#442 | Еженедельник АПТЕКА

Аналіз регуляторного впливу проекту закону України «Про внесення змін до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Для публічного обговорення пропонується проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Запропонований проект є першим етапом упорядкування виробництва та розповсюдження виробів медичного призначення та медичної техніки при дотриманні обов’язкових правил у встановлених законодавством для цього місцях, з метою захисту, перш за все, здоров’я громадян.
Проект
Закон України про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Віталій Григорович ВарченкоВисококваліфікований спеціаліст, авторитетний керівник… Сумуємо з приводу передчасної смерті

Міністерство охорони здоров’я України глибоко сумує з приводу передчасної смерті Віталія Григоровича Варченка — першого заступника Головного державного інспектора з контролю якості лікарських засобів.
До редакції «Щотижневика АПТЕКА» звернулося багато тих, хто знав Віталія Григоровича Варченка, сумуючи з приводу тяжкої втрати. Це — співробітники Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державного фармакологічного центру, керівники фармацевтичних виробничих підприємств та дистриб’юторських компаній, аптечних мереж, колеги, друзі — ті, хто його цінував, ті, кому його бракуватиме.

«Берингер Інгельхайм»: допомога майбутнім фахівцям

19–20 червня у Житомирі проходив Всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I–IV рівнів акредитації за фахом «фармація». Цей конкурс вже вп’яте проводиться на базі Житомирського фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича. Його організатором виступає Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Управління охорони здоров’я Житомирської обласної держадміністрації. Основною нагородою для переможців, які зайняли перше, друге і третє місця, є можливість без іспитів стати студентами університету, академії або інституту, що готують фахівців фармацевтичного профілю. Призові місця в нинішньому році розподілилися таким чином. Перше місце зайняв єдиний конкурсант чоловічої статі — студент Житомирського фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича Сергій Нетяжко, друге — учениця Луцького базового медичного коледжу Юлія Пшенична і третє — випускниця Рівненського державного базового медичного коледжу. Починаючи з минулого року, учасників цього конкурсу підтримує фармацевтична компанія «Берингер Інгельхайм». Вона започаткувала спеціальні «Берингеровські стипендії», які отримують переможці протягом усього часу навчання у вищому спеціалізованому навчальному закладі (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 21(392) від 02.06.03).

МОЗ України: освітні програми буде вдосконалено

Нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я України відбулася розширена колегія МОЗ України, у роботі якої взяли участь представники Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, Рахункової палати, ректори вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Колегія була присвячена розвитку вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні відповідно до положень Болонської декларації (Італія, 1999 р.). Декларація була підписана міністрами освіти майже 30 європейських країн.

Господарська компетентність учасників договірних відносин

Суспільні відносини між підприємствами–виробниками лікарських засобів, оптовими фармацевтичними торговельними підприємствами (юридичні особи або фізичні особи-підприємці), роздрібними фармацевтичними (аптечні заклади) підприємствами (юридичні особи або фізичні особи-підприємці) та споживачами потребують чіткої правової визначеності, завдяки якій вони набувають характеру правовідносин. Відносно зазначених питань цілісна концепція відсутня, тому мета нашої публікації — надати роз’яснення (в розрізі існуючого законодавства) вимог Господарського кодексу (ГК) України та чинного Цивільного кодексу (ЦК) України, принципів, на яких базуються відносини держави та суб’єктів господарювання, діяльність яких здійснюється у фармацевтичній сфері (учасників фармацевтичного ринку).

Гомеопатия в миреНекоторые особенности положения гомеопатии и гомеопатической фармации в странах ЕС

В последние годы страны — члены ЕС переживают процесс создания единой законодательной базы в фармацевтическом секторе. Новое законодательство во многом отличается от ныне действующих в этих странах, и процессы гармонизации не всегда проходят легко и безболезненно. Существенные изменения вносятся в сфере обращения фитопрепаратов (herbal medicines), пищевых добавок (food supplements) и гомеопатических лекарственных препаратов (homeopathic medicinal products — HMP). Обязательная регистрация HMP, предусмотренная современным законодательством ЕС, изменяет процесс выхода на рынок этих препаратов, что потенциально может сказаться на доступности многих HMP.

БИФУНАЛ от компании «Актавис»: современный подход к лечению грибковых заболеваний кожи

Грибы — это одни из наиболее уникальных живых организмов нашей планеты. Они разительно отличаются как от растений, так и от животных. Описано около 100 000 видов грибов, за рамками классификации их остается в 2 раза больше. Грибы прекрасно адаптируются в окружающей среде — одни хорошо «чувствуют» себя при температуре среды –6 °С, другие — при +50 °С. В «досье» грибов можно включить их способность портить почти все известные вещества — от ткани и картона до реактивного топлива, изоляции кабелей и проводов, фотопленки и даже линз оптических приборов. Грибы являются бичом производства и сбыта пищевых продуктов, некоторые из них образуют яды, действующие даже в ничтожно низких концентрациях. Грибы наносят вред растениям и животным. Одна из актуальных и наиболее сложных проблем современной медицины — заболевания человека, вызываемые грибами.

Конкурентная среда препаратов ЛОРАТАДИНА

Данная публикация является продолжением серии статей, направленных на исследование и отображение характерных особенностей конкурентной среды для группы препаратов с одной и той же активной фармацевтической субстанцией. При подготовке материала использованы данные системы исследований рынка «Фармстандарт» ООО «Морион», а также сведения об объемах средств, затраченных на телевизионную рекламу, любезно предоставленные компанией «GfK-USM».

Правила проведення експертизи мають бути єдиними

На цей час реєстрація виробів медичного призначення в Україні регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України № 229 від 26.09.2000 р. «Про Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні». Про те, якою має бути процедура доклінічних випробувань, йшлося на нараді, що відбулася 20 травня 2004 р. у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.