Проект постанови КМУ щодо обсягів квот на 2012 р. на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин

20 Грудня 2011 11:06 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження обсягів квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження обсягів квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» розроблений на виконання статті 14 Закону України«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю покладеною в основу пропонованого проекту акта Уряду є виконання вимог статей 5 і 14 Закону України«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» якими встановлено, що Кабінет Міністрів України щороку визначає квоти, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та підпункту 13 пункту 4 Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 457/2011.

Проектом акта передбачені обсяги квот, у межах яких має здійснюватись в Україні виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин, культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини у 2012 році (далі — обсяги квот) на підставі потреби підприємств-виробників та закладів охорони здоров’я України.

Проект акта складається з 26 позицій, що визначають обсяги квот, у межах яких має здійснюватись культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин у 2012 році.

Збільшення відповідних обсягів квот на наркотичний засіб морфін обумовлено тим, що у 2012 році заплановано виробництво його таблетованої форми. На даний час терміни початку промислового виробництва цього лікарського засобу узгоджуються з Міністерством охорони здоров’я України.

Також зазначаємо, що збільшення обсягу квот на ввезення на територію України субстанції трамадолу обумовлено тим, що прогнозований залишок даного підконтрольного засобу у суб’єктів господарювання — виробників лікарських засобів станом на 01.01.2012 становитиме 672736 г, що в 4 рази менше ніж станом на 01.01.2011 (2836993 г).

3. Правові аспекти

На сьогодні в Україні у цій сфері правового регулювання діють Закони України«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»«,Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»« ,Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03.02.97 № 146«Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03.06.2009 № 589«Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація пропонованого акта Уряду не потребує додаткових фінансових та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови направлено на розгляд і погодження до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної митної служби України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Даний проект акта не містить правила і процедури, які можуть мати ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта оприлюднений на сайті ДСКН (е-mail: info@narko.gov.ua, web: www.narko.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним нормативно-правовим актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження обсягів квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які врегульовують обіг наркотичних засобів і психотропних речовин.

Негативними наслідками відсутності такої правової бази стане відсутність належного контролю за суб’єктами господарювання при провадженні господарської діяльності з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Тимошенко

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження обсягів квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин

Відповідно до статті 14 Закону України«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

обсяг квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, згідно з додатком 1;

обсяг квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, згідно з додатком 2.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток 1

ОБСЯГ КВОТ
на 2012 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби
і психотропні речовини

Найменування рослини, що містить наркотичні засоби і психотропні речовини Посівна площа, гектарів
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L.) 240
Рослини роду коноплі (Cannabis) 1727

Додаток 2

ОБСЯГ КВОТ
на 2012 рік, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та
вивезення з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин

Найменування
наркотичного
засобу,
психотропної
речовини
Обсяг квот, грамів
виробництво,
виготовлення
ввезення вивезення зберігання
у формі
субстанції
у готовій
лікарській
формі
у формі
субстанції
у готовій
лікарській
формі
у формі
субстанції
у готовій
лікарській
формі
Наркотичні засоби
Бупренорфін* 0 20560 16605 69 5 3410 20586
Декстропропоксифен* 0 900 1000 4121 0 0 1240
Кодеїн* 0 7191145 7149913 70 35 2107013 5175233
Морфін* 0 306400 308250 7275 55 72391 268299
Тебаїн 0 550 450 0 10 160 467
Тримеперидин* 220100 95635 100000 0 120050 40355 159790
Фентаніл 0 1240 1205 137 10 365 1147
Метадон* 0 134220 133540 184000 0 26310 540647
Трамадол* 0 1978300 1850006 0 50 1050465 1472227
Оксикодон* 0 0 0 13152 0 0 13152
Психотропні речовини
Альпразолам 0 280 300 0 0 0 300
Гамма-оксимасляна
кислота*
6500000 3500000 0 0 3000000 2150000 1915861
Діазепам 0 310510 314600 800 55 89735 451780
Клоназепам 18260 13770 2 0 4505 5310 11489
Хлордіазепоксид 0 1950 2000 6010 0 0 8010
Мідазолам 0 0 20 5 0 1 24
Метилфенідат* 0 0 0 4172 0 0 4172
Циклобарбітал 0 0 0 4000 0 0 4000
Оксазепам 0 0 0 2500 0 0 3350
Феназепам 365000 65500 500 0 300005 26060 59515
Фенобарбітал 0 37337805 36597404 0 55 12124270 31979742
Тріазолам 0 0 20 0 0 0 20
Нітразепам 0 490 500 0 0 0 500
Лоразепам 0 190 200 4 0 0 204
*У тому числі солі зазначеного засобу або речовини, що використовуються в медичних та наукових цілях.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті