Зміст номера #341

Пропозиції та зауваження щодо проекту правил реалізації лікарських засобів білоцерківської асоціації фармацевтів

№ розділу, пункту, абзацу Зміст за проектом Пропозиції щодо викладення Аргументація пропозицій П. 2.13 Порядок поштових відправлень лікарських засобів визначається МОЗ України Забороняється реалізація лікарських засобів поштою Немає необхідності в  реалізації ліків поштою, оскільки аптека — це заклад охорони здоров’я, в якому створені умови для правильного зберігання лікарських засобів; фахівцями дається вичерпна інформація щодо приймання ліків, часу […]

Ципротин: опыт клинического применения у больных с острыми кишечными инфекциями

Задача проводимого исследования заключалась в изучении безопасности и терапевтической эффективности ЦИПРОТИНА в лечении больных с ОКИ.
Терапевтическую эффективность и безопасность ЦИПРОТИНА оценивали путем применения клинических, лабораторных методов исследования до начала терапии в 1-й день пребывания больного в стационаре, а также на 3-й и 5-й день от начала лечения.

Что ожидает российскую фармацевтическую индустрию?

Результаты деятельности многих российских фармацевтических компаний свидетельствуют о том, что объемы продаж лекарственных средств в 2001 г. уменьшились. Так, доля российских препаратов в общем объеме продаж сократилась до 35% по сравнению с 42% в 2000 г. и 48% в 1999 г., что связано со снижением темпов роста их производства.

Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності в галузі фармацевтики

Останнім часом через різкі зміни ринкової кон’юнктури і внаслідок цього загострення конкуренції значно збільшилася кількість судових конфліктів щодо порушення патентних прав фармацевтичних фірм. Подібні судові процеси найчастіше супроводжуються появою різноманітної інформації, що містить поспішні висновки про заборону реалізації контрафактних препаратів, про якість деяких лікарських засобів. Трапляються випадки некоректної інтерпретації патентного законодавства України.
Іноді нехтують тим фактом, що подібні суперечки можна вирішити цивілізовано, а саме шляхом змагального судового процесу у відповідних уповноважених судових інстанціях. Визнати препарат подібним до іншого препарату і трактувати цю подібність як недобросовісну конкуренцію можуть тільки суди або Антимонопольний комітет. Вирішення питання про можливість застосування лікарського засобу, якість якого викликає сумніви, входить до компетенції органів МОЗ України, що проводять реєстрацію лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я УкраїниНаказ від 19.04.2002 р. № 144

Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 № 1422 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу»
зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1);
внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я УкраїниПрипис від 14.05.2002 р. № 1593/07-18

На підставі ст. 15 закону України «Про лікарські засоби», п. 3.1.1. «Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України», затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2001 р. за № 497 і зареєстрованого Міністерством юстиції 28.12.2001 р.,
у зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації ТФС 42У-3-60-99 за показниками «Середня маса» (середня маса вмісту флакона становить 0,548 г), «Маркування» (термін придатності, наведений на упаковці (3 роки 1 місяць), не відповідає зазначеному в документації (3 роки).
Заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Цефазолін-КМП, порошок для ін’єкцій у флаконах по 1,0 г серії 600801 виробництва АТ «Київмедпрепарат», м. Київ.

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я УкраїниЛист від 14.05.2002 р. № 1581/12-16

При перевірках контролювати наявність в обігу препаратів незалежно від лікарської форми та фірми-виробника, одночасно беручи до уваги, що в Україні за даними торговельними назвами зареєстровані:
Мірамістин, розчин 0,01% по 100, 500 мл у флаконах №1 виробництва ВАТ «Інфамед», Російська Федерація (реєстраційне посвідчення № 3279 від 03.06.98 р.);
Хлоргексидину біглюконат, розчин 0,05% по 100 мл у флаконах виробництва Дочірнє підприємство «Біостимулятор» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» (реєстраційне посвідчення № П.10.01/03727 від 01.10.01 р.);
Хлоргексидину біглюконат, розчин 0,05% по 100 мл у флаконах виробництва «Фармацевтична фабрика ОДКВП Фармація», м. Луганськ (реєстраційне посвідчення № П/98/14/158 від 29.04.98 р.).
Реланіум-Тархомін, таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг № 20 виробництва фірми «Tarchomin Pharmaceutical works «Polfa», Польща (реєстраційне посвідчення № П. 02.01/02794 від 22.02.01 р.).

«Берингер Ингельхайм»10 лет в Украине

В эти дни исполняется 10 лет, как в Украине открылось представительство компании «Берингер Ингельхайм».
«Берингер Ингельхайм» — это программа «Здоровые легкие Украины», гуманитарная помощь, поддержка украинских художников и артистов. «Ты помнишь, как все начиналось», — как правило, звучит на любом юбилее. Сегодня мы предоставляем слово тем, кто стоял у истоков компании «Берингер Ингельхайм» в Украине, нынешним сотрудникам представительства и тем, кто работал в нем раньше.

Фармакотерапия артериальной гипертензии

Из всех факторов риска, поддающихся коррекции, контроль уровня АД является наиболее легким и дешевым способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения смертности.
Диуретики были одними из первых антигипертензивных препаратов, эффективность которых в снижении частоты развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности была доказана в ходе многоцентровых контролируемых клинических исследований.
Препарат с оптимальными свойствами при однократном приеме в сутки должен создавать «ровный» (без колебаний и пиков) профиль концентрации в крови, иметь длительный период полувыведения, высокое соотношение «пик/плато», что обеспечивает стабильный контроль уровня AД.
Положительным фактом является присутствие на украинском фармацевтическом рынке нового ингибитора АПФ — КВАДРОПРИЛА (спираприл) производства компании «AWD. pharma», Германия.
Для плановой терапии АГ рекомендуется назначать только антагонисты ионов кальция длительного действия, включая лекарственные формы нифедипина с модифицированным высвобождением активного вещества, в т.ч. КОРИНФАР РЕТАРД.

Конференция врачей-интернистов в Киеве

13–14 мая 2002 г. в Доме учителя в Киеве состоялась 16-я Научно-практическая конференция врачей-интернистов «Новые направления и современные подходы к диагностике и лечению в клинике внутренних заболеваний», организованная Ассоциацией врачей-интернистов Украины, Национальным медицинским университетом им. А.А. Богомольца, главной врачебной службой Юго-Западной железной дороги.