Міністерство охорони здоров’я України. Академія медичних наук України.Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністерство охорони здоров’я України В.Ф. Москаленко
2000 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України О.Ф. Возіанов
2000 р.

РЕЄСТР
З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І ПЛЕНУМІВ, ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2001 РОЦІ

Київ — 2000

з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

1. З’ЇЗДИ

1

Пятий з’зд паразитоценолов

. Харків 5–6 квтя

00

70

Крани СНДРунія, Поьа

Харівськи деравний едичний унверситет, Харвсьй зооветернарнй нститут просп. еніа 4л.: 721-32, 4-735-75-4

2

Шотй зд Всеураького ларського товариства

м.Черв, 45 равня

200

50

Вурке лікартоварво, Буовиньа дравна медична аамям. Чернівці, Теаральна пл. 2, л.: 55-37-54, 2-40-78

3

Четвертий з’зд гематоов та рансфузогів Украни «Сучасн робе та перспетив розвитку гематоо та рансфузоог

мив, 16–18 равня

250

200

Рос, Блорус

стт гематолог та трансузіоло АН Уран м. Кив, вул. М. Берлінсього, 12, тел.: 440-27-44Інстит патолог ров та расфузйо едицини АМН Украни вул. Генерала Чупрнки, 45,тел.: 35-22-76

4

Шотй з’зд едоринологв Украни

м. Кив, 23–25 равня

200

150

Інститут едориноло та обіну речовин м. В.П. Комісареа АМН Украниив, ву. Вгородька, 69, тел.: 430-36-94

5

Дргий з’зд проенвих терапевтв  та раіаційх онколов

м. Луцьк, 10–12 червня

230

170

Рося, Блорусь, Казахан, Грзія, СА, Поьа, анада

Уранське товаритво терапевтчних радіологів та рааційних онколов, Інсти еично радолоі. П. Григор’єва АН Урани. Харків, вул. Пушнсьа, 82, тел.: 43-05-57

6

инадцятий зїз ашерв-гінекоогів Украни

. Кив0–12 вересня

350

300

Росія, Білорусь, Молдова, ГрузіяНмеччина, Польа

Асоціаця акуерів-геологів Ура. Кв, вл. Сртенсьа, 79, тел.: 212-80-09

7

Тринадцятий з’зд ортопедівраватологів Украни

м. Донецьк, 2вересня

500

400

Крани СНД

Укранськ асоцаця ортопедв-раватологвІнстт травматолог та ортопед АН Украи вул. Воровького, 27, тел.: 224-73-33, 26-31-97216-35-55, факс: 216-44-2 Доеьк ДІ траватолог та ортопед едичого університету, . Донецьк, вул. Челскінцв, 63 тел.: 9-3-69

8

Десятй ззд онкоов Украни

АР Крилта, 26–28 вреся

350

270

Росія, Білорусь, КазастаМолдова

Інститт окологі АН УраниУраське ауово-едиче товариство оологів, м. Київ, вул. Лооноова, 3/44, тел./акс: 266-01-98

9

Другий націонаьний з’їзд фармакоогв  Украни

. Днпроперовськ, 2–4 овтня

260

200

Дніпроперовська дравна медична академя Інстит фармаоло та тоиологі АН Урани м. Київ, вул. Е. Потьє, 14 тел.: 446-008446-55-53

10

Перй Всеукранськй з’знрологів

м. Донецьк, 4–5 овтня

150

70

Рося, Блоруь

Інстит урологі та нефролоАН Урани, м. Київ-54, вул. Ю. Коцюбинського 9А, тел.: 216-53-6, 216-91-89. Доеькй единий універсиет, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16 тел: 57-40-74

1

Прий з’зд токкологів Ура

м. Київ, 11–12 жовтня

100

70

Товаритво токиолов Урани, титут екоггни і токсколог . .І. Медвдя. ив, вул. Геров Оборони, 6, тел.: (044) 250-75-47


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

2. КОНГРЕСИ, СИМПОЗІУМИ

1

рий Наоаний онрес по дермало а ечнй мні

м. Донець, 15–16 лтого

300

100

Росія, Блорусьвейцаря, Німеччина

онецьий деравнй мдчний врсит, Ценр дермакосмологі а ечно медицини м. Донецьк, вул. Калнна, 11, телфакс: 334-02-26, 97-11-71

2

Науовий соз «Нейрогормонаьна рляц жіночорепровної сими у перод ановен в нормі а пр патології»

м. Харкв, 11–12 квітня

50

30

Рося, Врменя, Грузя

Іни охорони здоров’я дтей а пілів А Украни, м. Харв, просп. 50-рччя ВСМ, 52А тел.: 62-31-27

3

Науковий соз з ароо ча «Епдемолог, імунопаз, дагноиа а лкван хаіозу»

м. ив, 26–27 втня

200

50

Крани СНД

Урансьй ценр лінчноімоло, Урансье товариво фахвцв з муноло, алерголог а імунореаблаці (УТІАІ), м. Кив, вул. .Коцбинського, 9А, телфакс: 216-54-03

4

Третй мжнародний науковий смпозм «Кардо- та церебровасулярна патоог новіє дагностиц а лікуванн

АР Кри, м. Суда, 25–27 в

200

150

РосяНімеччна

Урансьй гераричний реабітаційй ценр, Інститгероло А Урани вул. Вигородська, 67: 43040-27, 43105-66 Благодйне медичне технологчне об’єднаня «Інсульт», .: 431-05-48

5

Аrt-симпозу «Сучас роблеми рнтгенодагностки»

м. Київ, 26–27 вітня

150

100

Іни оноло АН Украни Асоціац раіологв Уранм. Кив, вул. Ломоносова, 33/43, л.: 258-9786

6

Мжобласний науковий сипозу л ліарів-ендокринолов «Цуровий даб ІІ пу — загальна проблема лдства» в омлекснй прорам Президена Урани ровий дабет»

АРрим, рос, 30 вт — 2рав

100

100

Іни ендокролог та обміну рчовин ім. В.П. Комісаренка А Урани, Предавництво омпан «Ново-Норс» (Дан) в  мив, вл. Б. Хмельницького, 37, тл.: 224-6102, фас: 246-56-93

7

Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів «Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства» в комплексній програмі Президента України «Цукровий діабет»

АР Крим, м. Форос, 4–6 травня

100

100

Іни ендокринології а обмну речовин м. В.П. Комісаренка АУраниПредавнцтво копані «Ново-Нордіск» (Данія) в Украні м. Кив, вул. Б. Хмельницього, 37л.: 224-61-02, факс: 246-56-93

8

Науковий симпоз «Прогнозування а профлака артеріально пертоні у дитячоу та піліовому віці»

м. Харків, 23 травня

40

Ін охорони здоров’я дтей а плв АН Урани, м. Харв, просп. 50-рччя ВСМ, 52Ал.: 62327

9

Науковий симпозі «Аальн питання патоло щитовидо залози у зоні зобно ендем і радіоавного забрудненя»

м. Тернопіль, 24–25 травня

50

30

Білорусь, Рося

Тернопільська державна медична акадея . І. Горбачевського, м. Тернопль, Майдан Вол, л.: 2245-54

10

Пятий мнародний медичнй конгрес дентв  і молодих вчених

м. Тернопіль, 10–12 травня

200

100

Крани СНД, рани 3ахідноЄвропи

Тернопльська державна медична аадея м. І. Горбачевського м. Тернопль, Майдан Волі, тел.: 22-45-54

11

Мжнародний Конрес Уьразвкові дослдення в онкологі

. Кив, 5–8 червня

250

200

Крани СНД

Інстит онколо АН Украни, Асоціаця радологів Укран, Укранська асоціаця фахвцв ультразвуково дагностики, м. Київ, вул. ооносова, 33/43 тел.: 263-01-87

12

Третй нароний онгрес нейрохррв кран Прчорноор’я

м. Одеса, 12–14 червя

370

350

Рося, Болгаря, Вреня, Греця, Грзія, олдова, Руня, Тречча

Інстит ейрохрургіі. ад. А.П. Ромоданова АН УкраниУкранська Асоцаця нейрохрурв (УА), . Кив, вл. аульського, 32, тел.: 213-91-98 2139573. Одськй осердо УА

13

Дватй іаоднй офтальоогічний споз «Хрргічне та ентозне вдовеня ор Одеса — Гя»)

м. Червц, 29 червня — 1 ипня

200

150

Роя, Білорсь, Молдова, БолгаріяІталя, ора, Польа, еччна, Треччина, Єгпет

Інсттт очнх хвороб і таинотерап . В.П. Флатова АМН Украни 6506, Одесараьй бульвар, 49/51 тл.: 22-20-35

14

Міжобласний науковий симпозіум я лікарів-ендокринологів «Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства» в комплексній програмі Президента України «Цукровий діабет»

м. Яремча, 21–23 верес

100

100

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН Ураїни, Представництво компанії «Ново-Нордіск» (Данія) в Україні, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37 тел.: 224-61-02, факс: 246-56-93

15

Міжобласний науковий симпозіум для лікарів-ендокринологів «Цукровий діабет ІІ типу — загальна проблема людства» в коплексній програмі Президента України «Цукровий діабет»

AP Kpим, м. Форос, 5–7 жовтня

100

100

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Представництво компанії «Ново-Нордіск» (Данія) в України, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37, тел.: 224-61-02, факс: 24656-93

16

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування ТОRСН-інфекцій»

м. Київ, 12–13 жовтня

200

50

Краіни СНД

Український ентр клінічної імунології, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, (УТІАІ), м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, тел./факс: 216-54-03

17

Перший конгрес педіатрів країн СНД

м. Київ, 16–19 жовтня

750

500

Країни СНД

Національний медичний університет iм. O.O. Богомольця, м. Київ, вул. Толстого, 10, тел.: 224-53-75

18

Третій Національний конгрес ревматологів України

м. Дніпропетровськ, 23–26 жовтня

300

200

Інститут кардіоло ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, тел.: 271-70-57

19

Науковй симпозіум «Розвантажувально-дієтична терапія та низькокалорійна дієта у клініці внутрішніх хвороб»

м. Тернопіль, 26–28 жовтня

110

95

Країни СНД

Тернопільська державна медична академія ім. І. Горбачевського, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел.: 22-45-54

20

П’ятий Українсько-Баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з органічним ураженням нервової системи»

м. Київ, 11–14 жовтня

400

300

Вільна земля Баварія

Укранський медичний центр реабіліта дітей з органічним ураженням нервової системи, м. Київ, вул. Богатирська, 30, тел.: 412-10-68


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

Науково-прачна конференція «Нові досягнення у клініці внутрішніх хвороб»

м. Харків, 1–2 лютого

200

0

Інститут терапії АМН Уни, м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72--18

2

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармакотерапії в неврології»

м. Xapкiв, лютий

50

10

Нацональна фармацевтична академя України, м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10, тел.: 45-40-18

3

Науково-практична конференція «Мікробні інфекції та антибіотики. Що нового »

м. Харкв, лютий 2 дні

250

150

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 тел.: 95-59-40, 95-59-47, Українська асоціація за раігіональне внкористання антибіотиків, м. Харків, пров. Балакірева, 5, тел.: 33-07-11

4

Науково-практична конференція «Актуальні питання дерматовенерології та гінеколог

м. Суми, 15 лютого

200

50

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупиа, Науково-виробничий центр «МЕДЕО», м. Київ, б. Українки, 36В, офіс 3, тел./факс: 295-66-34

5

Науково-практична конференція «Ортопедична стоматологія та ортодонтія на  сучасному стані розвитку»

м. Полтава, 15–16 лютого

200

50

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, вул. евченка, 23, тел.: 7-84-10, 59-23-99

6

Науково-практична конференця психіатрів Харківської області «Реформування психіатричної допомоги в облаті»

м. Харків15–18 лютого

60

30

Інститут неврології, психіатрії і нарколог АМН України, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46, тел.: 26-40-83

7

Друга всеукраїнська наково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми гінекологічної епдокринології»

м. Донецьк, 28 лютого – 2 березня

500

350

Росія, Польща, НімеччинаНідерланди

Донецький державний мднчний університет, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1/36, тел./факс: 335-00-54

8

Науково-практична конфренція «Сучасні методи діагностики та лікування радіаційно-індоваої патології щитовидної залози»

м. Кив, березень

50

Науковий ценр радіаційної медицини АМН України, м. Київ, вул. Мельникова, 53, тел.: 213-95-91, 213-30-45

9

Наукова конференція «Актуальні питання морфогенезу», присвячена пам’яті проф. В.І. Проняєва

м. Чернівці, 22–23 березня

100

30

Країни СНД

Буковинська медична академя, м. ЧрнівціТеаральна площа 2, тел.: 2-40-78, 54-36-61

10

Науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія та емічна хвороба серця: ляхи рішеня

м. Харків, березень, 2 дні

250

120

Росія

Харвська медична академія післядиплоно освти м. Хapків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 95-59-40, 95-59-47, Ценральна лінічна лікарня № 5, м. Харків, пров. Балакірева, 5, тел.: 33-0711

11

Науково-практична конференція з виховної роботи у вузі «Виховні системи: вітчизняний та зарубіжний досвід»

м. Харків, березень

200

60

Українська національна фармацевтична академія, м. Харків, вул. Невського, 18, тел.: 27-74-20

12

Обасна науково-практична конеренція невроогів Харківської області «Актуальні питання неврології»

м. Харків, 12–13 березня

60

30

Інститут невології, психіатрії і наркології AMН України, м. Харків, вул. акад. Павлова, 46, тел.: 26-40-83

13

Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в практи терапевт. Счасн етоди агностики та лікування»

м. Харків, 14–15 березня

350

100

Рося, Білорусь, Литва

Харківська медична акадея пслядипломної освіти, . Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: 97-11-50, Інститут терапії АМН України м. Харків, просп. Постишева, 2А тел.: 72-20-24, факс: 72-61-79

Науково-практична конференція «Актуальні питання бронхіальної астми»

м. Київ, 20–21 березня

150

60

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-05-68, 277-62-42

15

Науково-практична конференція «Актуальні питання дерматовенерології та некології»

м. Донецьк, 23 березня

200

50

Київська медична акаемія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Науково-виробничий центр «МЕДЕО», м. Київ, бульв. Л. Українки, 36Б, офіс 3, тел./факс: 295-66-34

16

Науково-практична конференція «Морфоенез і патологія кісткової сии в умовах промислового регіону Донбасу»

м. Луганськ, 27–28 березня

100

50

Луганський државний медичний університет, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, тел.: 54-84-03, фас: 53-20-36

17

Восьма науково-практична коеренція: «Аальні проблеми терапії»

м. Вінниця, 28–29 березня

300

50

Росія, Молдова

Вінницьий державний медичний університет м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96, тел./факс: 44-62-30, 46-11-27

18

Третя Всеукраська конференція з питань некологічної ендоскопії

м. Одеса 1 березня

100

50

Росія, Молдова, Білорусь, Грузія

Одеський ержавний медичний унверсит, Урасьа Асоая ларв з аловазивних, еосопчних та лазерних тенологй, . Одеса проп. Валховсьй, 2 тел.: 22-4-2

19

Міжнародна медична науково-прична коференція «Шості Ганеанівські читаня»

м. Київ, квітень

250

150

Кот по наодй един МУраїни Мжнародна медична гомеопатична ліга, Інсти «Протос», м. Київ, вл. Саксагаського, 85-1, тел.: 22-36

2

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування станв заежності»

м. Харків, 10–11 квітня

70

50

Росія, Казахстан, Білорусь

Інстнтут невроогії, психіатрї і наркм. Хрків, вл. Акад. Павлова, 46, тел.: 26-0-83.


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

21

Науково-прачна конференція «Актуальні питання протизапальної терапії в пльмонології»

м. Київ, 10–11 квітня

150

60

Інститут фтизіатрії і пульонології ім. Ф.Г. Яновського АМН Україним. Київ, звіз Протасів Яр, 7, тел.: 277-05-68, 277-6242

22

Друга науково-прачна конференція «Антибактеріальна, протизапальна та імуноактивна терапія в педіарії»

м. Київ, 16–17 квітня

350

150

Країни С

Національний медичний унверситет ім. О.О. Богомольця, м. Кив, вул. Толстого, 10, тел.: 224-53-75

23

Науково-практична конференція «Патогенез, діагностика та лікування синдрому діабетичної стопи»

м. Київ, 18–19 квітня

70

20

Ураїнський науково-практичний центр ендокрйнної хірургії, транлантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Харківське шосе, 121, тел/факс. 560-83-69

24

Науково-практична конференція «Роль профілактики у запобіганні хрончних неінфекційних захворвань поліпшенні якості життя»

м. Харків, 19–20 квітня

200

80

Інститут терапії АМН України,   м. Харків, просп. Постишева, 2А, тел.: 72-88-18

25

Науково-практична конференція «Окремі питання ургентної хірургії»

м. Ужгород, 19–20 квітня

100

50

Угорщина, Словакія

Ужгородський дравний унверситет едичний фальтет, л. Нароа, 1тел.: 1-24-6, 1-24-4

26

Науково-практична конференція «Хворобпридатків шкіри»

м. Київ, ІІ кв.

150

30

Кивсьа едча аея слядплоної осви м. ПупаУправлня охорон здоровя . Київ, вулорогоиьа, 9, тел.: 43-53-52

27

Науково-практична конференція «Діагностика та лікування уново-кишкових кровотеч»

м. Ки, 20 квітня

150

100

Асоцаця ендосопв Ураи, ивсьа едична аадмя плядиплоної овт ацональй едичний унверситет . О.О. Богоольяиївсьа сьа лкаря видоедичної допомогим. ив, вул. омоноова 33/43тел.:

28

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом»

м. Донецьк, квітень

200

100

Країни СНД

Донецьки деравнй едчунвритет, Ценр дератоосмолог та стетично едиини. Донець вул. аліна, 11, тел./ас: 3340226, 97-11-71

29

Наукв-пратична онрнц ваьно-профіачне харчуванн як один з аорв зененя виву радіаціно д

м. Київ, 22 квтня

100

Науковий ценр раіацйоедицн АН Украни Інститут експериментальо раологі АН Уранив, вулельникова, 5тел.: (044) 213-94-45, 21-72-4213-98-24

30

Пдскова наково-праична конрені, привячна 70ччю Крсого деравноо ног вртет.С.І. Георгієвсього

АРрим. Сімферополь, 2–24 втня

200

50

Кримський державний едунврситет . С.І. Георгієвського. Сфероольбульв. еніа, 5/7тел.: 29-49-1629-49-45, тел./фас: 27-20-92

31

Наово-пртичкорнця роата, агноа орекц врон ва розвитк новонаоних

м. Київ, 25–26 квтня

100

70

Аоцаця еонатологв  Украи. в, вл. Предславсьа, 9, тел.: 252-7-24

32

Нао-ратчорнця ларв-терв, арв «Атаь пя дитячо пульоолог алергоої фтизр

м. ІваоФранвсь25–26 втня

30

25

Івао-равса держава едична акадя, . Івано-ранквь, вул. Галицьа, 2, тл.: 3-15-29, факс: 2-42-95

33

руга Урасьа науово-прачна онфрнця з жнародно ча «Ааьнпа нчного а есперимеаьного викорсаннгпербарично оксгенац

. Днпропровсьвнь

100

50

пропровсьа дравна медична акаемя. ніпрпровсь, вул. Дзержинського, 9тел.: 45565, 452137, ел./факс: 46-4

34

Науково-прачна онференц «Ааьні ианн еравенерології а неолог

м. Полава27 вя

200

50

Киська ечна ааде плядломної ов ім. П.Л. иа, Наукововирбнчий цер ЕДЕО», бульв. Л. Урак, 36Б, офс 3, тел./фас: 29566-34

35

Наово-прачна онференцСчасн увння про наову про, аово-ричні мод оц, яхи пдвиння семачних озна

м. иї4 равня

50

30

Урасй ценр наовомедчної нфрац а патенолцензйно робо МОЗ Ураїимї, вул. Атоновча, 19/2тл.: 220-1571, 227-33-07

36

Науково-прачна онференція «Прони ї болочн влаиво розповсдення а роль у фейнй патолої лдини

м. Харкв, равень

50

20

Нацонаьна фармацевчна академ Ураим. Харв, вул. Мелнова, 12тел.: 47-62

37

Науово-прачна конференя «Аальн пианя анез а нтнсивно терап сепчнх анв у дтей»

м. Харівравень,
3 дн

150

100

Рося

Харвсьа еична акаемя пслядиломно овм. Харв, вулорчагнв, 58тел.: 1-35-56, 9741-

38

Міжнародна накова конференця «Безпечнсть харчових продів і здорове харчуваня»

м. Кив, равень

150

50

Крани САз, ЄвропСА

Ін еогєни і тосиологім. Л.I. Медв м. Кив, вулГеров Оборони: 250-72-00, 26147-73

39

Науково-праична конфернція «Реабітаця хворих на пихічні розлаи»

м. Харків, 13равня

70

50

Ін неврологі, пхіарі і нарколо А Ураним. Харків, вул. АкаПавлова, 46.: 2640-83, 26-338Харвська медична ааея післядионо освітим. Харкв, вул. Корчагінцв, 58,.: 11-79-75, 11-80-09

40

Науково-практична онеренція «Нейронфекці та нші найбль ааьні вірусн хвороби»

м. Харків, равень

100

40

Іни епідеміологі а інфекційних хвороб Громавького АН Ураїни, м. Кив, вул. Січневого повстання, 23тл.: 290-97-82


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

41

Чеверта укранська науково-праична конфереція «Остеопороз: епіеоя, лініка, діагностика профлаика та лваня»

м. Харв, 168 равя

100

40

Росія, Лтва

Ін геронтологі АН Украни, Інит патоло хребта і суглобв  АН Урани, Уранська асоціація остеопорзу Науово-мчний ценр оопорозу, м. Кив, вул. Вигородська, 67, факс: 4304174, л.: 431-05-50

42

Науово-прачна конференц «Счасн роблем єни планування а забудови мі

мив, равен

80

50

Роія, Борусь

Іни гієни і едично еколом. арзеєва АН Украни м. Кив, вул. Попудрнка 50л.: 559-34-63

43

Міжнародна науково-прачна онференція: «Хрргічне лування оиріня»

м. Київ, 16–18 равня

150

100

РояНімеччина, ьаЧхя, Авря

Ін хрургі та ранслало АН Украни, вул. Геров  Севастополя, 30, тел.: 483-50-65, Квська медчна ааемя післядиломно осві м. П.Л. Шика . Ки вул. Доргоицьа, 9, л.: 483-96-04

44

Урансьа наово-прачна конференц «Проблемнпання лваня й»

м. Кив, 17–18 равня

320

60

Київсьа медчна аадем пілядломно осві ім. П.Л. Шам. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел.: 412-0457

45

Науково-прачна онференція «Аальні пання хірурчного лування захворвань гепатопанреатооденобліарно зони»

м. Одеса, 7–19 равня

250

100

Деравне пдприєство Ураїнсьий НІ орсьо медицини, . Одеса вул. Суднобудвна 1, тел.: 63-0540, 606247

46

Науково-прачна конференця лнчна фараця в Уран: фоку на  онколочного хворого»

м. Харкв, равень

200

100

Роя, Блорусь

Нацональна фарацевчна акадея Уран, м. Харків, вул. Пнса, 27, тел.: 47-82-83, 47-6145

47

Науково-прачна онференц «Ааьн проблеи реваоїдного арри

. Черкаси, 17–18 рав

150

120

Крани СНД

Інс равматолог а ортопедіА Ураїни м. Кив, вул. Воровького, 27л.: 22473-33, 216-31-97, факс: 1644-62, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел.: 47-9339

48

Наукова конференц «Наанедично допомог хвори з невданим аном»

АР Крим, ма, 20–22 равня

250

200

Крани СНД

Інс невідлао і вновохірр А Уран, м. Донец, Ленінський просп, 47, л.: 66-02-91 тел./факс: 334-25-93, Універсальна презнтаційна група, м. Донцьк, ас-7091 телфакс: (0622) 5775-39

49

Урансьа науково-праична конеренц нчних цтологв Украни «Ааьні птан цилочнодіагности зояксних пхин основних лоаізацій»

м. Кив, 22 рав

70

Інсти онколо А Урани, м. Кв, вул. Ломоносова, 33/43 тел.: 267-1124, 263-5159

50

Науково-рачна конференця «Ааьн пианя конвенцйно рененодагностики, компрно а магнтно-резонансно мораф

АР Крим, м. Алута, 23–24 равня

120

80

Ін онолої А Ураниримський деравний мдчнй , Асоцація радологв Урани, м. Київ, вул. Ломоноова, 33/43л.: 258-9786

51

Наукова конференця «Серцева недоаіь в  кардіохірргії»

м. Кив, 23–25 равня

250

80

Рося, Німеччина, Ізраїль, ранця

Асоціаця серцево-сунних хірурв Урани, Ін серцево-суинно хіррї А Ураним. Кив, звіз Проав р, л.: 2774022, тел./фас: 27764-22

52

Науково-прачна онференц «Ааьні питання ератовенерології та гінекоогії»

м. Харкв, 25 равня

200

50

Кська медчна ааемя пслядиломно ов ім. П.Л. иа Науково-виробнчий ценр ЕДЕОм. Ки, бульв. Л. Укранки, 36Б, офіс 3 тел./фа: (044) 29566-34

53

Науково-прачна конференця енчнторинг населення Ураїни»

м. Київ, травен–червень

120

80

Інс гєни і едчно екологА Урани, м. Київ, вул. Попурека, 50 тел.: 559466

54

жобласна наово-прачна онфренц «Аані питання счасної невролої(Одеська, МиколаївьаХерсонська, Кровораська області)

м. БгородДнісровсьй, равень–червнь

58

12

Одесьй державний медичний універст м. Одса, вул. Канатна, 27, тел.: 258244, 245020 20-62-55

55

Тря Міароа конференц едичн наки Чорнобильсько аароф: підс 15-річних доліджень»

м. Кив, 4–8 червня

300

100

Крани СНД, Франц, Авр, Нмеччина, вейцар, Япон, Нерланди, Вликобриан, Польща, веція, Болгаря, Чехія

Науковий цер рааційно мцини А Урани м. Кв, вул. ельникова, 53тел.: 213-95-91, 213-30-45, 452-18-03, 452-60-4, Інс ліічно раоло м. Кив, проспе Перемоги, 119-121, тел.: 450-40-27, 45243-84451-17-83, Вссвітня оргаізація охорони здоров’я, Асоціаця «Лкар Чорнобля

56

Наково-прача конфренц «Медкаеозна немедикаментоза профлаика а відновне ліування в лінічній праиці»

м. Київ, 14–15 черв

400

100

Кивсьа медчна акаемія пілядиломно осві ім. П.Лупика, . Кив, вул. Дорогожицька, 9, тел.: 456-80-50

57

Мжнародна наово-прачна онфренц «Счасн осгненя ваологї а спорвномедицини

м. Одеса, 21–23 червня

20

5

Неччина, Польа, Болгаря, Угорина, рани СНД

Одесьий державй меверс, м. Одеса, просп. Валовсьий, 2, тел.: 23056,206255

58

Наково-прачна онеренця «Ааь проброзвиу дячо палоанатомчно слжби Урани»

м. Вннця, II кв.

50

Управлння охорни здоров’я обласно државно аінсрац, м. Внния, Хмельнцье шое, 7, тел.: 2-19-97

59

Мжародна науово-прача конференція «Побна дія ивс засування псхоропних препарав, арерапя у лікуванн психчних хворих»

м. Львв, 26–30 червня

200

70

Льввський державний едчний унверсит . Д. Галиькоговсьа едича ааея пслядлоної ов . П.Л. упиа, м. Львів, вул. Пеарьа, 69 тел.: 92-06-50

60

Науковопрачна онфернця «Счасн роблеми кардолог а ревмалогї», присвячена 65-рчч Інституту а 125-рчч з дя народжння М. Сражеска

м. Київ, версень

250

150

Польа, Неччина

Ін ардолої . М. Сражеса АН Урам. ив, вул. Народного ополчення, 5 тел.: 27-70-57


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

61

Науово-праична конференція «Новітні еичн техноло, присвячена 10-рччнезаежності Украни

м. Київ, версень

250

20

Міністерство охорон здоров’я ни, м. Кив, вул. Грувського, 7, 253-16-55, 227-3307

62

Науово-праична коференція «Інфекці дихаьних яхів діагностика, ініка лівання

АР Крим, . Ята, вересень

100

40

Інститут епідемоло а хвороб . Л.В. Громаевського Ани, м. Кив, вул. Січневого повая, 23, л.: 290-9782

63

Науово-прачна конфернція «Ексрена мечна допомога: счасні проблеми оранізації»

м. Київ, 10 вересня

80

45

Урансьй наково-праний р екрено медично допомогта медици каароф, Київ, ГСП660, вул. Браславська 3 тел.: 518-67-27, 518-57-08

64

Наково-праична конфрнція «Счасні серологчні мои діагостики вірусних а паразитарних інфекцій»

м. Кив, вересень

100

40

Рос

Інститут епміологї та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН Україниузвіз Протасів Яр 4, тел.: 277-24-1

65

Мнарона науова конференція «Вчизна матоло на рубежі (раиц, проблми а прспви розви)

м. Полававересень АР Крим,

300

100

Крани СНД

Урансьа медчна атолочна аадемія, м. Полава, вул. евчка, 23, тел.: 7-05-39, 2-7670, 7-17-31

66

Мжнародна науково-прача конференця «Кальцй-фосфорний гомеоаз рурно-функцональний ан ковотканини у дтей а плткв»

м. Євпаторя, 12–14 вересня

100

40

Нмеччина, Польа, Рося, Литва, олдова

Інс геронтоог АН Урани, Інстит патоло хреба суглобів ім. M.I Ситенка АН УраниУранська аоцаця остеопорозу, Науково-едичний ценр остеопорозум. Київ, вул. Вигородсьа, 67, телфас: 430-4-74, тел.: 431-05-50

67

Мнароа науово-пратична конференця «Новмод лвання в дерматовенеролог а осмології»

м. Донецьк, 13–14 вересня

250

200

Роя, Блорусь, азахсан, Авря, Треччина

Донецьй державнй мдчнй версит, . Донецьк, росп. Іллча, 6телфакс: 33776-76550363 Асоцаця дермавенерлогів та космологів Донекої області

68

Науково-рачна конференця «Аальні пиання хрургчно ендориноло

м. Одеса, 14–15 вересня

150

50

Одесьий державний меіверсит, м. Одеса, просп. Валіховьй, 2, тел.: 24-49, 202-55

69

Науково-праична конфернці «Ендогнна іксиація і корекція парії

м. Тернопіль, 17–18 вересня

130

70

Тернопільська державна мечна акаемія ім. ІГорбачевського м. Тернопль, айан Вол, тл.: 224554

70

Міжобласа ауково-прачна конференція «Діаоска та лікування дитячо оаьмопатолог, атара глаукоми, захвораня судио а стчасто оболонки оа окодень органа зору» (Донеьа, уганська Харківсьа обла)

м. Донецьк, 19–20 вересня

360

320

Іни очних хвороб і танннотераі ім. В.П. Фатова А Ураїни, м. ОдесаФранцзький бульвар, 49/51 тл.: 22-20-35

71

Всеукранська науова онференція «Хірургічн захворваня і цуровий дабет»

м. Тернопіль, вересень

125

75

Рося

Тернопільська державна мечна акаемія ім. ІГорбачевсього46001 м. Тернопль, айдан Волі, 1, тел.: 2245-54

72

Науково-праична онеренія «Ааль проблеми ендоринологі

м. Харв, вересень

130

40

Роія, Азербайжан

Іни проблем еориннопатологі ім. В.Я. Данлевського м. Харв-2, вул. Артема, 10 тл.: 47-8102, 45-52-30, факс: 47-51-21

73

вілейна наова онференця, рисвячена 75-річчУкранського державного науково-дослідного інмедко-соцаьних пробем інваідно «Счасні проблеми едио-соціаьно експерзи а реабіаці інваідів

. Дніпропрвсь 20–21 вресня

200

70

Український державний НДІ медикосоціальнх проблем нвалідност, м. Днпроперовськ, рв. Раянський, А.: 744-86-26

74

Науково-прачна конфереція моодх вченх а дев «Аальні проблеи лінічно уноло а алерголо

мансь, 20–21 вресня

100

50

Ланський державнй медчний іверситет. Ланськв. 50-річчя Оборони Луганська, l.: 54-84-03лфакс: 53-20-36

75

Науково-праична онференця «Счасн підходи до дагностики а лікування хрончних неспецифчних захворвань легнь»

м. Харкв, 20–21 вересня

200

80

Ін тера А Урани, . Харкв, просп. Поева, 2А тел.: 72-88-8

76

Науково-раична конфренція «Аальн пиання перинатолог

м. Чернвці, 20–2вересня

100

60

Росія, олдова

Бовинсьа державна едчна академія, . Червці, пл. Теаральна, 2, т.: 2-40-78, 76704, 3-63-97

77

Наково-праична онфрен «Ааьні падерматовенерологї а неколог

. Одеса, 21 верес

200

50

иа мечна ааемпллоно освім П.Л. иаНакововиробчй ер ЕЕО. в, бульв. Л. Урани, 36Б, офіс 3, тел./фас: 2956634

78

Наово-прачна онферен присвячена 0-рчч проф. Срипнченка

м. Киів, 20–2вересня

250

40

Кивсьа ечна ааемплдиомно освіти і. П. авл. Дорогоьа, 9, тел.: 2934

79

Наково-праична онферен «Ааьнптан орсої ен

м. еса, 20–22 верес

150

50

Рос, Агл, ан, НерлаНмчча

Деравн приєво Урансьй орьоецин, м. есавл. Суднобудвна, 1, л.: 63-0573, 63-6-00

0

оа Мнародна науово-прача конференц з пань квантово едицини агноч а терапевчнхноло ваовомицини

м. Донецьк, 25–29 врня

200

50

Рс, Борусь

Науово-дослдний ценр квантової едцини «Вдгук» МОЗ Уранипиаь «СтьоРТ» ЗАТ Ацац «Темп м. в, вул. Володимирська, 61Б .: 22711-26, фа: 22744-82, Донецьий медичний унверитет


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

81

Науковомедчна конференця з пань внаання вськових і всьовомедчних днсцнін на кафедрах експеримеано і вйьковомедицни.

м. Чрнвц, 290 врня

31

14

Бвнсьа державна медична ааемія, м. Чернв, пл. Теаральна, 2, тл.: 20-78, 333-33, 36237 Чрнвеьий державний медичний іврситет, м. Чернвц, вул. оцбинського, 2

82

Науково-рачна конференця «Ааьн пиання дячих нфей»

м. Одеса, врень

60

50

Одеськй деравний енверситет м. Одеса вул. Паера 7л.: 23-82-18, 20-62-55 Наональний меднчний іврситт м. О.О. Богоольця

83

Наково-праична конференія «Розвиток дезінфеоло в Ураі

м. Кив, жовн

100

40

Ін ееміоло а нфекійх хвороб . Л.B. Громаевько А Урани, м. Кїв, узвіз. Про р, 4 тел.: 268-507

84

Науково-прачна онференця онторинг а метокомесно оцн забрднен аосферного повря»

м. Київ, жовнь

80

50

Ін а медичноеколо . O.. арзеєва АУкраїни, м. , вул Поура 50л.: 55934-63

85

Наово-пракчна конференція «Дагноична та інтервенційна радолоя»

мІваноранквсь3–4 жовтя

150

100

Інститут онколог А УраниІвао-раківська державна медчна акаемя, Асоціаця радологв Урани м. в, вул. омоноова 33/43, тел.: 2589786.

86

Науково-праична онфернця «Сучасні методи інгаяцйної терап основх заворвань органв диханя»

м. Київ, 9–10 жовя

150

60

Ін зіарі пульмонолом. новього А Ураіимв, узвз Праів Яр, 7тел.: 27705-68, 277-62-42

87

Науово-прачна онференц «Есремаьна медцна

ансь, 11–12 жовня

00

50

раїни СНД

ансьий енй версит, . ансь, кв 50рчя Оборони Лугансьа, .: 54403, фас: 53-20-36

88

Науковорачна конференц «Преонцепцйна профлаиа а ренааьна аоика поренопаково патолог

м. Львв, 12 овня

100

Ін спаково патологї А Ураи. Лвв, вул. Лисенка, 3А, тлфакс.: 75-38-44, тл.: 76-5499

89

Науово-рачна онференц «Теоря а практиа іквання первинного прпарареозу в  Ураїні»

м. Київ, 12 жовня

70

Українсьий науково-праний ер ендоринної хррг, раланта ендорних органв  танин ОЗ Ураи, 0275, . и, Харсье о, 21факс: 5603-69, 560-6-64

90

Науовораина онференця «Приорене арння а його профлаика»

меа8–19 жовня

300

50

Рося

Ін геронтологї АН Ураним. Київ, вул. Вигородська, 67 тел.: 430-41-57, 43-05-04, Ін очни хвороб таниннотера м. В.П. атова АМН Ураїни

91

Міжнародна науково-практична конференція «Дитча оатологія в XXI олі

ьвів, 6–18 жовтя

200

50

Рося, Блорусь, олдоваПольа

ввсь државний медичний іверси ім. Д. Галицького, . Львів, вул. Пекарсьа, 69.: 7964-59, вано-Франквська еча ааем

92

Міжнародна науово-праична онереція «Досягнення а перспеиви фаракотерапізахворвань органів равеня»

м. Потава, 17–18 жовтя

150

50

Росія, Блорс, итва, атвія, Естоня

Украсьа дична атологічна акаемя. Полава, вул. евчнка, 23л.: 214-50

93

Науково-праична конеренця з інародно частПроблені птання ортопедта равматології»

м. Кв, 18–19 жовтня

380

60

Крани СНД

Кивсьа медична акаемія пслядиломно освіти ім. П.Л. упика, м. Кив, вул. Дорогожицька, 9л.: 21316-55

94

Пера всеранська онфереція «Счасн аспеи виховного процесу у виих навчальнх заладах»

мьвів, 19–20 жовтя

250

100

Львівсьй державний мечний іврсит ім. Д. Галицього, м. Львв, вул. Пекарська, 69, л.: 75-76-12

95

Дра іародна онфереАаьн проблемортодон

ьвів, 22–23 жовтня

200

100

Даня, Авр, Рос, Молова

Асоціаця ортодонтів УраниАсоцаця стоматолов  Украни Льввський државний медичний унверсит м. Д. Галицького, м. Львв, вул. Пеарська, 69, тел.: 79-64-59

96

Науково-прачна конференця, присвчена 00рчч з дня народення проф. Сярова

м. Львв, 23–24 жовтня

150

50

Країни СНД, Польща

Льввськй державнй медчний верситет і. ДГалицького. Львв, вул. Пеарська, 69тел.: 59-74-86

97

Науковопраична коернця «Сратегя і актиа боротьби з нфеійними захворванняи»

м. Харкв, 23–24 жовтня

250

100

Крани СНД, Балї, Франця, Італя, А, ГоллаяКуба

Інсти роболо та уноло. I.I. ечнікова А Урани, . Харв, вул. Пунська, 4/6 тел.: 12-73-47,2-82-14

98

Всекранська науово-праична онференця хррв «Хрурчний сепсис»

м. Львів, 24–25 жовтня

200

50

Льввський державний медичний версит ім. Д. Галицького, м. Львв, вул. Пекарсьа, 69, тел.: 59-74-86

99

Науковопрачна конференц «Ааьнпання педар

овнь

150

30

Наіональний медичний врит м. О.О. Богомолья, м. в, вул. Алера Наво, 3, т.: 51450-55 514-35-61

100

Наово-прачна онференц «Невротичн розаи  поруенн повен у дітей а пітків»

м. Харкв, 24–25 жов

100

40

Ін охорони здоров’я дтей а пв А Ураним. Харв, просп. 50-рччя ВЛКСМ, 52Ат.: 62-31-27


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

101

Науково-прачна конференця «Ааьні питання дерматовенероо а некологі

м. Житомир, 26 жовя

200

50

всьа мечна аая пялоно осв ім. П.Л. ика Науово-виробничий ценр ЕДЕОбульв. Л. Уранки, 36Б, офіс 3, тел./фас: 295-66-34

102

Науковопраича конференція з мародночас «Харчуван наеленв сучасних екологчних умовах»

м. Київ, жовень

100

60

Крани СН, Франця, НмеччинаПольаУгорна, Болгар

Державний науково-дослнй цер з проблм єни харчвая м. в, вул. Чигорна, 18. т: 29440-16, 295-20-08

103

Науково-прачна онференця «Ааьн пианя муоо в пеарі

иїв, жовн

90

иївка едична аадемя пслядилоно освти м. Пупикамв, вул. орогожцька, 9 тел.: 42-26-9

104

Науково-прачна конферснця «Ааьнпроблеми дово соцаьнопсхарі а нароло, рисвячена 200-рчч з дня народення проф. П.A. Бовського

м. Київ, 22–24 6ерзня

250 150

Ураїнський НІ соцально судово психіар а арологОЗ Уран . ив, вул. Фрунзе, 103 ел.: 468-32-15, 468-13-34

105

Наукова онферен «Нове в та щелепо-лицевй хірур

м. Xapків, 1–2 липада

150 50

Росія, Борусь, Молдова

Харвськй ержавний медичий верт, м. Харків, вл. евчена, 133тел.: 47-1543

106

Науово-прачна конференця «Атерослероз а ароромбоз нове в патогенезі, лінц, лванні»

м.Xapків, 15–16 липада

200 0

Інс терап А Урани, . Харв, просп. Посва, 2А, тел:   72-8818

107

Наовопрачна онференця «Аальн питання дерматовнерологї а еколої»

м. Чрнвці, 23 липаа

200 50

ива медична академя пслядилоно осви м. П. пка, Наувовиробнчий цер «Мд, м, бульв. . Уранк, 36Б, офс 3, тел./фас: 295-66-34

08

Па всераська накова конференцРоль фзично куьри у здорвом способ жия

мьвів, 23–24 истопаа

250

100

ран СНД, Польа

Льввсьй ержавний ечний універт і. ДГалого мьвввул. Пеарська 69, л.: 75-76-12

109

Пера мжнародна науково-праична онференсцеве а парентераьне викорисаня озонотерап в меицин

м. Харв, истопа

300

80

Росія

Харвсьа меча акаемпсляломно осві, Ураїнсьа асоая озонораевтв виробників медоблаая м. Харв, а 10416 тл.: (0572) 4096-31.


з/п

Назва заходу, теа

сце і даа роведенн

Кіькість учасниів

Переік ран-асни

Організац вдповідаьна за проведеня заоду аресаееон оргкоту)

всього

.ч. ногородн

4. НАУОВІ ФОРУМ: ПЕНУМ СЕНАР ОИ ООДХ СПЕІАІСТІВ

1

Розширений науковий пленуправлння «Розвиток науково-праично спадини профеора В. Образцова в сучаснй еиин

. Кив, 30 счня — лтого

40

100

Роя, Блорус

Уранське товарство терапевтв, . Кив, бульв. евчена, 17 тел.: 5-91-7

2

ово-прачний сінар ехнологя гоеопатчих ась препратів»

м. Харків, березеь

50

20

Наольна арацевтична ааея Ура вл. Бер, , тел.: 7-1-2

3

Сьоа рансьа кол антибіототр

м. Київ, 2–24 береня

100

30

Інсттт пльології новього АМН Ура, . иївузвз Протасв р, 7, тел.: 29-220-83

4

аковий семнар «Аапробле аерг ератолог та венероло у дорох та дтй (ларсьа хворобаатопчний ера — панез, дагностика, терапія, реабілтаця, пролаа)

. Харв, ІІ в.

60

Інсти дератологі та венероло А України, м. Харв, вул. Черниевського, 7/9 л.: 47-5536, 43-17-83

5

Наовопраична нараа-семнар «Принципи нфекційного конрол за нозокомаии нфецяи в стацарах різного профлю»

м. Київ, березенвітень

40

Інсти епмолої а фкційнх хвороб . Л.B. Гроаевського АН Ураниив, узвіз Проав р, 4, тел.: 277-24- 66

6

Науково-праичний сенар «Нов етоди вивчення фактичого харчвання доролонаселеня»

м. Кив, втень

70

40

Державний науково-дослдний ценр з пробле гєни харчування, . ив, вул. Чигорина 18, тел.: 29440-6, 295-2008

7

Наково-праичний семнар «Счасн асеи дитячоардології та аритмоло

АРрим, м. Фодоя, 23–27 квтня

100

50

Криський державний медичний унвериі. Георгієвсього, A рм, . Сіферополь, бульв. енна, 5/7; тел.: 27-4462

Пленум науково-праичного товарисва неврологів, психарів а наркологв Урани

. Тернопль, 24–26 квтня

150

00

стит евроло, пихарі нарколог АМН Укран, Науковопрактиче товариство невролов псиарв та наркологів Урани, вул. Акад. Павлова46, тел.: 26408

9

Науковопраични еінар головних психіарів Ураи

м. Тернопіль, 24–26 квтня

30

26

стт невроло, психар наролої АН Ураи, м. Харків, вул. Аад. Павлова46, тел.: 2-40-83

10

Наово-пратчй сеар гоовних еврологв Ураїни

м. Тернопіль, 24–26 втня

30

26

Інститут нолог, психіатрії аоої АН Ур, . Харів, вул. Аад. Павлова, 46, л.: 2-40-83

11

Науково-практичний семінар головних наркологв Ураи

м. Тернопіль, 24–26 квтня

30

26

Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, м. Харків, вул. Акад. Павлова, 46, тел.: 26-40-83

12

Наковй сенар «Пробми врснх гепаттв епдолоя, проілаика, агнока, ніка та кванн

. Кив, 25–27 втня

200

100

Роія, Борсь

Інсти епіеології та інекцйних хвороб ім. Л.B. Громашевського А Урани; Ураське товариво терапевтв, Нацональний мдичний унверситет, Асоцація нфеціонств Украи, Укранське товариво лінчнолабораторо дагноики, фра рнгПлаум. Кив, бульв. евчнка 17, тел.: 259-73

13

Шко гсрроогв та гепатологів України

м. Київ, квь

300

150

Квсьа еична акадея слядилоої освти . ка. їв вул. орооцьа, 9, тл.: 07-73 431-0-47

14

Рий і ий семінар «Актуальні питання практичної ультразвукової діагностики»

АР Кр, та, 14–1равня

150

100

Інтитт оноло А Україн, Аоцаія радологв УраУраїнська ця фахівців льтразвково дагностики, . Кив, вул. ооосова /43, тел.: 263-01-7

кола молодих невроогів Украни «Судинн та некційн захворвання»

м. Харкв, 7–18 равня

70

50

Роя

Інст еврологї, псхар нарколог АН Урани, . Харкв, вул. Акад. Павлова, 46, тел.: 26-40-

16

Науково-праичний семнар «Впровадення фарацевтично опіи хворих в счасу едичну та фарацевтичну пратику»

м. Харів, равень

30

10

Нацональна фарацевтична акадея Украни. Харв, вул. Пнсьа, 27, тел.: 47-16-82

17

Науково-пратчна ара-сеінар «Профлакта холери та нх вбріозв л в Ура

м. Київ, травь

100

40

Інсттт еоло та нфей воро. В. Гровсього АМН Ура . в, зві ав р, 4, тел.: 277-0-11

18

Наой енар ктуальні піроб ар в ерта венеролог дорос а дітей (лкарса хвороба, атопчний дратт: патогенздіагостика, терапя, реабіліаця, профілаика)»

м. Харків, 17–1равня

60

Інттт дролог венероогії АМН Урани, . Харввул. Чершевього, 79, тел.: 7-55-6, 4-17-

19

Наовий сенар-нарада завуючих оргетодвіапсхарчнх та нароочнх заав

22–24 равня

60

54

Інсти невроо, психар і наркоо АН Ураним. Харквву. Аад. Павлова 46, тел.: 264083

20

Науковий снар-нарада головних спеаств з пань едиини атасроф

м. Кив, 24 равя

40

30

Укранський науково-рактичний енр ексреної медичнодопомоги а мдиини катасроф . ив ГСП660, вул. Братиавсьа, 3, те.: 58-578

21

Науковий семінар-нарадафтизіатрів Ур(підсковй)

м. Хмельницький, 29–31 равн

10

90

Інститут иатр ьоноло . Ф.Г. Янвього АН Ураним. Київ, узв Протсв р 7тел.: 77-04-0227740-11Хмельниьий обласй протубркулзний дспансер . Хмельнький, /с 25, тел.: 2124

22

Наково-прачний сенар «Геничний моніторинг населення Ураїни

м. Кв, равень–червень

120

0

Іни ггєни едичноекологі і. О.Марзєва АМН Урани, ив, вул. опудренк 50, тел.: 55914-66

23

Наковий семнар «Хрончн лопроратвні захворвання: агностика счасн одиування»

м. Київ, червень

30

Науковий енр радайноедиини АН Урани, . ив, вул. ельиова 53, тел.: 452-43-84, 451-17-83 Інстит лінчно раолог, . Кив, просп. Преги, 119–12, тел.: 450-23-29450-0148

24

Наовй снарнрада голних отальол их тамологів пралінь охорони орв’я обласних деравних адмнірацій Урани (пдсумковй)

м. Чернів, 2чрв

70

60

Інстит оч вороб ткнотрп.П. Фато . ОдесаФранцуьий бльвар/51, тл.: 22-20-35

Міжнародна літ ола Європейсько ааемі з арголо та лнчно імолоСчасні концепці в лівані алерчних заворваь в новому тисячолі

АР Крим, мла, 20–26 серп

200

150

Країни схоЄвропСА

Укранське товариво фахвв з імуноло, мореабла а алерголо, Європейська ааемз алерголо а лінічномологі (ЕААСІ), Кримсьй деравний менверсиі. СГеорєвськогоАерикансьй Коле з алерголо а лнічно імолом алія), Інс іунолочних дослень Ново Ал(RE), м. Сімферополь, бульв. Леніна, 57, тел.: 29-49-16,294945, телфас: 27-20-92 м. Кив, вул. . Кобисько, 9А тел./фак: 216-54-03

26

Обєднаний науковий ленардіологів і ліарів-ірнв «Нові напряки профлаки лікування артеріальної пертензі та іемічно хворби серя»

м. Кив, вересень

250

150

Інсти кардологіім. акад. М.Д. Сраеса АН Ураним. Кив, вул. Народного ополчен, 5 тел.: 271-7057.

27

коа молодих психіарв Урани «Счані підхои до дагноии а лування психчних розладів

м. Харків, 17–22 вересня

70

50

Рося

Інс неврологі, психа та нарколої АН Урани вул. ака. Павлова, 46, тел.: 264083

28

Перша Уранська шола міні-інвазивно хрржовчних шляхів а нараа головних хіррв  Управлнь охорони здоровя обласних держамінірацій

м. Київ, 27–28 вереся

150

120

Росія, Борусь, одоваУзбекиан

Ін хрург та рансплантоло АН Украни, . Кв, вул. Грв Севаополя, 30, тел.: 483-96-06, 483-5065

29

Школа молодих дерматоосмолов

м. Донецьк, жовтень

50

20

Крани СНД

Донецьй державний медичний універ Ценр дерматокосмолог та ечої медицини м. Донк, вул. Калніна, 11, тел./факс: 334-0226, 97-1-7

30

Науково-практична нарада-семінар «Проблеми антибіотикорезистентності мікроорганізмів — збудників нозокоміальних інфекцій, принципи моніторингу»

м. Київ, жовтень

40

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.B. Громашевського АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4тел.: 277-24-66

31

Науково-практична нарада-семінар «Актуальні питання епідеміології, діагностики та профілактики гепатитів В і С»

м. Київ, жовтень

100

50

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.B. Громашевського АМН України, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 4, тел.: 277-83-33

32

Науковий пленум правління «Лікарські засоби, їх побічні дії та засоби їх усунення»

м. Київ, 19 жовтня

150

80

Українське товариство терапевтів, м. Київ, бульв. Шевченка, 17, тел.: 235-91-73

33

Перша Українська школа судинної хірургії та нарада позаштатних головних судинних хірургів управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій України

м. Київ, 25–26 жовтня

150

100

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел.: 483-50-65, 488-22-88

34

ен Раи Асоцац раоогв Урани а нара гоовх фахівцв з раолог правнь охорои здоровя облераінсрацй та завдувачів ар (крсв) раологчного прледвзв

30–31 овтня

110

00

Іни онології А Укра, Асоцая раіолов Украи м. Кив, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: 2597-86

35

Наковий семнар «Аальні паня агноии а лвання бронхолегеневх захврвань в часникв лвдаЧорнобльсько атарофи»

ми, 20 лстопада

50

Науковий енр раайноедицини А Ураи м. Кив, вул. Мельикова, 53тел.: 45243-54, 451-17-83, Іни лінчно радоло, м. Ки, просп. Перемоги, 11921 тел.: 450-2329

36

Науовй семнар «Навчаннхворих на псораз — ваива саова х лваня»

м. Донець, листопад

100

50

Донецьий деравний мечнй унверсит Ценр ерматокоетолог а еично мдцини. онець, вул. Калінна, 11, тел./ас: 334-02-26, 971171

37

Восьма укранска кола з антиботикораі

. Кив, 20–21 итопаа

10

30

Іни фтизіарі і пульмноло і. Ф.Г. Яновського АУрани; м. Кив, узвіз Проасв  Яр, 7, тел.: 269-83-23, 269-30-83

Диреор Ценркредпатенфорпрофесор

А.Р. Уваренко

Начальни науково-координацйного управління А Урани, HAH а А рани

Л.Г. Розенфельд


Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2001 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 «Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів» на основі заявок, які надійшли від організацій-ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо. Наказ МОЗ України на проведення заходу не потрібний.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Організація-ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до «УкрІНТЕІ» (03039, м .Київ, вул. Антоновича, 180) і Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (03650, м. Київ-22, вул. Антоновича, 19/21) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію). ’

Заявки на планування наукових форумів на 2002 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» до 1 липня 2001 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи-організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму. Для придбання Реєстру рекомендується звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07).

Укрпатентінформ


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті