Відкритий лист клінічних провізорів Чернівецької області

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

Копія: Міністерство охорони здоров’я України

Копія: Державна служба України з лікарських засобів

Копія: Всеукраїнська аптечна асоціація

Копія: Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України»

Клінічні провізори Чернівецької області, висловлюючи свою повагу, звертаються з проханням надати допомогу у вирішенні проблеми праце­влаштування клінічних провізорів в аптечних закладах Чернівецької області та України в цілому.

Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України від 21.09.2010 р. № 340 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» унеможливлює праце­влаштування клінічного провізора в аптечному закладі. Відповідно до частини 3 — «Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу, що займається виробництвом лікарських засобів (в умовах аптеки), оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами» — в п. 3.1. прописано:

«Особи, які безпосередньо займаються виробництвом лікарських засобів в умовах аптеки, оптовою і роздрібною торгівлею лікарськими засобами, повинні мати відповідну спеціальну освіту й відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам.

Зазначені особи повинні мати:

а) диплом державного зразка про фармацевтичну освіту;

б) сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 р.).

Зайняття фармацевтичною діяльністю (безпосередньо) особою, яка не має відповідної фармацевтичної освіти (крім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами), унеможливлює ліцензіатом виконання Ліцензійних умов».

Вказаний пункт переписаний з Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України від 12.01.2001 р. № 3/8, коли підготовкою спеціалістів за спеціальністю «Клінічна фармація» /кваліфікація «Провізор клінічний»/, у вищих навчальних закладах ще не займалися.

В умовах становлення та поширення концепції відповідального самолікування провізору доводиться працювати з широким асортиментом лікарських препаратів, у тому числі імпортних та безрецептурних, надавати консультативну допомогу хворим і поширювати роботу з фармацевтичної інформації.

Для виконання завдань, особливо з питань індивідуального і раціонального використання ліків у хворого (відвідувача аптеки), найкраще підготовленим є фахівець зі спеціальності «Клінічна фармація» — клінічний провізор.

В Україні підготовкою клінічних провізорів почали займатися з 1999 р., у Чернівецькій області — з 2001 р. — кількість випускників становить понад 300 осіб. Для їх працевлаштування було створено відповідну нормативно-правову базу — від Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 «Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах з відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», Національного класифікатора України: класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 р. № 375 до кваліфікаційних характеристик професій фахівців (вип. 78 «Охорона здоров’я», затверджених Наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117).

Але з моменту першого випуску фахівців зі спеціальності «Клінічна фармація» і дотепер систематично виникають конфліктні ситуації при спробах клінічних провізорів влаштуватися на роботу в аптечні заклади області провізором та навіть фармацевтом. Це стосується суб’єктів як комунальної, так і приватної форми власності, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Направлення випускників, які навчалися за спеціальністю «Клінічна фармація», тільки в лікувально-профілактичні заклади суттєво порушує їх право на працевлаштування до інших закладів охорони здоров’я, у тому числі до аптек. На сьогодні в області в лікувально-профілактичні заклади працевлаштовано лише близько 10 клінічних провізорів.

Згідно з Наказом МОН України від 29.07.2004 р. № 629 «Про затвердження галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності … 7.110206 «Клінічна фармація» напряму підготовки 1102 «Фармація»…», який погоджено з Міністерством праці і соціальної політики України, розроблено і внесено МОЗ України, клінічний провізор підготовлений до роботи за наступними видами діяльності:

24.41.0 — виробництво основних фармацевтичних продуктів;

51.46.0 — оптова торгівля фармацевтичними товарами;

52.31.0 — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

52.32.0 — роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами;

74.13.0 — дослідження фармацевтичного ринку та вивчення суспільної думки;

85 — охорона здоров’я та соціальна допомога;

85.1 — діяльність з охорони здоров’я людини;

85.11 — діяльність лікувальних закладів.

Згідно з Наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармації з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» серед провізорів-спеціалістів затверджено посаду «провізор клінічний». Поясненням до цього Наказу (п. 16) визначено, що «аптека — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами й виробами медичного призначення».

Наказом МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 затверджено штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я (Додатки 1-51 до наказу), які поширюються на державні та комунальні заклади охорони здоров’я, зазначені в цьому наказі.

Стосовно закладів охорони здоров’я недержавної форми власності, у тому числі фармацевтичних, застосовуються загальні положення щодо визначення штатів, а також потреби в кадрах, передбачені чинним законодавством. Так, зокрема, ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України передбачає, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Відповідно до кваліфікаційної характеристики (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: вип. 78 «Охорона здоров’я») клінічний провізор «… Забезпечує хворих висококваліфікованою медичною допомогою шляхом надання рекомендацій лікарям та хворим про найбільш ефективні лікарські препарати. Надає інформацію про нові лікарські препарати в порівнянні з відомими вітчизняними та зарубіжними препаратами. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих при відпуску безрецептурних лікарських препаратів; фармацевтичну опіку лікарів та хворих при призначенні рецептурних ліків.».

Тобто, функція забезпечення якісною інформативно-консультаційною допомогою пацієнта (згідно з рекомендаціями ВООЗ будь-яка особа, яка звернулася за допомогою у зв’язку з проблемами здоров’я, є пацієнтом) при відпуску безрецептурних, і особливо при призначенні рецептурних ліків, покладається на клінічного провізора. Кількість зареєстрованих безрецептурних і рецептурних ліків в Україні знаходиться у співвідношенні приблизно 1:6, в аптеках номенклатура рецептурних ліків може сягати 70%, а в аптечних закладах, що розташовані на території спеціалізованих лікарень (кардіологічних, туберкульозних, онкологічних, психіатричних, педіатричних та ін.), їх частка ще більша.

Тому наявність у штатному розписі аптеки, яка займається роздрібною торгівлею лікарськими засобами, посади «провізор клінічний» є ознакою надання високоякісної фармацевтичної допомоги, що враховується при атестації аптек і дуже цінується в країнах Європи.

Таким чином, випускник спеціальності «Клінічна фармація» має право на працевлаштування в аптеки, які займаються роздрібною торгівлею безрецептурними і, що найважливіше, рецептурними ліками. До навчального плану підготовки такого спеціаліста включено необхідний обсяг фармацевтичних дисциплін.

Начальником Державної інспекції з контро­лю якості лікарських засобів в Чернівецькій області О.І. Мельничук неодноразово надавалися приписи керівникам аптечних закладів області з вимогою або переведення клінічного провізора на посаду «фасувальник», або звільнення. У зв’язку з цим при влаштуванні на роботу більшість аптек відмовляють у працевлаштуванні клінічному провізору, керуючись вимогами Наказу Держлікінспекції від 21.09.2010 р. № 340, що регламентує Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. У той же час у більшості аптек відпуском лікарських засобів рецептурної групи займаються фармацевти із середньою освітою.

Враховуючи вищевикладене, просимо вашого сприяння у приведенні у відповідність із основоположним документом галузевого стандарту освіти (затвердженого МОН України, погодженого з Міністерством праці і соціальної політики України, розробленого і внесеного МОЗ України), кваліфікаційної характеристики та посадової інструкції фахівця шляхом внесення додатково пункту «Забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення» та змін до умов ліцензування аптек — де замість «провізор загального профілю» слід вказати «провізор-спеціаліст», оскільки істотних відмінностей між званням «провізор загального профілю» та «клінічний провізор», які б перешкоджали працевлаштуванню в аптечні заклади, немає.

З повагою клінічні провізори
Чернівецької області
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті