Міністерство охорони здоров’я України, Академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ), науково-координаційне управління АМН України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ (УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ) НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

РЕЄСТР З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ,
НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І ПЛЕНУМІВ, ЯКІ ПРОВОД
ИТИМУТЬСЯ У 2000 РОЦІ

Київ — 1999

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2000 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року 332 “Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, зїздів, симпозіумів, семінарів” на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів.

Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українською інформаційною корпорацією “УкрІНТЕІ”, Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо. Наказ МОЗ України на проведення заходу не потрібний.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету згідно з вимогами існуючих директивних документів є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проектрезолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Організація — ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до “УкрІНТЕІ” (03171, Київ, вул. Горького, 180) і Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (02650, Київ-22, вул. Горького, 19/21) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2001 р. слід надсилати на адресу “Укрмедпатентінформу” до 1 вересня 2000 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи — організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з міcцeвими органами влади, а також номер виданого “УкрІНТЕІ” посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Назва

Місце і дата

Кількість учасників

Перелік

Організація, відповідальна 

з/п

заходу, тема

проведення

всього

у т.ч. іногородніх

країн-учасниць

за проведення заходудреса, телефон оргкомітету)

I. З’їзди

1.

XIX з’їзд хірургів України

м. Xapкiв, 24–26 травня

650

400

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Австрія

Наукове товариство хірургів України, Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел.: 488-20-82, 483-50-65, Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1, тел.: 33-06-55, Харківський медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти; Управління охорони здоровя Харківської обласної адміністрації, Управління охорони здоров’я Харківської міської адміністрації

2.

І З’їзд ендоскопістів України

м. Київ, 25–27 травня

250

200

Країни СНД

Асоціація ендоскопістів України, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: 263-43-33

3.

ІІ З’їзд онкологів “Онкологія 2000”

м. Київ, травень

500

400

Країни СНД, США, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Індія, Пакистан, Угорщина, Ізраїль, Швеція, Японія

Інститут експериментальної патології, онкології і радіології НАН України, м. Київ, вул. Васильківська, 49, тел.: 266-98-80, 266-98-64, факс: 267-16-56

4.

II З’їзд трансплантологів України

м. Київ, вересень

250

100

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин, м. Київ, вул. Крамського, 21А, тел.: 443-35-62

5.

III З’їзд геронтологів і геріатрів України

м. Київ, 26–28 вересня

300

80

Росія, Молдова, Грузія, Німеччина, США, Іспанія, Болгарія, Угорщина

Інститут геронтології АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 430-40-68, 430-41-74

II. Конгреси і симпозіуми

1.

І Національний конгрес з проблем дерматокосметології

м. Донецьк, 2–5 березня

200

100

Росія, Білорусь

Донецький державний медичний університет, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел./факс: 334-02-26

2.

Симпозіум “Космічна біомедицина”

м. Київ, 10–11 квітня

60

10

Країни СНД, США, Німеччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Науково-дослідний лабораторний центр, м. Київ, просп. Перемоги, 34, тел.: 446-91-13

3.

Науковий симпозіум “Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу”

м. Київ, квітень

200

100

Країни СНД

Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Український центр клінічної імунології, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел./факс: 216-54-03

4.

Український конгрес радіологів

м. Київ,
15–18 травня

400

350

Український НДІ онкології та радіології, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, Асоціація радіологів України, тел.: 266-75-67, 252-97-86

5.

III Національний Конгрес (VIII зїзд) анестезіологів України

м. Одеса, 16–19 травня

300

250

Росія, Польща, Німеччина, Австрія

Асоціація анестезіологів України, м. Одеса, Валіховський пров., 2, тел.: 23-05-86, факс: 23-22-15, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, тел.: 512-66-76, 512-46-81

6.

II Конгрес Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики в перинатології, генетиці та гінекології “Плід як частина  сім’ї”

м. Харків, 23–26 травня

300

120

Росія, Грузія, Англія, США, Індія

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 32-44-42, Науковий центр клінічної генетики та перинатальної діагностики, м. Харків, вул. Тобольська, 42А, тел.: 32-44-42

7.

Симпозіум “Телемедицина” (медична освіта, наука, практична охорона здоров’я)

м. Київ,
25–26 травня

70

15

Країни СНД, США,
Нім
еччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Науково-дослідний лабораторний центр, м. Київ, просп. Перемоги, 34, тел.: 446-91-13

8.

IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених

м. Tepнопіль, травень

200

50

Країни СНД

Тернопільська державна медична академія, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: 22-44-92, 22-32-95

9.

Міжнародний симпозіум “Актуальні проблеми медицини транспорту”

м. Одеса, липень

70

10

Країни СНД

Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса, вул. Свердлова, 92, тел.: 22-53-64, 22-68-87

10.

VIII Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств

м. Львів, м. Трускавець,
13–17 серпня

500

100

США, Канада, Німеччина, Великобританія, Австрія, Австралія, Словакія, Польща, Болгарія, Чехія, Росія

Всеукраїнське лікарське товариство, м. Київ, вул. Мельникова, 63, тел.: 213-72-46, 224-65-84

11.

VI Конгрес кардіологів України

м. Київ, 18–21 вересня

200

150

Український НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска АМH України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел.: 277-66-22, факс: 277-42-09

ІІІ. Науково-практичні конференції

1.

Науково-практична конференція “Тиждень клінічної антибіотикотерапії і мікробіології у Харкові”

м. Харків, лютий

250

100

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 95-53-40, 95-59-47, Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел.: 33-07-11, Центральна клінічна лікарня, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел.: 33-07-11

2.

VII Науково-практична конференція “Актуальні проблеми терапії”

м. Вінниця, лютий

400

100

Росія, Молдова

Вінницький державний медичний університет, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел./факс: 44-62-30, 46-11-27

3.

Науково-практична конференція “Невідкладні стани в медицині”

м. Вінниця, лютий

200

30

Молдова, Росія

Вінницький державний медичний університет, Відділ охорони здоровя Вінницької міськадміністрації, МКЛ № 2, м. Вінниця, вул. Київська, 68, тел.: 32-30-35

4.

ІІІ Науково-практична конференція “Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології”

м. Київ, 21–22 березня

150

50

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 224-53-75

5.

Науково-практична конференція “Психотерапевтична допомога населенню України, шляхи її реформування та удocкoнaлeння”

м. Харків, березень

70

Україна

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Харківська медична академія післядипломної освіти, НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-51-42

6.

Науково-практична конференція “Лікування артеріальної гіпертензії: чим, як, чому ”

м. Харків, березень

250

100

Швеція, Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 95-59-40, 95-59-47, Центральна клінічна лікарня, м. Харків, пров. Балакірєва, 5, тел.: 33-07-11

7.

Науково-практична конференція “Нове в етіології, патогенезі і терапії кардіоміопатій (дилятаційної і гіпертрофічної)”

м. Харків, 11–12 квітня

250

100

Росія

Інститут терапії АМН України, м. Xapкiв, вул. Постишева, 2, тел.: 72-20-24

8.

Науково-практична конференція “Організація харчування здорових та хворих дітей раннього віку”

м. Київ, 18–19 квітня

250

50

Інститут Педіатрії, Акушерства та Гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 213-80-67, факс: 213-16-70

9.

Науково-практична конференція “Антибактеріальна терапія у педіатрії”

м. Київ, 18–19 квітня

120

50

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 224-53-75

10.

Науковопрактична конференція студентів та молодих вчених

м. Київ, 18–21 квітня

360

40

Росія, Білорусь, Естонія, Латвія, Вірменія, Болгарія, Польща

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Студентське наукове товариство, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 34, тел.: 441-49-59

11.

Науково-практична конференція “Актуальні питання радіаційної медицини”

м. Київ, 19–20 квітня

100

25

Росія, Білорусь

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-45

12.

Науковопрактична конференція “Теорія та практика системної ензимотерапії”

м. Київ, 20–21 квітня

100

50

Український НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел.: 277-66-22, факс: 277-42-09

13.

Науково-практична  конференція “Засоби захисту людини за несприятливих екологічних умов”

м. Київ, 26–27 квітня

100

30

Росія, Білорусь

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул.  Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-46

14.

Науковопрактнчна конференція “Нейроімунологія в неврології та нейрохірургії”

м. Київ, 27–28 квітня

100

50

Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел.: 213-81-93, 213-95-73

15.

Науково-практична конференція “Клінічна фармація в Україні: стан та перспективи розвитку”

м. Харків, квітень

200

30

Національна  фармацевтична академія України, м. Xapків, вул. Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92, факс: 47-01-64

16.

Науково-практична конференція “Актуальні питання ортопедичної стоматології”

м. Полтава, квітень

105

40

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23, тел.: 2-28-41, 7-80-04, 2-15-44

17.

Науково-практична конференція “Сучасні принципи лікування серцевої недостатності з врахуванням вікових особливостей”

м. Полтава, квітень

150

100

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23, тел.: 2-42-25, 2-49-46

18.

Науково-практична конференція “Атопічний дерматит. Погляд на проблему”

м. Київ, квітень-травень

250

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Головне управління охорони здоров’я КМДА, Представництво компанії “Шеринг Плау” в Україні, м. Київ, вул. Жилянська, 37/97

19.

Науково-практична конференція “Сучасне уявлення про науково-інформаційне та патентне супроводження наукових досліджень у медицині

м. Київ, 4–5 травня

50

30

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ, вул. Горького, 19/21, тел.: 220-15-71

20.

Науково-практична  конференція “Проблеми харчування в умовах радіоактивного забруднення”

м. Київ, 11–12 травня

70

25

Росія, Білорусь

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-46

21.

Науково-практична конференція “Нейроімунологія та імунозалежні захворювання нервової системи”

АР Крим, м. Алушта, 13–16 травня

100

50

Країни СНД

Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Український центр розсіяного склерозу, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел./факс: 213-95-73

22.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми геріатричної ортопедії”

м. Вінниця, 17–19 травня

100

70

Росія, Литва

Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, Вінницьке відділення УАО, Вінницький державний медичний університет, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 431-05-50, факс: 430-41-74

23.

Наукова конференція офтальмологів з міжнародною участю, присвячена 125-річчю з дня народження акад. В.П. Філатова

м. Одеса, 18–19 травня

300

150

Росія, Білорусь, Молдова, Туркменія, Узбекистан, Грузія, Вірменія, Болгарія, Угорщина, Польща, Чехія, Словакія

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35

24.

Науково-практична конференція “Сучасні проблеми профілактики та лікування туберкульозу”

м. Луганськ, 18–19 травня

100

70

Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, квартал 50-річчя оборони Луганська, 1, тел.: 54-85-86

25.

Науково-практична конференція “Діагностика та відновне лікування при травмах і захворюваннях верхньої кінцівки”

м. Дніпро-петровськ, 25–26 травня

150

90

Росія, Країни СНД

Дніпропетровська державна медична академія, Український НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 27, тел.: 216-42-49, 216-61-40

26.

Науково-практична конференція “Хірургічне лікування захворювань аорти”

м. Київ, 24–26 травня

100

50

Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, Асоціація серцево-судинних хірургів, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 11, тел.: 277-43-22; 277-40-22

27.

Науково-практична конференція “Актуальні питання організації та надання медичної допомоги кардіологічним хворим в Україні”

м. Київ, 25–26 травня

100

50

Український НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, тел.: 277-66-22, тел./факс: 277-42-09

28.

Науково-практична конференція “Сучасні питання діагностики і лікування гастроентерологічних захворювань”

м. Полтава, травень

160

100

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23, тел.: 2-42-45, 2-42-43

29.

Науково-практична конференція “Цереброваскулярні захворювання та їх профілактика”

м. Івано-Франківськ, травень

100

75

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-33-87

30.

Науково-практична конференція лікарів-неонатологів  “Нові технології в наданні медичної допомоги новонародженим”

м. Київ, травень

60

20

Польща

МОЗ України

31.

Науково-практична конференція “Здоров’я школярів на межі століть”

м. Харків, травень

100

70

Росія

Український НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А, тел.: 62-31-27

32.

Науково-практична конференція “Актуальні питання застосування мінеральних вод у медичній реабілітації

м. Миргород, травень

250

200

Країни СНД

Всеукраїнська Асоціація фізіотерапевтів та курортологів, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3, тел.: 220-70-41

33.

Науково-практична конференція “Екстремальна психіатрія”

м. Xapків, травень

150

70

Росія, Білорусь, Молдова

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 11-79-75, 11-80-09

34.

Науково-практична конференція “Наукові та методичні основи державного санепіднагляду за препаратами побутової хімії, продукцією парфумерно-косметичної промисловості та засобами особистої гігієни”

м. Одеса, травень

100

50

Український науковий гігієнічний центр, Одеська обл. СЕС, Одеський НДІ гігієни транспорту, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: 559-73-73

35.

Науково-практична конференція з радіаційної гігієни

м. Київ, травень

50

35

Росія, Білорусь

Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: 559-73-73

36.

Науково-практична конференція “Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу”

м. Київ, травень

200

150

Київський НДІ епідеміологіі, інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Український центр профілактики і боротьби зі CHIДoм, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88

37.

Науково-практична конференція “Актуальні питання ортопедії та травматології”

м. Полтава, травень

50

30

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23, тел.: 7-36-25

38.

Науково-практична конференція Неонатальний герпес: діагностика, лікування, профілактика”

м. Київ, травень-червень

100

5

Країни СНД

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел: 293-82-55

39.

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти судинноендокринних захворювань органа зору. Засоби діагностики та лікування”

м. Київ, 2–4 червня

250

120

Країни СНД, Німеччина, Ізраїль, Угорщина, Польща

Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Харківське шосе, 121, тел.: 564-52-54, факс: 564-45-91

40.

VI Науково-практична конференція “Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини”

м. Одеса, 8–10 червня

100

50

Країни СНД, Албанія, Італія, Німеччина, Польща

Одеський державний медичний університет, НДІ валеології і спортивної медицини, м. Одеса, Валіховський просп., 2, ВНМІ, тел.: 20-62-55, 23-05-68

41.

Науковопрактична конференція “Проблеми ендопротезування”

м. Маріуполь Донецької обл., 22–23 червня

90

30

Країни СНД

Український НДІ травматології та ортопедії, Маріупольська міська адміністрація, Донецький НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 23, тел.: 216-42-49

42.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми ендокринології”

м. Харків, червень

100

60

Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань, м. Харків, вул. Артема, 10, тел.: 45-51-21

43.

Науково-практична конференція “Проблеми діагностики та реабілітації поєднаних захворювань щитовидної залози та внутрішніх органів”

м. Харків, 8–9 серпня

90

75

Країни СНД

Харківський НДІ медичної радіології ім. С.П. Григор’єва, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57

44.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми остеопорозу”

АР Крим, м. Євпаторія, 2–4 вересня

150

100

Росія, Литва

Інститут геронтології АМН України, Українська асоціація остеопорозу, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 431-05-50, факс: 430-41-74

45.

Науково-практична конференція сексологів та андрологів  України “Актуальні питання сексології та андрології”

м. Одеса, 8–9 вересня

100

75

Український НДІ урології та нефрології АМН України, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел.: 216-50-54

46.

Науково-практична  конференція з питань:

— дитячий церебральний параліч;

— остеохондропатія;

— ювенільний ревматоїдний артрит

АР Крим, м. Євпаторія, 9–10 вересня

120

70

Країни СНД

Євпаторійський центральний клінічний дитячий санаторій, Український НДІ травматології та ортопедії, м. Київ, вул. Воровського, 27, тел.: 216-42-49, 216-61-40

47.

Міжобласна науково-практична конференція офтальмологів

м. Іваноранківськ, 13–14 вересня

150

100

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35

48.

Науково-практична конференція “Нове в лікуванні бронхіальної астми

м. Київ, 13–15 вересня

70

Інститут фтизіатрії та пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, факс: 277-21-18

49.

Науково-практична конференція “Пре- та постнатальний скринінг вродженої та спадкової патології у дітей”

м. Львів, 21–22 вересня

50

50

Львівський НДІ спадкової патології МОЗ України, м. Львів, вул. Лисенка, 31А, тел.: 76-54-99

50.

Науково-практична конференція “Променева і супровідна терапія онкологічних хворих”

АР Крим, м. Алушта, 21–22 вересня

100

80

Країни СНД

Харківський НДІ медичної радіології ім. С.П. Григорєва, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57

51.

IV Українська конференція з народної та нетрадиційної медицини

м. Луцьк, 26–29 вересня

300

200

Країни СНД

Українська асоціація народної медицини та медичний інститут, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9, тел.: 224-25-84

52.

Науково-практична конференція “Здоровя та лікувальнопрофілактичне харчування дітей раннього віку

м. Чернівці, 26–28 вересня

250

50

Інститут Педіатрії, Акушерства та Гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 213-80-67, 213-62-16

53.

Науково-практична конференція “Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат та її порушення

м. Чернівці, 27–28 вересня

360

60

Інститут Педіатрії, Акушерства та Гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 213-62-16

54.

Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю з дня народження анатома д-ра мед. наук O.I. Свиридова

м. Київ, вересень

50

20

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, пpocп. Перемоги, 34, тел.: 441-49-87

55.

Науково-практична конференція “Фітотерапія в Україні

м. Харків, вересень

100

50

Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92, тел./факс: 47-01-64

56.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми медицини праці та екології Донбасу”

м. Донецьк, вересень

80

НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163, тел.: 93-31-69, факс: 93-24-79

57.

Науково-практична конференція “Вплив екологічного оточення на стан здоровя дітей”

м. Полтава, вересень

250

50

Росія, Білорусь

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, тел.: 18-69-36

58.

Міжнародна наукова конференція “Актуальні питання стоматології”

м. Одеса, вересень

70

29

Одеський медичний університет, Одеський НДІ стоматології, м. Одеса, Валіховський просп., 2, тел.: 2062-55, 23-05-68

59.

ІІІ Міжнародна конференція медичних вузів України “Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов”

м. Полтава, вересень

100

50

Росія, Молдова, Німеччина, Білорусь, США

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23, тел.: 2-57-22

60.

Науково-практична  конференція “Пізні токсикози вагітних”

м. Івано-Франківськ, вересень

100

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 277-97-88

61.

Науково-практична конференція “Реформування психіатричної та наркологічної допомоги в Україні”

м. Харків, вересеньжовтень

100

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-40-39

62.

Наукова конференція “Актуальні питання ангіології”

м. Львів, 5–7 жовтня

150

50

Львівський медичний університет, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел.: 79-62-57, факс: 76-79-73

63.

Республіканська науково-практична конференція “Досягнення, проблеми і перспективи вивчення захворювань серця та легенів на рубежі ХХ–ХХІ століть”

м. Вінниця, 10–11 жовтня

200

60

США

Вінницький державний медичний університет, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел.: 32-15-77

64.

Науковопрактична конференція “Менопауза та здоровя жінки”

м. Київ, 12–14 жовтня

250

100

Литва, Німеччина, Росія

Інститут Педіатрії, Акушерства та Гінекології АМН України, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, тел.: 430-05-48, 430-41-71

65.

Науково-практична конференція “Порушення ритму серця: вікові аспекти”

м. Київ, 19–20 жовтня

300

50

Росія

Інститут геронтології АМН України, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 430-41-57, 431-05-34

66.

Науково-практична конференція “Проблеми гепатобіліарної патології в  учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”

м. Київ, 20–21 жовтня

100

20

Росія, Білорусь, Чехія, Словаччина, Латвія

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-45

67.

Науково-практична конференція “Сучасні проблеми реформування охорони здоровя та шляхи їх вирішення”

м. Одеса, жовтень

150

100

Росія, Білорусь, Молдова

Український інститут громадського здоровя, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, тел.: 216-81-51, 216-85-65

68.

Науково-практична конференція “Сучасні методи діагностика та лікування раку статевих органів”

м. Київ, жовтень

100

50

Український НДІ онкології та радіології, Інститут урології та нефрології АМН України, м. Kиїв, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: 266-75-28

69.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої нефрології”

м. Київ, жовтень

120

50

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 224-53-75

70.

Міжнародна конференція “Стратегія і тактика застосування антисептиків у медицині”

м. Biнниця, жовтень

100

20

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Грузія

Вінницький державний медичний університет, м. Biнниця, вул. Пирогова, 56, тел.: 32-15-77, МНЕЦ “Біосан”, м. Вінниця, вул. Малиновського, 25, тел.: 32-58-5

71.

Науково-практична конференція “Наукові проблеми медицини катастроф та екстреної медичної допомоги”

м. Київ, жовтень

120

80

Італія, США, Англія, Франція

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ, вул. Братиславська, 3, тел./факс: 518-57-08

72.

Підсумкова науково-практична конференція, присвячена 70-річчю Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

м. Донецьк, жовтень

200

50

Донецький державний медичний університет, м. Донецьк, вул. Ілліча, 16, тел.: 95-55-63

73.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної педіатрії” (присвячена пам’яті член-кор. НАН АМН України проф. В.М. Сидельникова)

м. Київ, жовтень

100

Країни СНД

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13, тел.: 514-50-55

74.

Науково-практична конференція “Вчені України — вітчизняній фармації”

м. Харків, жовтень

300

100

Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92, тел./факс: 47-01-64

75.

Науково-практична конференція “Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей-інвалідів”

м. Харків, жовтень

100

80

Росія, Канада

Український НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків, м. Харків, вул. 50-річчя ВЛКСМ, 52, тел.: 62-31-27

76.

Науково-практична конференція “Медицина катастроф”

м. Луганськ, 16–17 листопада

100

50

Росія, Білорусь

Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, квартал 50-річчя оборони Луганська, 1, тел.: 54-58-86

77.

Науково-практична конференція “Дозиметрія іонізуючого випромінення при медичному опроміненні”

м. Харків, 23–24 листопада

90

75

Країни СНД

Харківський НДІ медичної радіології, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, тел.: 43-15-42, 43-05-57

78.

Науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку бібліотечної справи”

м. Київ, листопад

100

30

Білорусь, Росія

Державна науково-медична бібліотека МОЗ України, м. Київ, вул. Толстого, 7, тел.: 224-51-97, 220-87-53

79.

Науково-практична конференція “Вікові аспекти дерматовенерології”

м. Київ, листопад

150

30

Країни СНД

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: 293-82-55

80.

Науково-практична конференція “Ліки — людині”

м. Харків, грудень

100

30

Українська фармацевтична академія, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел.: 47-51-92, тел./факс: 47-01-64

IV. Пленуми, семінари, наради, школи молодих спеціалістів

1.

Науковий семінар “Порядок проведення реєстрації лiкapcькиx засобів в Україні та передреєстраційний лабораторний контроль”

м. Київ, січень

50

35

Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: 559-34-64

2.

Школа молодих вчених-фармакологів

м. Славське Львівської обл., 9–13 лютого

80

Інститут фармакології та токсикології АМН України, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14, тел.: 336-30-11

3.

Науковий семінар “Сучасні підходи до етіопатогенетичної терапії артеріальної гіпертензії”

м. Харків, 17 лютого

200

80

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

4.

Науковий міжобласний семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

м. Київ, лютий

100

90

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

5.

П’ята Українська школа антибіотикотерапії

м. Київ, 15–17 березня

75

30

Інститут фтизіатрії та пульмонології АМН України, м. Kиїв, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18

6.

Науковий семінар “Клінічні випробування лікарських засобів у клініці внутрішніх хвороб”

м. Харків, 16 березня

200

80

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

7.

Науковий семінар з навчання працівників МОЗ роботі на персональному комп’ютері і використанню мережевих систем

м. Київ, березень

50

35

Український науковий гігієнічний центр, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: 559-34-64

8.

Міжобласний науковий семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

м. Харків, березень

80

60

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

9.

Науковий семінар “Сучасні аспекти лікування мікозів”

м. Донецьк, 28 квітня

80

30

Донецький державний медичний університет, Центр реабілітації дітей, Асоціація дитячих неврологів України, м. Донецьк, просп. Ілліча, 80А, тел./факс: 94-01-73

10.

Міжобласний науковий семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

м. Дніпропетровськ, квітень

80

60

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

11.

Школа молодих психіатрів та наркологів України “Стан психічного здоров’я населення та шляхи удосконалення спеціалізованої допомоги”

м. Харків, II кв.

60

Швейцарія, Польща, Росія, Литва

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-40-39

12.

Пленум правління наукового товариства офтальмологів України та нарада головних офтальмологів і дитячих офтальмологів управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій України

м. Одеса, 16–17 травня

90

75

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, тел.: 22-20-35

13.

Науковий семінар “Антихелікобактерна терапія в практиці лікаря-гастроентеролога”

м. Харків, 18 травня

200

80

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

14.

Науковий семінар “Інформаційні технології виявлення та експертизи випадків захворювань, які виникають під впливом негативних професійних чинників”

м. Eнepгoдap Запорізької обл., 24–25 травня

25

20

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут епідеміології та профілактики променевих уражень, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 431-98-29, 452-40-98

15.

Науковий семінар “Поліензимна терапія в клінічній медицині”

м. Донецьк, 25–26 травня

100

30

Донецький державний медичний університет, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел.: 334-02-26

16.

Пленум проблемної комісії МОЗ та АМН України “Хвороби нервової системи”, “Стан сучасної наркологічної науки в Україні”

м. Івано-Франківськ, травень

40

40

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Xapків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-51-42

17.

Українська нарада головних неврологів України “Стан неврологічної допомоги в Україні, запровадження в практику Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10)

м. Чернігів, травень

б0

60

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Управління охорони здоров’я Чернігівської обл., м. Xapків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-51-42

18.

Пленум проблемної комісії МОЗ та АМН України “Психіатрія” “Стан сучасної психіатричної науки в Україні”

м. Івано-Франківськ, травень

40

40

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Xapків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-51-42

19.

Х Республіканська наукова школа “Біологія і патологія опорно-рухового апарату”

м. Харків, травень

30

40

Росія

Харківський інститут ортопедії та травматології, м. Харків, вул. Пушкінська, 80, тел.: 43-02-86, 47-65-94

20.

Науковий семінар з підсумків роботи фтизіатричної і пульмонологічної служби України

м. Львів, 6–9 червня

100

40

Інститут фтизіатрії та пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18

21.

Науковий семінар “Сучасні підходи до лікування гнійно-запальних захворювань легенів”

м. Харків, 15 червня

200

90

Інститут терапії АМН України, м. Xapкiв, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74

22.

Науковий семінар “Сучасні принципи діагностики та лікування БТГ”

м. Донецьк, 30 червня

100

30

Донецький державний медичний університет, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел.: 334-02-26

23.

Міжобласний науковий семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

м. Чернівці, червень

70

60

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

24.

Міжобласний науковий семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

АР Крим, м. Севасто-поль, червень

90

80

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

25.

Науковий семінар нейрохірургів України “Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень після нейрохірургічного втручання”

м. Івано-Франківськ, 20–21 вересня

90

80

Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України, Українська асоціація нейрохірургів, Івано-Франківський осередок УАН, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, тел.: 213-95-73

26.

Науковий семінар “Неімунні механізми пошкодження нирок при прогресуючих гломерулопатіях”

м. Харків, 21 вересня

200

90

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74

27.

Науковий семінар “Оцінка ризиків виникнення лейкемій у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”

м. Кузнецовськ Рівненської обл., 27–29 вересня

25

20

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут епідеміології та профілактики променевих уражень, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 431-98-29, 452-40-98

28.

Науковий семінар “Сучасні принципи діагностики і лікування гострого панкреатиту”

м. Київ, 28–29 вересня

150

120

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел.: 483-13-74, 483-50-65

29.

Українська нарада головних психіатрів та наркологів “Стан психіатричної та наркологічної допомоги в Україні”, впровадження в практику Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10).

м. Харків, вересень

60

Український НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, НПТ неврологів, психіатрів та наркологів України, Управління охорони здоров’я Харківської області, м. Xapків, вул. Академіка Павлова, 46, тел.: 26-51-42

30.

Міжобласний науковий семінар “Навчання хворих на цукровий діабет — важлива складова їх лікування”

м. Донецьк, вересень

80

60

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Представництво компанії “Ново-Нордіск” в  Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

31.

Науковий семінар “Псоріаз: актуальні питання —лікування та реабілітації”

м. Донецьк, 26 жовтня

100

30

Донецький державний медичний університет, Центр дерматокосметології та естетичної медицини, м. Донецьк, вул. Калініна, 11, тел.: 334-02-26

32.

Науковий семінар “СНІД на межі століть”. Досвід роботи державних та недержавних установ і організацій у протидії СНІДу

м. Київ, жовтень

60

45

Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом,  м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4, тел.: 227-24-44, 253-42-88

33.

Науковий срмінар “Сучасні аспекти лікування хронічної серцевої недостатності”

м. Харків, 16 листопада

20

80

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-74

34.

VI Українська школа антибіотикотерапії

м. Київ, 22–24 листопада

75

30

Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-21-18

35.

Науковий семінар з міжнародною участю “Порушення кровообігу мозку та інсульти у дітей”

м. Донецьк, 23–24 листопада

150

50

Росія, Литва, Молдова, Угорщина, Німеччина, Болгарія, Югославія

Донецький медичний університет, Центр реабілітації дітей, Асоціація дитячих неврологів України, м. Донецьк, просп. Ілліча, 80А, тел./факс: 94-01-73

36.

Регіональна школа з алергології та клінічної імунології 1. м. Київ

2. м. Львів

3. АР Крим, листопад

120

100

140

100

80

100

Країни СНД, США,

Український центр клінічної імунології, Українське товариство фахівців з імунології та алергології, Immunology esarch Institute of New England, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел./факс: 216-54-03

Директор Центру “Укрмедпатентінформ”, професор A.P. УВАРЕНКО
Начальник науково-координаційного управління АМН України, член-кор. НАН та АМН України Л.Г. РОЗЕНФЕЛЬД

ДОДАТОК ДО РЕЄСТРУ
проведення науково-практичних конференцій у 2000 році

Назва заходу, тема

Місце і дата

Кількість учасників

Перелік

Організація, відповідальна

з/п

проведення

всього

у т.ч. іногородніх

країн-учасниць

за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

1.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дерматовенерології та гінекології”

м. Львів, 2 лютого

200

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий впроваджувальний центр “VAV”, м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.: 295-66-34, факс: 519-46-63

2.

Науково-практична конференція “Актуальні питання діагностики, профілактики та лікування гострих коронарних синдромів”

м. Харків, 17–18 лютого

250

100

Інститут терапії АМН України, м. Харків, вул. Постишева, 2А, тел.: 722-024, 728-818

3.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дерматовенерології та гінекології”

м. Запоріжжя, 17 березня

200

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий впроваджувальний центр “VAV”, м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.: 295-66-34, факс: 519-46-63

4.

Науково-практична конференція “Глюкокортикоїдіндукований остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування”

м. Івано-Франківськ, 22–24 березня

100

40

Росія, Литва

Українська асоціація остеопорозу, НМТ геронтологів і геріатрів України, Асоціація ревматологів України, НМТ ендокринологів України, Івано-Франківська державна медична академія, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел.: 431-05-50, тел./факс: 430-41-74

5.

Науково-практична конференція “Актуальні питання морфогенезу”

м. Івано-Франківськ, 20–21 квітня

100

60

Президія товариства АГЕТ, Івано-Франківська державна медична академія, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, тел.: 4-51-24

6.

Науково-практична конференція “Актуальні питання діагностики і лікування бронхіальної астми”

м. Київ, 24–26 квітня

150

Міністерство охорони здоров’я України, Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-40-11

7.

Міжнародна науково-практична конференція “Діагностика та методи комплексного лікування гострої патології панкреатодуоденобіліарної системи”

м. Чернівці, квітень

100

50

Росія, Молдова, Ізраїль, Білорусь

Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел.: 55-37-54, 51-46-98

8.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дерматовенерології та гінекології”

АР Крим, м. Сімфе-рополь, 17 травня

200

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий впроваджувальний центр “VAV”, м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.: 295-66-34, факс: 519-46-63

9.

Науково-практична конференція “Нове в діагностиці і лікуванні найбільш поширених інфекційних хвороб”

м. Львів, травень

150

120

Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23, тел.: 290-97-82

10.

Науково-практична конференція “Можливості застосування гомотоксикологічних препаратів в педіатричній практиці”. Гомотоксикологічні препарати “Heel”

АР Крим, м. Євпаторія, червень

100

Міністерство охорони здоров’я АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 13, тел.: 27-04-17, 29-23-55

11.

Науково-практична конференція “Стандарти діагностики і лікування хронічного обструктивного бронхіту”

м. Київ, 14–16 червня

200

Міністерство охорони здоров’я України, Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-40-11

12.

Другий Український Конгрес гастроентерологів

м. Дніпропетровськ, 12–14 вересня

300

200

Росія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Словенія, Угорщина, США, Ізраїль, Латвія,

Український НДІ гастроентерології, м. Дніпропетровськ, просп. Правди, 96, тел.: 27-59-16

13.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дерматовенерології та гінекології”

м. Херсон, 14 вересня

200

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий впроваджувальний центр “VAV”, м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.: 295-66-34, факс: 519-46-63

14.

Науково-практична конференція “Сучасні можливості гастроентерології”

м. Харків, 14–15 вересня

250

100

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

15.

Науково-практична конференція “Гострі кишкові інфекції бактеріальної етіології: діагностика, клініка, лікування”

м. Черкаси, вересень

150

120

Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23, тел.: 290-97-82

16.

V Міжнародна конференція “Діагностичні та терапевтичні технології квантової медицини”

м. Донецьк, 26–30 вересня

200

50

НДЦ квантової медицини “Відгук” МОЗ України, шпиталь “Сітько-МРТ” ЗАТ Асоціації “Темп”, Донецький державний медичний університет, тел.: 227-11-26, факс: 227-44-82

17.

Науково-практична конференція “Застосування фізіотерапії в хірургії”

м. Чернівці, 28–29 вересня

200

20

Росія, Молдова, Білорусь

Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел.: 55-37-54, 51-46-98

18.

Науково-практична конференція “Інфекції сечової системи у дітей та дизметаболічні нефропатії”

м. Ялта, вересень

50

МОЗ АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 13, тел.: 27-40-00, 27-04-17

19.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дитячої клінічної імунології”

м. Харків, вересень

50

УОЗ ОДА, м. Харків, пл. Свободи, 5, Госпром, під’їзд 9, поверх 5, тел.: 43-14-61, 47-80-29

20.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми дитячої гепатології”

м. Чернівці, ІІІ кв.

60 УОЗ ОДА, м. Чернівці, вул. Радянська, 1, тел.: 5-32-78, 2-22-59

21.

Третій Міжнародний Конгрес гомеопатів України

м. Одеса 29–30 вересня, 1 жовтня

300

50

Одеське науково-медичне гомеопатичне товариство, м. Одеса-80, а/с 70, вул. Пироговська, 7/9, Центральний клуб Просвіти та Дозвілля

22.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку дитячої патологоанатомічної служби України”

м. Івано-Франківськ, III кв.

50 УОЗ ОДА, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел.: 2-50-14, 2-25-75

23.

Науково-практична конференція “Проблеми вродженої патології органа зору у дітей та профілактика інвалідності”

АР Крим, м. Сімферополь, жовтень

80

МОЗ АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 13, тел.: 27-40-00, 27-04-17

24.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми епіднагляду за використанням вакцинних препаратів в Україні”

м. Київ, жовтень

170

120

Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23, тел.: 290-97-82

25.

Науково-практична конференція “Актуальні питання дерматовенерології та гінекології”

м. Дніпропетровськ, 16 листопада

200

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий впроваджувальний центр “VAV”, м. Київ, вул. Волкова, 24, тел.: 295-66-34, факс: 519-46-63

26.

Науково-практична конференція “Стандарти діагностики і лікування бронхіальної астми”

м. Київ, 15–17 листопада

150

Міністерство охорони здоров’я України, Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-04-02, 277-40-11

27.

Науково-практична конференція “Клінічна фармакологія і фармакотерапія захворювань внутрішніх органів”

м. Харків, 16–17 листопада

250

100

Інститут терапії АМН України, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

Примітка. Цей додаток до Реєстру включає заявки на проведення наукових форумів, які надійшли до “Укрмедпатентінформу” пізніше за встановлений термін, але зареєстровані в УкрІНТЕІ. Враховуючи актуальність деяких з них, “Укрмедпатентінформ” склав додатковий Реєстр з наступним контролем за його здійсненням з одночасним попередженням організаторів таких заходів про неприпустимість порушень установленого порядку планування конференцій.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті