Збереження репродуктивного здоров’я — пріоритетне завдання

?

Безперечно, однією з заповітних мрій абсолютної більшості людей є народження дітей. Але, на жаль, пізнати радість батьківства і материнства вдається далеко не кожній подружній парі, і встановлення діагнозу безпліддя стає тяжкою особистою драмою. До того ж, значна поширеність безпліддя негативно позначається і на демографічній ситуації у країні в цілому. Допомогти у вирішенні саме цих проблем покликана репродуктивна медицина. На сьогодні вона становить окремий напрям медико-біологічних знань, що поєднав передові досягнення біології, генетики, цитології, гінекології, урології та багатьох інших наук. Від чого ж залежить репродуктивне здоров’я, ця чи не найважливіша і найуразливіша складова здоров’я в цілому, і як її зберегти? Які досягнення сучасної репродуктивної медицини дарують надію на продовження роду людям, котрі вже майже її втратили? Як організована служба надання спеціалізованої допомоги у столиці нашої держави? Саме ці питання вичерпно висвітлив у бесіді з кореспондентом «Щотижневика АПТЕКА» директор Київського центру репродуктивного здоров’я, головний консультант Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва з питань репродуктології Ігор Чермак.


— Ігоре Івановичу, розкажіть, будь ласка, про заходи, що вживаються сьогодні з метою збереження репродуктивного здоров’я населення, зокрема, у м. Києві.

Ігор Чермак, директор Київського центру репродуктивного здоров’я, головний консультант Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва з питань репродуктології
Ігор Чермак, директор Київського центру репродуктивного здоров’я, головний консультант Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва з питань репродуктології, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та надзвичайних ситуацій Дарницької районної ради

— Проблема збереження і покращання репродуктивного здоров’я населення сьогодні дійсно набула державного значення. Народжуваність по суті є показником відтворення генофонду нації, який, без перебільшення, визначає майбутнє держави — адже лише за цієї умови можливо забезпечити її повноцінний соціально-економічний розвиток. Слід зауважити, що до 1990 р. динаміка народжуваності була позитивною: так, протягом 1990 р. у Києві народилося близько 30 тис. дітей. А ситуація, що складалася із відтворенням населення протягом останнього десятиріччя, досить невтішна: відзначали різкий спад народжуваності. Наприклад, у 1997 р. показник народжуваності у Києві становив лише 18 тис. немовлят, тобто, порівняно з 1990 р. він зменшився майже вдвічі! Очевидно, що така ситуація потребувала невідкладного вжиття адекватних заходів, і 26 березня 2001 р. був виданий Указ Президента України № 203/2001 «Про Національну програму «Репродуктивне здоров’я 2001–2005». Того ж року на його виконання Київська міська рада затвердила спеціальну програму — «Про розвиток репродуктивного здоров’я населення м. Києва», перший етап реалізації якої розрахований на 5 років. Слід зауважити, що виконання визначених цією програмою заходів вже дало перші відчутні результати: у 2003 р. у місті народилося вже 23,5 тис. немовлят. Слід зазначити, що в Україні саме у Києві вперше почали вирішувати складне завдання створення організованої системи надання спеціалізованої допомоги при порушеннях репродуктивного здоров’я. Робота у цьому напрямку продовжується. У 2003 р. розпочалася реалізація ще однієї широкомасштабної комплексної міської програми — «Здоров’я киян», значна увага у якій приділяється саме питанням репродуктивного здоров’я, охорони материнства і дитинства.

Наш Центр бере активну участь у реалізації визначених цими програмами заходів. Він був створений у 2000 р., коли Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва видало наказ про реорганізацію Українського центру репродукції в  Київський центр репродуктивного здоров’я. Фінансування структури здійснюється за рахунок міського бюджету. Це рішення було зумовлене, перш за все, необхідністю сконцентрувати усі зусилля, спрямовані на фінансову, медичну, соціальну підтримку репродуктивного здоров’я киян, в  одному медичному закладі. Відповідно, з самого початку роботи Центру на нас була покладена надзвичайно велика відповідальність, адже ми повинні вирішувати досить широке коло нагальних питань, починаючи з профілактики порушень репродуктивної сфери вже у підлітковому віці і закінчуючи успішним народженням здорових дітей у подружніх пар, які страждають на безпліддя. Саме у цьому ми вбачаємо основне завдання нашої роботи.

— Звичайно, більше ніж за 4 роки існування Центру накопичено значний досвід не тільки щодо лікування безпліддя, але і його профілактики… Як попередити виникнення порушень репродуктивного здоров’я?

— Дійсно, проведення профілактичних заходів серед дітей та молоді для збереження як репродуктивного, так і соматичного здоров’я, розроблення і впровадження медико-соціальних просвітницьких програм є не менш важливими, ніж саме лікування. Протягом останніх років відбулася значна «лібералізація» статевого життя, і на молодь впливає цілий комплекс негативних інформаційних чинників, призводячи до формування хибних стереотипів поведінки. Ці негативні зміни, зокрема нехтування правилами безпечного сексу, значною мірою призводять до підвищення поширеності захворювань, що передаються статевим шляхом: гонореї, уреаплазмозу, мікоплазмозу, хламідіозу, гарднерельозу та ін. За відсутності своєчасної діагностики та лікування ці захворювання спричиняють як у жінок, так і у чоловіків хронічні запальні процеси сечостатевої системи, які на сьогодні є основною причиною безпліддя. Ця проблема постає більш гостро, ніж може здаватися на перший погляд: за нашими даними, безпліддя зараз виявлено у близько 20% подружніх пар. Окрім значного поширення інфекційно-запальних захворювань статевих органів, на репродуктивне здоров’я впливають також інші чинники: стан центральної нервової, ендокринної, кровотворної систем, обміну речовин та ін. Звичайно, захворювання негативно позначаються на репродуктивній сфері, як і на будь-якій системі організму.

— Як у столиці на практиці вирішують завдання своєчасної діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров’я? Іншими словами, куди насамперед слід звертатися пацієнтам, щоб отримати кваліфіковану допомогу?

Щойно у Центрі успішно завершилася ще одна операція
Щойно у Центрі успішно завершилася ще одна операція

— Первинною ланкою у наданні такої допомоги є жіночі консультації. Сьогодні вже у кожній районній жіночій консультації Києва відкрито кабінети репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Їх першочергове завдання дуже важливе і полягає у постійному моніторингу стану здоров’я кожної жінки, здійснити який досить складно. Тому потрібна наполеглива, систематична робота у цьому напрямку. Працівники центральної жіночої консультації кожного району повинні своєчасно виявляти на підпорядкованих їй дільницях сім’ї з порушеннями репродуктивного здоров’я. Після цього лікарі жіночої консультації надають їм можливу амбулаторну діагностичну та лікувальну допомогу й у разі необхідності направляють на  спеціалізоване лікування у Київський центр репродуктивного здоров’я. Крім того, вони також регулярно подають статистичні звіти про стан репродуктивного здоров’я населення кожного району міста. Так, вже зараз у Дарницькому і Деснянському районах Києва розпочато пілотні проекти зі здійснення моніторингу інформації (за допомогою спеціальної комп’ютерної програми) про облік вагітних, кількість вагітних з екстрагенітальною патологією, показники народжуваності тощо. Найближчим часом ми плануємо створити базу даних, що надасть можливість отримувати повну оперативну інформацію про стан репродуктивного здоров’я населення міста. Така централізована організація роботи дасть можливість скласти об’єктивне уявлення про стан проблеми та вчасно вживати необхідні заходи, а також бути впевненими у тому, що максимальна кількість хворих справді отримує кваліфіковану допомогу.

Певною проблемою є й моніторинг діяльності приватних клінік, які спеціалізуються на наданні допомоги пацієнтам з порушеннями репродуктивного здоров’я. На жаль, поряд із закладами високопрофесійної організації сьогодні ще існують сумнівні комерційні структури з низьким рівнем лікувально-діагностичної бази, які не можуть забезпечити добрі результати лікування і не надають державним органам охорони здоров’я даних про об’єктивні результати своєї діяльності. А така інформація дуже важлива, адже якщо протягом певного часу позитивного результату лікування досягти не вдається, пацієнта слід направляти до іншої установи, яка має більш високий потенціал і здатна надати весь комплекс необхідних послуг. Тому наше спільне пріоритетне завдання полягає у тому, щоб жоден мешканець міста, що потребує допомоги, не залишився поза увагою фахівців.

— Очевидно, що для вирішення всіх цих завдань потрібен дуже високий матеріально-технічний, кадровий, науковий потенціал. Які сучасні методики діагностики та лікування застосовуються на базі Центру?

— Звичайно, сьогодні ми маємо всі можливості для того, щоб надавати діагностичну та лікувальну допомогу на  високому професійному рівні. Фахівці нашого Центру регулярно проходять стажування як в  Україні, так і за кордоном, беруть участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів та засіданнях наукових товариств, де отримують нові знання в галузі діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи, обмінюються досвідом, щоб потім на практиці застосовувати передові медичні технології.

Уважне ставлення до кожної хворої — незмінне правило лікарів Центру
Уважне ставлення до кожної хворої — незмінне правило лікарів Центру

У розпорядженні Центру — потужна лабораторно-діагностична база, яка дозволяє виконувати весь необхідний спектр досліджень: від загально-клінічних аналізів і до використання таких спеціалізованих методів, як магніто-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, допплєрографія, відеофотокольпоскопія та ін. Не поступається за рівнем і організація лікувального процесу — широко застосовуються найсучасніші методики консервативного та оперативного лікування. Так, ми одними з перших в Україні почали застосовувати метод лапароскопії при оперативних втручаннях, а останнім часом почали впроваджувати і методику телемедицини, завдяки застосуванню якої ми можемо спілкуватися з фахівцями як лікувальних закладів України, так і зарубіжжя. Використання цих технологій дає можливість, наприклад, проводити «дистанційні» консиліуми лікарів, у режимі реального часу відслідковувати перебіг операції та впливати на  нього, радитися з ученими, приймати колегіальні рішення разом з провідними фахівцями у тій чи інший галузі.

Отже, в процесі спостереження та лікування безплідної пари ми надаємо можливість такій сім’ї пройти детальне обстеження із застосуванням найсучасніших діагностичних методик, повний курс лікування і отримати шанс народити дитину природним шляхом. Адже коли є хоч найменша ймовірність такого шансу, ніколи не слід його втрачати. У випадках, коли усі ці можливості вичерпано, застосовують різні види допоміжних репродуктивних технологій (зокрема естракорпоральне запліднення), яким у Центрі також приділяється дуже велика увага. Останнім часом такі технології інтенсивно розвиваються в усьому світі, і сьогодні без них уявити репродуктивну медицину вже неможливо. У зв’язку з цим хочу особливо підкреслити, що наше кредо — індивідуальний підхід до кожного пацієнта, оскільки діагноз може бути однаковий, але особливості перебігу захворювання, а отже і підхід до лікування та реабілітації повинен бути різним.

— Чи проводяться на базі Центру наукові дослідження?

— На  сьогодні Центр є клінічною базою кафедр акушерства і гінекології одразу 3 провідних вузів нашої держави: Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Медичного інституту Української асоціації народної медицини. Паралельно з проведенням навчального процесу співробітники цих кафедр спільно з лікарями Центру працюють над розробкою нових і вдосконаленням вже існуючих методів лікування — як оперативних, так і консервативних — із подальшим впровадженням їх у повсякденну клінічну практику. Результатом цієї роботи стало видання кількох посібників, методичних рекомендацій, що мають покращити знання лікарів і, відповідно, — надання допомоги хворим.

— Як Ви в  цілому оцінюєте перспективи покращання репродуктивного здоров’я населення?

— Попереду у нас дуже велика і різнопланова робота у цьому напрямку, і я переконаний, що пріоритетом у справі збереження репродуктивного здоров’я населення, як і в будь-якій іншій галузі медицини, повинна бути профілактика. Адже, на жаль, вилікувати абсолютно усі захворювання неможливо, набагато легше запобігти їх розвитку. І якщо нам вдасться попередити виникнення безпліддя хоча б у певної частини населення, це вже буде дуже великим успіхом. Але й у випадку наявності цієї патології сучасні досягнення репродуктивної медицини дозволяють подарувати людям щастя, яке ні з чим не зрівняти — народити здорову дитину. n

Олена Барсукова, фото Ігоря Кривінського

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті