Реєстрз’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров’я України
А.В. ПІДАЄВ
19.11.2003 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент АМН України
О.Ф. ВОЗІАНОВ
17.10.2003 р.

РЕЄСТР
з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій,
наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році

ВСТУП

Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2004 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 «Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів» на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію. Остання повинна бути конкретною, з визначенням терміну виконання та виконавців.

Без відома Науково-координаційного управління Президії АМН України, Управління освіти та науки МОЗ України та Центру «Укрмедпатентінформ» категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру…, накази МОЗ України та АМН України не потрібні.

Організація — ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (01004, Київ-4, вул. Горького, 19/21, тел.: (044) 220-15-71), Науково-координаційного управління АМН України (04050, Київ, вул. Герцена, 12, тел.: (044) 216-88-28) та «УкрІНТЕІ» (03039, Київ, вул. Горького, 180, тел.: (044) 261-00-32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію).

Заявки на планування наукових форумів на 2005 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» та копію заявки до Науково-координаційного управління АМН України (для установ системи АМН України) до 1 липня 2004 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи — організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел.: (044) 220-15-71, 227-33-07).

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ,
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АМН УКРАЇНИ

№ з/п

Назва заходу, тема

Дата та місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн- учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всього

У т.ч. іногородні

1. З’ЇЗДИ

1

Перший з’їзд фахівців з пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії «Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії»

14-16 квітня,
м. Київ

200

40

Росія, Молдова, Бельгія, Німеччина, Франція, Ізраїль, Австрія, США

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-34-96, 211-47-20, 211-47-79

2

П’ятнадцятий з’їзд терапевтів України

21-23 квітня, м. Київ

500

300

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина

Українське товариство терапевтів, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73

3

Чотирнадцятий з’їзд гігієністів України

20-21 травня, м. Дніпропетровськ

300

250

Росія

Наукове товариство гігієністів України, Інститут гігієни та медичної екології АМН України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 02094, Київ, вул. Попудренка, 50. Тел./факс: 559-90-90, 559-81-19

4

Чотирнадцятий з’їзд мікробіологів, епідеміологів, паразитологів

2-3 вересня, м. Полтава

350

325

Росія, Молдова, Білорусь

Українське науково-медичне товариство мікробіологів, епідеміологів, паразитологів ім. Д.К. Заболотного, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. М. Амосова, 4. Тел.: (044) 277-02-97

5

Перший з’їзд сексологів та андрологів України

8-10 вересня, м. Київ

400

200

Інститут урології АМН України, 01003, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-50-54

6

Третій з’їзд трансплантологів України

6-8 жовтня, м. Донецьк

200

180

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Литва

Інститут хірургії і трансплантології АМН України, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Центр трансплантації Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (062) 332-24-81

7

Другий з’їзд фахівців з ядерної медицини

28-30 жовтня, м. Київ

100

70

Росія, Білорусь, Польща, Чехія, Великобританія, Узбекистан

Українське товариство фахівців з ядерної медицини, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-06-05. Українське державне підприємство «Ізотоп», 03680, Київ, вул. Горького, 152. Тел.: (044) 226-30-90

8

Другий з’їзд стоматологів України «Профілактика в  стоматології та щелепно-лицевій хірургії»

1-3 грудня, м. Київ

1000

800

Росія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Німеччина

Асоціація стоматологів України, 03057, Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел.: (044) 213-83-38

9

Одинадцятий з’їзд педіатрів України

7-9 грудня, м. Київ

550

350

Асоціація педіатрів України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-38-94. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01001, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 234-53-75, 235-50-74

2. КОНГРЕСИ

1

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес

16-19 лютого, м. Київ

1000

600

Австрія

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Інститут онкології АМН України, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Українська військово-медична академія, Представництво виставкової компанії «М.С.І.» в  Україні, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 13/21. Тел.: (044) 228-08-38, 461-90-20

2

Міжнародний конгрес «Єдиний світ — Здорова людина»

27 квітня – 2 травня,
АР Крим, м. Алушта

500

300

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Китай, Польща, Німеччина

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Міжнародна асоціація «Світ через культуру», Міжнародний центр впровадження програм ЮНЕСКО, Республіканський Центр здоров’я АР Крим, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел./факс: (0652) 29-48-36, 29-48-38. Міжнародний оргкомітет: тел.: (0652) 27-89-60

3

Четвертий конгрес фізіотерапевтів і курортологів АР Крим

28-29 квітня,
АР Крим, м. Євпаторія

250

40

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Куба, Польща

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

4

Восьмий медичний конгрес студентів і молодих вчених

10-12 травня, м. Тернопіль

500

100

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

5

Четвертий конгрес патофізіологів України «Фундаментальні аспекти сучасної медицини»

26-28 травня, м. Чернівці

90

60

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан

Наукове товариство патофізіологів України, Буковинська державна медична академія МОЗ України, Інститут фізіології НАН України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 2-40-78

6

Десятий міжнародний конгрес Світової федерації українських лікарських товариств

18-20 серпня, м. Чернівці

270

100

Росія, Болгарія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Ізраїль, Австрія, Польща

Всеукраїнське лікарське товариство, Буковинська державна медична академія МОЗ України, Світова федерація лікарських товариств, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 4-35-39, 2-40-78

7

Четвертий національний конгрес анестезіологів

14-17 вересня, м. Донецьк

750

640

Росія, Білорусь, Ізраїль, США, Австрія, Польща, Німеччина

Асоціація анестезіологів України, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 97-66-33

8

Сьомий національний конгрес кардіологів

21-24 вересня, м. Дніпропетровськ

500

300

Росія, Білорусь

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

9

П’ятий міжнародний конгрес з інтегративної антропології

22-24 вересня, м. Вінниця

150

100

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 46-55-30, 32-65-49

10

Другий національний конгрес з біоетики

29 вересня –
2 жовтня, м. Київ

800

600

Росія, Білорусь, Молдова

Комітет з питань біоетики HAH України, Інститут медицини праці АМН України, 01030, Київ, вул. Володимирська, 54, к. 229. Тел.: (044) 221-66-23, факс: 224-83-56

3. СИМПОЗІУМИ

1

Науковий симпозіум «Проблеми діагностики, лікування ендокринної патології та її ускладнень у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання»

18-19 березня, м. Київ

300

50

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 451-82-52

2

Науковий симпозіум «Актуальні питання лікування і профілактики захворювань нервової системи комплексними біологічними препаратами»

20 березня, м. Київ

600

150

Росія, Молдова, Польща

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ТОВ «Каскад-Медикал», 03680, Київ, вул. Василенка, 7. Тел.: (044) 451-92-72, факс: 451-92-73

3

Науковий симпозіум «Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей»

30-31 березня,
м. Тернопіль

150

70

Росія, Білорусь, Польща

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

4

Науковий симпозіум «Космічна біомедицина. Телемедицина»

6-7 квітня, м. Київ

100

20

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03057, Київ, просп. Перемоги, 34. Тел.: (044) 456-91-13, 441-49-18, 441-49-50

5

Науковий симпозіум з біоетики

7-9 квітня, м. Київ

300

100

Росія, Білорусь, Італія, Хорватія, Великобританія, США, Німеччина

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-49-87

6

Науковий симпозіум «Питання нейрокардіології (діагностика, лікування, реабілітація)»

21-23 квітня, м. Судак,
АР Крим

250

150

Росія, Франція, Ізраїль

Інститут геронтології АМН України, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-40-27, 431-05-48

7

Українсько-польський науковий симпозіум «Хірургічні дні»

6-7 травня, м. Львів

240

120

Польща

Українське лікарське товариство у Львові, 79010, Львів, вул. Кармелюка, 3. Тел.: (0322) 76-97-98

8

Науковий симпозіум «Нейроендокринне ожиріння у дитячому та підлітковому віці»

26-27 травня, м. Харків

100

50

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, Харків, просп. 10-річчя ВЛКСМ, 52А. Тел.: (0572) 62-31-27

9

Науковий симпозіум «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці та лікуванні»

14 вересня, м. Київ

300

200

Росія, Білорусь, Молдова

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

10

Науковий симпозіум «Екстрапірамідні порушення та вік»

21-22 вересня, м. Київ

300

150

Росія, Великобританія

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-49, 430-37-82

11

Науковий симпозіум «Актуальні питання генетики, молекулярної та еволюційної біології родини Zygaenidae»

18-22 жовтня,
АР Крим,
м. Сімферополь

50

40

Австрія, Великобританія, Італія, Німеччина, Франція, Японія

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-27, 29-49-67

12

Науковий симпозіум «Біологія опорно-рухового апарату»

27-28 жовтня,
АР Крим,
м. Сімферополь

150

50

Росія

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-89-96, 29-49-45

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1

Науково-практична конференція «Актуальні питання серцево-судинної хірургії» (для західного регіону)

8-11 січня, м. Свалява

100

60

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, Фармацевтична фірма «Lechiva», 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-67

2

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної кардіології»

20-21 січня, м. Харків

200

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 710-98-81

3

Міжнародна науково-практична конференція «Специфічна діагностика інфекційних хвороб»

20-22 січня, м. Київ

300

150

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. М. Амосова, 4. Тел.: (044) 201-88-60. Інститут епідеміології МОЗ Росії, м. Москва. Тел.: (107) 176-78-84

4

Науково-практична конференція молодих вчених АМН України, присвячена пам’яті акад. В.В. Фролькіса

23 січня, м. Київ

80

20

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

5

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти терапії первинної відкритокутової глаукоми»

30 січня, м. Донецьк

200

50

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-56

6

Науково-практична конференція «Актуальні питання естетичної та реконструктивної хірургії молочної залози»

5-6 лютого, м. Київ

100

60

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Фармацевтична фірма «Polytech Silimed», 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-67

7

Науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування»

5-6 лютого, м. Івано-Франківськ

75

25

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (0342) 52-72-40, тел/факс: 2-42-95

8

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб»

5-6 лютого, м. Вінниця

300

200

Росія, Польща

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-45-49, 35-82-58

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Історія та перспектви розвитку фармацевтичної науки та освіти», присвячена 100-річчю створення фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету МОЗ України

5-6 лютого, м. Запоріжжя

200

130

Росія, Білорусь, Таджикистан, Узбекистан

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (0612) 33-50-93, 34-21-43

10

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Антибактеріальна терапія: шляхи удосконалення»

12-13 лютого, м. Харків

300

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українська асоціація за раціональне використання антибіотиків, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-47, 95-59-40

11

Науково-практична конференція «Актуальні питання контролю за особливо небезпечними та керованими інфекціями в Україні»

20 лютого, м. Львів

120

40

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України, 79005, м. Львів, вул. Зелена, 12. Тел.: (0322) 72-56-40, 72-90-69, 76-28-32, тел./факс: 76-30-67

12

Ювілейна науково-практична конференція «Роль доказової медицини в гастроентерології», присвячена 160-річчю створення кафедри факультетської терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

20 лютого, м. Київ

600

150

Українське товариство терапевтів, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

13

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі та середні отити: методика діагностики, лікування та профілактики»

26-28 лютого, м. Львів

150

50

Бельгія, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-63-34, 76-89-87

14

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної хірургії», присвячена пам’яті М. Коритко (для молодих вчених і студентів)

27 лютого, м. Львів

40

10

Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 59-74-86, 59-74-76, 91-72-31

15

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку ендокринології» (Треті Данилевські читання)

26-27 лютого, м. Харків

150

90

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700-45-39, 700-45-42, тел./факс: 700-45-40

16

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря-інтерніста» (для північно-західного регіону)

2-3 березня, м. Луцьк

400

200

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, факс: 211-10-72

17

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії залоз внутрішньої секреції»

9 березня, м. Київ

300

200

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація хірургів-гепатологів України, 04107, Київ, вул. Багговутівська, 1. Тел.: (044) 213-18-22

18

Наукові читання «Acta Eupatorica» — «Актуальні питання фізіотерапії та курортології»

16 березня,
АР Крим,
м. Євпаторія

200

50

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95320, АР Крим, Євпаторія, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

19

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вік та шкіра»

16-17 березня, м. Київ

150

30

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-53-52

20

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки — людині: сучасні аспекти фармакотерапії»

18 березня, м. Харків

50

10

Росія

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

21

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця: досягнення і перспективи»

18-19 березня, м. Харків

300

50

Росія, Білорусь, Швеція

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Всеукраїнське громадське об’єднання проти гіпертензії, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-47, 95-59-40

22

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії»

18-19 березня, м. Львів

200

70

Росія, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 52-96-68. Український інститут громадського здоров’я МОЗ України, 01004, Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10А. Тел.: (044) 216-81-51

23

Науково-методична конференція «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця»

18-19 березня, м. Тернопіль

50

50

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

24

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейрогістологія та ембріогенез периферійної нервової системи», присвячена 100-річчю з дня народження професора М.І. Зазибіна

19 березня, м. Київ

50

10

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 03057, Київ, просп. Перемоги, 34. Тел.: (044) 441-49-89

25

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (для східного регіону)

23-24 березня, м. Запоріжжя

500

200

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, факс: 211-10-72

26

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії»

23-24 березня, м. Дніпропетровськ

400

200

Росія

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-38-94. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01004, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 234-53-75, 235-50-74

27

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Терапія-2004: досягнення та перспективи»

25-26 березня, м. Вінниця

600

100

Росія, Білорусь, Польща

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 52-32-86, 46-11-27, 43-35-40

28

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми терапевтичної стоматології», присвячена пам’яті професора М.А. Кодоли

25-26 березня, м. Київ

200

50

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 01004, Київ, бульв. Т. Шевченка, 1. Тел.: (044) 246-70-66

29

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сухе око» та алергічні захворювання очей: сучасні методи діагностики та лікування»

26 березня, м. Київ

200

50

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-56

30

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сепсис: патогенез, діагностика і терапія»

1-2 квітня, м. Харків

250

30

Росія, Литва

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Правди, 13. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна НАН України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 97-11-50

31

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання геріатричної хірургії»

1-2 квітня, м. Тернопіль

150

50

Росія

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Інститут геронтології АМН України, 01114, Київ, вул. Вишгородська, 67, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

32

Науково-практична конференція «Науково-практичні проблеми дезінфектології в Україні»

5-6 квітня, м. Київ

100

30

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. М. Амосова, 44. Тел.: (044) 268-75-07

33

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові підходи до психотерапії та фармакотерапії залежності від психоактивних речовин», присвячена пам’яті О.Р. Довженка

6-7 квітня, м. Харків

100

70

Росія, Білорусь

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-42-73

34

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дитяча та підліткова гінекологія — основа збереження репродуктивного здоров’я»

6-7 квітня, м. Чернівці

100

70

Росія, Білорусь

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 03050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-80-67, факс: 213-16-70

35

Науково-практична конференція «Фундаментальні питання сучасної медицини: морфологічні і фізіологічні аспекти теоретичної медицини»

7-9 квітня, м. Дніпропетровськ

40

20

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел.: (0562) 46-53-23

36

Науково-практична конференція «Клінічна фармакологія цукрового діабету»

8-9 квітня, м. Київ

120

80

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94

37

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання профілактичної медицини, фітотерапії і харчування здорової та хворої людини (нутриціологія)»

9-10 квітня, м. Донецьк

250

50

Росія

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 8303, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-44-27. Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї Донецького державного медичного університету МОЗ України. Тел.: (0622) 55-50-44

38

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини і стоматології» (для студентів)

10-11 квітня, м. Донецьк

450

50

Росія, Білорусь

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло Донецького державного медичного університету МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-44-94

39

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для студентів)

13-14 квітня, м. Харків

70

5

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 47-51-92

40

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення сучасної медицини», присвячена пам’яті професора С.І. Георгієвського

15 квітня, м. Сімферополь

150

25

Росія

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 33006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-49-45

41

Науково-практична конференція «Актуальні питання променевої діагностики і лікування онкологічних захворювань»

15-16 квітня, м. Чернівці

50

20

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 4-35-39, 2-40-78

42

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

15-16 квітня, м. Харків

150

80

Росія, Казахстан

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, 61018, Харків, в’їзд Балакірєва, 1. Тел.: (057) 33-06-55, 30-84-39

43

Міжнародна науково-практична конференція «Епідеміологія основних стоматологічних захворювань»

15-17 квітня, м. Івано-Франківськ

75

25

Росія, Білорусь, Польща

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел.: (0342) 3-11-29, тел./факс: 2-42-95. Інститут стоматології АМН України, 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-33-01. Білоруський державний медичний університет, 220004, Білорусь, Мінськ, вул. Суха, 28. Тел.: (37517) 220-58-27, 220-56-85

44

Науково-методична конференція «Нові освітні технології у викладанні хімічних дисциплін»

16 квітня, м. Тернопіль

70

40

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

45

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту»

16-17 квітня, м. Донецьк

250

100

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 57-40-74

46

Науково-практична конференція «Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої»

16-17 квітня, м. Харків

250

50

Інститут терапії АМН України, 61039, Харків, просп. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, факс: 72-61-79

47

Наукова конференція «Людина у контексті культури і науки», присвячена 130-річчю з дня народження М. Шелера

16-17 квітня, м. Львів

48

15

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 78-64-38

48

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініка і лікування шкірних та статевих захворювань з урахуванням патології шлунково-кишкового тракту»

20-21 квітня, м. Київ

300

50

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 234-69-75

49

Науково-практична конференція «Метаболічний синдром — комплексна проблема терапії»

20 квітня, м. Одеса

150

100

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 20-16-22, 25-04-09, (048) 716-56-36

50

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в лікуванні психічних та поведінкових розладів»

20-21 квітня, м. Вінниця

300

100

Росія, Польща

Вінницький національний медичний університет ім. M.I. Пирогова МОЗ України, Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. O.I. Ющенка, 21005, Вінниця, вул. Пирогова, 109А. Тел.: (0432) 52-32-86, 35-73-19

51

Науково-практична конференція «Цитологічна і клінічна діагностика пухлин грудної порожнини і молочної залози»

20-21 квітня, м. Київ

150

100

Інститут онкології АМН України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 257-10-61, факс: 259-01-82

52

Науково-практична конференція «Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку»

21-22 квітня, м. Чернівці

150

80

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел./факс: (0372) 6-29-68

53

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної медицини»

21-22 квітня, АР Крим, м. Сімферополь

150

50

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 27-74-58, 29-49-77, 29-49-92, 29-48-04

54

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології науково-інформаційного та патентного супроводження наукових досліджень у медицині. Шляхи інноваційної реалізації конкурентоспроможних технічних рішень в  медичній галузі»

22-23 квітня, м. Тернопіль

70

40

Росія, Білорусь, Молдова

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 03650, м. Київ-22, вул. Горького, 19/21. Тел.: (044) 220-15-71, факс: 227-33-07. Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

55

Науково-практична конференція «Актуальні аспекти фетоплацентарної недостатності»

22 квітня, м. Запоріжжя

150

50

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, факс: 57-01-92

56

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика і тактика лікування при торакоабдомінальній травмі» (для студентів та молодих вчених)

22-23 квітня, м. Донецьк

100

45

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Польща, Німеччина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-60-27, 95-55-63

57

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в профілактиці та лікуванні ускладнень карієсу зубів та захворювань слизової оболонки порожнини рота»

22-23 квітня, м. Одеса

60

30

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан

Інститут стоматології АМН України, 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-48-23. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 716-56-36

58

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ревматологія: проблеми та перспективи»

22-23 квітня, м. Харків

300

50

Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 95-59-47, 95-59-40

59

Науково-практична конференція «Ускладнення цукрового діабету: патогенез, діагностика, лікування»

23 квітня, м. Київ

200

30

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-83-69

60

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування глаукоми»

23 квітня, м. Харків

200

50

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-56

61

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодь — медицині майбутнього» (для студентів)

26-27 квітня, м. Одеса

300

50

Росія, Білорусь, Польща

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-05-68, 20-76-10, (048) 716-56-36

62

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові можливості лікування та реабілітації дітей з органічними ураженнями головного мозку»

27-29 квітня, м. Харків

100

80

Росія

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-33-87

63

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я жінки: проблеми та шляхи вирішення»

28-29 квітня, м. Тернопіль

80

20

Росія, Білорусь, Польща

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

64

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія»

29 квітня -1 травня, м. Київ

250

170

Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Болгарія, Чехія, Словаччина

Асоціація лікарів-ендоскопістів України, 02666, ГСП, Київ-166, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 518-27-16

65

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої кардіоревматології»

29-30 квітня,
АР Крим, м. Євпаторія

200

150

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 02125, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540-96-26

66

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармації та фармакології»

29-30 квітня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63-02-77, 54-87-98

67

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психоаналіз в  психіатрії»

1-5 травня,
АР Крим, м. Алушта

70

50

Росія, Білорусь, Молдова

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 25-53-80

68

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вірусні захворювання. Токсоплазмоз. Хламідіози»

5-6 травня, м. Тернопіль

150

130

Росія, Білорусь, Литва

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Асоціація інфекціоністів України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

69

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання лікування дітей»

5-7 травня, м. Київ

150

100

Росія, Білорусь, Узбекистан, Німеччина

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 440-30-56

70

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми біомінералогії»

5-7 травня, м. Луганськ

100

50

Росія, Білорусь, Польща, Німеччина

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63-02-55

71

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання біорезонансної терапії»

11-12 травня, АР Крим, м. Євпаторія

150

50

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан, Куба

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45. Міжнародний дитячий медичний центр «Євпаторія», 95320, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 7. Тел.: (06569) 3-63-52

72

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики в  клініці внутрішніх хвороб»

11-12 травня, м. Харків

50

20

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. Тел./факс: (0572) 43-38-46

73

Науково-практична конференція «Актуальні питання серцево-судинної хірургії» (для південного регіону)

11-12 травня,
АР Крим, м. Ялта

100

70

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів Києва, Фармацевтична фірма «Lechiva», 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел.: (044) 294-55-67

74

Науково-практична конференція «Сучасні уявлення про фізіологічні аспекти у фармації»

11-13 травня, м. Харків

80

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Харківський державний педагогічний інститут, Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел.: (0572) 47-16-82

75

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів»

12-14 травня, м. Київ

350

200

Росія

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, Українське наукове медичне товариство оториноларингологів, 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82

76

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в діагностиці та лікуванні одонтогенної інфекції»

13-14 травня, м. Одеса

60

30

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан

Інститут стоматології АМН України, 65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел.: (0482) 22-48-23. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55

77

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів. Фортифікація раціону харчування: медичні проблеми, практичні рішення»

13-14 травня, м. Київ

80

40

Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Латвія, Бельгія, Швейцарія, Німеччина

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медвєдя МОЗ України, 03680, Київ, вул. Героїв оборони, 6. Тел.: (044) 258-47-73, факс: 251-96-43

78

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної хірургії (реконструктивна хірургія органів травлення, хірургічна корекція порушень кровоплину в черевній частині аорти та її гілках)»

13-14 травня, м. Київ

250

150

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Німеччина, Франція

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

79

Науково-практична конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні в рамках реалізації національної програми»

13-14 травня, м. Київ

300

50

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

80

Науково-практична конференція «Спірні та невирішені питання гастроентерології»

14 травня, м. Харків

200

50

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 90-54-74

81

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми»

14-15 травня, м. Тернопіль

150

40

Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Франція, Угорщина, Австрія

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

82

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства»

16-18 травня, м. Тернопіль

300

80

Росія, Польща

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Інститут геронтології АМН України, 01114, Київ, вул. Вишгородська, 67. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

83

Науково-практична конференція «Імунотропні препарати в клінічній практиці»

17-18 травня, м. Київ

150

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології та імунореабілітації, 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03

84

Українсько-польська науково-практична конференція «Проблеми спеціалізованої медичної допомоги на сучасному етапі»

17-18 травня, м. Львів

300

150

Польща, Росія, Білорусь

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Teл: (0322) 94-16-24, 59-74-97

85

Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології (невідкладні стани, дитяча ендокринна гінекологія)»

18 травня, м. Київ

200

50

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел.: (044) 560-75-46, 560-68-64

86

Науково-практична конференція «Нові досягнення клінічної фармакології — лікарю-інтерністу»

18-19 травня, м. Київ

800

600

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, факс: 211-10-72

87

Науково-методична конференція «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах»

18-20 травня, м. Харків

100

50

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 40-26-36, 40-26-67. Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 71-81-59, 27-26-19

88

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми неврології»

18-19 травня, м. Одеса

70

30

Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, (048) 716-56-36, 758-51-31

89

Науково-практична конференція «Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії»

19-21 травня, м. Кам’янець- Подільський Хмельницької області

180

150

Інститут онкології АМН України, Асоціація радіологів України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 258-97-86

90

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології», присвячена 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України

19-21 травня, м. Київ

350

150

Росія, Австрія, Польща

Інститут травматології та ортопедії АМН України, 01601, Київ, вул. Воровського, 27. Тел.: (044) 216-42-49, 234-73-33

91

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невідкладна абдомінальна та гнійно-септична хірургія: дослідження та перспективи», присвячена 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького

19-20 травня, м. Львів

200

50

Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 59-74-86, 59-74-76, 91-72-31

92

Наукова конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти біомедичної етики», присвячена пам’яті проф. В.Ф. Войно-Ясінецького

20 травня,
АР Крим, м. Сімферополь

150

25

Росія

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 33006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, 29-49-45

93

Наукова конференція з міжнародною участю «Втілення досягнень теоретичної медицини в практику охорони здоров’я»

20 травня, м. Київ

300

50

Росія

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-49-47

94

Науково-практична конференція «Проблемні питання профілактики, діагностики та лікування сифілісу у вагітних та дітей»

20-21 травня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал ім. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-84-03. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-53-52

95

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстракорпоральні методи гемокорекції в  акушерстві, гінекології та неонатології»

20-21 травня, м. Донецьк

500

200

Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-60-27. Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства, Акушерський центр гемокорекції, 83114, Донецьк, просп. Панфілова, 3. Тел.: (0622) 56-06-19, 56-06-37, (062) 305-60-71

96

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми впровадження засад доказової медицини в психіатричну, наркологічну та судово-психіатричну практику»

20-22 травня,
АР Крим, м. Ялта

150

100

Росія, Польща, Німеччина, Великобританія

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел.: (044) 468-32-15

97

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пробіотики XXI століття. Біологія. Медицина. Практика»

20-22 травня, м. Тернопіль

100

40

Росія, Молдова, Білорусь

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститут мікробіології та імунології ім. I.I. Мечникова АМН України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

98

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ортопедичної стоматології»

20-22 травня, м. Одеса

150

120

Росія, Молдова, Білорусь

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-34-77, 20-62-55

99

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування, профілактики серцево-судинних захворювань»

21-22 травня, м. Донецьк

300

100

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 57-40-74

100

Науково-практична конференція «Сучасний стан гематологічної служби в Україні»

24 травня, м. Львів

80

40

Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, 79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. Тел.: (0322) 35-22-76

101

Науково-практична конференція «Проблеми і перспективи підготовки офіцерів медичної служби запасу для Збройних Сил України»

24-25 травня, м. Тернопіль

50

40

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69. Українська військово-медична академія, 03049, Київ, вул. Курська, 13А. Тел.: (044) 443-15-38

102

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині»

26-28 травня, м. Київ

150

45

Росія, Білорусь, Німеччина

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-49-55

103

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Комп’ютерна медицина – 2004»

27-29 травня, м. Харків

100

30

Росія, Великобританія, Туреччина, США, Швеція

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 711-80-32, тел./факс: 711-80-25. Громадська організація Українська асоціація «Комп’ютерна медицина», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна НАН України. Тел.: (057) 702-04-55

104

Науково-практична конференція «Профілактика вроджених вад розвитку»

27-28 травня, м. Київ

100

25

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 213-71-98, 213-94-45, 244-58-74

105

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофізичні і клінічні ефекти ультрафіолетового опромінення»

27-28 травня,
АР Крим, м. Євпаторія

200

50

Росія, Куба

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95320, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

106

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми тяжких дерматозів та інфекцій, які передаються статевим шляхом»

27-28 травня, м. Донецьк

250

100

Росія, Білорусь, Казахстан, Австрія, Туреччина

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Асоціація дерматологів та косметологів Донецької області «Здоровий світ», 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 55-03-63, тел./факс: (062) 337-76-76

107

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Тромбози в  клінічній практиці — профілактика, діагностика, лікування»

27-28 травня, м. Київ

200

50

Росія, Грузія, Білорусь, Молдова, Болгарія, Словаччина

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-34

108

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові основи експериментальної та клінічної токсикології»

27-28 травня, м. Київ

160

45

Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медвєдя МОЗ України, 03680, Київ, вул. Героїв оборони, 6. Тел.: (044) 258-47-73, тел./факс: 251-96-43

109

Науково-практична конференція «Азовські зустрічі» — «Проблеми остеосинтезу»

27-28 травня, м. Донецьк

100

80

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, вул. Артема, 106. Тел.: (0622) 95-97-41

110

Львівсько-Люблінська наукова конференція «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії»

27-28 травня, м. Львів

50

35

Польща, Росія, Білорусь

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-76-02

111

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми офтальмології»

27-28 травня, м. Ужгород

200

170

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, Одеса, Французький бульв., 49/51. Тел.: 22-20-35, 63-63-16

112

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Читання ім. В.В. Підвисоцького»

27-29 травня, м. Одеса

50

30

Росія

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 20-76-42, (048) 716-56-36

113

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена кардіохірургія»

27-29 травня, м. Київ

300

50

Росія

Асоціація серцево-судинних хірургів України, Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М Амосова АМН України, 03110, Київ, вул. М Амосова, 11. Тел./факс: (044) 277-43-22, 277-41-00

114

Науково-практична конференція «Патологія носа та приносових пазух» (для фахівців західного регіону)

28 травня, м. Тернопіль

60

15

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

115

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ендокринології: сучасні діагностичні та лікувальні технології»

2-4 червня, м. Харків

180

80

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700-45-39, 700-45-42, тел./факс: 700-45-40

116

Науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», присвячена 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського

3 червня, м. Тернопіль

200

30

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-45-54

117

Науково-практична конференція «Сучасні методи профілактики, діагностики та лікування хворих на рак молочної залози»

3-4 червня, м. Запоріжжя

150

70

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-01-92, 57-16-38

118

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми трансфузіології»

3-4 червня, м. Харків

100

80

Росія, Білорусь

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 12. Тел.: (044) 440-27-44, факс: 440-27-22. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 11-80-25

119

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування синдрому «сухих очей»

4 червня, м. Харків

116

5

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 45-69-37. Фірма «Alcon», 01025, Київ, вул. Стрітенська, 10, офіс № 502. Тел.: (044) 490-33-26

120

Науково-практична конференція «Нові підходи до діагностики та лікування розладів нервової системи»

9 червня, м. Харків

100

80

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-51-41

121

Науково-практична конференція «Атипічна пневмонія: етіологічні, патогенетичні та клінічні аспекти і перспективи контролю епідеміологічної ситуації в Україні»

18 червня, м. Харків

50

5

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел.: (0572) 47-16-82

122

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інсуліни ЗАТ «Індар» у терапії цукрового діабету та його ускладнень. Сучасні тенденції розвитку діабетології»

18-19 червня, м. Київ

350

200

Росія, Казахстан, Сербія

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

123

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання радіохемотерапії в онкології»

23-25 червня, м. Полтава

130

110

Росія, Білорусь

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України, 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел.: (0572) 43-15-42, 43-05-57. Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61024, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-26. Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел.: (0532) 27-05-39

124

Науково-практична конференція «Нові технології в діагностиці та лікуванні хворих на онкогінекологічні захворювання»

26-27 серпня, м. Одеса

100

80

Інститут онкології АМН України, Асоціація онкогінекологів України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/34. Тел.: (044) 259-01-73. Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65100, м. Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел./факс: (0482) 23-33-24

125

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шевальовські читання»

2-3 вересня, м. Одеса

200

120

Росія, Болгарія, Угорщина, Молдова, Швеція

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 30-23-50, 20-62-55, (048) 716-56-36

126

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Регіональні проблеми офтальмологів Причорномор’я»

8-10 вересня, м. Одеса

300

250

Росія, Молдова, Грузія, Румунія, Болгарія, Туреччина

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, 65061, Одеса, Французький бульв., 49/51. Тел.: 22-20-35, 63-63-16

127

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання діагностики та хірургічного лікування гострих захворювань органів черевної порожнини»

9-10 вересня, м. Харків

120

70

Росія, Узбекистан

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-26

128

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози»

9-10 вересня, м. Черкаси

150

50

Інститут онкології АМН України, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/34. Тел.: (044) 266-75-67, 263-21-62, факс: (044) 266-01-98

129

Науково-практична конференція «Гігієнічні проблеми реформи освіти в Україні»

9-10 вересня, м. Київ

100

50

Інститут гігієни та медичної екології АМН України, 02094, Київ, вул. Попудренка, 50. Тел.: (044) 559-43-44

130

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ехінококоз, малоінвазивна хірургія та ангіологія», присвячена 100-річчю професора? І.Я. Дейнеки

9-10 вересня, м. Одеса

150

70

Росія, Молдова, Узбекистан, Таджикистан

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-05, 55-22-86, (048) 716-56-36

131

Науково-практична конференція з міжнародною участю «І.М. Сеченов та Одеська школа фізіологів», присвячена 175-річчю з дня народження І.М. Сеченова

13-14 вересня, м. Одеса

130

40

Росія

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 20-67-40, (048) 716-56-36

132

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Створення, виробництво, стандартизація, фармако-економіка лікарських засобів та біологічно активних добавок»

14-15 вересня, м. Тернопіль

150

100

Росія, Молдова, Білорусь, Польща, Словакія, Словенія, Казахстан, Узбекистан

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, РПК «Фармація», Національна фармацевтична асоціація, Асоціація аптечних працівників України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

133

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти імунопатогенезу, імунодіагностики, імунотерапії хламідіозу та інфекцій TORCH-комплексу»

14-16 вересня, м. Одеса

150

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології та імунореабілітації, 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03

134

Науково-практична конференція «Нові вітчизняні розробки лікарських засобів для гастроентерології»

15 вересня, м. Харків

100

30

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел.: (0572) 14-27-15, 14-12-58

135

Науково-практична конференція «Проблемні питання імунології в  педіатрії»

15-16 вересня, м. Київ

150

80

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 412-26-98

136

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Використання природних та преформованих факторів у відновному лікуванні хворих із серцево-судинними захворюваннями»

15-17 вересня, м. Запоріжжя

150

50

Росія, Білорусь, Фінляндія, Болгарія, Угорщина, Словаччина

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

137

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми тиреоїдології та діабетології»

16-17 вересня, м. Київ

90

75

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94. ЗАТ «Фармак», 04114, Київ, вул. Фрунзе, 63. Тел.: (044) 531-96-59

138

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми діагностики і лікування внутрішньо-суглобових переломів»

16-17 вересня, м. Київ

360

120

Росія, Білорусь, Молдова

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-55

139

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ультразвукової діагностики»

16-17 вересня, м. Одеса

150

50

Росія, Польща

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 22-40-15, 20-62-55, (048) 716-56-36

140

Науково-практична конференція «Якість життя хворих на  психоневрологічні розлади та їх родини (медична та соціальна реабілітація та реінтеграція в  суспільстві)»

16-17 вересня, м. Донецьк

250

200

Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-40-83. Донецький державний медичний університет МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 94-31-88

141

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів»

16-17 вересня, м. Вінниця

150

60

Росія, Білорусь

Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів МОЗ України, 21100, Вінниця, Хмельницьке шосе, 104. Тел.: (0432) 44-60-78, 43-80-45

142

Науково-практична конференція «Молодь — медицині XXI сторіччя» (для студентів і молодих вчених)

16-18 вересня, м. Дніпропетровськ

300

100

Росія, Білорусь, Молдова, Польща

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел.: (0562) 46-53-23

143

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми шкірної та венеричної патології у дітей та підлітків»

18-19 вересня, м. Харків

150

90

Інститут дерматології та венерології АМН України, 61057, Харків, вул. Чернишевського, 7/9. Тел.: (0572) 43-17-83, 47-55-36

144

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосинергетика на межі філософії, природознавства та гуманітарних наук»

18-19 вересня, м. Одеса

130

25

Росія, Молдова, Білорусь, Ізраїль, США

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 20-62-05, 20-76-91,716-56-36

145

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та клінічні аспекти квантової медицини»

19-21 вересня, м. Донецьк

200

50

Сербія, Росія, Білорусія

Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» МОЗ України, 01033, Київ, вул. Володимирська, 61Б. Тел.: (044) 227-11-26, 244-44-58. Госпіталь «Сітько-МРТ», 83114, Донецьк, просп. Визволення Донбасу, 4. Тел.: (062) 337-76-69

146

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань вуха»

20-21 вересня, м. Харків

200

150

Росія

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України, 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. Тел.: (044) 213-22-02, 213-12-82. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.: (0572) 45-01-44

147

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти надання екстреної допомоги у мирний час та за умов надзвичайних ситуацій», присвячена 50-річчю Кримського республіканського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

22-24 вересня, АР Крим, м. Судак

200

150

Росія, Казахстан, Білорусь

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, 02166, Київ, ГСП-660, вул. Братиславська, 3. Тел.: (044) 518-67-27, 518-57-08

148

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дослідження історії медицини в  Україні»

22-23 вересня, м. Тернопіль

80

20

Молдова, Румунія, Латвія, США, Канада

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69, 22-72-33

149

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології»

22-24 вересня, м. Одеса

150

70

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Польща

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-05-68, 20-76-10, (048) 716-56-36

150

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми токсикології та гігієни застосування пестицидів у народному господарстві»

23-24 вересня, м. Київ

200

70

Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія, Польща

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медвєдя МОЗ України, 03680, Київ, вул. Героїв оборони, 6. Тел.: (044) 258-47-73, тел./факс: 251-96-43

151

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія, наркологія та медична психологія сьогодні»

23-24 вересня, м. Луганськ

100

50

Росія, Білорусь, Молдова

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-85-86

152

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічні методи лікування в акушерстві та гінекології», присвячена 175-річчю з дня народження І.П. Лазаревича

23-24 вересня, м. Харків

320

200

Росія, Білорусь, Молдова

Асоціація акушерів-гінекологів України, 01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел.: (044) 228-99-18, 212-80-09. Харківська державна медична академія МОЗ України, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 43-07-65

153

Науково-методична конференція «Актуальні питання першої долікарської допомоги»

23-24 вересня, м. Львів

50

30

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 59-74-86, 59-74-76, 91-72-31

154

Науково-практична конференція «Застосування йонометрії та кінетичних методів в хімічному та фармацевтичному аналізі»

24 вересня, м. Харків

50

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-94-24

155

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичні аспекти проблеми ожиріння»

24-25 вересня, м. Запоріжжя

320

100

Росія, Білорусь, Молдова

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

156

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів»

24-25 вересня, м. Сімферополь

114

100

Росія, Білорусь, Грузія, Польща, Великобританія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київський центр хірургії гриж живота, Кримський медичний університет МОЗ України, 04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 2. Тел.: (044) 416-00-35, 416-34-33

157

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання кардіології», присвячена 80-річчю професора І.К. Владковського

25-26 вересня, м. Чернівці

150

25

Росія, Молдова, США

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Асоціація кардіологів Північної Буковини, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 4-37-26, 2-40-78

158

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми дитячої нефрології»

25-26 вересня, м. Вінниця

200

50

Вінницький національний медичний університет МОЗ України, 21000, Вінниця, Хмельницьке шосе, 108. Тел.: (0432) 44-63-84

159

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізичні проблеми біології та медицини»

27-28 вересня, м. Харків

250

200

Росія, Білорусь

Харківський державний медичний університет МОЗ України, 61077, Харків, просп. Леніна, 4. Тел.: (0572) 40-26-35. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна НАН України, 61077, Харків, пл. Свободи, 4. Тел.: (0572) 45-75-76

160

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації»

27-28 вересня, м. Одеса

100

50

Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (048) 716-56-36, 716-52-28, (0482) 20-62-55

161

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної інфектології та паразитології»

27-28 вересня,
м. Севастополь

120

100

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. Січневого повстання, 23. Тел.: (044) 290-97-82

162

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми лікування травм опорно-рухового апарату в  ортопедо-травматологічних центрах»

29-30 вересня, м. Одеса

100

50

Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-17-52, 20-62-55, (048) 716-56-36

163

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих»

29-30 вересня – 1 жовтня, м. Тернопіль

100

72

Росія, Білорусь, Польща

Інститут онкології АМН України, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Громадське об’єднання «Українське товариство медикаментозної онкології», 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 257-10-61, 257-10-90, факс: 259-01-82. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

164

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здорова дитина: здоровій дитині — здорове середовище»

30 вересня – 1 жовтня, м. Чернівці

150

50

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація педіатрів України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 53-05-27

165

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій»

30 вересня – 1 жовтня, м. Запоріжжя

300

200

Росія, Молдова

Запорізький інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, факс: 57-01-92. Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Тел.: (0612) 33-50-93

166

Науково-практична конференція «Актуальні питання фтизіатрії»

1 жовтня, м. Київ

100

25

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 04114, Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел.: (044) 430-46-20, 430-42-46

167

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми фармакології та токсикології лікарських засобів», присвячена 70-річчю Інституту фармакології та токсикології АМН України

1-2 жовтня, м. Київ

200

80

Інститут фармакології та токсикології АМН України, 03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 14. Тел.: (044) 456-42-56

168

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної психіатрії»

1-5 жовтня, АР Крим, м. Євпаторія

100

90

Росія

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-40-39. Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, Сімферополь, просп. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 25-53-80

169

Науково-практична конференція «Серцево-судинна патологія та інсуліно-резистентність»

4-6 жовтня, м. Київ

300

150

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94

170

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Йододефіцитні захворювання як медико-соціальна проблема»

7-8 жовтня, м. Чернівці

120

40

Росія, Румунія, Молдова

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 54-26-82, 2-40-78

171

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування і реабілітація хворих з офтальмологічною патологією», присвячена 70-річчю з дня народження та 50-річчю творчої діяльності професора М.М. Сергієнка

7-8 жовтня, м. Київ

300

200

Росія, Білорусь, Польща

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», 04112, Київ, просп. Комарова, 3. Тел.: (044) 484-24-63, 488-28-33

172

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дні гастроентерології в Києві»

7-8 жовтня, м. Київ

400

200

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина

Українське товариство терапевтів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 17. Тел./факс: (044) 235-91-73

173

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування політравми»

7-8 жовтня, м. Одеса

200

100

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 24-11-49, (048) 716-56-36

174

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові досягнення клінічної і експериментальної фармакології протизапальних та політропних лікарських засобів»

7-8 жовтня, м. Вінниця

Росія, Білорусь, Казахстан, Польща

Інститут фармакології і токсикології АМН України, 03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 14. Тел.: (044) 456-42-56. Вінницький національний медичний університет МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 35-46-21, 32-78-13

175

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль оральної толерантності в системній та локальній імунорегуляції та в розвитку алергічної та аутоімунної патології»

11-12 жовтня, м. Київ

150

70

США, Німеччина, Болгарія, Угорщина, Польща, Бельгія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українське товариство фахівців з імунології та імунореабілітації, 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А. Тел.: (044) 216-54-03

176

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії»

11-13 жовтня, м. Чернівці

70

50

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Чернівецьке обласне наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 54-36-61, 2-40-78

177

Науково-практична конференція «Гістологія на сучасному етапі розвитку науки»

12-13 жовтня, м. Тернопіль

50

30

Товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69, 25-17-80

178

Науково-практична конференція «Алергічні захворювання легень — сучасний погляд на проблему»

12-13 жовтня, м. Київ

150

100

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, Київ, узвіз Протасів Яр, 77. Тел.: (044) 277-05-68, 277-40-11, тел./факс: 277-21-18

179

Науково-практична конференція «Актуальні питання невідкладної і відновної медицини»

12-14 жовтня, м. Ялта

250

170

Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, 83045, Донецьк, Ленінський просп., 47. Тел.: (0622) 385-06-58

180

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна педіатрія: досягнення і перспективи», присвячена 100-річчю кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України

12-14 жовтня, м. Львів

150

50

Росія, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 59-74-97, 75-76-11

181

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реконструктивно-відновна хірургія в  травматології і ортопедії: проблеми та досягнення»

14-15 жовтня, м. Київ

250

150

Росія, Молдова, Польща, Німеччина, Австрія, Словенія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 246-51-26

182

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини»

14-15 жовтня, м. Чернівці

80

30

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 51-47-57, 2-40-78

183

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальна гіпертензія і віковозалежна патологія»

14-15 жовтня, м. Київ

250

45

Росія

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-40, 430-05-66

184

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених)

14-16 жовтня, м. Одеса

200

50

Росія, Білорусь, Молдова

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-05-68, 20-76-10, 49-30-02, (048) 716-56-36

185

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна гастроентерологія»

15 жовтня, АР Крим, м. Сімферополь

150

50

Росія

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95320, АР Крим, Євпаторія, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-16, 27-74-58

186

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вибрані питання рефлексотерапії»

15-16 жовтня, м. Київ

100

50

Росія, Італія, Іспанія, Польща, Німеччина

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-17-56

187

Науково-практична конференція «Сучасні методи профілактики, діагностики, перебігу та лікування церебральних ішемій, зумовлених патологією магістральних судин»

16-17 жовтня, м. Запоріжжя

150

70

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, факс: 57-01-92

188

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій»

16-18 жовтня, м. Чернівці

90

30

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медвєдя МОЗ України, Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 51-47-42, 2-40-78

189

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології»

18-19 жовтня, м. Одеса

200

20

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 23-02-45, 20-62-55, (048) 716-56-36

190

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми сучасних інфекцій», присвячена пам’яті академіка Л.В. Громашевського

18-19 жовтня, м. Київ

250

90

Росія, Білорусь, Молдова

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, 03038, Київ, вул. М. Амосова, 4. Тел.: (044) 277-37-11

191

Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і фармації» (для молодих вчених)

18-19 жовтня, м. Запоріжжя

150

60

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

192

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку медсестринства в Україні»

18-19 жовтня, м. Чернівці

100

40

Канада, США, Польща, Румунія

Буковинська державна медична академія МОЗ України, Асоціація медичних сестер Буковини, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 59-26-20, 2-40-78

193

Науково-практична конференція, «Актуальні питання патології внутрішніх органів»

18-19 жовтня, м. Київ

100

30

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київська центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України, 01053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9. Тел.: (044) 216-19-55

194

Науково-практична конференція «Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів» (для західного регіону)

19-20 жовтня, м. Львів

500

200

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, 211-10-72

195

Науково-практична конференція «Сучасне уявлення про атеросклероз, лікування атерогенних дисліпопротеїнемій»

20 жовтня, м. Одеса

150

100

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел./факс: (0482) 56-41-13, 20-16-22, 25-04-09, 20-62-55, (048) 716-56-36

196

Науково-практична конференція «Патологія сполучної тканини — основа формування хронічних захворювань у дітей і підлітків»

20-21 жовтня, м. Харків

150

50

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (0572) 62-31-27

197

Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини», присвячена 60-річчю Буковинської державної медичної академії МОЗ України

20-23 жовтня, м. Чернівці

200

25

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 2-40-78

198

Науково-практична конференція «Проблема болю в неврології та нейрохірургії»

21 жовтня, м. Одеса

70

15

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, (048) 716-56-36, 758-51-31

199

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії»

21-22 жовтня, м. Київ

300

100

Росія, Білорусь, Молдова, Литва, Болгарія, Польща, Румунія

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-50, 430-41-74

200

Науково-практична конференція «Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»

21-22 жовтня, м. Харків

200

40

Інститут терапії АМН України, 61039, Харків, просп. Постишева, 2А. Тел.: (0572) 72-20-24, тел./факс: 72-61-79

201

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до лікування ургентної хірургічної патології»

21-22 жовтня, м. Тернопіль

200

80

Росія, Білорусь, Польща, Австрія, Німеччина, Франція, США

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69

202

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми дерматовенерології та косметології»

22 жовтня, м. Одеса

250

100

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (0482) 20-62-55, 20-16-22

203

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рання медична реабілітація: здобутки, проблеми, перспективи»

25-28 жовтня, м. Ужгород

200

150

Росія, Білорусь

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, 01023, Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, оф. 106/3. Тел.: (044) 220-66-50, факс: 220-76-50. Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології МОЗ України, 65014, м. Одеса-14, вул. Лермонтовський пров., 6. Тел.: (048) 22-29-23, факс: 22-35-68. ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», 01023, м. Київ-23, вул. Шота Руставелі, 39/41. Тел.: (044) 220-63-61, факс: 220-76-50

204

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Генетика мультифакторних захворювань»

26-27 жовтня, м. Київ

200

100

Росія, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 205-48-13

205

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань передміхурової залози»

28-29 жовтня, м. Запоріжжя

150

70

Асоціація урологів України, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

206

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медицина і мистецтво: духовна єдність та історичні зв’язки» (для студентів та молодих вчених)

1-2 листопада, м. Донецьк

100

50

Росія, Білорусь, Молдова, Польща

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-55-00

207

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ендокринології дитячого віку»

2-3 листопада, м. Київ

100

20

Росія

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел.: (044) 213-38-94. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01004, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 234-53-75, 235-50-74

208

Науково-практична конференція «Новини клінічної фармакології лікарю-інтерністу»

2-3 листопада, м. Київ

800

600

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, 211-10-72

209

Науково-практична конференція «Сучасні медикаментозні та немедикаментозні методи лікування розладів нервової системи»

2-4 листопада, м. Харків

100

80

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-51-41, 26-86-24

210

Науково-практична конференція «Нейроімуноендокринні аспекти екопатологічних станів у дітей: шляхи вирішення проблеми на сучасному рівні»

4-5 листопада, м. Запоріжжя

300

70

Запорізький державний медичний інститут удосконалення лікарів МОЗ України, 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20. Тел.: (0612) 57-16-38, тел./факс: 57-01-92

211

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина в Україні: дослідження та практика впровадження»

4-5 листопада, м. Київ

200

100

Росія, Молдова

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українська асоціація сімейної медицини, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-17-21

212

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофізичні стандарти та інформаційні технології у медицині (БІС-2004)»

10-15 листопада, м. Одеса

150

100

Росія, Білорусь, Молдова, Голландія, Німеччина, Греція

Одеський державний медичний університет МОЗ України, 65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел.: (048) 716-56-36, 715-55-51, (0482) 20-62-55

213

Науково-практична конференція «Значення мовних та українознавчих дисциплін у системі медичної та фармацевтичної освіти»

11 листопада, м. Харків

60

20

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. О. Невського, 18. Тел.: (0572) 771-81-61

214

Науково-практична конференція «Діагностика, лікування та профілактика дитячих хвороб»

11-12 листопада, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 54-45-21

215

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і проблеми експериментальної та клінічної біохімії»

11-12 листопада, м. Тернопіль

50

25

Польща, Росія, Білорусь, Молдова

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел.: (0352) 22-72-69, 25-47-84

216

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування травм і вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей та підлітків»

12 листопада, м. Київ

80

35

Польща, Чехія, Словаччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 01004, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13. Тел.: (044) 224-40-62

217

Науково-практична конференція «Діабет і життя»

13 листопада, м. Київ

400

50

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

218

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти фіто- та фізіотерапії в нефрології»

17-18 листопада, м. Чернівці

95

35

Росія, Білорусь

Буковинська державна медична академія МОЗ України, 58000, Чернівці, пл. Театральна, 2. Тел.: (03722) 51-47-57, 2-40-78

219

Науково-практична конференція «Клінічна фармація в Україні»

18 листопада, м. Харків

100

25

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Пушкінська, 27. Тел.: (0572) 47-82-83, 47-61-45

220

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»

18-19 листопада, м. Львів

140

60

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України, 79005, м. Львів, вул. Зелена, 12. Тел.: (0322) 72-56-40, 72-90-69, факс: 76-30-67

221

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики системних захворювань сполучної тканини»

18-19 листопада, м. Донецьк

250

100

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел./факс: (0622) 57-40-74

222

Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті чл.-кор. НАН, АМН України, РАМН, проф. В.М. Сідельникова

18-19 листопада, м. Київ

150

50

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 02125, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540-96-93, 540-96-26

223

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної ендокринології і ендокринної хірургії»

18-19 листопада, м. Київ

300

50

Росія, Італія, Бельгія, Франція, США

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 02175, Київ, Харківське шосе, 121. Тел./факс: (044) 560-83-69

224

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційно-правові проблеми рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів у сучасних умовах»

19 листопада, м. Харків

200

100

Росія, Ізраїль, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Т. Шевченка, 22. Тел.: (0572) 17-96-95

225

Науково-практична конференція «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти»

20 листопада, м. Київ

100

60

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 02125, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел.: (044) 540-96-26

226

Науково-практична конференція «Особливості залежності від психоактивних речовин»

22 листопада, м. Харків

70

50

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46. Тел.: (0572) 26-42-73

227

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання реабілітації дітей з регіонів антропогенного забруднення»

23-24 листопада, м. Євпаторія, АР Крим

200

50

Росія, Білорусь, Молдова, Узбекистан, Куба

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95320, АР Крим, Євпаторія, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45. Міжнародний дитячий медичний центр «Євпаторія», 95320, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 7. Тел.: (06569) 3-63-52

228

Науково-практична конференція «Нові діагностичні та лікувальні підходи в практиці лікаря-інтерніста» (для південного регіону)

23-24 листопада, м. Миколаїв

400

200

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Асоціація лікарів-інтерністів України, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, 211-10-72

229

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології дітей та підлітків»

25-26 листопада, м. Харків

180

180

Росія, Молдова, Білорусь

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700-45-39, 700-45-42, тел./факс: 700-45-40. Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (057) 62-31-48, тел./факс: 62-50-19

230

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти ожиріння. Клініка. Діагностика. Лікування» (для молодих вчених)

26 листопада, м. Вінниця

150

75

Росія, Молдова, Білорусь, Польща

Вінницький національний медичний університет МОЗ України, 21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел.: (0432) 46-57-62, 35-26-41

231

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб ендокринної системи»

3 грудня, м. Київ

200

50

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, ТОВ «Аптека гормональних препаратів», 04213, Київ, вул. Прирічна, 27-Е. Тел.: (044) 531-38-72

232

Науково-практична конференція «Ліки — людині: нові технології фармакотерапії поширених захворювань»

6 грудня, м. Харків

50

10

Національна фармацевтична академія МОЗ України, 61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.: (0572) 45-40-18

233

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії XXI століття», присвячена 100-річчю з дня народження проф. I.I. Кальченка

7-8 грудня, м. Київ

300

200

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан, Узбекистан

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація хірургів-гепатологів України, 04107, Київ, вул. Багговутівська, 1. Тел./факс: (044) 213-18-22

234

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування хронічного обструктивного бронхіту»

9-10 грудня, м. Київ

150

90

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, Київ, узвіз Протасів Яр, 77. Тел.: (044) 277-05-68, 277-40-11, тел./факс: 277-21-18

235

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургічне лікування ран та дефектів м’яких тканин»

16-17 грудня, м. Київ

200

150

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Німеччина, Франція

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30. Тел.: (044) 483-50-65, 488-59-88

5. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ, ШКОЛИ

1

Науково-практичний семінар «Сучасні стандарти лікування в практиці лікаря-інтерніста на основі принципів доказової медицини»

22-24 січня, Закарпатська обл., с. Жданієво

90

90

Асоціація лікарів-інтерністів України, 03049, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 211-10-72, 223-79-11

2

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Імунологія та алергологія: погляд у майбутнє»

29-30 січня, м.Трускавець

80

60

Росія, Польща

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 75-61-42

3

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Актуальні питання застосування комплексних біологічних препаратів в медицині»

6 лютого, м. Київ

200

20

Росія, Білорусь, Молдова

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-10-47. Компанія «Віталайн», 01005, Київ, вул. Пушкінська, 9, оф. 22. Тел.: (044) 269-30-56

4

Науково-практичний семінар «Інтернет-технології в медицині і біології» (для молодих вчених і студентів)

5-6 лютого, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63-02-53

5

Міжрегіональна школа-семінар «Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі»

6-8 лютого, м. Яремча

100

80

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

6

Науково-практичний семінар «Стандарти лікування та доказова медицина в практиці лікаря-інтерніста»

19-21 лютого, Закарпатська обл., санаторій «Синяк»

70

70

Асоціація лікарів-інтерністів України, 03049, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 211-10-72, 223-79-11

7

Підсумкова наукова сесія, присвячена пам’яті академіка М.Д. Стражеска «Досягнення фундаментальної та клінічної кардіології»

26-27 лютого, м. Київ

300

50

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

8

Науково-практичний семінар «Діагностика та контроль лікування аритмій і ішемії міокарда: холтерівський моніторинг»

10 березня, м. Київ

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

9

Науковий семінар з міжнародною участю «Нова фармакологія в  психіатрії. Концепція подолання резистентності»

11-12 березня, м. Львів

150

50

Польща, Німеччина

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 292-06-50

10

Українська кардіологічна школа ім. академіка М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику, упередження ускладнень, лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

11-12 березня, м. Київ

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

11

Науково-практичний семінар «Стандарти обсягів обстеження і лікування дівчат-підлітків з розладами менструальної функції на різних рівнях надання їм спеціалізованої гінекологічної допомоги»

23-24 березня, м. Харків

100

30

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, 61153, Харків, просп. 10-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел.: (0572) 62-31-27

12

Українська ревматологічна школа ім. акад. М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику та упередження ускладнень і лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

27-28 березня, м. Київ

150

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

13

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Проблеми фітотерапії і нутриціології»

7-8 квітня, м. Донецьк

100

40

Росія

Науково-дослідний інститут проблем сім’ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, 8303, Донецьк, просп. Ілліча, 16. Тел.: (0622) 95-44-27, 55-50-44

14

Науковий семінар з міжнародною участю «Альтернативні методи корекції обмінних порушень при захворюваннях внутрішніх органів»

8-9 квітня, м. Київ

300

10

Росія, Німеччина

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-10-47, 430-37-73

15

Науково-практичний семінар «Перспективи інтервенційної кардіології»

14-15 квітня, м. Київ

30

20

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

16

Науково-практичний семінар «Новітні методи викладання іноземних мов у вищих медичних (фармакологічному) навчальних закладах»

15 квітня, м. Харків

50

15

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-88

17

Міжвузівський науковий семінар «Викладання російської мови, як іноземної»

16 квітня, м. Харків

90

10

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, кафедра російської мови, 61002, Харків, вул. О. Невського, 18. Тел.: (0572) 771-81-61

18

Науково-практична школа-семінар «Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі»

16-18 квітня, м. Одеса

100

80

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

19

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до удосконалення спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню» (для фахівців східного регіону)

19-20 квітня, м. Харків

35

12

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел.: (057) 700-45-39, 700-45-42, тел./факс: 700-45-40

20

Науковий семінар з міжнародною участю «Проблемні питання медичної реабілітації обпечених хворих»

22-23 квітня, м. Немирів Вінницької обл., санаторій «Аванград»

70

60

Росія

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, 044060, Київ, вул. М. Берлинського, 12. Тел.: (044) 440-21-44, 554-71-19. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. M.I. Пирогова, 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46

21

Науковий семінар з міжнародною участю «Сучасні проблеми гастроентерології, гепатології» (Національна школа гастроентерологів, гепатологів України)

23-24 квітня, м. Київ

60

200

Росія, Латвія, Німеччина, Франція

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Європейська Асоціація по вивченню печінки (EASL), 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-10-47, 430-37-73

22

Науковий семінар «Роль гіперхолестеринемії та дисліпідемії в розвитку атеросклерозу»

6-7 травня, м. Київ

300

100

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

23

Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми нейрохірургії»

12-14 травня, м. Одеса

30

25

Інститут нейрохірургії АМН України, 04052, Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел.: (044) 216-46-08, факс: 219-31-88

24

Наукова школа-семінар з міжнародною участю «Сучасні проблеми в  гематології та трансфузіології»

14-15 травня, м. Київ

200

100

Росія, Молдова, Білорусь

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 213-16-61

25

Науковий семінар з міжнародною участю «Актуальні проблеми геронтопсихоневрології»

17-20 травня, м. Київ

32

10

Великобританія

Інститут геронтології АМН України, 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел.: (044) 431-05-26, 431-05-41, 432-00-56

26

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю «Сучасні аспекти хіміотерапії в онкології»

20-21 травня, м. Судак

100

90

Росія, Туреччина

Інститут онкології АМН України, Представництво фірми «Авентіс-Фарма» в  Україні, Українське науково-медичне товариство онкологів, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 257-43-19, 259-01-86, факс: 259-01-82

27

Науково-практична школа-семінар з міжнародною участю «Ультразвукова діагностика в хірургії»

24-28 травня, АР Крим, санаторій «Симеїз»

200

180

Росія, Німеччина, Італія

Інститут онкології АМН України, Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики, Український допплєрівський клуб, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел.: (044) 259-01-86, 259-01-87, факс: 259-02-73

28

Науковий семінар «Актуальні питання медицини невідкладних станів»

27 травня, м. Київ

250

150

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 456-80-50

29

Науково-практична школа-семінар «Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі»

28-30 травня, м. Хмельник

100

80

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

30

Українська кардіологічна школа ім. академіка М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику, упередження ускладнень та лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

17-18 червня, м. Львів

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

31

Європейська післядипломна науково-практична школа-семінар «Актуальні питання дитячої нефрології»

23-25 червня, м. Львів

50

30

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, Міжнародна асоціація дитячих нефрологів, Європейське товариство дитячих нефрологів, 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.: (0322) 94-16-24, 93-18-88

32

Науково-практична школа-семінар «Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі»

10-12 вересня, м. Миргород

100

80

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 02099, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 430-36-94, 566-36-01. ЗАТ «Індар», 04114, Київ, вул. Зрошувальна, 5. Тел.: (044) 566-36-01, 567-71-14

33

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Супутні захворювання у кардіологічних хворих: досягнення інтегративної медицини»

30 вересня – 2 жовтня, м. Київ

180

80

Великобританія, Швеція, Франція, Німеччина

Асоціація лікарів-інтерністів України, Європейське товариство кардіологів, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 9. Тел.: (044) 223-79-11, факс: 211-10-72

34

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної психіатрії»

1-5 жовтня, м. Євпаторія

70

50

Росія, Білорусь, Молдова

Кримський державний медичний університет ім. C.I. Георгієвського МОЗ України, 95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7. Тел.: (0652) 29-49-45

35

Українська кардіологічна школа ім. академіка М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику, упередження ускладнень та лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

7-8 жовтня, м. Запоріжжя

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

36

Науковий семінар «Лікування серцево-судинних ускладнень діабету»

9 жовтня, м. Київ

200

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, 04050, Київ, вул. Мельникова, 53. Тел.: (044) 451-82-52

37

Науково-практичний семінар «Стан хрящової та кісткової тканини при ревматичних захворюваннях: профілактика та лікування»

21-22 жовтня, м. Київ

300

150

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Українське наукове товариство ревматологів, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

38

Науково-практичний семінар «Шляхи удосконалення системи реєстрації раку в мережі канцер-реєстрів України»

25-26 жовтня, м. Київ

35

28

Інститут онкології АМН України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел./факс: (044) 257-02-61

39

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Сучасна концепція захворювання та методи регіонарної анестезії у екстремальній медицині»

28-30 жовтня, м. Луганськ

100

50

Німеччина

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63-02-61

40

Науково-практичний семінар «Нові нормативні документи при акредитації лабораторій установ АМН України»

29-30 жовтня, м. Київ

300

50

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

41

Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Перспективи створення нових лікарських препаратів різної спрямованості дії»

26 листопада, м. Харків

90

10

Росія, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, 61002, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел.: (0572) 67-91-82, 67-91-77

42.

Українська кардіологічна школа ім. акад. М.Д. Стражеска «Стратифікація ризику, упередження ускладнень та лікування ревматичних хвороб з тяжким перебігом»

2-3 грудня, м. Полтава

500

300

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. Тел.: (044) 249-70-03

43

Науково-практична школа «Розробки молодих вчених дерматовенерологів»

9 грудня, м. Київ

60

30

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел.: (044) 413-53-52

44

Науково-практичний семінар «Сучасні питання стоматології» (для молодих вчених, інтернів та студентів)

19-20 грудня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України, 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1. Тел.: (0642) 63-02-55

Директор Центру «Укрмедпатентінформ», професор

А.Р. Уваренко

Віце-президент АМН України, начальник Науково-координаційного управління Президії АМН України, академік АМН України, чл.-кор. НАН України

Л.Г. Розенфельд

?

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті