Міністерство охорони здоров’я України Наказ від 14 липня 1999 року № 168

?

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ

від 14 липня 1999 року № 168

Про затвердження Положення

про порядок проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1999 р. за № 555/3848

 З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.98 № 1926 «Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги «Асістанс-Україна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна» та персональний склад Конкурсної комісії (додається).

2. Начальнику управління бюджетно-страхової медицини та нових медичних технологій Григоровичу В.Р. забезпечити публікацію Положення про порядок проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна» в загальноукраїнських засобах масової інформації, зокрема в газетах «Ваше здоров’я», «Україна-бізнес», «Щотижневик АПТЕКА», з обов’язковим зазначенням місця проведення конкурсу і контактних телефонів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поляченка Ю.В.

Міністр

Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

О.Л. Завада


Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 14 липня 1999 р. № 168?

Персональний склад комісії
з проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я
до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна»

Голова комісії?

Богатирьова Р.В. — Міністр охорони здоров’я України.

Члени комісії:

Поляченко Ю.В.? — заступник Міністра охорони здоров’я України;

Бєлотєлов М.Г.? — начальник юридичного відділу МОЗ;

Григорович В.Р.? — начальник управління бюджетно-страхової медицини та нових медичних технологій МОЗ;

Піщиков В.А.? — начальник Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню;

Макомела Р.М.? — начальник управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 14 липня 1999 р. № 168
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1999 р. за № 555/3848?

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна»

?

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу із залучення закладів охорони здоров’я до заснування центрального закладу «Асістанс-Україна».

1.2. Конкурс проводиться з метою забезпечення участі в роботі центрального закладу «Асістанс-Україна» закладів охорони здоров’я, які мають позитивно оцінений досвід в медичному обслуговуванні громадян та забезпечать реальний внесок у розвиток системи «Асістанс-Україна».

1.3. Проведення конкурсу забезпечує відкритість та гласність вибору, можливість всебічного вивчення всіх показників діяльності претендентів, а також прийняття погодженого рішення.

?

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Претенденти подають документи для участі в конкурсі протягом 30 днів після публікації умов конкурсу.

2.2. Вимоги до претендентів щодо участі в конкурсі:

2.2.1. Наявність ліцензії на медичну практику (для закладів охорони здоров’я недержавної форми власності).

2.2.2. Наявність акредитаційного сертифіката.

2.2.3. Досвід роботи на ринку медичних послуг не менш ніж 3 роки.

2.2.4. Досвід роботи із страховими компаніями з надання медичної допомоги застрахованим (в тому числі з обслуговування іноземних громадян).

2.2.5. Наявність у закладах охорони здоров’я ліжкового фонду (власного або арендованого), здатність забезпечити хворим надання невідкладної допомоги, в тому числі хірургічної.

2.2.6. Наявність у закладах охорони здоров’я медичного обладнання, санітарного автотранспорту.

2.2.7. Наявність медичного персоналу, який працює постійно.

2.2.8. Наявність приміщення — власного або арендованого на умовах довгострокової аренди.

2.2.9. Здатність внесення до статутного фонду центрального закладу «Асістанс-Україна» засновницького внеску в грошовій формі.

2.2.10. Знаходження закладу охорони здоров’я в м. Києві.

2.3. Претенденти подають такі документи:

2.3.1. Заяву про участь у конкурсі (форма вільна).

2.3.2. Відомості про заклад охорони здоров’я (адреса, рік створення, профіль діяльності, дані про фінансові результати).

2.3.3. Характеристику закладу охорони здоров’я (дані про медичний персонал, інформація про потужність закладів охорони здоров’я — кількість відвідувань амбулаторно-поліклінічних закладів (структурних підрозділів закладу) у зміну, наявність ліжкового фонду за профілями).

2.3.4. Нотаріально засвідчені копії установчих документів:

а) статут;

б) установчий договір;

в) свідоцтво про державну реєстрацію;

г) свідоцтво органу статистики.

2.3.5. Копію ліцензії на право займатися медичною практикою.

2.3.6. Копію акредитаційного сертифіката.

2.3.7. Копію балансу (звіту про фінансову діяльність) за останній рік.

2.3.8. Інформацію щодо мінімального розміру частки статутного фонду центрального закладу «Асістанс-Україна», на яку претендує учасник конкурсу, а також її максимального розміру, яка не може перевищувати 11,5 відсотків статутного фонду.

?

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться спеціальною Конкурсною комісією (далі — Комісія).

3.2. Документи подаються безпосередньо до Комісії або надсилаються поштою. Подані документи не рецензуються, не коригуються, не повертаються.

3.3. Члени Комісії розглядають документи у двотижневий термін після закінчення строку їх подання. Після цього проводиться відкрите засідання Комісії із запрошенням претендентів.

Претенденти, які відповідають всім вимогам, передбаченим у п. 2.2. п. 2., визнаються засновниками центрального закладу «Асістанс-Україна».

Частка 11,5 відсотків статутного фонду центрального закладу «Асістанс-Україна» розподіляється у рівній кількості між усіма претендентами, що визнаються засновниками відповідно до рішення Комісії.

3.4. Рішення Комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

3.5. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, що взяли участь у голосуванні.

4. Заключні положення

4.1. Претенденти, які визнані засновниками центрального закладу «Асістанс-Україна», надалі беруть участь в установчих зборах засновників центрального закладу «Асістанс-Україна» і роблять внесок до статутного фонду на умовах, визначених зборами відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У разі відмови одного із визначених претендентів узяти участь у заснуванні центрального закладу «Асістанс-Україна» Комісія проводить повторне засідання для визначення іншого учасника.

В. о. начальника управління бюджетно-страхової медицини та нових медичних технологій

М.В. Довгий

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті