ВІЛ/СНІД та фінансова криза: пропозиції щодо запобігання негативних наслідків

ВІЛ, СНІДВ умовах всесвітньої фінансової кризи під загрозою опинилося виконання багатьох програм соціального захисту. Одним із таких напрямків є забезпечення заходів із протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Фінансово-економічна криза в Україні несе суттєві ризики прискорення поширення такої епідемії при послабленні спроможностей національної економіки та держави у протидії цьому процесу. 2 квітня в Українському домі відбувся Національний форум з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в умовах економічної кризи, ініційований Всеукраїнським благодійним об’єднанням «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Результатом роботи форуму стало формулювання пропозицій до влади, дотримання яких має покращити ситуацію з епідемією цієї тяжкої хвороби в нашій країні.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА СФЕРУ ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу

Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні визнана одним із головних пріоритетів державної політики, закріплених у відповідній Загальнодержавній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки (далі — Програма), цілями якої є стабілізація епідеміологічної ситуації, зниження захворюваності та смертності внаслідок ВІЛ- інфекції/СНІДу. Основними шляхами досягнення зазначених цілей є забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. На сьогодні, однак, виконання поставленої Програмою мети перебуває під загрозою через наслідки впливу світової фінансової кризи на Україну, зокрема на програми соціальної сфери.

У 2009 р. труднощі фінансового забезпечення програм протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні ставлять під загрозу життя і здоров’я тисяч громадян нашої країни. Ситуація вимагає розробки та втілення комплексу негайних короткострокових дій разом зі здійсненням суттєвих системних перетворень, спрямованих на пошук шляхів підвищення ефективності використання наявних ресурсів, залучення альтернативних джерел фінансування заходів протидії поширенню епідемії, залучення організаційного ресурсу забезпечення протидії поширенню ВІЛ/СНІДу (активізація співпраці міжнародних партнерів, національних неурядових організацій, у тому числі організацій соціальної сфери, релігійних організацій тощо). Питання реформування системи охорони здоров’я та соціальних послуг, зміни принципів фінансування галузі, що вже давно обговорюються політиками та управлінцями різних рівнів, не лишають байдужими й простих громадян, які сподіваються на значне поліпшення доступності та якості послуг.

При цьому громадські організації та люди, які живуть з ВІЛ, несуть основний тягар фінансування заходів у відповідь на епідемію, залучаючи значні зовнішні фінансові ресурси, включаючи фінансування Програми Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією.

Усвідомлюючи загрозу гострої нестачі коштів та нагальну необхідність втілення конкретних антикризових заходів, учасники форуму обговорили та узагальнили такі рекомендації щодо зменшення негативних наслідків впливу світової економічної кризи на стан ресурсного забезпечення національної відповіді України на епідемію ВІЛ/СНІДу:

1. ПОСИЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ ВІДПОВІДІ УКРАЇНИ НА ЕПІДЕМІЮ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу

1.1. Забезпечити реальне бюджетне наповнення заходів загальнодержавної Програми. Для цього найближчим часом внести зміни до закону про бюджет відповідно до Закону України № 1026–VІ «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки» (ухвалено Верховною Радою України 19 лютого 2009 р.). Узгодити та внести зміни до постанови КМУ від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання бюджетного процесу» щодо фінансування державних цільових програм, що на разі не забезпечує в необхідному обсязі виконання заходів загальнодержавної, регіональних та відомчих програм з протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу.

1.2. Докласти особливих зусиль щодо покращання координації при плануванні, впровадженні та моніторингу відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу між усіма партнерами. Посилити роботу національної та регіональних (обласних, міських, районних та ін.) координаційних рад, у тому числі через дотримання принципів представництва різних секторів суспільного життя. Посилити в координаційних радах представництво (від 25 до 49%) громадських та благодійних організацій, що надають послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, або проводять адвокаційну роботу.

1.3. Розробити детальну «карту послуг» на національному та місцевому рівнях з метою чіткого розподілу відповідальності за втілення всіх заходів та уникнення дублювання або прогалин у реалізації Програми.

1.4. Визначити джерела фінансування заходів регіональних цільових програм в місцевих бюджетах, а також за рахунок позабюджетних коштів.

1.5. Посилити можливості стратегічного планування, впровадження моніторингу та оцінки програм у сфері ВІЛ/СНІДу на регіональному та місцевому рівні із залученням національних та міжнародних ресурсів.

1.6. На основі ключових стратегічних документів, таких як Дорожня карта щодо розширення універсального доступу до профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, лікування, догляду та підтримки до 2010 року, Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки та ін., визначити основні прогалини у ресурсному забезпеченні національної відповіді України на епідемію ВІЛ/СНІДу та розробити детальний операційний план впровадження заходів, передбачених зазначеними документами.

1.7. Активно залучати та консолідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних агенцій, громадських та благодійних організацій для залучення додаткових джерел фінансування прогалин у ресурсному забезпеченні заходів із боротьби з епідемією, проводити постійний аналіз доступності міжнародних коштів та можливості мобілізації додаткових ресурсів. Розробити та затвердити найближчим часом Стратегію залучення міжнародної допомоги на 2009–2012 роки, окремий розділ якої присвятити питанню забезпечення технічної допомоги на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

1.8. Системно вирішити питання щодо збереження та стимулювання національного благодійництва та меценатства під час кризи.

1.9. Особливу увагу приділити питанню розвитку волонтерства в Україні, в тому числі соціальному та трудовому захисту волонтерської праці, менеджменту волонтерства, підвищенню рівня знань та навичок волонтерів.

1.10. Внести зміни до п. 2 розділу 2 Прикінцевих положень Закону України від 18.12.2008 р. № 694–VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» для забезпечення виключення лікарських засобів та виробів медичного призначення з товарів, на які розповсюджуються ці положення, зважаючи на те, що лікарські засоби є особливою категорією товарів, від характеристик та якості яких залежить життя та здоров’я нації.

1.11. Чітко визначити у законодавстві термін «вітчизняний виробник лікарського засобу». Не вважати об’єктом державної підтримки в умовах фінансової кризи тих вітчизняних виробників лікарських засобів, виробничий процес яких на території України обмежується виключно пакуванням та маркуванням лікарського засобу, імпортованого у формі in bulk.

1.12. Забезпечити застосування міжнародних стандартів якості лікарських засобів, а саме GMP-сертифікацію та прекваліфікацію ВООЗ, насамперед антиретровірусних (АРВ) препаратів, на етапах реєстрації та закупівлі їх за державні кошти в умовах обмежених ресурсів.

1.13. Забезпечити умови для рівної конкуренції між зарубіжними та вітчизняними лікарськими засобами під час закупівель за бюджетні кошти.

1.14. Розробити систему визначення індикативних цін (та проводити постійний їх моніторинг) при придбанні АРВ-препаратів, протитуберкульозних препаратів, препаратів для замісної підтримувальної терапії та тест-систем за рахунок бюджетних коштів на період 2009–2012 рр. з метою оптимізації витрат Програми. Рекомендувати реєстр цін для використання іншими суб’єктами закупівель.

1.15. Національному банку України забезпечити можливість придбання іноземних валют переможцями торгів на закупівлю АРВ-препаратів та тест-систем за рахунок бюджетних коштів за фіксованими офіційними ставками НБУ на день підписання контрактів у рамках фінансових обсягів закупівель, означених у тендерних договорах у випадку закупівлі означених товарів за кордоном.

2. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВІЛ/СНІДу ПІД ЧАС КРИЗИ

2.1. Здійснити закупівлю річних курсів АРВ-препаратів для хворих на ВІЛ-інфекцію, які вже отримують АРВ-терапію та які розпочнуть лікування відповідно до плану розширення доступу до АРВ-терапії, не пізніше ІІ кв. 2009 р. з метою запобігання перерв у процесі лікування та попередження розвитку резистентних форм ВІЛ. Додатково забезпечити створення буферного запасу АРВ-препаратів на період 12 міс. У подальшому проводити закупівлі у чітко визначені терміни на регулярній основі (ІІ кв. календарного року).

2.2. Сприяти діяльності благодійних та громадських організацій, що безпосередньо надають соціальні послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, шляхом надання їм негрошової допомоги за рахунок муніципальних ресурсів: забезпечення на пільгових умовах приміщенням (безкоштовна або пільгова оренда), транспортом, засобами комунікації, людськими ресурсами тощо. Розробити механізми надання нефінансової допомоги (транспорт, оренда та ін.), що мають враховувати соціальну значущість роботи організації з уразливими до ВІЛ групами населення.

2.3. Обґрунтувати і забезпечити соціальне замовлення на соціальний супровід АРВ-терапії. Активно залучати ключових працівників державних та комунальних закладів для відстоювання інтересів ВІЛ- сервісних організацій. Ініціювати чи брати участь у депутатських слуханнях як інструменті адвокації та оптимізації ВІЛ- сервісу.

2.4. Консолідувати зусилля громадських та благодійних організацій, особливо для представлення спільних інтересів в координаційних радах. Постійно підвищувати рівень знань щодо ключових принципів роботи державних та місцевих органів влади, особливостей бюджетного циклу на національному та місцевому рівнях.

2.5. Забезпечити умови для стабільної діяльності громадських та благодійних організацій, що надають послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, шляхом призупинення дії та доопрацювання умов ліцензування соціальних послуг, після затвердження стандартів соціальних послуг та підготовки спеціалістів організацій до роботи за стандартами, спрощення процедури реєстрації організацій, розвитку соціального замовлення послуг для цільових груп за рахунок бюджетних коштів різних розпорядників.

2.6. Забезпечити належний рівень якості медичних та соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу, протягом 2009 р. затвердити стандарти надання соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу, необхідні протоколи та стандарти медичної допомоги, запровадити систему контролю якості послуг.

2.7. В умовах обмежених фінансових ресурсів та неможливості розширювати мережу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу, необхідно інтенсифікувати інтеграцію цих послуг у межах уже існуючих закладів та програм, у тому числі:

а) розробити та впровадити систему мотивації працівників протитуберкульозних та інших лікувально-профілактичних закладів для покращання якості надання послуг пацієнтам з туберкульозом/ВІЛ;

б) звернути особливу увагу та запровадити додатковий контроль за організацією процесу лікування туберкульозу з одночасним наданням послуг з формування прихильності до лікування у пацієнтів з потрійним діагнозом;

в) розширити перелік установ, які надають інтегровані послуги (зокрема замісну терапію), включивши протитуберкульозні та інші лікувально-профілактичні заклади;

г) після надання необхідних знань щодо ВІЛ та СНІДу залучати провізорів та фармацевтів для переадресації осіб для отримання тестування та консультування щодо ВІЛ. Внаслідок зміни до порядку ліцензування аптек розробити систему розповсюдження інформації щодо профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу через систему аптек.

2.8. Впровадити економічно ефективні підходи до діагностики та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом, що ґрунтуються на даних доказової медицини та передбачають застосування синдромного/превентивного лікування і забезпечують широке охоплення уразливих груп та дозволяють зменшити видатки на проведення підтверджувальних досліджень та перенаправлення пацієнтів з метою попередження подальшого розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу.

2.9. Розробити, ухвалити та впровадити методику розрахунку вартості витрат на надання соціальних та медичних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу (затверджених відповідними стандартами) в розрахунку на одного клієнта, що надаються як за рахунок бюджетних коштів, так і грантів, з метою забезпечення ефективного планування та контролю за використанням коштів.

3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ КОШТІВ НА ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДу В УМОВАХ КРИЗИ

3.1. Посилити контроль за вчасним фінансуванням запланованих Програмою заходів. Своєчасно забезпечувати потреби у закупівлі ІФА-тестів, дитячого харчування та препаратів для лікування опортуністичних інфекцій за рахунок місцевих бюджетів. Враховувати курсову динаміку валют при плануванні та проведенні закупівель.

3.2. З метою оптимізації витрачання коштів, запобігання зловживань та корупції запровадити дієвий громадським контроль на всіх етапах планування та реалізації Програми: від збору потреб на місцях, проведення тендеру згідно з міжнародними принципами та стандартами до укладення договору про постачання:

а) забезпечити прозорий процес державних закупівель та постачань;

б) удосконалити систему планування та проведення закупівель виробів медичного призначення за рахунок бюджетних та грантових коштів шляхом визначення черговості та термінів закупівель, запровадження врахування курсової динаміки валют. Забезпечувати повний доступ спостерігачів від громадських та благодійних організацій до роботи тендерних комітетів;

в) місцевим органам влади забезпечити прозорий та послідовний графік закупівлі та розподілу лікарських засобів та виробів медичного призначення. Зобов’язати органи влади на місцях оприлюднювати інформацію щодо означених закупівель та розподілу придбаних товарів на рівні обласних координаційних рад та громадських організацій, а також через публікацію у місцевих ЗМІ та на офіційних веб-сторінках.

3.3. Створити та впровадити в систему державних закупівель прозору систему моніторингу цін, що базується на даних міжнародних цінових реєстрів.

3.4. Під час проведення тендерів на закупівлю АРВ-препаратів та тест-систем за рахунок бюджетних коштів та укладення договорів на постачання з виробниками та постачальниками товарів, робіт та послуг рекомендувати розпорядникам бюджетних коштів значно посилити штрафні санкції за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договорами. Рекомендувати розпорядникам бюджетних коштів (МОЗ) обов’язкове включення в тендерну документацію вимоги внесення учасниками торгів тендерного забезпечення заявок та закріпити джерела забезпечення виконання договорів на постачання.

3.5. Запровадити механізм постійного і детального громадського моніторингу витрат на заходи з протидії епідемії ВІЛ- інфекції/СНІДу. Проводити аналіз ефективності витрат, пов’ язуючи конкретні заходи програми з очікуваними та фактичними результатами від їх впровадження. Державному комітету статистики України проводити субаналіз національних рахунків охорони здоров’ я з ВІЛ/СНІДу.

3.6. У Державному бюджеті України виділяти кошти на заходи по боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу не пізніше ІІ кв. поточного року (а не у IV кв., як це передбачено на сьогодні).

3.7. З метою підвищення прозорості при плануванні, впровадженні та моніторингу витрат на ВІЛ/СНІД та туберкульоз Міністерству фінансів України внести зміни до наказу від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» та розмежувати коди програмної класифікації видатків, виокремивши інформацію про фінансування заходів з протидії ВІД/СНІДу.

3.8. Недопустити оподаткування лікарських засобів (насамперед АРВ-препаратів) та субстанцій для їх виробництва податком на додану вартість та митними зборами з метою зниження вартості цих ліків.

3.9. Розробити дієвий механізм контролю за цінами для запобігання монополізації ринку презервативів. Зокрема Антимонопольному комітету проаналізувати рівень цін на презервативи та вжити термінових заходів щодо демонополізації ринку. Відповідним державним структурам забезпечити механізм доступу молоді до засобів контрацепції, насамперед презервативів.

3.10. Впровадити в існуючу загальнодержавну систему соціально-економічної оцінки регіонів спеціальні показники, що відображають реальний рівень відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу.

3.11. Використовуючи надбаний досвід, запровадити результаторієнтовані моделі фінансування заходів та програм з ВІЛ/СНІДу, що базуються на оптимальному співвідношенні вкладених ресурсів та отриманих результатів.?

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті