Зміни до Пілотного проекту та особливості розрахунку цін

06.08.2012 р. набула чинності постанова КМУ від 30.07.2012 р. № 707 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 340». Позитивним є розблокування обмеження для аптек здійснювати у межах Пілотного проекту продаж тих ліків, оптово-відпускні ціни на які не було зареєстровано.

Власне всі зміни постанови № 707 стосуються підпункту 5 пункту 2 постанови КМУ «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» від 25.04.2012 р. № 340. Згідно з його новою редакцією окрім оптової також дозволено здійснювати роздрібну торгівлю ліками у межах пілотного проект­у незалежно від наявності реєстрації цін. Водночас такий продаж дозволяється за цінами, нижчими від граничного рівня оптово-відпускних цін.

Можливі ускладнення

Змінене положення підпункту 5 пункту 2 прописано таким чином, що при його застосуванні можуть виникнути певні складності у дистриб’юторів або в аптек. До ключових можливих складностей ми відносимо наступні.

1. Обмеження (у разі відсутності реєстрації ціни) рівня оптової/закупівельної та роздрібної (а не оптово-відпускної) ціни, причому на рівні нижчому, ніж граничний рівень оптово-відпускної ціни, визначений МОЗ у наказі № 419. Висновок про наявність саме такого неочікуваного обмеження базується на формулюванні оновленого підпункту, згідно із яким «дозволяється… оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за цінами, нижчими від граничного рівня оптово-відпускних цін». Під «цінами, нижчими від граничного рівня» ми сприймаємо саме закупівельні та роздрібні ціни, за якими і може здійснюватись оптова та роздрібна торгівля. Вочевидь, якби оновлене положення передбачало формулювання «дозволяється оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами… із застосуванням оптово-відпускних цін, нижчих від граничного рівня оптово-відпускних цін», воно дозволяло б зовсім інше розуміння та застосування. Аналогічно, якби було передбачено, що «закупівельні та роздрібні ціни без урахування відповідних надбавок не повинні перевищувати граничних оптово-відпускних цін», були б підстави говорити про можливість додавання розміру максимально допустимих надбавок до оптово-відпускної ціни, нижчої від її граничного рівня. Але, звертаючись до положень постанови КМУ «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 25.03.2009 р. № 333, бачимо, що визначення оптової (закупівельної) та роздрібної ціни (тобто ціни, за якою здійснюється оптова та роздрібна торгівля) передбачають врахування розміру відповідних надбавок. Більше того, у положенні постанови № 340, де зазначається рівень ціни без урахування відповідних надбавок, наявна безпосередня вказівка на це. Власне у підпункті 4 пункту 2 постанови № 340 передбачено: «оптова торгівля ними здійснюється за цінами, що не перевищують зазначений граничний рівень (без урахування постачальницько-збутової надбавки)».

2. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами без реєстрації їх оптово-відпуск­ної ціни допустима до 01.10.2012 р. Очікується, що з 01.10.2012 р. буде заборонена оптова та роздрібна торгівля ліками, оптово-відпускні ціни на які не будуть внесені до реєстру. Зрозуміло, що таке обмеження діятиме у разі, якщо до постанови № 340 не буде внесено чергових змін.

Підстава для розрахунку оптово-відпускної ціни

Внесення зміни до Пілотного проекту не додало однозначності у питанні щодо механізму розрахунку оптово-відпускної, закупівельної та роздрібної ціни за наявності та відсутності реєстрації оптово-відпускної ціни на конкретний препарат.

На наш погляд, відповідь на це питання міститься не в постановах КМУ № 340, № 955 чи № 932, а в постанові № 333, якою встановлено, що передбачений нею порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання, для реалізації суб’єктом господарювання на внутрішньому ринку. Пілотний проект є одним із прикладів застосування державного регулювання цін на лікарські засоби, а оптова та роздрібна торгівля ліками у його межах стосується реалізації препаратів саме на внутрішньому ринку. Нарешті, постановою № 340 не передбачено, що ціни у межах Пілотного проекту не підлягають регулюванню згідно із постановою № 333 (на відміну від постанови КМУ № 955, дія якої не поширюється на вказані ціни). Відповідно, є підстави для застосування положень постанови № 333 при розрахунку цін у межах пілотного проекту, але з урахуванням спеціальних обмежень постанови № 340. При цьому наявність реєстрації оптово-відпускної ціни автоматично не означає, що саме зареєстрований рівень оптово-відпускної ціни має братися за основу при формуванні закупівельної чи роздрібної ціни. Так, якщо розрахований згідно з постановою № 333 рівень оптово-відпускної ціни нижчий, ніж зареєстрований, ми вважаємо ризикованим застосування більш високого зареєстрованого рівня.

З іншого боку, на відміну від постанов № 955 та № 932, немає підстав вважати, що в ме­жах пілотного проекту не може застосовуватись оптово-відпускна ціна, розрахована на підставі постанови № 333 на рівні, який перевищує зареєстровану, але не перевищує граничну ціну.

Наявність чи відсутність реєстрації оптово-відпускної ціни відіграє вирішальну роль у питанні необхідності застосування вищевказаного обмеження зміненого підпункту 5 пункту 2 постанови № 340. Оскільки за відсутності реєстрації здійснення оптової та роздрібної торгівлі передбачає обмеження оптової та роздрібної ціни рівнем, нижчим від граничного рівня оптово-відпускної ціни. За наявності ж реєстрації оптово-відпускної ціни на рівні, нижчому від граничного, відсутні підстави для застосування вказаного обмеження, а натомість застосовуються загальні положення постанови № 340.

Приклад розрахунку ціни у відповідності зі змінами

У таблиці наведено допустимі підходи до формування цін відповідно до положень постанови № 340 на прикладі умовного препарату, за наявності/відсутності зареєстрованої оптово-відпускної ціни на нього, яка може бути як вищою, так і нижчою від граничного рівня оптово-відпускної ціни (який становить 15,00 грн.).

Таблиця

Приклад розрахунку ціни

Вид ціни Зареєстрована оптово-відпускна ціна не перевищує граничного рівня і становить 10,00 грн. Зареєстрована оптово-відпускна ціна перевищує граничний рівень і становить 15,50 грн. Оптово-відпускна ціна не зареєстрована
Оптово-відпускна ціна Оптово-відпускна ціна розраховується на підставі постанови № 333 і не повинна перевищувати граничного рівня оптово-відпускної ціни у розмірі 15,00 грн. Оптово-відпускна ціна розраховується на підставі постанови № 333, але не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускної ціни у розмірі 15,00 грн.
Закупівельна (оптова) ціна Закупівельна ціна буде становити до 16,50 грн.: оптово-відпускна ціна, яка не перевищує 15,00 грн., плюс постачальницько-збутова надбавка у розмірі не вище 1,50 грн. (до 10% оптово-відпускної ціни) Найбільш безпечним підходом є визначення закупівельної ціни (включаючи постачальницько-збутову надбавку) не вище граничного рівня оптово-відпускної ціни у розмірі 15,00 грн.
Роздрібна ціна Роздрібна ціна буде становити до 20,63 грн.: 16,5 грн. (закупівельна ціна) + роздрібна надбавка у розмірі до 4,13 грн. (до 25% закупівельної ціни) Найбільш безпечним підходом є визначення роздрібної ціни (включаючи роздрібну надбавку) не вище граничного рівня оптово-відпускної ціни у розмірі 15,00 грн.

Висновки

Прийняття постанови № 707 зробило можливим здійснення оптової та роздрібної торгівлі антигіпертензивними ліками за цінами, що не перевищують граничний рівень оптово-відпускних цін, навіть за відсутності реєстрації цін на відповідні ліки. У той самий час здійснювати оптову та роздрібну торгівлю ліками, ціни на які не зареєстровані, можливо лише до 01.10.2012 р. З цієї дати оптова та роздрібна торгівля ліками, ціни на які не зареєстровані або зареєстровані на рівні, вищому за граничний, буде заборонена.

Незважаючи на можливість здійснення до 01.10.2012 р. оптової та роздрібної торгівлі ліками, ціни на які не зареєстровано, зміни до постанови № 340 встановили для таких операцій неочікуваний бар’єр, а саме формально обмежили рівень оптових та роздрібних цін рівнем, нижчим від граничного. Відповідно, оптимальним способом вирішення такої неоднозначної ситуації як зараз, так і з 01.10.2012 р., є наявність ціни на відповідний препарат у реєстрі оптово-відпускних цін.

Борис Даневич,
адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми «ПАРИТЕТ»
Євген Бобик, LL.M.,
юрист Адвокатської фірми «ПАРИТЕТ»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

сергей 11.08.2012 10:51
я правильно понял, что л\с по пр.419, исключая те, на которые есть зарег. цена, можно продавать в розницу до 01.10.12г., но по ЦЕНЕ не более, чем в пр.419?т.е. фактич если закупал по цене , что превышала - теперь можно продать только по цене ниже той по которой закупил. Пример.закупил по 15,5, а в розницу разрешили до 15,00 т.е. 14-99?.
Світлана 11.08.2012 2:32
Зрозуміло,що нічого не зрозуміло.Для полегшення роботи,треба її ускладнити...
Роман 12.08.2012 1:25
На мой взгляд схема и формула расчета окончательной цены в аптеке слишком сложна для применения. Почему нельзя сделать также как с ценами на сигареты. На пачке указана максимальная МРЦ выше которой нельзя продавать сигареты. Предлагаю сделать также и с препаратами для гипертоников. Тогда каждый покупатель сразу будет видеть максимально возможную цену и все вопросы связанные с ценообразованием отпадут. Не будет ошибок, а как следствие и карательных санкций.
Евгений 13.08.2012 11:10
Ну не может у них быть без карательных санкций. Это что же получится, если все будет четко и ясно, - никаких тебе взяток за закрытие глаз на выявленные нарушения. Ну нет, - невыгодно это. Надо сначала всех запутать, так чтобы почти никто не понял, чего от него хотят, а потом уже можно спокойно выходить «на покос». Короче, как всегда.
Borys Danevych 13.08.2012 2:49
Уважаемый Сергей, да, увы, мы пришли именно к такому выводу. Борис
Тамара 14.08.2012 12:52
Боже мой так это же срочно нужно писать в МОЗ чтобы они срочно дали четкое разъяснение по этому поводу. Борис а Вы еще этого не делали?
Borys Danevych 14.08.2012 2:13
Тамара, мы не запрашивали комментарий. Я уверен, что правильно было бы дать запросы от аптечных ассоциаций и (или) от ассоциации дистрибьюторов.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті