АРБІДОЛ-ЛЕНС ефективність для профілактики і лікування грипу та інших ГРВІ у дітей

Захворювання органів дихання — найбільш поширена група дитячих хвороб. В середньому частота ГРВІ у дітeй, що часто хворіють, складає 4–9 випадків на рік [2]. В Україні щороку реєструють 4,5–5 млн випадків ГРВІ [7] і як наслідок — мільйони днів захворювання, пропусків шкільних занять. Навіть і в неепідемічні роки частота ГРВІ значно перевищує таку при всіх основних інфекційних хворобах. У період епідемій ГРВІ захворює понад 30% населення земної кулі, причому більше половини — діти [3].

До основних вірусів, що спричинюють ГРВІ, на долю яких припадає 99% усіх захворювань, належать вірус грипу, парагрипу, аденовірус, респіраторно-синцитіальний вірус, риновіруси, рео- і коронавіруси. У дітей старшого віку захворювання на грип складає 40–50% усіх випадків ГРВІ. Під час епідемії ці цифри збільшуються до 70% [1]. Грип та інші ГРВІ є найнебезпечнішими для дітей, оскільки можуть спричинити розвиток різних ускладнень. Найчастіше виникають ураження з боку центральної нервової системи — від неврологічних розладів легкого ступеня до тяжких уражень головного мозку. Також у кожної третьої дитини, хворої на грип та інші ГРВІ, виявляють такі ускладнення, як бронхіт, пневмонію, гострий середній отит. Чим молодша дитина, тим вища ймовірність розвитку ускладнень [8]. Позитивний кінець ГРВІ і зменшення кількості ускладнень залежать від вчасно призначеного адекватного лікування.

В усьому світі триває пошук нових ефективних засобів для масової профілактики ГРВІ у населення всіх вікових груп як у міжепідемічний період, так і в період епідемічного підвищення захворюваності на грип та інші ГРВІ [4]. Перспективним є застосування препаратів, що мають противірусну активність і підвищують рівень неспецифічної резистентності організму. Останніми роками увагу педіатрів-інфекціоністів привернув препарат АРБІДОЛ-ЛЕНС.

АРБІДОЛ-ЛЕНС чинить пряму противірусну дію на збудників ГРВІ шляхом пригнічення проникнення вірусів у клітини та ранньої стадії реплікації, а також опосередковану — через індукцію синтезу ендогенного інтерферону [2], імуномодулювального ефекту та антиоксидантної активності [5, 6].

Зазначені властивості АРБІДОЛУ-ЛЕНС забезпечують його високу ефективність у профілактиці та лікуванні грипу та інших ГРВІ, запобігають розвитку їх ускладнень, загостренню супутніх хронічних захворювань.

Оцінку профілактичної та лікувальної ефективності АРБІДОЛУ-ЛЕНС проведено на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АРБІДОЛУ-ЛЕНС

Оцінку профілактичної ефективності АРБІДОЛУ-ЛЕНС проводили у рамках сліпого рандомізованого дослідження за участю 156 здорових дітей у період сезонного підвищення захворюваності 2002–2003 рр.

Дітям основної групи віком від 6 до 12 років АРБІДОЛ-ЛЕНС призначали по 0,1 г 1 раз на 3 дні протягом 1 міс, понад 12 років — по 0,2 г 1 раз на 3 дні протягом 1 міс. Дітям контрольної групи проводили немедикаментозну профілактику.

Таблиця

Ефективність АРБІДОЛУ-ЛЕНС для профілактики грипу та інших ГРВІ у дітей

Показник

Основна група (n=78)

Контрольна група (n=78)

Р

Абс. число

%

Абс. число

%

Захворіли на ГРВІ, в тому числі:

12

15,4

31

39,7

<0,001

легкої форми

9

75

19

61,1

<0,05

середньої тяжкості

3

25

8

25,8

>0,05

тяжкої форми

4

12,9

<0,05

Частота ускладнень

4

12,9

<0,05

Застосування АРБІДОЛУ-ЛЕНС сприяло зниженню захворюваності на грип та інші ГРВІ у 2,6 разу, запобігало розвитку тяжких форм захворювання. Так, у дітей в основній групі тяжкого перебігу грипу та інших ГРВІ не відзначено, тим часом як у контрольній — у 4 хворих. ГРВІ середньої тяжкості в дітей основної групи виявляли у 2,7 разу рідше, ніж у дітей контрольної. У дітей основної групи ускладнень не виявляли, тим часом як у 4 дітей контрольної групи виникли ускладнення (у 2 — отит, у 2 — пневмонія). Відмінності між основною та контрольною групами були статистично вірогідними.

ВИКОРИСТАННЯ АРБІДОЛУ-ЛЕНС З МЕТОЮ ЛІКУВАННЯ

Оцінку ефективності АРБІДОЛУ-ЛЕНС було проведено в обмеженому клінічному дослідженні за участю 34 дітей віком від 6 до 15 років, хворих на грип та інші ГРВІ (основна група), які отримували АРБІДОЛ-ЛЕНС додатково до стандартної симптоматичної терапії. У 17 дітей було діагностовано грип, у 3 із них — тяжку токсичну форму захворювання із церебральним синдромом, в однієї дитини — з геморагічним синдромом. У 17 дітей встановлено діагноз інших ГРВІ, у 15 з них відзначено тяжкий перебіг захворювання, стан останніх дітей розцінювався як середньої тяжкості. Контрольну групу склали 24 дитини, хворі на грип та інші ГРВІ, яким проводили тільки симптоматичну терапію.

З лікувальною метою препарат призначали за такою схемою:

дітям віком від 6 до 12 років — по  0,1 г 3 рази на добу до їди протягом 3–5 днів;

дітям старшим 12 років — по 0,2 г 3 рази на добу до їди протягом 3–5 днів.

Динаміка основних симптомів захворювання наведена на рисунку.

Рисунок. Динаміка основних симптомів грипу та інших ГРВІ у пацієнтів обох груп

У жодної дитини основної групи ускладнень не спостерігалося, тоді як у 4 дітей контрольної групи відзначено ускладнення (у 2 — бронхопневмонію, в 1 — інфекцію сечових шляхів, в 1 — гострий стенозувальний ларинготрахеїт).

Середня тривалість перебування дітей, які приймали АРБІДОЛ-ЛЕНС, у стаціонарі склала 6,7 доби, тоді як дітей контрольної групи — 8,9 доби.

Отже, АРБІДОЛ-ЛЕНС — ефективний препарат для профілактики та лікування ГРВІ, включаючи грип, у дітей.

АРБІДОЛ-ЛЕНС можна рекомендувати до широкого використання для профілактики та лікування грипу та інших ГРВІ у дітей з метою зниження захворюваності та зменшення тяжкості перебігу захворювання і зниження частоти його ускладнень.

С.О. Крамарєв, д-р мед. наук, проф.,
Л.А. Палатна, канд. мед. наук
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

На правах реклами

ЛІТЕРАТУРА

1. Бобильова О.О. Щодо ситуації з гострих респіраторних інфекцій та грипу в сезон 2001/2002 років, прогноз, рекомендації та необхідність вжиття термінових заходів // Медицина світу. — (Додаток). — С. 2–3.

2. Изучение иммуномодулирующей активности арбидола / Селькова Е.П., Грачева И.Ю., Готвянская Т.П. и др. // Русский мед. журн. — 2001. — Репринт. — С. 5–10.

3. Инфекционные болезни // Обзор Комитета по инфекционным болезням Американской академии педиатрии. — Симферополь: Таврида, 1993. — 671 с.

4. Клинико-экономическая оценка средств, применяемых для профилактики и лечения ОРВИ / Белоусов Ю.Б., Карпов О.И., Леонова М.В. и др. // Качественная клиническая практика. — 2002. — Спецвыпуск. Профилактика и лечение ОРВИ. — С. 2–23.

5. Механизмы иммуномодулирующего действия арбидола / Глушков Р.Г., Гуськова Т.А., Крылова Л.Ю. и др. // Вестн. РАМН. — 1999. — № 3. — С. 36–40.

6. Молекулярно-биологические особенности действия арбидола — нового противовирусного препарата / Глушков Р.Г., Фадеева Н.И., Ленева И.А. и др. // Химико-фармацевтический журн. — 1992. — № 2. — С. 8–15.

7. Мироненко А.П. Стан специфічної профілактики грипу в Україні та деякі її економічні аспекти // Сучасні інфекції. — 2001. — № 2. — С. 117–119.

8. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. — Л.: Медицина, 1985. — 346 с.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Иммустат + Мефенаминовая кислота: СИЛА ДВУХ — В СИНЕРГИЗМЕ!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті