Черкаси

ІІ з’їзд фахівців з ядерної медицини

Українське товариство фахівців з ядерної медицини, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 213-06-05; Українське державне підприємство «Ізотоп», 03680, Київ, вул. Горького, 152, тел.: (044) 226-30-90.

6 — 8 жовтня, м. Донецьк

ІІІ з’їзд трансплантологів України

Інститут хірургії і трансплантології АМН України, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Центр трансплантації Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16, тел.: (062) 497-50-65, 332-24-81.

Симпозіуми

18 — 22 жовтня, м. Сімферополь

Науковий симпозіум «Актуальні питання генетики, молекулярної та еволюційної біології родини Zygaenidae»

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7, тел.: (0652) 29-49-45.

Науково-практичні конференції

1 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція «Екологічні проблеми у фтизіатрії та пульмонології», присвячена 70-річчю утворення кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04114, Київ, вул. Автозаводська, 68, тел.: (044) 430-46-20, 430-42-46.

2 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція «Якість лікарських засобів», присвячена 70-річчю Інституту фармакології та токсикології АМН України

Інститут фармакології та токсикології АМН України, 03057, Київ,
вул. Ежена Потьє, 14, тел.: (044) 456-30-11, 456-42-56.

1 — 2 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія та нетрадиційна медицина на  сучасному етапі»

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 213-17-56.

1 — 5 жовтня, м. Євпаторія

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної психіатрії»

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: (0572) 26-40-39; Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, Сімферополь, просп. Леніна, 5/7, тел.: (0652) 25-53-80.

7 — 8 жовтня, м. Чернівці

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Йододефіцитні захворювання як медико-соціальна проблема»

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

7 — 8 жовтня, м. Київ

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування і реабілітація хворих з офтальмологічною патологією», присвячена 70-річчю з дня народження та 50-річчю творчої діяльності професора М.М. Сергієнка

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», 04112, Київ, просп. Комарова, 3, тел.: (044) 404-24-63, 408-28-33.

7 — 8 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дні гастроентерології в Києві»

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, Київ, бульв. Т. Шевченка, 17, тел.: (044) 229-17-05, 235-91-73.

7 — 8 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування політравми»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 20-62-55.

7 — 8 жовтня, м. Чернівці

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання кардіології», присвячена 80-річчю професора І.К. Владковського

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Асоціація кардіологів Північної Буковини, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

7 — 8 жовтня, м. Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові досягнення клінічної і експериментальної фармакології протизапальних та політропних лікарських засобів»

Вінницький національний медичний університет МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел.: (0432) 35-46-21, 32-78-13; Інститут фармакології і токсикології АМН України, 03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 14, тел.: (044) 456-42-56.

11 — 12 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль оральної толерантності в системній та локальній імунорегуляції та в розвитку алергічної та аутоімунної патології»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології та імунореабілітації, 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел.: (044) 229-17-05, 216-54-03.

11 — 13 жовтня, м. Чернівці

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії»

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Чернівецьке обласне наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

12 — 13 жовтня, м. Тернопіль

Науково-практична конференція «Гістологія на сучасному етапі розвитку науки»

Товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-72-69, 25-17-80.

12 — 13 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція «Алергічні захворювання легень — сучасний погляд на проблему»

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, тел.: (044) 275-05-41.

12 — 14 жовтня, м. Київ

ІІ з’їзд токсикологів України. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми токсикології та гігієни застосування пестицидів у народному господарстві. Наукові основи експериментальної та клінічної токсикології»

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, 03680, Київ, вул. Героїв оборони, 6, тел.: (044) 259-76-28, 258-47-73.

12 — 14 жовтня, м. Ялта

Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної і відновної медицини»

Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, 83045, Донецьк, Ленінський просп., 47, тел.: (062) 385-77-03.

13 — 14 жовтня, м. Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна педіатрія: досягнення і перспективи», присвячена 100-річчю кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69, тел.: (0322) 59-74-97, 75-76-11.

14 — 15 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція «Серцево-судинна патологія та інсулінорезистентність»

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ,
вул. Народного ополчення, 5, тел.: (044) 249-70-03; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69, тел.: (044) 249-70-07, 430-36-94, 249-70-21.

14 — 15 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реконструктивно-відновна хірургія в  травматології і ортопедії: проблеми та досягнення»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 229-17-05, 246-51-26.

14 — 15 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальна гіпертензія і віковозалежна патологія»

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: (044) 431-05-40, 430-05-66.

14 — 16 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених)

Одеський медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 23-05-68.

15 жовтня, м. Сімферополь

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна гастроентерологія»

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95320, Євпаторія, бульв. Леніна, 5/7, тел.: (0652) 29-49-45,
29-49-16.

16 — 17 жовтня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція «Сучасні методи профілактики, діагностики, перебігу та лікування церебральних ішемій, зумовлених патологією магістральних судин»

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 57-12-24, 57-16-38.

16 — 18 жовтня, м. Чернівці

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій»

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

17 — 18 жовтня, м. Чернівці

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плоду і дитини»

Буковинська державний медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

18 — 19 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 23-02-45.

18 — 19 жовтня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і фармації» (для молодих вчених)

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 57-12-24, 57-01-92.

18 — 19 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція «Актуальні питання патології внутрішніх органів»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київська центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України, 01053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9, тел.: (044) 229-17-05, 216-19-55.

19 — 20 жовтня, м. Львів

Науково-практична конференція «Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів» (для фахівців Західного регіону)

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 9, тел.: (044) 229-17-05, 223-79-11.

20 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Сучасне уявлення про атеросклероз, лікування аерогенних дисліпопротеїнемій»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 56-41-13.

20 — 21 жовтня, м. Харків

Науково-практична конференція «Патологія сполучної тканини — основа формування хронічних захворювань у дітей і підлітків»

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А, тел.: (0572) 62-20-33.

20 — 23 жовтня, м. Чернівці

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини», присвячена 60-річчю Буковинської державної медичної академії МОЗ України

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2, тел.: (0372) 55-17-39.

21 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Проблема болю в неврології та нейрохірургії»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 20-62-55.

21 — 22 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії»

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: (044) 431-05-50, 430-41-74.

21 — 22 жовтня, м. Харків

Науково-практична конференція «Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»

Інститут терапії АМН України, 61039, Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: (057) 772-90-16.

21 — 22 жовтня, м. Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до лікування ургентної хірургічної патології»

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: (0352) 22-72-69.

22 жовтня, м. Одеса

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми дерматовенерології та косметології»

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2, тел.: (0482) 23-74-24, 20-62-55.

25 — 28 жовтня, м. Ужгород

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рання медична реабілітація: здобутки, проблеми, перспективи»

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, офіс 106/3, тел.: (044) 220-66-50, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, 65014, Одеса-14, Лермонтовський пров., 6, тел.: (048) 22-29-23; ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», 01023, Київ-23, вул. Шота Руставелі, 39/41, тел.: (044) 220-63-61.

26 — 27 жовтня, м. Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Генетика мультифакторних захворювань»

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: (044) 205-48-13.

28 — 29 жовтня, м. Запоріжжя

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань передміхурової залози»

Асоціація урологів України, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20, тел.: (0612) 57-12-24, 57-16-38.

Науково-практичні семінари, школи

1 — 5 жовтня, м. Євпаторія

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної психіатрії»

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7, тел.: (0652) 29-49-45.

7 — 8 жовтня, м. Запоріжжя

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику, упередження ускладнень та лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5, тел.: (044) 249-70-03.

9 жовтня, м. Київ

Науковий семінар «Лікування серцево-судинних ускладнень діабету»

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 04050, Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: (044) 452-44-97, 451-82-52.

25 — 26 жовтня, м. Київ

Науково-практичний семінар «Шляхи удосконалення системи реєстрації раку в мережі канцер-реєстрів України»

Інститут онкології АМН України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: (044) 259-02-64, 259-01-82, 257-02-61.

28 — 30 жовтня, м. Луганськ

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Сучасна концепція захворювання та методи регіонарної анестезії у екстремальній медицині»

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1, тел.: (0642) 63-02-59, 63-02-55, 63-02-61.

Прес-служба
«Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті